Nasza szkoła jest wesoła i do środka szybko woła!

32 472 02 01

gim-mszana@wp.pl

44-325 Mszana

ul. Sportowa 3

07:00 - 16:00

Pon.- Pt.

32 472 02 01

gim-mszana@wp.pl

44-325 Mszana

ul. Sportowa 3

07:00 - 16:00

Pon.- Pt.

Nasza szkoła jest wesoła i do środka szybko woła!

32 472 02 01

gim-mszana@wp.pl

44-325 Mszana

ul. Sportowa 3

07:00 - 16:00

Pon.- Pt.

32 472 02 01

gim-mszana@wp.pl

44-325 Mszana

ul. Sportowa 3

07:00 - 16:00

Pon.- Pt.

Dla rodziców

ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM WÓJTA GMINY MSZANA REKRUTACJA TRWA OD 3 DO 17 KWIETNIA 2024 R.

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. KAZIMIERZA W MSZANIE NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Zebranie z rodzicami odbędzie się 15 lutego o godzinie 16.30

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY MSZANA

z dnia 18 stycznia  2024 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025   do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest  Gmina Mszana
Zebranie z rodzicami odbędzie się 13 września 2023 r. o godzinie 17.15. Zapraszamy.

Stypenium szkolne na rok szkolny 2022/2023
Urząd Gminy w Mszanie informuje o możliwości składania wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty –  Rozdział 8a Pomoc materialna dla uczniów.
Link do informacji: https://liblink.pl/ugVxtDV2mZ

W Urzędzie Gminy w Mszanie można składać wnioski dotyczące przyznania świadczenia o charakterze socjalnym tj. stypendium szkolne i zasiłek szkolny na podstawie art. 53 specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.
https://liblink.pl/WJxVx3Aepr

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 odbędzie się dnia 4 września 2023 r. o godzinie 10.00 w sali gimnastycznej. Uroczysta msza św. odbędzie się o godzinie 9.00.


Spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów klas pierwszych odbędzie
się 29 sierpnia 2023 o godzinie 16.00 w świetlicy szkolnej.


WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2023-2024


Lista dzieci przyjętych do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024


Lista dzieci zakwalifikowanych do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024

Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do Szkoły Podstawowej w Mszanie


ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY MSZANA

z dnia 25 stycznia  2023 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024   do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest  Gmina Mszana

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  IM. ŚW. KAZIMIERZA W MSZANIE

Kochani,
już niejednokrotnie, jako społeczność szkolna, udowodniliśmy, że potrafimy wspólnie pomagać. Teraz ta pomoc jest znów bardzo potrzebna. 26 lutego mieszkaniec Mszany po raz szósty jedzie z pomocą humanitarną do Ukrainy – do zaporoskiego szpitala oraz do przyfrontowej miejscowości 100 km za Zaporożem.
Podajemy listę konkretnych rzeczy, które są tam najbardziej potrzebne:

środki medyczne: bandaże, plastry, gaza, woda utleniona, środki przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwgorączkowe, odkażające;

artykuły spożywcze: makaron, kasza, ryż, konserwy mięsne, słodycze;

artykuły chemiczne: pasta do zębów, mydło, szczoteczki do zębów;

inne: świeczki, zapałki, latarki, nasiona warzyw, koce, śpiwory, zimowa odzież, rękawiczki, czapki, powerbanki, karma dla zwierząt.

Wszystkie produkty można przynosić do sekretariatu szkoły oraz do świetlicy do 24 lutego.

Dodatkowo, z okazji nadchodzących walentynek, 14 lutego odbędzie się w szkole kiermasz walentynkowy. Zebrane pieniądze przeznaczone zostaną na zakup potrzebnych produktów.

Dziękujemy za wszelką pomoc!

Drodzy uczniowie i rodzice !!!

Nasza szkoła przystąpiła do projektu  “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.
Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami.

W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny szkoła otrzyma   bon, który wykorzysta na nagrody rzeczowe w postaci materiałów biurowych. Jedynym warunkiem jest mobilizacja do działania, porządki domowe i chęci!

Do akcji szkolnej mogą przyłączyć się również firmy i instytucje, które oddadzą zużyty sprzęt na rzecz wybranej szkoły.

,,Im więcej sprzętu uzbieramy, tym wyższy bon otrzymamy!!!’’

Termin Akcji: od 12.10.2022 do 6.11.2022

Miejsce Akcji: Szkoła Podstawowa im. Św. Kazimierza w Mszanie

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023:

31 października 2022 r. /poniedziałek/

6 marca 2023 r. /poniedziałek/

2 maja 2023 r. /wtorek/

23 maja 2023 r. /wtorek/

24 maja 2023 r. /środa/

25 maja 2023 r. /czwartek/

1 czerwca 2023 r. /czwartek/

9 czerwca 2023 r. /piątek/

Urząd Gminy Mszana informuje, że w dniu 15.09.2022r. upływa termin składania wniosków o stypendium szkolne dla uczniów. Szczegóły pod adresem: https://mszana.ug.gov.pl/aktualnosci/stypenium-szkolne-na-rok-szkolny-20222023.html

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 odbędzie się dnia 1 września 2022 r. o godzinie 10.00 w sali gimnastycznej. Uroczysta msza św. odbędzie się o godzinie 9.00.

Uczniowie otrzymają deklaracje na obiady. Należy je oddać do 5 września, ponieważ dożywianie rozpocznie się od 7 września.

Wychowawcy przekażą również uczniom karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej, które należy wypełnić zgodnie z planem i oddać do 5 września.

Stypendium szkolne na rok szkolny 2022/2023

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2022 – 2023

 LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW.KAZIMIERZA W MSZANIE NA ROK SZKOLNY 2022/2023 PO PRZEPROWADZENIU REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2021/2022

W szkołach dla dzieci i młodzieży, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym

W terminie głównym
 1. język polski –  24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00
 2. matematyka –  25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00
 3. język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r. (czwartek) – godz.9:00
W terminie dodatkowym
 1. język polski – 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
 2. matematyka – 14 czerwca 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00
 3. język obcy nowożytny – 15 czerwca 2022 r. (środa) – godz. 9:00

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

Czas trwania (min.)

arkusz

standar­dowy

przedłużenie czasu,
o którym mowa w pkt. 17.

Komunikatu CKE

język polski

120

do 180

matematyka

100

do 150

język obcy nowożytny

90

do 135

 

 • EGZAMIN ÓSMOKLASISTY JEST EGZAMINEM OBOWIĄZKOWYM, CO OZNACZA, ŻE KAŻDY UCZEŃ MUSI DO NIEGO PRZYSTĄPIĆ, ABY UKOŃCZYĆ SZKOŁĘ. NIE JEST OKREŚLONY MINIMALNY WYNIK, JAKI UCZEŃ POWINIEN UZYSKAĆ, DLATEGO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY NIE MOŻNA NIE ZDAĆ.

 • ZASTĘPUJE EGZAMIN WSTĘPNY DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, KTÓRE WYKORZYSTUJĄ WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW JAKO KRYTERIA W PROCESIE REKRUTACJI, JEŻELI LICZBA KANDYDATÓW JEST WIĘKSZA NIŻ LICZBA WOLNYCH MIEJSC W DANEJ SZKOLE.

 • EGZAMIN ÓSMOKLASISTY JEST PRZEPROWADZANY W FORMIE PISEMNEJ.

 • CZAS TRWANIA EGZAMINU Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW MOŻE BYĆ WYDŁUŻONY W PRZYPADKU UCZNIÓW, KTÓRYM PRZYSŁUGUJE DOSTOSOWANIE WARUNKÓW PRZEPROWADZANIA EGZAMINU.

 • PODCZAS EGZAMINU Z KAŻDEGO PRZEDMIOTU KAŻDY ZDAJĄCY SIEDZI PRZY OSOBNYM STOLIKU. NA STOLIKU MOGĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ WYŁĄCZNIE ARKUSZE EGZAMINACYJNE, MATERIAŁY I PRZYBORY POMOCNICZE WSKAZANE W KOMUNIKACIE DYREKTORA CKE ORAZ – W PRZYPADKU UCZNIÓW CHORYCH LUB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – LEKI I INNE POMOCE KONIECZNE ZE WZGLĘDU NA CHOROBĘ LUB NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ.

 • DO SALI EGZAMINACYJNEJ NIE MOŻNA WNOSIĆ ŻADNYCH URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH, NP. TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH, ODTWARZACZY MP3, SMARTWATCHY, ANI KORZYSTAĆ Z NICH W TEJ SALI.

 • W CZASIE EGZAMINU ZDAJĄCY MOGĄ OPUSZCZAĆ SALĘ EGZAMINACYJNĄ W UZASADNIONEJ SYTUACJI, PO UZYSKANIU ZEZWOLENIA PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO I PO ZAPEWNIENIU WARUNKÓW WYKLUCZAJĄCYCH MOŻLIWOŚĆ KONTAKTOWANIA SIĘ Z INNYMI OSOBAMI, POZA OSOBAMI UDZIELAJĄCYMI POMOCY MEDYCZNEJ.

 • CZŁONKOWIE ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO NIE MOGĄ UDZIELAĆ ZDAJĄCYM WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH.

 • Na stronie www.cke.gov.pl dostąpne są również:
 • przykładowe arkusze egzaminacyjne,
 • arkusze egzaminu próbnego,
 • zestawy powtórzeniowe zadań egzaminacyjnych
 • arkusze wykorzystane do przeprowadzania egzaminu ósmoklasity w latach 2019-2021

Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty – 1 lipca 2022 r.

Okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje szkole wyniki egzaminu ósmoklasisty do 7 lipca 2022 r.

Wydanie zdającym zaświadczeń i informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty-  8 lipca 2022  r.

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. KAZIMIERZA W MSZANIE NA ROK SZKOLNY 2022/2023

OŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 

Lista dzieci zakwalifikowanych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. św. Kazimierza w Mszanie na rok szkolny 2022/2023

Egzamin ósmoklasisty 2022 – TERMINARZ

Zasady przyjmowania dzieci z Ukrainy do polskich szkół   – informacja Ministerstwa Edukacji i Nauki

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ З УКРАЇНИ

РЕЄСТРАЦІЯ ДИТИНИ ДО ДРУГОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Св. КАЗИМЕЖА В MSZANIE
НА 2021/2022
НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 Zarządzenie Wójta Gminy Mszana w sprawie rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MSZANIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Drodzy Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele
nasza szkoła już po raz 8 przyłączyła się do Szlachetnej Paczki. W tym roku będziemy pomagać pani Annie, która od 6 lat, po śmierci męża, samodzielnie wychowuje Roberta, Weronikę i Wojtka. Wzorem ubiegłych lat zbierane będą zarówno produkty, których potrzebuje rodzina, jak również pieniądze, za które kupimy brakujące sprzęty. Zbiórka rozpocznie się 15 listopada, a zakończy 8 grudnia.
Wszystkie potrzebne produkty, których wykaz, wraz ze szczegółowym opisem Rodziny, podajemy poniżej, będzie można przynosić do świetlicy szkolnej.
Sprawmy wspólnie, aby nadchodzące święta były dla tej Rodziny wspaniałe i szczęśliwe. Razem możemy więcej! 🙂 Dobro wraca! 🙂

Historia Rodziny:
Pani Anna (42 l.) 6 lat temu została wdową. Od momentu śmierci męża, który zmagał się z chorobą nowotworową, samodzielnie wychowuje trójkę dzieci: Roberta (17 l.), Weronikę (15 l.) i Wojciecha (11 l.) oraz prowadzi gospodarstwo domowe. Kobieta choruje na astmę. Codzienne życie rodziny jest pełne trosk i nie należy do najłatwiejszych. Z powodu braku infrastruktury oraz wysokiego bezrobocia w okolicy zamieszkałej przez rodzinę, pani Anna ma trudności ze znalezieniem stałego zatrudnienia. Aby podreperować rodzinny budżet, kobieta podejmuje prace dorywcze i sezonowe. Jedynym stałym dochodem rodziny są zasiłki.
Piękno Rodziny:
Pani Anna dba o to, aby jej rodzina jak najwięcej czasu spędzała razem, zwłaszcza podczas wspólnego gotowania. Rodzina znajduje radość w przebywaniu ze sobą, we wspólnych rozmowach. Pomimo przeciwności losu, rodzina nie poddaje się, nie traci nadziei na lepsze jutro. Doceniają to, że są zdrowi i mają siebie. Dzieci są podporą dla swojej mamy. Pani Anna z dumą i troską wypowiada się o swoich pociechach. Mimo trudów życia, w rodzinie panuje zgoda i wzajemny szacunek. Robert interesuje się majsterkowaniem, w przyszłości chciałby pracować w budownictwie. Stara się na bieżąco usuwać drobne usterki w domu. Weronika interesuje się siatkówką. Przez pewien czas uczęszczała na treningi, jednak zmiana szkoły uniemożliwiła dziewczynie kontynuowanie zamiłowania do tej dyscypliny sportu. Ponadto, Weronika interesuje się fotografią. Najmłodszy z rodzeństwa – Wojtek osiąga sukcesy w biegach na różne dystanse. Pani Anna jest uzdolniona plastycznie, lubi również gotować.

Potrzeby Rodziny:
Trzy kluczowe potrzeby Rodziny
1. Kuchenka elektryczna.
2. Żywność trwała.
3. Ręczniki.

Pozostałe potrzeby Rodziny:
Żywność trwała: herbata, kawa, ryż, kasza, mąka, makaron, cukier, olej, dżem, konserwy mięsne, konserwy rybne, owoce i warzywa w puszkach, krem czekoladowy, płatki śniadaniowe.

Środki czystości:  mydło/żel myjący,  szampon,  szczoteczki do zębów,  pasta do zębów,  płyn do płukania,  proszek do prania,  płyn do mycia naczyń,  płyny czyszczące.

Odzież:
Anna: kurtka/płaszcz (zimowe):  rozmiar: L, uwagi: kolor brązowy (160 cm wzrostu)
Robert: bluza (przejściowe): rozmiar: L, uwagi: kolor czarny, na zamek, sylwetka wysoka, szczupła (180 cm wzrostu)
Robert: spodnie (przejściowe): rozmiar: L, uwagi: spodnie dresowe, kolor czarny, sylwetka wysoka, szczupła (180 cm wzrostu)
Weronika: sukienka (letnie): rozmiar: S, uwagi: kolor beżowy/pudrowy róż, długa sukienka, sylwetka wysoka, szczupła (174 cm wzrostu)
Wojciech: czapka, szalik i rękawiczki (kolor czarny)

Obuwie:
Weronika: eleganckie buty; rozmiar: 39, uwagi: kolor czarny, na obcasie
Wojciech: buty sportowe (zimowe); rozmiar: 41, uwagi: kolor czarny

Materiały szkolne:
zeszyty,  bloki,  kredki,  farbki,  klej,  plastelina,  papier kolorowy,  przybory do pisania,  nożyczki.

Wyposażenie mieszkania:
koc,  4 kołdry – wymiary 160×200, 8 poduszek – wymiary 70×80, 4 komplety pościeli – wymiary 160×200, 70×80; prześcieradła; ręczniki.

Brakujące sprzęty gospodarstwa domowego: kuchenka elektryczna

Szczególne upominki:
Anna: kosmetyki: olejki naturalne; Robert: głośnik JBL; Weronika: bransoletka; Wojciech: słuchawki bezprzewodowe.

Zachęcamy do włączenia się w akcję.


Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Mszanie ustaliła na zebraniu dnia 22.09.2021 r. dobrowolną składkę na konto Rady Rodziców w wysokości 70 zł od pierwszego dziecka (każde następne bez opłat). Składki będą zbierane przez rodziców na zebraniach. Można także wpłacać na konto Rady Rodziców.

Konto Rady Rodziców Mszana ul. Sportowa 3

BANK SPÓŁDZIELCZY W JASTRZĘBIU ZDROJU

 46847000012015002132660001

Zachęcamy do wpłat i dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy wpłacili w ubiegłym roku szkolnym. Dzięki Państwa  życzliwości udało nam się zakupić m.in. grę “Piłkarzyki” do świetlicy szkolnej, lody dla wszystkich uczniów z okazji Dnia Dziecka, nagrody książkowe na zakończenie roku szkolnego oraz liczne nagrody za udział naszych dzieci w konkursach organizowanych na terenie szkoły.


Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się dnia 1 września 2021 r.

o godzinie 8.00 msza św. dla chętnych uczniów

o godzinie 9.00 spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych zgodnie z wykazem:

Przydział sal lekcyjnych  – 01.09.2021

 

klasa Sala lekcyjna Wejście do budynku
1a,b

 

sala gimnastyczna Wejście główne
2a

 

sala nr 10 Wejście główne
2b

 

sala nr 9 Wejście główne
3a

 

sala nr 8 Wejście główne
3b

 

świetlica Wejście od parkingu
4a

 

sala nr 13 Wejście przy sali gimnastycznej
4b

 

sala nr 14 Wejście przy sali gimnastycznej
5a

 

sala nr 12 Wejście przy sali gimnastycznej
5b

 

sala nr 15 Wejście przy sali gimnastycznej
6

 

sala nr 7 Wejście główne
7a

 

sala nr 3 Wejście od parkingu
7b

 

sala nr 6 Wejście od parkingu
7c

 

sala nr 4 Wejście główne
8a

 

sala nr 5 Wejście główne
8b

 

sala nr 2 Wejście od parkingu

 

W szkole obowiązują maseczki oraz dezynfekcja rąk przy wejściu do budynku.

Aktualności dla uczniów i rodziców

Spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych odbędzie się dnia 24.08.2021 r. o godzinie 16.30

Klasa 1 a – wychowawczyni – pani Mirosława Bura

Klasa 1 b – wychowawczyni – pani Edyta Surowiec

Wykaz podręczników na rok szkolny 2021-2022

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO RELIGII NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

 

 

 

 

Skip to content