Nasza szkoła jest wesoła i do środka szybko woła!

32 472 02 01

gim-mszana@wp.pl

44-325 Mszana

ul. Sportowa 3

07:00 - 16:00

Pon.- Pt.

32 472 02 01

gim-mszana@wp.pl

44-325 Mszana

ul. Sportowa 3

07:00 - 16:00

Pon.- Pt.

Nasza szkoła jest wesoła i do środka szybko woła!

32 472 02 01

gim-mszana@wp.pl

44-325 Mszana

ul. Sportowa 3

07:00 - 16:00

Pon.- Pt.

32 472 02 01

gim-mszana@wp.pl

44-325 Mszana

ul. Sportowa 3

07:00 - 16:00

Pon.- Pt.

SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKO-TEATRALNY

SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKO-TEATRALNY

W piątek, 26 marca, odbyło się rozstrzygnięcie Szkolnego Konkursu Recytatorsko-Teatralnego. Tematyka dotyczyła świata wartości. Komisja konkursowa w składzie: pani Renata Gałaszek, pani Anna Palowska, pani Dorota Duńska oraz pani Marta Cieślik miała bardzo trudne zadanie do wykonania, bowiem na konkurs wpłynęło aż 19 nagrań. Uczniowie wykazali się ogromną kreatywnością, zadbali nie tylko o piękną recytację, ale również o stroje i rekwizyty. Występy zostały ocenione w 3 kategoriach wiekowych.
W kategorii klas I-III:

I miejsce ex aequo zajęły: Lena Gąsior z klasy II b oraz Anastazja Sokołowska z klasy III b.

II miejsce ex aequo zdobyły: Zuzanna Sierny z klasy II b oraz Amelia Cuber z klasy I b.

III miejsce ex aequo zajęły: Tatiana Pawłowska z klasy II b oraz Martyna Strof z klasy I b.

W kategorii klas IV-V:

I miejsce zajęła Julia Rduch z klasy IV b, II miejsce ex aequo zdobyły Weronika Walkowska z klasy IV a oraz Magdalena Komarek z klasy IV b.

W kategorii klasa VI-VIII:

I miejsce zajął Filip Sokołowski z klasy VIII a, II miejsce – Jacek Musiolik z klasy VI c, a III miejsce – Nina Hajska z klasy VI a.

Pozostałe nagrodzone osoby to: Alicja Grzegoszczyk (I b), Antoni Zakrzewski (I b), Marta Ziemak (IIb), Patryk Sarach (II b), Maja Jezierska (III b), Paweł Mrozek (V), Bartosz Kroczek (VII b).

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody. Serdecznie dziękujemy uczniom za zaangażowanie, a rodzicom za nagranie swoich pociech!

Konkurs zorganizowały panie: Anna Palowska oraz Marta Cieślik.

KONKURS MATEMATYCZNY – WYNIKI

Ogłaszamy wyniki konkursu matematycznego związanego z liczbą Pi, który zorganizowały panie Beata Wieszołek oraz Ewa Pasich.
I miejsce zajęła Jessica Gajdera (kl. VI b),
II miejsce zdobył Kacper Tatarczyk (kl. V),
III miejsce zajął Paweł Mrozek (kl. V).
Wyróżnienie otrzymali:
Weronika Walkowska (kl. IV a), Patryk Pawłowski (kl. VI c) oraz Paweł Lasok (kl. VII a).
W konkursie wzięli również udział: Julia Klyszcz, Kuba Godula, Julia Marciniszyn, Kamila Lasok, Alicja Sowisz, Magdalena Komarek, Julia Rduch, Karolina Grabiec, Arletta Sitek, Julia Wawrzyńczyk, Martyna Brachmańska, Nadia Sarach, Oliwia Judycka, Paweł Warmusz, Oliwia Warmusz.

Nie tylko zwycięzcy, ale również pozostali uczestnicy konkursu otrzymają po powrocie do szkoły dyplomy i nagrody.

Dziękujemy uczniom za udział i zaangażowanie!

Szanowni Rodzice!!!

W związku z nowymi obostrzeniami określonymi Rozporządzeniem MEiN z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. 2021 poz.561 )
od 29 marca 2021 roku do 11 kwietnia 2021 roku szkoła będzie świadczyła usługi na wniosek:
1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) rodziców dzieci, którzy:
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art.6 pkt5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020r. poz.1876 i 2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art.48a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa wart.67 i art.69 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. -Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek
Rodziców wykonujących wyżej wymienione zawody, którzy chcą skorzystać z opieki prosimy o złożenie wniosku do Dyrektora Szkoły na adres mailowy : gim-mszana@wp.pl lub poprzez Librus
Dla zgłoszonych dzieci będzie zorganizowana opieka świetlicowa.

Więcej informacji pod numerem telefonu:324720201

Dzięki współpracy naszej szkoły z Fundacją JSW zakupione zostały pomoce dydaktyczne i terapeutyczne, które doposażyły gabinet szkolnego pedagoga i psychologa. Od marca w szkole prowadzone są zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalno – społeczne „W krainie uczuć i emocji”, w trakcie których uczniowie doskonalą umiejętności współdziałania w grupie, rozwijają swoją osobowość, opanowują umiejętności dobrego komunikowania się, kształtują wiarę we własne siły oraz poczucie własnej wartości. Pani pedagog wystartowała również z zajęciami „Sprawne rączki mam, wszystko zrobię sam” oraz „Kreatywne strefy gier”. Na szczęście, przed wprowadzeniem nauki zdalnej, uczniom z najmłodszych klas choć trochę udało się skorzystać z zakupionych gier i pomocy dydaktycznych. Po powrocie do szkoły zajęcia będą kontynuowane.

Po raz kolejny dziękujemy Fundacji JSW za finansowe wsparcie, dzięki któremu nasza szkoła wzbogaca swoją bazę, a zajęcia są bardziej atrakcyjne dla uczniów!

SPOTKANIE Z POLICJANTEM – WAŻNA ROLA PROFILAKTYKI

22 marca uczniowie klas 6 uczestniczyli w spotkaniu z policjantem. Tematem przewodnim zajęć była cyberprzestępczość. W kolejnych dniach w spotkaniu będą uczestniczyli uczniowie starszych klas. Dziękujemy panu Patrykowi Błasikowi za udzielenie wyczerpujących informacji na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa w realu i w sieci.

policjant2021

DZIEŃ KOLOROWEJ SKARPETKI

21 marca obchodziliśmy Dzień Kolorowej Skarpetki. Na znak solidarności i szacunku względem osób z Zespołem Downa, nasi uczniowie i nauczyciele włożyli skarpetki nie do pary. Dziękujemy za udział w akcji!

skarpetka2021

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

Już drugi rok z rzędu uczniowie nie mają możliwości wzięcia udziału w tradycyjnym Dniu Wiosny, który jest też obchodzony jako Dzień Samorządności. Zwykle w tym dniu młodzież naszej szkoły przebierała się za nauczycieli i na chwilę przejmowała władzę w szkolę, prowadząc lekcje. Nasi uczniowie, wzorem ubiegłego roku, stanęli jednak na wysokości zadania, przebrali się za niektórych nauczycieli i przesłali swoje zdjęcia. Tym razem w akcji wzięli udział nie tylko ósmoklasiści, ale również młodsi uczniowie. Zapraszamy do obejrzenia galerii. Dziękujemy uczniom za zaangażowanie!

KONKURS WIELKANOCNY DLA KLAS I-III

W naszej szkole odbył się konkurs pod nazwą „ŚWIĘTA WIELKANOCNE W KRAJACH EUROPY”. Jego organizatorkami były panie: Danuta Bura oraz Wioletta Galisz. Głównym celem działania było zapoznanie dzieci z tradycjami wielkanocnymi w wybranych krajach Europy.

Uczniowie klas I mieli za zadanie wykonać pracę plastyczną – pisankę z elementami charakterystycznymi dla wybranego państwa europejskiego. Uczniowie klas II i III pisali test. 19 marca odbyło się wręczenie nagród.

W kategorii test I miejsce zajęli: Lena Gąsior, Zuzia Sierny, Krzyś Skotnica, Kamil Przybysławski, Anastazja Sokołowska, Maja Konieczny, Wiktoria Kocur oraz Martyna Powieśnik.

II miejsce zdobyli: Paweł Szymański, Piotr Gójski, Karol Szkatuła, Bartek Głuchowski, Julia Gajo oraz Maja Jezierska.

III miejsce zajęły: Lilka Kroczek, Maja Sobiech oraz Lilka Rączka.

Nagrody za wykonanie pracy plastycznej otrzymali: Rafał Lasok, Amelka Cuber, Martyna Strof, Hania Holona, Karolina Holona, Antek Zakrzewski, Zuzia Henkel, Kamil Godula, Alicja Machnik, Kasia Breguła, Hania Swoboda oraz Antosia Marek.

konkurswiekanocny1konkurswiekanocny2

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu!

NATALIA PO RAZ KOLEJNY LAUREATKĄ

natalia2021

Z wielką radością informujemy, że Natalia Komarek z klasy VII b po raz kolejny została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii (ten sukces osiągnęła również w zeszłym roku). Nasza uczennica doskonale poradziła sobie w trzech etapach: szkolnym, rejonowym oraz wojewódzkim. Wykazała się ogromną wiedzą z biologii obejmującą materiał z klasy VII i VIII. Do konkursu Natalia przygotowywała się pod opieką pani Wiesławy Tatarczyk-Sitek oraz swojej mamy – pani Beaty Komarek. Serdecznie gratulujemy tak wielkiego osiągnięcia!

Od 6 kwietnia rusza rekrutacja do klasy pierwszej – zapraszamy do naszej szkoły!

Zachęcamy do obejrzenia filmiku:

https://www.facebook.com/1630168233901856/videos/153832293259838

Zachęcamy do lektury SÓWKI SZKOLNEJ!
sowa dk

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet!

Zachęcamy do obejrzenia i wysłuchania programu artystycznego z okazji Dnia Kobiet, który powstał we współpracy naszej szkoły z Gminną Biblioteką Publiczną w Mszanie.

Film można zobaczyć, klikając w link:

https://www.facebook.com/1630168233901856/videos/1532422096954786

DK2021 dk20211

UWAGA, JEST AKCJA!

Zachęcamy całą społeczność szkolną do włączenia się w akcję: ZBIÓRKA DARÓW DLA POLAKÓW NA UKRAINIE.

Co zbieramy?

Trwałą żywność, jak: makaron, konserwy, kasza, ryż, herbata, kawa, kakao, zupy w proszku/kostki rosołowe, słodycze (ciasta, cukierki, czekolady), mydło w kostce. Można również przynieść: skarpety (rozmiary dla osób dorosłych), papcie typu balerinki lub bambosze; artykuły szkolne dla dzieci, które uczęszczają do szkółki niedzielnej, gdzie polskie siostry uczą ojczystej historii oraz kultury. Mile widziane będą również drobne prezenty wielkanocne, typu: jajka czekoladowe (twarde), życzenia świąteczne, jakiś drobiazg.

NIE ZBIERAMY PRODUKTÓW W PŁYNIE, typu: oleje, szampony, płyny itd. oraz mąki i cukru. NIE ZBIERAMY PIENIĘDZY.

Dla kogo?

To dary dla naszych rodaków, głównie osób starszych, z Gródka Jagiellońskiego k. Lwowa, którzy żyją tam na granicy nędzy (za ok. 300 zł miesięcznie).
Wszystkie produkty można przynosić do świetlicy szkolnej. Termin zbiórki: od 3 do 17 marca 2021 r.

Jak co roku, zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w SZKOLNYM KONKURSIE RECYTATORSKO-TEATRALNYM

Dla uczniów klas I-III konkurs odbędzie się stacjonarnie. Chęć uczestnictwa w konkursie można zgłosić do 19 marca 2021r. u pani Marty Cieślik.

Uczniowie klas IV-VIII będą mogli przesłać nagrane filmiki (termin nadsyłania nagrań: do 22 marca 2021r. do pani Marty Cieślik).

TEMATYKA KONKURSU: „W ŚWIECIE WARTOŚCI” (podpowiedź: utwory o przyjaźni, miłości, dobroci, pomaganiu, kulturalnym zachowaniu, itp.)

OCENIE PODLEGA: sposób recytacji, dobór tekstu, gra aktorska, ruch sceniczny, przebrania, rekwizyty.

konkurs2021rt1 konkurs2021rt2

DZIEŃ PATRONA SZKOŁY – ŚW. KAZIMIERZA

Zachęcamy do obejrzenia przedstawienia pt. „TRZY KLUCZE DO NIEBA” w wykonaniu naszych uczniów. Główny bohater – król – przez całe życie, aż do późnej starości, poszukiwał kluczy, którymi mógłby otworzyć bramy Nieba. Okazało się, że zadanie wcale nie jest takie trudne. Król znalazł klucze w trzech decydujących momentach: kiedy pochylił się nad starym, uschniętym drzewkiem, kiedy pochylił się nad zmarzniętą, samotną dziewczynką oraz kiedy padł pod krzyżem.

Król kierował się w swoim życiu takimi wartościami, jak: wiara, nadzieja, miłość, umiejętność dostrzegania wokół siebie słabszych i potrzebujących pomocy, empatia, umiejętność poświęcenia się.

Podobnie czynił święty Kazimierz – patron naszej szkoły – którego święto będziemy obchodzić 4 marca. Uczniowie bliżej poznali jego postać podczas lekcji religii. Starajmy się naśladować świętego Kazimierza w codziennym życiu.

Film można zobaczyć pod linkiem:

https://www.facebook.com/1630168233901856/videos/3043895522505781

W związku z obchodami Dnia Patrona Szkoły uczniowie, zachęceni przez panią katechetkę – Ewę Blanik – wykonali piękne figurki świętego Kazimierza. Zobaczyć je można na wystawie, która znajduje się pod obrazem naszego patrona – naprzeciwko sekretariatu.

Kazimierz2 Kazimierz3

1 marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych MEiN przesyła link do koncertu „Młodzi Niezłomnym”.

https://www.youtube.com/watch?v=qOYQlsjb3P0&feature=youtu.be

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Polskim Radiem. Oprawę artystyczną widowiska zapewnił zespół SOUL Sanok.
Koncert „Młodzi Niezłomnym” to jedna z form uczczenia Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” oraz oddania hołdu tym, którzy po II wojnie światowej przeciwstawili się narzuconej siłą władzy komunistycznej. Mamy świadomość, że naszą wolność zawdzięczamy postawie, która cechowała Żołnierzy Niezłomnych.

instaling

Od 1 lutego 2021 uczniowie naszej szkoły biorą udział w innowacji pedagogicznej z języka angielskiego „Practice makes perfect – skuteczna nauka słownictwa z Insta.Ling”, której koordynatorem jest p. Anna Cuber.

Innowacja ma na celu zachęcenie uczniów do systematycznej pracy nad znajomością słownictwa poprzez wykorzystanie programu Insta.Ling.

Insta.Ling jest stroną internetową służącą do nauki słownictwa języków obcych. Nauczyciel raz w tygodniu przydziela słówka z przerabianego w szkole materiału, a uczniowie razem z Insta.Ling powtarzają je w domu podczas codziennej kilkuminutowej sesji. Aplikacja pozwala również na odsłuchanie wymowy każdego słowa, przygotowanej przez profesjonalnego lektora. Nauczyciel i rodzice dostają szczegółowe raporty o systematyczności pracy ucznia i jego postępach w nauce, a Insta.Ling dba, aby powtórki słówek były dostosowane indywidualnie do potrzeb ucznia.

Zachęcamy do odwiedzenia strony i zapoznanie się z programem www.instaling.pl

SUKCES ZUZI

Z radością informujemy, że Zuzanna Płaczek z klasy 8a została finalistką IV edycji Międzynarodowego Konkursu Wokalnego „THE GOLDEN VOICE”. Nasza uczennica wykonała piosenkę „Flashlight” Jessie J. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Zuzia

GÓRA GROSZA

Serdecznie zachęcamy całą społeczność szkolną do wzięcia udziału w akcji „Góra Grosza”. Zbiórka monet trwa do 31 maja 2021 r. Można je przynosić do świetlicy szkolnej.

gg2021

MARSZ ŚMIERCI

marsz smierci mapa

17 stycznia 1945 roku w Oświęcimiu zarządzono ewakuację około 56 000 więźniów. W tym czasie zima była bardzo śnieżna i mroźna. Z tego powodu oraz niezwykłej brutalności Niemców na samej trasie marszu naliczono około 600 ciał, nie licząc wielkiej liczby osób zamordowanych przez hitlerowców poza samą trasą przemarszu oraz w miejscach masowych egzekucji. Więźniowie umierali również pod koniec właściwego marszu już w wagonach. Na stację kolejową Loslau (niemiecka nazwa Wodzisławia Śląskiego) więźniowie dotarli pomiędzy 19 a 23 stycznia 1945 roku. Następnie więźniów ładowano do otwartych wagonów węglowych i w warunkach mrozu na zewnątrz oraz ścisku wewnątrz skierowano transport z Wodzisławia w głąb Rzeszy w kierunku Moraw i Austrii do znajdujących się tam obozów koncentracyjnych m.in. Mauthausen-Gusen. W wyniku mrozu, marszu, transportu oraz egzekucji i brutalności hitlerowców zginęło około 15 000 więźniów.

marsz2021.jpg 2
Na terenie województwa śląskiego w ponad 20 miejscowościach znajdują się miejsca pamięci marszu śmierci.

17 styczna 2021 r. w 76 rocznicę rozpoczęcia tragicznego „Marszu Śmierci”, na grób w Mszanie upamiętniający 33 ofiary tej tragedii przyjechała delegacja Muzeum Auschwitz – Birkenau na czele z dr Jackiem Lachendro. Wraz z przedstawicielami Gminy Mszana na czele z wójtem Mirosławem Szymankiem złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobie poległych więźniów obozu koncentracyjnego.

marsz2021 1

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Wszystkim Babciom i Dziadkom w dniu ich święta składamy najserdeczniejsze życzenia!

NIECH OD BAŁTYKU, AŻ PO SZCZYT TATR

ŻYJĄ NAM BABCIE, DZIADKOWIE

STO LAT!

Zachęcamy do obejrzenia filmu z wierszykami, piosenkami i pracami plastycznymi w wykonaniu naszych uczniów.

https://www.facebook.com/1630168233901856/videos/130416395570933

DOBRA WIADOMOŚĆ

fundacja-jsw-logo

Dzięki finansowemu wsparciu Fundacji JSW na naszych uczniów, po feriach, czeka nowo urządzona świetlica szkolna. Zakupione zostały stoły i krzesła, a w kąciku czytelniczym pojawiła się półka, na której znajduje się prenumerata czasopisma dla dzieci i młodzieży. Stanowisko nauczyciela zaopatrzone zostało w nowe biurko. Podczas zajęć plastycznych odbywających się w świetlicy uczniowie będą mogli korzystać ze specjalnego stolika z funkcją przechowywania oraz z taboretów. W pojemnikach zamontowanych w szafkach pod blatem znajdują się artykuły papiernicze i plastyczne takie, jak: tubki z farbami akrylowymi, farby plakatowe, bloki, kartki ksero. W naszej świetlicy mamy również nowy sprzęt nagłaśniający wraz z dwoma mikrofonami oraz magnetofon. Zakupione zostały też liczne płyty z nagraniami piosenek oraz słuchowisk, a także scenariusze przedstawień, które realizowane będą podczas zajęć koła teatralnego. Dzięki zakupionym materiałom włókninowym (wigofil w kolorze czarnym i białym) oraz artykułom plastycznym samodzielnie będziemy wykonywać tła do naszych spektakli. Po trudach nauki lub przed rozpoczęciem zajęć uczniowie przebywający w świetlicy będą mogli się zrelaksować na siedziskach, pograć w klasy na kolorowym dywanie lub rozegrać mecz w piłkarzyki lub cymbergaja. W świetlicy pojawiły się również nowe gry, makatka na jadłospis, zegar ścienny oraz kosze do segregacji odpadów.

W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów, w związku z obecną sytuacją, świetlica zaopatrzona została także w oczyszczacz powietrza z nawilżaczem, w dwie lampy wirusobójcze oraz w mop parowy. Wszystkie działania podejmowane w świetlicy dokumentować będziemy dzięki nowemu aparatowi fotograficznemu.

swietlicajsw1 swietlicajsw5

swietlicajsw7

Serdecznie dziękujemy Fundacji JSW za udzielone wsparcie!

Bardzo dziękujemy także naszym rodzicom za stół do piłkarzyków!

Kochani Uczniowie, z niecierpliwością i wielką radością na Was czekamy!

nowy rok
Zbliżający się Nowy Rok niesie wszystkim nadzieję
na uspokojenie, życzliwość i spełnienie marzeń.
W te piękne i jedyne w roku chwile
chcemy złożyć najlepsze życzenia
pogodnych, zdrowych i radosnych dni
oraz szczęśliwego Nowego Roku.

Dyrektor i pracownicy Szkoły Podstawowej w Mszanie

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

boze narodzenie

Zapraszamy do obejrzenia przedstawienia jasełkowego pt. „Książę Pokoju” w wykonaniu naszych uczniów. Serdeczne podziękowania dla wszystkich aktorów.
Podziękowania również dla montażysty – Filipa Sokołowskiego z klasy 8a – który 121 osobnych nagrań połączył w całość.

ŚWIATECZNE PRZYGOTOWANIA

ZOBACZCIE FILM, NA KTÓRYM PANI MIRELLA FAJKIS PREZENTUJE, JAK PRZYGOTOWAĆ SERWETKI NA ŚWIATECZNY STÓŁ. ZACHĘCAMY DO PRACY.

UWAGA, INFORMACJA!

fundacja-jsw-logo

Prosimy, aby wypisani poniżej uczniowie lub ich rodzice zgłosili się do szkoły w celu odebrania nagród za udział w działaniach/konkursach dotyczących tematyki górniczej. Nagrody można odebrać w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00 do 15.00 w następujące dni: piątek (18 grudnia), w poniedziałek (21 grudnia), we wtorek (22 grudnia). Osoby, które nie będą miały możliwości odebrania nagrody w tych dniach, odbiorą ją po feriach.

Klasa 1a: Fabian Menżyk, Antonina Marek

Klasa 1b: Alicja Grzegoszczyk

Klasa 2a: Filip Płaczek, Wiktoria Menżyk

Klasa 2b: Patryk Sarach, Paweł Szymański, Paweł Warmusz Tobiasz Kucza, Wiktoria Niezgoda, Zuzia Sierny

Klasa 3b: Anastazja Sokołowska, Oliwier Menżyk, Wojtek Nachlik

Klasa 4a: Karolina Kuś, Julia Marciniszyn, Jesika Gołucka

Klasa 4b: Julia Rduch, Karolina Grabiec, Nadia Sarach, Alicja Sowisz, Magda Komarek, Michał Tatarczyk

Klasa 5: Paweł Mrozek

Klasa 6a: Błażej Kruczek, Jakub Zając

Klasa 6b: Julita Sitek, Jessica Gajdera, Damian Głuchowski, Kamila Skrzyszowska, Bartosz Grabiec, Kasia Wita, Oliwia Ledwoń, Alicja Gajdosz, Alan Suchy

Klasa 6c: Hania Urbanek, Jacek Musiolik, Patryk Pawłowski, Oliwia Warmusz, Justin Trzeciak, Jakub Grzegoszczyk

Klasa 7a: Jakub Lubszczyk, Marcin Nachlik, Dorian Mikułka, Tymek Grzonka, Emilia Marek, Zosia Kin, Jacek Przybyła, Mateusz Przybyła, Zuzia Piszczek

Klasa 7b: Oliwia Bryc, Natalia Komarek, Bartek Kroczek, Paweł Skrzyszowski

Klasa 8a: Zuzia Płaczek, Filip Sokołowski

Klasa 8b: Paweł Strof, Karolina Kosider

Wszystkim uczniom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie!

fundacja-jsw-logo

Dziękujemy także serdecznie Fundacji JSW, dzięki której możliwy był zakup nagród dla uczniów.

KOCHANI!

Przygotowana przez nas Szlachetna Paczka trafiła już do pani Teresy oraz jej syna Mateusza. Dzięki zebranym pieniążkom oraz dostarczonym do szkoły produktom, udało nam się zrealizować wszystkie potrzeby Rodziny. W paczce znalazły się nawet dodatkowe rzeczy, o których Rodzina skrycie marzyła, ale nie zostały już one uwzględnione w głównych potrzebach.

W tym roku nasz prezent dla wybranej Rodziny składał się z 30 paczek. Znalazły się w nich: żywność (m.in.: kawa, herbata, makaron, kasza, ryż, cukier, mąka, sól, olej, konserwy mięsne i rybne, dżemy, słodycze, bakalie, przyprawy), środki chemiczne i czystościowe (m.in.: proszki do prania, płyny do prania i płukania, kapsułki do prania, preparaty czyszczące, płyny do mycia naczyń, szczoteczki do zębów, pasty do zębów, płyny do kąpieli, mydło), tablet i etui, pralka, odkurzacz, elektryczna maszynka do mielenia mięsa, 2 pary oprawek magnetycznych, kilka kompletów pościeli, prześcieradła, kołdry, poduszki, gumowe podkłady, ciepłe, świąteczne koce, kosmetyczka dla pani Teresy, kosmetyki, świąteczne upominki.

Z całego serca dziękujemy zaangażowanym w akcję: rodzicom, uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły. Bez Was to wspaniałe dzieło, szczególnie teraz, w tak trudnych warunkach, nie mogłoby zostać zrealizowane. Dziękujemy, że zawsze możemy na Was liczyć! DOBRO WRACA!

szlachetna2020 szlachetna1.2020

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
8 grudnia w naszej szkole odbył się Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego. Zorganizował go nauczyciel wychowania fizycznego – pan Marcin Sosna. W turnieju wzięło udział 22 zawodników. Grali systemem wszyscy ze sobą, bez podziału, jednak każdy zbierał punkty i był klasyfikowany na tej podstawie w swojej kategorii. Łącznie rozegrano 44 mecze (każdy zawodnik 3 sety do 21 punktów). Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowy medal, a najlepsi gracze dodatkowe nagrody. Serdecznie gratulujemy!

SÓWKA SZKOLNA – SPECJALNE WYDANIE NA DZIEŃ GÓRNIKA

sowka

Pomysłodawczynią i autorką gazetki jest oczywiście pani Marta Cieślik

Wszystkim Górnikom składamy najserdeczniejsze życzenia. Nasi uczniowie chcą Wam je przekazać osobiście na filmikach. Niech Was chroni święta Barbara. Zapraszamy do obejrzenia życzeń. Ich autorzy to: Anastazja Sokołowksa, Filip Sokołowski, Magdalena Komarek oraz rodzeństwo Nadia i Patryk Sarach

https://drive.google.com/file/d/1ew_OHRCpvaZzlNEXE5YE5JnW0O8Vi5_C/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1G0ojjUnVJseEtyoT_wSUCKhprlw8KQd9/view?usp=sharing

wolontariat 5.12

ZDALNA CZYTAJLANDIA

W listopadzie odbyły się pierwsze zdalne zajęcia z cyklu „Czytajlandii”. Uczestniczyli w nich uczniowie z klasy IVa. Na początku spotkania pochwalili się oni swoimi zainteresowaniami czytelniczymi. Wśród nich znalazły się następujące pozycje: „Koszmarny Karolek”, „Smerfy”, „Kajtkowe przygody”, „Był sobie pies”, „Dzienniczek Cwaniaczka” oraz wiersze „Brzechwa dzieciom”. Pani Monika Kowalska, organizatorka spotkania, zaproponowała uczniom czytanie krótkich opowiadań ze strony internetowej superkid.pl. Julia Marciniszyn, Kuba Godula, Mateusz Sumara, Julia Wawrzyńczyk oraz Karolina Kuś poznali losy bohaterów trzech opowiadań: „Miś i jego przyjaciel królik”, „Zaczarowany kasztanek” oraz „Mój najlepszy przyjaciel Roki”. Oprócz głośnego czytania czwartoklasiści ćwiczyli również umiejętność pięknego opowiadania. Po zajęciach uczniowie wykonali ilustracje do tekstów, które najbardziej im się spodobały.

SUKCES PŁYWACKI KUBY MOSONIA

Z radością przekazujemy informację, że uczeń klasy 6a – Jakub Mosoń – zajął III miejsce w Korespondencyjnych Mistrzostwach Polski w Pływaniu w Płetwach. Jakub trenuje od tego roku w KS Nautilus w Jastrzębiu-Zdroju. Serdecznie gratulujemy sukcesu!

Kuba

WYŚPIEWAŁA WYRÓŻNIENIE…

Miło nam poinformować, że Magdalena Komarek z klasy IV b zdobyła wyróżnienie w VIII Ogólnopolskim Konkursie Pieśni Patriotycznej. Zaśpiewała piosenkę pt. „Gołębi song”. Oprócz pamiątkowego dyplomu, Madzia otrzymała również bon. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Magda sukces

dzien zyczliwosci456dzienzyczliwosci777
21 listopada obchodzimy Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień (World Hello Day), to święto wywodzące się ze Stanów Zjednoczonych. Powstało z inicjatywy braci Briana i Michaela McCormacków, którzy w 1973 roku zaprotestowali przeciwko konfliktowi zbrojnemu pomiędzy Egiptem a Izraelem. Idea tego dnia jest do dziś jest niezmienna – Bądźmy dla siebie życzliwi, rozwiązujmy problemy w sposób pokojowy, a nie siłowy. Inicjatywa życzliwości miała za zadanie przekonać rządzących, żeby rozwiązywali problemy w sposób pokojowy, a nie zbrojny. Główna ideą Dnia Życzliwości jest uzmysłowienie i przypomnienie ludziom o tym, że tylko wzajemna życzliwość może stać się podstawą do budowania pokoju. Obecnie Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień jest obchodzony w ponad 180 krajach i ma nieco inny wymiar – mniej polityczny, a bardziej społeczny. Jego cele są proste: uwrażliwianie ludzi oraz wzbudzanie w nich pozytywnych emocji, zachęcanie do dialogu międzypokoleniowego, jak również wyrażanie protestu przeciwko nienawiści, antypatii i nietolerancji.

Jak powinniśmy obchodzić ten dzień?

Wystarczy uśmiech, miłe słowo i ciepłe spojrzenie. Słowa: „Dziękuję za to że jesteś…”, „Wszystkiego dobrego…” czy „Miłego dnia,” – to proste, znane wszystkim zwroty, dzięki którym możemy mieć pewność, że wywołają radość i uśmiech u innych. A w tym trudnym czasie pandemii rozejrzyjmy się, czy ktoś nie potrzebuje pomocy, zrobienia zakupów czy przekazania czegoś. Podczas nauki zdalnej nie zapominajmy o kulturze osobistej, o wzajemnym pozdrawianiu się i szacunku do osób po drugiej stronie monitora.

„Dobre słowo-przekaż dalej” – to hasło tegorocznego Dnia Życzliwości i Pozdrowień. Co roku był to w naszej szkole dzień radości, smakołyków, muzyki, serdeczności i uśmiechniętych buziek 🙂 Ze względu na pandemię nie możemy sie spotkać, ale możemy przekazać sobie dobre słowo, uśmiech, gest. Prześlijcie swoje uśmiechnięte buźki, wyskoczcie z piżam i ubierzcie się w kolory słońca! Przekażcie dobre słowo dalej! My przekazujemy Wam słowa: BĄDŹCIE RADOŚNI ! Czekamy na fotki, stęskniliśmy się za Waszymi buźkami!
Katarzyna Winsławska

dzie praw dziecka
Janusz Korczak już blisko sto lat temu napisał Nie ma dzieci – są ludzie oraz Dziecko – już mieszkaniec, obywatel i już człowiek. Nie dopiero będzie, a już. […]. Lata dziecięce – to życie rzeczywiste, nie zapowiedź.
Choć wiele się zmieniło w Polsce w podejściu do dzieci przez ostatnie sto lat, to wciąż prawa dziecka nie są w pełni respektowane, a wiele osób uzależnia respektowanie praw od wypełniania przez dzieci obowiązków. Wciąż pokutuje przekonanie, że dzieci nie są jeszcze pełnoprawnymi ludźmi i dlatego prawa człowieka im w pełnie nie przynależą. Jest wprost przeciwnie!
Prawa człowieka zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka dotyczą każdej osoby od chwili narodzin, a jeszcze dodatkowo dzieci chronione są prawami zawartymi w uchwalonej dokładnie 31 lat temu Konwencji o Prawach Dziecka. Konwencja uchwalona z inicjatywy Polski, 20 listopada 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, została podpisana przez wszystkie państwa na świecie. Czy to znaczy, że prawa dziecka są respektowane? Niestety, w wielu zakątkach świata dzieci nie mają dostępu do edukacji, opieki medycznej, bezpieczeństwa i życia w pokoju, do schronienia, do ochrony przed wyzyskiem, do wolnego czasu i zabawy, do wyrażania własnych poglądów, do wolności.

Obowiązkiem nas dorosłych jest dążenie do tego, by prawa te były respektowane zarówno na naszym podwórku, jak i w najdalszych zakątkach Ziemi. Dzisiaj, na pamiątkę uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, a od 2014 roku równie ustanowiony przez Sejm RP Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka.

Zachęcam do obejrzenia z dziećmi prezentacji o ich prawach pod linkiem

pedagog Katarzyna Winsławska

szp2020

Drodzy Nauczyciele, Uczniowie, Rodzice,

nasza szkoła po raz kolejny przyłączyła się do Szlachetnej Paczki. W tym roku będziemy pomagać pani Teresie i jej synowi Mateuszowi. Obecna sytuacja (zdalne nauczanie) nie ułatwia nam zadania, ale wierzę, że, jak każdego roku, wspólnymi siłami, damy radę.
Wzorem ubiegłych lat zbierane będą zarówno produkty, których potrzebuje rodzina, jak również pieniądze, za które kupimy brakujące sprzęty. Zbiórka rozpocznie się jutro (16 listopada), a zakończy 11 grudnia, ponieważ 13 grudnia paczka z naszej szkoły musi się znaleźć w magazynie Szlachetnej Paczki, skąd następnego dnia trafi do potrzebującej rodziny.
W sekretariacie naszej szkoły umieszczona zostanie skrzynka z napisem Szlachetna Paczka – będzie do niej można wrzucać datki, a wszystkie potrzebne produkty, których wykaz, wraz ze szczegółowym opisem rodziny, podam poniżej, będzie można przynosić do szkoły.
Cieszy fakt, że na pralkę, która jest jednym ze sprzętów brakujących rodzinie, mamy już uzbierane pieniążki.

Historia Rodziny
Pani Teresa (51 l.) samodzielnie wychowuje syna Mateusza (24 l.) z głębokim autyzmem. Wiele lat temu kobieta żyła w szczęśliwym małżeństwie. Wiadomość o ciąży bardzo ucieszyła panią Teresę oraz jej męża. Tuż po urodzeniu Mateusza rodzice usłyszeli diagnozę-autyzm w ciężkiej postaci. Niestety mąż kobiety nie poradził sobie z sytuacją, nie zaakceptował niepełnosprawnego syna, doszło do rozwodu. Syn nie mówi, a jego każdy ruch jest nieprzewidywalny. Kobieta nie ma wsparcia rodziny i nikogo bliskiego przy opiece nad synem. Sama pani Teresa ma liczne choroby i niejednokrotnie jest wyczerpana codzienną troską o swoje dziecko. Niepełnosprawność syna niesie za sobą wiele wydatków: na leki, pieluchy, zajęcia oraz rehabilitację, również pani Teresa przyjmuje na co dzień leki.

Trzy kluczowe potrzeby Rodziny
1. Tablet
Na co dzień Mateusz prawie w ogóle nie mówi. Pani Teresa chciałaby mieć z nim jak najlepszy kontakt. Zakup tabletu umożliwiłby jej lepszą komunikację z synem dzięki programowi MÓWik (jest to program wspomagający komunikację oraz terapię mowy).
2. Kołdra i pościel
3. Środki czystości
Pozostałe potrzeby Rodziny
Żywność trwała: herbata, kawa, ryż, kasza, makaron, mąka, cukier, olej, dżem, konserwy mięsne, orzechy.
Środki czystości: proszek do prania, płyn do płukania, płyn do mycia naczyń, płyny czyszczące, mydło / żel myjący, szampon, pasta do zębów, szczoteczka do zębów.
Wyposażenie mieszkania
Uwagi:
Wyposażenie na łóżko syna- pościel i kołdra 140×200, poduszka 70×80; podkład gumowy pod prześcieradło.
kołdra, pościel (poszwy, prześcieradło), poduszka, podkład gumowy pod prześcieradło.
Brakujące sprzęty gospodarstwa domowego: pralka, odkurzacz.
Inne potrzeby materialne: oprawki do okularów dla Mateusza (idealnie sprawdzą się oprawki z magnesem na nosie)
Szczególne upominki: Pani Teresa – krem do twarzy 50+; Mateusz – słodycze, jego ulubionymi słodyczami są wafle.

Aktualizacja:

wczoraj napisałam w wiadomości dotyczącej Szlachetnej Paczki, że produkty i pieniążki można przynosić do szkoły (co nadal jest aktualne), ale pojawiła się również sugestia, aby założyć konto, na które można będzie dokonywać wpłat, co znacznie ułatwi działanie w obecnej sytuacji. Takie konto powstało. Chętne osoby mogą właśnie na nie wpłacać pieniążki z dopiskiem Szlachetna Paczka. W ostatnim tygodniu akcji zebrane pieniądze zostaną wybrane i przeznaczone na zakup produktów niezbędnych rodzinie, którą nasza szkoła wspomaga w Szlachetnej Paczce.

Podaję nr konta: 54 8470 0001 2015 0040 8457 0002

Gorąco zachęcam do włączenia się w akcję. Pozdrawiam,
Marta Cieślik

Zachęcamy do przeczytania szkolnej gazetki:

„Sówka” – numer z września

„Sówka” – październik, listopad

DZIECI Z WRZEŚNI
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia przedstawienia pt. „Dzieci z Wrześni” w wykonaniu uczniów należących do szkolnego koła teatralnego. Film powstał w związku z Narodowym Świętem Niepodległości.

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
plakat3
11 listopada obchodzimy w Polsce Narodowe Święto Niepodległości. Upamiętnia ono odzyskanie przez nasz kraj niepodległości w 1918 roku, po 123 latach niewoli (1795-1918).
Odzyskanie przez Polskę niepodległości zostało ogłoszone przez Radę Regencyjną już 7 października 1918 roku. W kolejnych dniach rozpoczęto rozbrajanie garnizonów oraz żołnierzy zaborców, przez oddziały Polskiej Organizacji Wojskowej.
10 listopada na Dworzec Główny w Warszawie, w specjalnym pociągu z Berlina, przybywa Józef Piłsudski, który powraca z pruskiej niewoli w Magdeburgu. 11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna „wobec grożącego niebezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, dla ujednolicenia wszelkich zarządzeń wojskowych i utrzymania porządku w kraju” przekazała władzę wojskową i naczelne dowództwo wojsk polskich, jej podległych, brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu. Tego samego dnia następuje zawarcie układu rozejmowego w Compiègne, pomiędzy Ententą i Cesarstwem Niemieckim, co oznacza ostateczne zakończenie I wojny światowej. Te wydarzenia stały się podstawą do ogłoszenia 11 listopada 1918 roku dniem odzyskania przez Polskę niepodległości.
Narodowe Święto Niepodległości zostało ustanowione ustawą z dnia 23 kwietnia 1937 roku. Zniesiono je jednak już 22 lipca 1945 roku, na mocy ustawy Krajowej Rady Narodowej. W 1989 roku przywrócono pierwotne ustalenia z 1937 roku, czyniąc jednocześnie 11 listopada dniem wolnym od pracy.
plakat2
Już wiecie, kiedy nasza Ojczyzna odzyskała niepodległość. A wiecie, co to jest niepodległość?
Po kliknięciu w mapkę dowiecie się o tym z piosenki.

Po kliknięciu w plakat zobaczycie krótki film:Niezwyciężeni. Czas próby.

plakat1

Wystarczy już tych informacji. Teraz zapraszamy do bardzo ciekawej gry ukazującej postać Józefa Piłsudskiego. Oczywiście klikamy w plakat.

plakat4

fundacja-jsw-logo

Wspieramy kampanię społeczno-edukacyjną Porozumienie Jastrzębskie Lubię To! – Projekt Fundacji JSW pn. „Obchody 40-lecia Porozumienia Jastrzębskiego – Śląski ślad w 100-leciu Niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej”.

Kliknięcie w plakat pozwoli na obejrzenie filmu z udziałem naszych uczniów.

porozumienie

KONCERT PAPIESKI

18 października w kościele parafialnym w Mszanie odbył się koncert upamiętniający 100 rocznicę urodzin papieża Jana Pawła II oraz kolejną rocznicę jego wyboru na Stolicę Piotrową w wykonaniu absolwentek oraz uczniów naszej szkoły. Oprócz tradycyjnych, dobrze znanych wszystkim piosenek, można było usłyszeć również utwory powstałe specjalnie na tę okazję.
Koncert poprowadziły: Paulina Burek oraz Natalia Komarek, a zaśpiewali: Martyna Krótki, Wiktoria Greszkiewicz, Monika Pinior, Jacek Wawrzyczny, Magdalena Komarek, Anastazja Sokołowska oraz Natalia Komarek. Obsługą techniczną zajęli się: Igor Baran oraz Patryk Baran.
Serdecznie dziękujemy uczniom za zaangażowanie, a naszym absolwentom za to, że zawsze możemy na nich liczyć!
spektakl

GMINNY BIEG ULICZNY

XVIII edycja Gminnego Biegu Ulicznego za nami! Jak co roku, został on zorganizowany przez nauczycieli wychowania fizycznego oraz UMKS „Delfin”.

bieguliczny34

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom biegu!

Rocznik 2015:

w kategorii dziewcząt:

I miejsce: Weronika Niezgoda

II miejsce: Hanna Krzyształa

Rocznik 2013:

w kategorii chłopców:

I miejsce: Fabian Menżyk

Rocznik 2012:

w kategorii dziewcząt:

I miejsce: Lena Gąsior

II miejsce: Wiktoria Niezgoda

III miejsce: Zuzanna Sierny

Rocznik 2012:

w kategorii chłopców:

I miejsce: Antoni Sosna

II miejsce: Paweł Szymański

III miejsce: Artur Grzegoszczyk

Rocznik 2011:

w kategorii dziewcząt:

I miejsce: Julia Kotula

II miejsce: Judyta Lubszczyk

III miejsce: Martyna Powieśnik

Rocznik 2011:
w kategorii chłopców:

I miejsce: Piotr Zaremba

II miejsce: Szymon Capanda

III miejsce: Oliwier Menżyk

Rocznik 2010:

w kategorii dziewcząt:

I miejsce: Oliwia Judycka

II miejsce: Karolina Kuś

III miejsce: Nadia Sarach

Rocznik 2010:
w kategorii chłopców:
I miejsce: Błażej Leśniewski

II miejsce: Mikołaj Kawałek

III miejsce: Daniel Zenker

Rocznik 2009:

w kategorii dziewcząt:

I miejsce: Julia Pośpiech

II miejsce: Nikol Trybuś

III miejsce: Jagoda Klocek

Rocznik 2009:
w kategorii chłopców:

I miejsce: Jacek Musiolik

II miejsce: Piotr Brudny

Rocznik 2008:

w kategorii dziewcząt:

I miejsce: Julia Sosna

II miejsce: Tatiana Ochojska

III miejsce: Monika Mucha

Rocznik 2008:
w kategorii chłopców:

I miejsce: Bartosz Grabiec

Rocznik 2007:

w kategorii dziewcząt:

I miejsce: Dominika Jurczak

II miejsce: Ewelina Moczulewska

Rocznik 2007:
w kategorii chłopców:

I miejsce: Paweł Gonsior

II miejsce: Artur Brudny

III miejsce: Mikołaj Zdziarski

Rocznik 2006:

w kategorii dziewcząt:

I miejsce: Oliwia Gąsior

II miejsce: Emilia Wnuk

Rocznik 2006:
w kategorii chłopców:

I miejsce: Filip Sokołowski

II miejsce: Igor Baran

III miejsce: Bartosz Zaremba

PASOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW

Pierwszoklasiści na długo zapamiętają dzisiejszą datę, bowiem zostali pasowani przez panią dyrektor Dorotę Pukowiec na uczniów naszej szkoły. Nie obyło się, oczywiście, bez tradycyjnych „tyt”. Do klasy I a, której wychowawczynią jest pani Ewa Pukowiec uczęszcza 19 uczniów. Klasa II b liczy 20 uczniów. Ich wychowawczynią jest pani Ewa Wałach. Pierwszoklasistom życzymy powodzenia i samych sukcesów w nauce!

klasa1a

klasa1b

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

8 października odbyły się w naszej szkole obchody Europejskiego Dnia Języków Obcych, który został ustanowiony przez Radę Europy w 2001 r. Oficjalnie święto przypada 26 września i służy promocji nauki języków obcych oraz bogactwa kulturalnego Europy.

Z tej okazji uczniowie najmłodszych klas szkoły podstawowej przebrali się w najróżniejsze postacie z bajek europejskich. Uczniowie starszych klas zaprezentowali charakterystycznym przebraniem dowolnie wybrane sławne osoby z kraju, który wylosowali. Pojawili się słynni piłkarze, mitologiczni bogowie, naukowcy, sławy ze sceny muzycznej i filmowej oraz legendarni bohaterowie. Pozostali uczniowie wspierali swoich kolegów, ubierając się w kolory flagi danego kraju.

Ponadto, w czasie lekcji języków obcych uczniowie klas IV-VIII wzięli udział w różnorodnych quizach, w których musieli zmierzyć się z pytaniami na temat krajów europejskich oraz wykazać się znajomością języków obcych. Dodatkowo, uczniowie klas VII i VIII w czasie lekcji języka niemieckiego oglądali fragmenty baśni Braci Grimm i rozwiązywali quizy. Uczniowie klas VII poznali tytuły baśni niemieckich i przygotowali do nich okładki, zaś uczniowie klas VIII mieli za zadanie przetłumaczyć wybrane słowo w 10 językach, wykonać projekt wybranego słowa i nagrać filmik z ich wymową. W tym dniu uczniowie i nauczyciele wysłuchali również krótkiej audycji przygotowanej przez uczniów klasy VII b. Serdecznie dziękujemy wszystkim za zaangażowanie!

Organizatorkami wydarzenia były nauczycielki języków obcych: pani Magdalena Sosna, pani Anna Cuber i pani Sylwia Probierz.

edjo1edjo2

edjo3 edjo5

DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA W NASZEJ SZKOLE

29 września obchodziliśmy kolejne nietypowe święto, a mianowicie Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Inicjatywa powstała w Polskiej Izbie Książki w 2001 roku. Na patronkę tego dnia wybrano Janinę Porazińską, autorkę wielu książek dla dzieci. Data 29 września to właśnie dzień jej urodzin.

Celem święta jest promowanie czytelnictwa, zwłaszcza wśród najmłodszych. Jak dobrze wiemy, książki są jednym z najlepszych źródeł wiedzy, rozwijają wyobraźnię, doskonalą pamięć, wzbogacają zasób słownictwa i dostarczają niesamowitych przeżyć. Głośne czytanie jest doskonałą okazją do budowania pozytywnych relacji dziecka z czytającą mu osobą, dlatego też powinniśmy czytać każdego dnia, a nie tylko dziś.

Cała społeczność szkolna została zachęcona przez przewodniczącego SU – Mikołaja Skwirę – do wzięcia udziału w akcji i przeznaczenia chociażby 15 minut na głośne odczytanie wybranego tekstu.

czytanie1

oij

Sukces Jacka

Jacek Musiolik – uczeń klasy VI c –wziął udział w 11. Błękitnej Wstędze Balatonu, która odbyła się 27 września. Na dystansie 800 m w kategorii chłopców z rocznika 2008-2009 zajął IV miejsce. Gratulujemy!

Jacek

WIELKIE LOSOWANIE

Szkolna Kasa Oszczędności rozdała nagrody dla uczniów, którzy w ubiegłym roku szkolnym oszczędzali na swoich kontach SKO. Takie oszczędzanie polega na systematycznych wpłatach (przynajmniej 1 raz w miesiącu). 52 uczniów z klas II – VI wylosowało nagrody w postaci zabawek, gier i przyborów szkolnych.

Opiekunka SKO – pani Mirosława Bura – zachęca do oszczędzania w tym roku szkolnym, ponieważ kolejny konkurs już się rozpoczął. Nagrody za konkursy przeprowadzone przez SKO zostaną również przekazane na akademii z okazji Światowego Dnia Oszczędzania, która odbędzie się w październiku.

1sko1

DZIEŃ KROPKI W NASZEJ SZKOLE

16 września świętowaliśmy w naszej szkole Dzień Kropki. Uczniowie i nauczyciele świetnie się spisali – w strojach i rekwizytach dominowały kropki, groszki i kulki. Ogłoszony został również konkurs na najlepiej przebraną klasę. Decyzją pań dyrektor, które zasiadały w komisji konkursowej, nagrodę – czyli bon na dzień bez zadania domowego – otrzymuje klasa VI c. Gratulujemy klasie VI c, a wszystkim uczniom i nauczycielom dziękujemy za zaangażowanie!

kropka2020

WIELKI SUKCES MADZI

Z radością informujemy, że uczennica klasy IV b – Magdalena Komarek – zajęła I miejsce w 3 edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Bajkowej. 29 sierpnia na scenie Bielskiego Centrum Kultury ponad 100 wykonawców zaprezentowało swój talent wokalno-aktorski w pięciu kategoriach. Madzia zaśpiewała piosenkę „Wyznanie Urszuli” z bajki „Mała Syrenka”. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Madzia3

Numer konta do wpłat za obiady:
29847000012001006932150003

WYBRALIŚMY SAMORZĄD UCZNIOWSKI

W środę (2 września) odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Przewodniczącym naszej szkoły został Mikołaj Skwira z klasy VIII a, a jego zastępcą Oliwia Gąsior z klasy VIII b. Funkcję sekretarza pełnić będzie Natalia Tkocz z klasy VIII a. Gratulujemy nowo wybranemu samorządowi. Życzymy owocnej pracy i wielu pomysłów!
Mikoaj Oliwka Natalia

Mikołaj Skwira Oliwia Gąsior Natalia Tkocz

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

1 września rozpoczął się nowy rok szkolny. Życzymy wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły, aby był on zdrowy i udany!

rokszkolny1

1 września przypada również 81. rocznica wybuchu II wojny światowej. Reprezentacja uczniów złożyła kwiaty i pomodliła się nad Grobem Ofiar Marszu Śmierci.

rokszkolny

rodzice

uczniowie

INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH !
Przypominamy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Do 4 sierpnia 2020 r. (godz. 15:00) – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, w sposób określony dla szkoły, do której dany absolwent kandyduje (oryginał albo kopia poświadczona za zgodność z oryginałem albo skan/zdjęcie za pomocą środków komunikacji elektronicznej).

12 sierpnia 2020 r. – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do każdej szkoły ponadpodstawowej

Od 13 do 18 sierpnia 2020 r. – potwierdzenie woli przyjęcia do danej szkoły przez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (jeżeli oryginały nie zostały złożone wcześniej).

Więcej informacji o rekrutacji: https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

31 lipca 2020 r. od godziny 10:00 w Szkole Podstawowej w Mszanie wydawane będą zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Uczniowie klas ósmych mogą sprawdzić także wyniki egzaminu indywidualnie – loginy i hasła zostały Wam przesane poprzez Librus.

INFORMACJA DLA UCZNIÓW

Od dnia 24 lipca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r. uczniowie w obecności rodzica mogą odbierać stypendia za II półrocze roku szkolnego 2019/2020.

Podczas wypoczynku nie zapominajcie o szkole :). Pomoże Wam w tym kolejny numer naszej gazetki szkolnej, w której znajdziecie podsumowanie działań w ramach zdalnej pracy, wyniki konkursów oraz dobre rady na bezpieczne spędzanie wakacji. Zapraszamy do lektury!

sowa

wakacje2020

Wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły życzymy, by tegoroczne wakacje były ciepłe i radosne. Niech każdy dzień wakacyjnych przygód pozostanie w Waszej pamięci jako dzień, o którym można powiedzieć, że to był dobry dzień. Odpoczywajcie w pełnym słońcu i przy ładnej pogodzie, nabierajcie sił i „ładujcie akumulatory”, ale z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

DRODZY ÓSMOKLASIŚCI!

Od 15.06.2020 r. rozpoczęła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Można rejestrować się na platformie Vulcan samemu, w domu. Jeśli jednak ktoś z Was potrzebuje pomocy, to 22.06.2020 r. można skorzystać z konsultacji w szkole, gdzie pomogę Wam logować się i tworzyć konta w Vulcanie. Z konsultacji mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej. W drodze do i ze szkoły korzystajcie z osłony na usta i nos oraz zachowujcie dystans społeczny. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekujcie ręce. W maseczce pozostańcie również podczas konsultacji.

Jeśli chcesz aby pomóc ci się zalogować, przynieś ze sobą następujące informacje na kartce:

PESEL,
Numer telefonu twój i od rodziców,
Adres e-mail twój i od rodziców jeśli posiadają,
Wypisane na kartce 3 szkoły, do których zamierzasz aplikować.

Wniosek wydrukujemy i po podpisaniu przez Ciebie i rodziców, będzie można go zawieźć do szkoły pierwszego wyboru. Otrzymacie login do swojego konta i wymyślicie do niego hasło, a po otrzymaniu świadectwa, wpiszecie w odpowiednie miejsca oceny.

Pamiętajcie o terminach rekrutacji elektronicznej.

UWAGA

8A – 8.00 – 9.30

8B – 9.30 – 11.00

Zapraszam – A. Bienia

ZASADY ZACHOWANIA PODCZAS EGZAMINU

zasadyegzamin

Organizacja egzaminów ósmoklasisty

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów ósmoklasisty:

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły ), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja (por. pkt 3.16.). W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.
Środki bezpieczeństwa osobistego
Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
a. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
b. wychodzi do toalety
c. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.
Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.
Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu
Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
W tym celu dyrektor szkoły może na przykład:
a. przekazać zdającym z wyprzedzeniem (np. 2-, 3-dniowym) informację o godzinie, o której powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu – mogą to być np. różne godziny dla zdających z różnych sal egzaminacyjnych (czas wejścia na teren szkoły / do sali egzaminacyjnej w np. 15-, 20-minutowych odstępach)
b.wpuszczać zdających na teren szkoły różnymi wejściami, np. wg podziału na sale egzaminacyjne lub oddziały
c. wpuszczać zdających na teren szkoły o różnych godzinach, np. 8:00, 8:20, 8:40, zgodnie z np. podziałem zdających na sale lub przedmioty (w przypadku języków obcych)
d. zdecydować o rozpoczęciu egzaminu dla kolejnych grup zdających w np. 15-, 20-minutowych odstępach czasowych (np. 1. grupa o godz. 9:00, 2. grupa – o 9:20, 3. grupa – o 9:40), z zastrzeżeniem że egzamin nie może rozpocząć się później niż 45 minut po godzinie rozpoczęcia podanej w harmonogramie, wszyscy zdający z danej grupy piszą egzamin w odrębnych salach, a żaden zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny od godziny rozpoczęcia egzaminu wskazanej w harmonogramie, np. przed godziną 10:00, jeżeli egzamin rozpoczyna się o godz. 9:00 (z wyjątkiem skorzystania z toalety, konieczności zażycia lekarstwa, kontaktu ze służbami medycznymi)
e. wypuszczać zdających z sal po egzaminie według ściśle określonej procedury – np. sala po sali, oddział po oddziale, upewniając się, że zdający nie gromadzą się pod szkołą, aby omówić egzamin
f. jeżeli w szkole przeprowadzanych jest kilka sesji/zmian egzaminu jednego dnia – zapewnić rozdzielenie osób wychodzących z egzaminu od osób wchodzących do szkoły
Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

Kochani Uczniowie!
Z okazji Dnia Dziecka dyrekcja, nauczyciele oraz wszyscy pracownicy naszej szkoły składają Wam najserdeczniejsze życzenia! https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t17/1/16/1f49d.png”);”>????https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t6d/1/16/1f973.png”);”>????https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t58/1/16/1f929.png”);”>????https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tf9/1/16/1f36d.png”);”>????htt://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tbf/1/16/1f9c1.png”);”>????

https://pl-pl.facebook.com/1630168233901856/videos/1641476289340931/

Drogi uczniu, uczennico!

W momentach, gdy bywasz przytłoczony emocjami, czujesz złość lub bezsilność, terapia pisaniem może pomóc Ci wyjaśnić, co czujesz. Swobodne wyrażanie myśli, pozwala skupić się na danym problemie lub emocji oraz określić sposoby radzenia sobie z nimi.

Nasi uczniowie i absolwenci pod kierunkiem pani Marty Cieślik zaśpiewali piosenki z okazji 100 rocznicy urodzin papieża Jana Pawła II. Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania.

Papież Jan Paweł II Karol Wojtyła Kolekcja Książek – Allegro.pl …

100 dobrych uczynków na 100 – lecie urodzin św. Jana Pawła II

„SÓWKA SZKOLNA” – NOWY NUMER GAZETKI
Z CIEKAWYMI INFORMACJAMI JUŻ NA WAS CZEKA

DRODZY UCZNIOWIE!
ZERKNIJCIE DO ZAKŁADKI: ŚWIETLICA,
OPIEKUNKI PRZYGOTOWAŁY DLA WAS CIEKAWE GRY INTERAKTYWNE

ZAKOŃCZENIE II WOJNY ŚWIATOWEJ
1939 – 1945

zwyciestwo

Jeżeli chcesz poznać historię II wojny i zagrać w ciekawe gry, to najpierw kliknij w napis, potem na zdjęcie.

Miłej zabawy!

Drodzy uczniowie!
Jednym z głównych zadań szkoły do realizacji w II półroczu są działania mające na celu podniesienie poziomu kultury osobistej w społeczności szkolnej oraz naukę odpowiedniego zachowania w różnych sytuacjach. Postaramy się te cele realizować w miarę możliwości zdalnie, a następnie wdrożyć w życie.

Będziemy też zamieszczać różne karty pracy dla chętnych uczniów. Gromadźcie je i bądźcie wytrwali.
Czym jest kultura osobista?

Kultura osobista jest cechą, którą nabywa się w wyniku ciągłej pracy nad sobą przez całe życie. Jest ona pewną trwałą właściwością, określa zachowanie człowieka niezależnie od czasu, miejsca i okoliczności.
Co składa się na kulturę osobistą?
Na pojęcie kultury osobistej składa się wiele elementów. Jednym z nich jest ogłada towarzyska, czyli umiejętność prowadzenia rozmowy, pozdrawiania, zachowania się przy stole.
Także wygląd zewnętrzny jest ważnym elementem kultury osobistej. Czyste ubranie, starannie uczesane włosy niezwykle dużo mówią
O człowieku, który swoim schludnym wyglądem wyraża szacunek wobec drugiej osoby i wobec samego siebie. Nie można jednak w dążeniu do bycia człowiekiem kulturalnym poprzestać jedynie na wyglądzie i ogładzie towarzyskiej.

Może najważniejszym nawet wyróżnikiem osoby kulturalnej jest jej stosunek do drugiego człowieka. Życzliwość wobec innych, poszanowanie godności zarówno własnej, jak i osób ze swojego otoczenia, odpowiedzialne podejście do pracy czy dążenie do stworzenia dobrej atmosfery w domu i wśród znajomych, to także cechy człowieka kulturalnego.
Wiedza z wielu różnorodnych dziedzin, takich jak literatura, historia, sztuka, technika także zawiera się w pojęciu kultury osobistej. Człowiek kulturalny powinien brać udział w życiu kulturalnym — zwiedzać wystawy, czytać wartościowe książki, słuchać muzyki, aby móc przyswoić sobie dorobek minionych pokoleń i tak zdobytą wiedzę móc wykorzystać w życiu codziennym. Bowiem człowiek poprzez udział w kulturze staje się wrażliwszy i poszerza swoje horyzonty myślowe.
Widzimy więc jak wiele elementów składa się na pojęcie kultury osobistej i że nie możemy tego pojęcia sprowadzać wyłącznie do schludnej powierzchowności i dobrego zachowania się w towarzystwie.

kultura dla uczniw

manier1

maniery2

karty pracy dla chętnych uczniów

MAJOWE ŚWIĘTA

kliknij w powyższy napis i pobaw się odkrywaniem historii

majowe swietaok

1 MAJA

Bez względu na to, czy w Polsce będą się odbywały mniej lub bardziej huczne obchody 1 majowego święta, nikt nie może zanegować wartości ludzkiej pracy. Im bardziej jest ona złożona, tym więcej musimy umieć.

2 MAJA

Od 2004 roku 2 maja obchodzimy Dzień Flagi Narodowej. Jego główną rolą jest popularyzowanie wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. Barwy widniejące na fladze państwowej są jednym z ważniejszych elementów tożsamości narodowej.

KLIKNIĘCIE W PONIŻSZY OBRAZEK WSKAŻE CI DROGĘ DO CIEKAWYCH ĆWICZEŃ

historia flagi

3 MAJA

opowiadanie dla młodszych i starszych (kliknij w napis 3 maja)

Nie możemy zapomnieć również o Konstytucji 3 Maja. Była to pierwsza konstytucja europejska, a druga na świecie. Twórcy jej stawiali sobie za cel naprawę państwa i podźwignięcie z upadku. Konstytucja 3 maja należy do tych aktów prawych, ważnych i wielkich, które stanowią fundament i punkt odniesienia dla wszystkich najważniejszych wydarzeń nowożytnej historii Polski. Po przeszło 200 latach pamiętamy, szanujemy, świętujemy, bo była naszą własną konstytucją, nadzieją wielu pokoleń na lepsze życie, aktem patriotyzmu, odpowiedzialności za losy kraju i narodu.

matejko 3 maja

Jan Matejko Konstytucja 3 maja

Zabawa w anagramy

Zobaczcie wykonane przez naszych uczniów anagramy. Trzeba było rozszyfrować ukryte emocje, uczucia, a było to bardzo trudne. Udało się 3 uczniom: Adrianowi Mitko z 5c, Patrykowi Pawłowskiemu z 5c i Julii Marszałek z 8b

Adrian Mitko11

Julia

Patryk Pawowski

maseczka

DZIEŃ ZIEMI

22 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi. Hasło tegorocznych obchodów brzmi: „Działania na rzecz ochrony klimatu”. Uczniowie otrzymali od pani Wiesławy Tatarczyk-Sitek listę z 12 krokami, które można podjąć już teraz, aby ratować naszą planetę. Pamiętajmy, że Dzień Ziemi powinniśmy świętować każdego dnia, a nie tylko raz w roku.

12 KROKÓW:

1. Dzień bez samochodu. Kiedy tylko możesz, korzystaj z roweru, komunikacji miejskiej, albo idź pieszo.

2. Segreguj śmieci.

3. Kupuj do własnego pojemnika.

4. Idź na zakupy z własną torbą.

5. Kupuj świadomie. Przemysł odzieżowy to największy truciciel naszej planety. Przejrzyj swoją szafę, zanim zdecydujesz się kupić kolejny produkt.

6. Naprawiaj zamiast wyrzucać. Staraj się używać, to co już masz.

7. Zastąp chemiczne środki własnoręcznie przygotowanymi produktami.

8. Nie marnuj i nie wyrzucaj jedzenia.

9. Kupuj produkty od lokalnych dostawców i jedz sezonowo.

10. Ogranicz spożycie mięsa.

11. Pij wodę z kranu. Plastikowe butelki zamień na wielorazowe.

12. Szukaj wielorazowych zamienników.

Filip Sikora V c Justin Trzeciak klasa Vc PLAKAT – l. wychowawczaPatryk Pawowski klasa V c

JAK PRAWIDŁOWO ZDJĄĆ RĘKAWICE:rekawiczki

Życzymy zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.
Niech ten czas wniesie do Waszych serc pogodę ducha i spokój, a spotkania w gronie najbliższej rodziny będą pełne radości i wzajemnego ciepła.

Dyrekcja wraz z Gronem Pedagogicznym

Zamiast tradycyjnych kartek „przesyłamy” Wam zdjęcia prac wielkanocnych wykonanych przez nasze dzieci w ramach „Świetlicy na odległość”.

Wesołego Alleluja!

Życzenia od Samorządu Uczniowskiego: https://pl-pl.facebook.com/1630168233901856/videos/1255406654668405/

wielkanoc1wielkanoc2wielkanoc3wielkanoc4
wielkanoc5wielkanoc6Patryk Sarach I b

Oczywiście nie może zabraknąć świątecznego śmigusa – dyngusa:https://pl-pl.facebook.com/1630168233901856/videos/1856460677842109/

„SÓWKA SZKOLNA” NUMER 5 – ZACHĘCAMY DO LEKTURY!

Kolejny kreatywny uczeń to Filip Sokołowski z klasy VII a. Sam się zainspirował i w ramach samodzielnego zdobywania wiedzy przeczytał książkę „Rotmistrz Pilecki”, której autorką jest Joanna Wieliczka-Szarkowa. Napisał ciekawą recenzję i obiecał opowiedzieć o bohaterze książki po powrocie do szkoły.

Filip

Nasi uczniowie wykazują się determinacją w wymyślaniu i realizacji ciekawych pomysłów. Z inspiracji pani pedagog Agnieszki Bieni uczeń klasy szóstej Kuba Szymański zrobił wielkanocne jajo. Zobaczcie sami: https://drive.google.com/file/d/1Gm2d1nO-dBUJpyl5XsLBPlF390Tz-4B4/view

Dzień Autyzmu

Jeśli otrzymałeś czegoś więcej niż inni w postaci dobrego zdrowia, uzdolnień, energii, sukcesów, radosnego dzieciństwa, harmonijnej atmosfery domowej, nie traktuj tego jako oczywiste.
Należysz do ludzi szczęśliwych a zatem powołany jesteś, aby wiele ofiarować innym…
/Albert Schweitzer/
Dzisiaj świat świeci na niebiesko.
Zachęcam do obejrzenia filmu: dla dzieci młodszych Amazing things Happen – Polish (Narrated by Kayah)
https://liblink.pl/UW2hrIltFx , a starszych Droga po marzenia https://liblink.pl/RVboM9Ak2B.

Jessica3Kacper2aZuzia1a

My jednak zawsze możemy liczyć na aktywność naszych uczniów, którzy w swoich domach również ubrali się na niebiesko i wysłali nam zdjęcia. Dziękujemy Im za ten piękny gest!

NOWY NUMER GAZETKI „SÓWKA” – PRZECZYTAJCIE, BĘDZIECIE BLIŻEJ SZKOŁY, KOLEŻANEK I KOLEGÓW

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie „świetlicowi”!

W oparciu o artykuły dostępne w sieci, opracowałyśmy zestaw kreatywnych działań, chociaż głęboko wierzymy w to, że w tym trudnym czasie kreatywności Wam nie brakuje.

Trzymajcie się zdrowo!

Wychowawczynie świetlicy

Komentowanie niemożliwe.
Ostatnie aktualności
Skip to content