Nasza szkoła jest wesoła i do środka szybko woła!

32 472 02 01

gim-mszana@wp.pl

44-325 Mszana

ul. Sportowa 3

07:00 - 16:00

Pon.- Pt.

32 472 02 01

gim-mszana@wp.pl

44-325 Mszana

ul. Sportowa 3

07:00 - 16:00

Pon.- Pt.

Nasza szkoła jest wesoła i do środka szybko woła!

32 472 02 01

gim-mszana@wp.pl

44-325 Mszana

ul. Sportowa 3

07:00 - 16:00

Pon.- Pt.

32 472 02 01

gim-mszana@wp.pl

44-325 Mszana

ul. Sportowa 3

07:00 - 16:00

Pon.- Pt.

Aktualności – archiwum.

TERENOWE PUNKTY SAMOSPISU W GMINIE MSZANA

            Od 28 czerwca przez okres całych wakacji możesz wypełnić obowiązek spisowy w trwającym Narodowym Spisie Powszechnym również w terenowych punktach samospisu w Połomi i Gogołowej. Do tej pory funkcjonował jeden punkt samospisu utworzony w Urzędzie Gminy w Mszanie.  W punktach tych stacjonować będą pracownicy urzędu – członkowie Gminnego Biura Spisowego, którzy pomogą Państwu w czynnościach spisowych.

Mamy nadzieję, że tworząc dodatkowe terenowe punkty samospisu w każdej miejscowości i eliminując przy tym bariery odległości i komunikacji z punktem w Urzędzie Gminy mieszkańcy chętnej i szybciej dokonają obowiązku spisowego. – Joanna Szymańska, sekretarz gminy

Punkty czynne będą:

Połomia

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Połomi – parter

każdy poniedziałek, godz. 12.00-17.00

Gogołowa

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej – parter

każdy wtorek – godz. 10.00-15.00

Mszana

Urząd Gminy Mszana – parter,

od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania

W celu uniknięcia kolejek i dłuższego czasu oczekiwania mieszkańcy proszeniu są o umawianie wizyt w punktach na konkretną godzinę pod numerem telefonu 032 4759740.

Obowiązują nadal zasady reżimu sanitarnego.

terenowe punkty

zarazamy radoscia

logomw

spot ekologia

PIĘKNIE WYRECYTOWALI WIERSZE

14 maja odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas I-III pod hasłem „Humor w poezji dziecięcej”. Wzięło w nim udział 12 osób – po dwóch reprezentantów z każdego oddziału klasowego.
Klasę I a reprezentowały: Katarzyna Breguła oraz Emilia Śpiewok.
Klasę I b reprezentowali: Amelia Cuber oraz Antoni Zakrzewski.
Klasę II a reprezentowali: Maja Sobiech oraz Wojciech Gajdosz.
Klasę II b reprezentowały: Tatiana Pawłowska oraz Zuzanna Sierny.
Klasę III a reprezentowały: Martyna Powieśnik oraz Wiktoria Kocur.
Klasę III b reprezentowali: Anastazja Sokołowska oraz Aleksander Wójcik.

Jury, oceniając uczestników, wzięło pod uwagę dobór repertuaru, kulturę słowa, dykcję oraz interpretację utworu. Zadanie było niełatwe, ponieważ wszyscy uczniowie pięknie się zaprezentowali.

Wśród uczniów klas I najlepszy okazał się Antoni Zakrzewski, w klasach II – Zuzanna Sierny, a w klasach III – Anastazja Sokołowska.

Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody. Gratulujemy! Konkurs zorganizowały panie: Danuta Bura oraz Wioletta Galisz.

Majowe święta – dni, o których należy pamiętać !

Przed nami czas trzech świąt majowych: 1, 2 i 3 maja, które są szczególnie ważne w historii Polski. Będziemy je obchodzić w szczególny sposób – razem, a jednak osobno. Warto przypomnieć sobie, skąd  wzięły się święta majowe. Dlaczego je świętujemy i komu je zawdzięczamy?
plakat oglny
1 Maja
1 Maja – to Międzynarodowy Dzień Pracy. Rodowód tego święta sięga XIX wieku i niestety jest naznaczony krwią i cierpieniem wielu osób. Święto zostało ustanowione w Paryżu w 1890 r. przez Kongres założycielski II Międzynarodówki (zrzeszenie partii socjalistycznych). Wybrana data była wyrazem pamięci dla strajkujących robotników z Chicago, którzy w 1886 r. protestowali przeciwko niskim płacom oraz 12-godzinemu dniowi pracy. Manifestacja została brutalnie stłumiona przez policję, w wyniku czego życie straciło wiele osób.
Pierwsze obchody tego święta odbyły się m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech Belgii i Francji. Początkowo nielegalne 1-majowe demonstracje zostały z czasem uznane w wielu krajach.
W Polsce święto głównie kojarzone jest z poprzednim ustrojem. W czasach PRL był to bardzo uroczysty dzień, a uczestnictwo w obchodach było niemal obowiązkowe. Dzień  1 maja w Polsce został ustanowiony Świętem Pracy i dniem wolnym od pracy w  1950 r.
Skąd się wzięło Święto Pierwszy Maja? Święto Pracy, 

2 Maja
2 maja obchodzony jest Dzień Flagi Państwowej oraz Dzień Polonii i Polaków za granicą. Jest to jedno z najmłodszych świąt państwowych, wprowadzone na mocy ustawy z dn. 20.11.2004 r. o godle, barwach i hymnie narodowym. Głównym założeniem tego święta jest popularyzacja wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych.
Warto wspomnieć, że 2 maja 1945 r. polscy żołnierze z I Dywizji Kościuszkowskiej, zdobywający Berlin, umieścili polską flagę na Kolumnie Zwycięstwa w Tiergarten oraz na Reichstagu w Berlinie. Natomiast w okresie Polski Ludowej był to dzień, kiedy po obchodach pierwszomajowych zdejmowano wszystkie flagi, aby nie zostały na Święto Konstytucji 3 Maja, które nie było przez komunistyczne władze uznawane.

Dziś ochronę prawną symboli państwa gwarantuje Konstytucja, a warunki jej używania określa ustawa. Pamiętajmy, aby na czas świąt majowych wywiesić flagę Polski i tym samym podkreślić naszą narodową tożsamość.
Niepodległa – moja flagahttps://www.youtube.com/watch?v=eXEGIyNMmEs
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/70360,Dzien-Flagi-Rzeczypospolitej-Polskiej.html 

3 Maja
3 maja obchodzimy rocznicę uchwalenia Konstytucji z 1791 r. Była to pierwsza w Europie i druga na świecie (po amerykańskiej z 1787 r.) konstytucja uchwalona przez tzw. Sejm Wielki, zwany także Sejmem Czteroletnim. Za jej autorów uważa się króla Stanisława II Augusta Poniatowskiego, wielkiego marszałka litewskiego Ignacego Potockiego oraz ks. Hugona Kołłątaja, duchownego i filozofa. Ustawa zasadnicza zniosła liberum veto, wprowadziła trójpodział władzy, ograniczyła rolę senatu. Zniosła wolną elekcję i wprowadziła dziedziczność tronu. Uznała chłopów za część narodu oraz zagwarantowała tolerancję religijną.
Uchwalenie Konstytucji 3 Maja uważa się za jedno z najważniejszych i przełomowych wydarzeń w historii państwa Polskiego. Mimo późniejszych rozbiorów, dokument ten pomagał kolejnym pokoleniom podtrzymać dążenia do niepodległości.
Dzień 3 Maja 1791 roku został uznany Świętem Konstytucji 3 Maja. Obchody tego święta były zakazane podczas rozbiorów, a ponownie jego obchodzenie zostało wznowione w II Rzeczypospolitej w kwietniu 1919 roku.
Święto Konstytucji 3 Maja zostało zdelegalizowane przez hitlerowców i sowietów podczas okupacji Polski w czasie II wojny światowej, a po antykomunistycznych demonstracjach  w 1946 r. nie było obchodzone w Polsce, natomiast zastąpione obchodami Święta 1 Maja. W styczniu 1951r. Święto 3 Maja zostało oficjalnie zdelegalizowane przez władze komunistyczne. W roku 1981 ponownie władze świętowały uchwalenie majowej konstytucji. Do roku 1989 w tym dniu często dochodziło w Polsce do protestów i demonstracji antyrządowych i antykomunistycznych. Po zmianie ustroju, od kwietnia 1990 r. Święto Konstytucji 3 Maja należy do uroczyście obchodzonych polskich świąt. W roku 2007 po raz pierwszy święto Konstytucji 3 Maja obchodzono na Litwie. 

majowa jutrzenkaJan Matejko „Konstytucja 3 maja 1791 roku” | Animacja

3 maja 1921r . wybuchło III powstanie śląskie, którego 100 rocznicę obchodzimy w bieżącym roku.

Powstania śląskie 1919–1921 

powstania

Powstanie w 1918 roku niepodległego państwa polskiego wzmogło ruch narodowy na Śląsku; rozpoczęły się masowe demonstracje i wiece manifestujące wolę powrotu do Polski. Dążeniom narodowym ludności polskiej przeciwstawiała się niemiecka administracja i wojsko. Niezadowolenie ludności polskiej z decyzji aliantów o plebiscycie oraz terror i represje niemieckie doprowadziły do wybuchu 16/17 VIII 1919 pierwszego powstania śląskiego; na jego czele stanął komendant POW Górnego Śląska A. Zgrzebniok; powstanie objęło prawie cały okręg przemysłowy i powiaty południowe; stłumione przez Niemców zakończyło się 26 VIII; rząd polski, zaangażowany w politykę wschodnią, nie poparł dostatecznie powstania. Próba zbrojnego opanowania przez bojówki niemieckie terenu plebiscytowego, napady na polskie lokale, doprowadziły do wybuchu 19/20 VIII 1920 drugiego powstania śląskiego. Powstańcy opanowali powiaty katowicki i bytomski oraz większość tarnogórskiego, rybnickiego, zabrzańskiego i lublinieckiego; walce zbrojnej towarzyszyły strajki; 25 VIII na rozkaz dowództwa polskiego powstanie zakończono; w jego wyniku policję niemiecką zastąpiono mieszaną polsko-niemiecką policją plebiscytową. Trzecie powstanie śląskie wybuchło 2/3 V 1921 po plebiscycie na Śląsku (20 III 1921), gdy Komisja Międzysojusznicza wysunęła projekt przyznania Niemcom prawie całego obszaru plebiscytowego; zostało poprzedzone strajkiem generalnym, który 2 V objął 97% śląskich zakładów pracy; rozkaz rozpoczęcia powstania wydał W. Korfanty, który ogłosił się jego dyktatorem. Powstańcy opanowali prawie cały obszar plebiscytowy; największa bitwa rozegrała się 21–27 V w rejonie Góry Św. Anny; w 1. połowie czerwca walczące strony oddzielono kordonem wojsk alianckich, po czym, na podstawie porozumienia, oddziały obu stron opuściły w pierwszych dniach lipca obszar plebiscytowy; rząd polski odciął się oficjalnie od odpowiedzialności za powstanie. W wyniku trzeciego powstania Rada Ambasadorów 20 X 1921 podjęła decyzję o korzystniejszym dla Polski podziale Górnego Śląska.
https://www.youtube.com/watch?v=0ArOp1vcKcM&t=21s

WYŚPIEWAŁA I MIEJSCE

Uczennica naszej szkoły – Magdalena Komarek z klasy 4b – zajęła I miejsce w XXII Wojewódzkich Prezentacjach Artystycznych Dzieci i Młodzieży zorganizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach.

Pierwszy etap konkursu polegał na wysłaniu nagrań. Jury ze 120 zgłoszeń wybrało 25 najlepszych uczestników, którzy 23 kwietnia wzięli udział w przesłuchaniach finałowych. Występ finałowy Madzi można zobaczyć pod poniższym linkiem (od 10:48s do 14:29s):

https://www.youtube.com/watch?v=cNVybBBo-nk

Madzia w konkursie reprezentowała Szkołę Muzyki Rozrywkowej KAHAL w Wodzisławiu Śląskim, do której uczęszcza na zajęcia. Gratulujemy sukcesu!

MadziaGliwice\

SÓWKA SZKOLNA – MARZEC, KWIECIEŃ 2021

SPRAWDZILI SWOJĄ WIEDZĘ W OGÓLNOPOLSKIM TEŚCIE SKO

Członkowie Szkolnej Kasy Oszczędności z klas I-VI i nie tylko przystąpili do testu sprawdzającego poziom wiedzy z zakresu: ekologii, finansów, zdrowego stylu życia oraz cyberbezpieczeństwa. Test był prezentowany na platformie szkolneblogi.pl oraz na stronie Banku PKO BP. Każdy uczeń odpowiadał na 10 pytań w poszczególnych kategoriach wiekowych. Po uzyskaniu przynajmniej 7 poprawnych odpowiedzi można było zdobyć Dyplom Mistrza Wiedzy SKO.

Pani Mirosława Bura – opiekun SKO – serdecznie dziękuje uczniom za zaangażowanie, ponieważ otrzymała aż 109 dyplomów potwierdzających pozytywne zaliczenie testu. Z rozmów z uczniami wynika, że test nie był trudny a rozwiązując go można było nie tylko sprawdzić swoją wiedzę, ale również dużo się nauczyć.

Pani Mirosława Bura informuje, że z powodu nauczania zdalnego test SKO jest aktywny  do 9 maja 2021 r. Kto jeszcze jest chętny do jego wykonania, może skorzystać.

Kuba SKO Wiktoria SKOLilka SKO

DZIEŃ ZIEMI – 22 KWIETNIA 2021

Uczniowie naszej szkoły ochoczo włączyli się w obchody Dnia Ziemi pod hasłem „Przywróć naszą Ziemię”. W ramach lekcji przyrody i biologii oraz „Świetlicy na odległość” przesyłali zdjęcia swoich prac i działań związanych z tym ważnym dniem w kalendarzu. Pojawiło się również kilka filmów przygotowanych specjalnie z tej okazji. Serdecznie dziękujemy uczniom za zaangażowaniem i promowanie ekologicznego stylu życia!

dz11 dz22  dz44 

dz33konkurs angielskiKONKURS ‘SPEAK UP!’

16 kwietnia 2021 r. chętni uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie z języka angielskiego ‘SPEAK UP!’, którego głównym celem było rozwijanie umiejętności komunikacji językowej. Uczestnicy mieli za zadanie odpowiedzieć na 3 pytania w języku angielskim oraz opisać fotografię. I miejsce w konkursie zajęła Anna Świątek (7b), II miejsceNatalia Komarek (7b) i Artur Grzybek (7a), III miejsceNina Hajska (6a). Pozostali uczestnicy, uczniowie klasy 6c: Jacek Musiolik, Hanna Urbanek oraz Kacper Wolny, otrzymali wyróżnienia. Konkurs przygotowały anglistki – pani Sylwia Probierzpani Anna Cuber oraz pani Daria Szermuszyn, w komisji oceniającej uczestników i nauczycielki wspierała pani wicedyrektor Renata Gałaszek. Organizatorki dziękują wszystkim uczniom za wysiłek włożony w przygotowanie do konkursu.

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej można przesłać na mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub dostarczyć osobiście do sekretariatu od godziny 7.30 – 15.00.

zgłoszenie word

zgłoszenie pdf

NAGRODY GMINY MSZANA DLA NASZYCH UCZENNIC

Z wielką radością informujemy, że dwie nasze uczennice: Magdalena Komarek z klasy 4b oraz Julia Pośpiech z klasy 6b otrzymały Nagrody Gminy Mszana. Magda otrzymała nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury, a Julia nagrodę za osiągnięte wyniki sportowe. Serdecznie gratulujemy naszym uczennicom oraz wszystkim nagrodzonym!

Julka

Madzia

UWAGA, UWAGA!
Nasza szkoła przystąpiła do projektu ekologiczno-charytatywnego pod nazwą Zbieramto w szkole. Zachęcamy więc całą społeczność szkolną: uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców i dziadków naszych uczniów do włączenia się w akcję.
Ideę Zbieramto w szkole najlepiej opisuje zawołanie: zbieraj – pomagaj – odbieraj nagrody.
A teraz czas na kilka istotnych informacji:
CO ZBIERAMY? Nasza szkoła zbierać będzie: baterie, zużyte telefony komórkowe/smartfony oraz puszki aluminiowe.
JAKI JEST CEL ZBIÓRKI? Dzięki zbiórce pomagamy środowisku, aby jak najmniej niebezpiecznych odpadów trafiało na wysypiska śmieci. W ten sposób edukujemy ekologicznie dzieci i młodzież. Jednocześnie pomagamy sercańskim misjonarzom w ich działalności (budowa studni w Czadzie, pomoc dzieciom z domów dziecka na Filipinach i w Boliwii, fundowaniu stypendiów szkolnych dzięki darowiznom od firm recyklingowych).
TERMIN ZBIÓRKI: Zbiórkę zaczynamy 19 kwietnia 2021 r., a kończymy 1 czerwca 2021 r.
MIEJSCE SKŁADANIA: Baterie, zużyte telefony komórkowe/smartfony i puszki aluminiowe można przynosić do szkoły. Przy wejściu głównym do budynku oraz przy wejściu od strony biblioteki będą umieszczone podpisane kartony/skrzynki, do których należy wkładać przyniesione elektrośmieci i puszki.

Więcej informacji o akcji można znaleźć na stronie: https://liblink.pl/7x4va0tX7l
Serdecznie zachęcamy całą społeczność szkolną do wzięcia udziału w tym projekcie! 🙂

PODSUMOWANIE AKCJI CHARYTATYWNYCH PODJĘTYCH W NASZEJ SZKOLE

Jak udało nam się dowiedzieć od siostry Anny z Ukrainy, wszystkie nasze paczki (7 sztuk) tuż przed Świętami Wielkanocnymi dotarły do Gródka Jagiellońskiego. Jeszcze raz z całego serca dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w akcję „Zbiórka darów dla Polaków na Ukrainie”. Dzięki Wam czyjeś święta z pewnością były szczęśliwsze i przyjemniejsze! Dzielimy się w Wami zdjęciami nadesłanymi z Ukrainy oraz podziękowaniem od Sióstr Pallotynek.
Z przeprowadzonych przez „Szkolne Koło Caritas” kiermaszów, z jałmużny wielkopostnej podjętej przez uczniów oraz z dobrowolnych datków od darczyńców udało się uzbierać 780 zł, które przekazane zostały Polskiej Fundacji dla Afryki.
Dziękujemy, że zawsze możemy na Was liczyć!
pomoc Ukraina

 

kartkastrona

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy

życzymy Państwu przede wszystkim zdrowia,

pogody w sercu i radości płynącej z faktu
Zmartwychwstania Pańskiego. Niech Święta będą czasem radości ze spełnionych marzeń a Zmartwychwstały napełni Was  pokojem i wiarą, niech da siłę w pokonywaniu trudności   i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mszanie

wraz z pracownikami

autyzm1

2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Tego dnia organizowana jest ogólnoświatowa akcja „Zaświeć się na niebiesko”. Celem akcji jest podnoszenie świadomości i wiedzy społeczeństwa na temat autyzmu oraz solidaryzowanie się z osobami z autyzmem i ich rodzinami.
Zachęcamy więc wszystkich uczniów naszej szkoły do włączenia się w akcję „Zaświeć się na niebiesko !”. Aby przyłączyć się do akcji wystarczy zrobić sobie zdjęcie w niebieskiej stylizacji 🙂
Zdjęcia prosimy wysyłać do pani Marty Cieślik.

SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKO-TEATRALNY

W piątek, 26 marca, odbyło się rozstrzygnięcie Szkolnego Konkursu Recytatorsko-Teatralnego. Tematyka dotyczyła świata wartości. Komisja konkursowa w składzie: pani Renata Gałaszek, pani Anna Palowska, pani Dorota Duńska oraz pani Marta Cieślik miała bardzo trudne zadanie do wykonania, bowiem na konkurs wpłynęło aż 19 nagrań. Uczniowie wykazali się ogromną kreatywnością, zadbali nie tylko o piękną recytację, ale również o stroje i rekwizyty. Występy zostały ocenione w 3 kategoriach wiekowych.
W kategorii klas I-III:

I miejsce ex aequo zajęły: Lena Gąsior z klasy II b oraz Anastazja Sokołowska z klasy III b.

II miejsce ex aequo zdobyły: Zuzanna Sierny z klasy II b oraz Amelia Cuber z klasy I b.

III miejsce ex aequo zajęły: Tatiana Pawłowska z klasy II b oraz Martyna Strof z klasy I b.

W kategorii klas IV-V:

I miejsce zajęła Julia Rduch z klasy IV b, II miejsce ex aequo zdobyły Weronika Walkowska z klasy IV a oraz Magdalena Komarek z klasy IV b.

W kategorii klasa VI-VIII:

I miejsce zajął Filip Sokołowski z klasy VIII a, II miejsce – Jacek Musiolik z klasy VI c, a III miejsce – Nina Hajska z klasy VI a.

Pozostałe nagrodzone osoby to: Alicja Grzegoszczyk (I b), Antoni Zakrzewski (I b), Marta Ziemak (IIb), Patryk Sarach (II b), Maja Jezierska (III b), Paweł Mrozek (V), Bartosz Kroczek (VII b).

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody. Serdecznie dziękujemy uczniom za zaangażowanie, a rodzicom za nagranie swoich pociech!

Konkurs zorganizowały panie: Anna Palowska oraz Marta Cieślik.

rt11 rt22 rt33

KONKURS MATEMATYCZNY – WYNIKI

Ogłaszamy wyniki konkursu matematycznego związanego z liczbą Pi, który zorganizowały panie Beata Wieszołek oraz Ewa Pasich.
I miejsce zajęła Jessica Gajdera (kl. VI b),
II miejsce zdobył Kacper Tatarczyk (kl. V),
III miejsce zajął Paweł Mrozek (kl. V).
Wyróżnienie otrzymali:
Weronika Walkowska (kl. IV a), Patryk Pawłowski (kl. VI c) oraz Paweł Lasok (kl. VII a).
W konkursie wzięli również udział: Julia Klyszcz, Kuba Godula, Julia Marciniszyn, Kamila Lasok, Alicja Sowisz, Magdalena Komarek, Julia Rduch, Karolina Grabiec, Arletta Sitek, Julia Wawrzyńczyk, Martyna Brachmańska, Nadia Sarach, Oliwia Judycka, Paweł Warmusz, Oliwia Warmusz.

Nie tylko zwycięzcy, ale również pozostali uczestnicy konkursu otrzymają po powrocie do szkoły dyplomy i nagrody.
liczbapi

Dziękujemy uczniom za udział i zaangażowanie!

Szanowni Rodzice!!!

W związku z nowymi obostrzeniami określonymi Rozporządzeniem MEiN z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. 2021 poz.561 )
od 29 marca 2021 roku do 11 kwietnia 2021 roku  szkoła będzie świadczyła usługi na wniosek:
1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) rodziców dzieci, którzy:
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art.6 pkt5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020r. poz.1876 i 2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art.48a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa wart.67 i art.69 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w  art.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. -Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek
Rodziców wykonujących wyżej wymienione zawody, którzy chcą skorzystać z opieki prosimy o złożenie wniosku do Dyrektora Szkoły na adres mailowy : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez Librus
Dla zgłoszonych dzieci będzie zorganizowana opieka świetlicowa.

Więcej informacji pod numerem telefonu:324720201

fundacja-jsw-logo

Dzięki współpracy naszej szkoły z Fundacją JSW zakupione zostały pomoce dydaktyczne i terapeutyczne, które doposażyły gabinet szkolnego pedagoga i psychologa. Od marca w szkole prowadzone są zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalno – społeczne „W krainie uczuć i emocji”, w trakcie których uczniowie doskonalą umiejętności współdziałania w grupie, rozwijają swoją osobowość, opanowują umiejętności dobrego komunikowania się, kształtują wiarę we własne siły oraz poczucie własnej wartości. Pani pedagog wystartowała również  z zajęciami „Sprawne rączki mam, wszystko zrobię sam” oraz „Kreatywne strefy gier”.  Na szczęście, przed wprowadzeniem nauki zdalnej, uczniom z najmłodszych klas choć trochę udało się skorzystać z zakupionych gier i pomocy dydaktycznych. Po powrocie do szkoły zajęcia będą kontynuowane.
jswpedagog11 jswpedagog22 jswpedagog33             jswpedagog44

Po raz kolejny dziękujemy Fundacji JSW za finansowe wsparcie, dzięki któremu nasza szkoła wzbogaca swoją bazę, a zajęcia są bardziej atrakcyjne dla uczniów!

SPOTKANIE Z POLICJANTEM – WAŻNA ROLA PROFILAKTYKI

22 marca uczniowie klas 6 uczestniczyli w spotkaniu z policjantem. Tematem przewodnim zajęć była cyberprzestępczość. W kolejnych dniach w spotkaniu będą uczestniczyli uczniowie starszych klas. Dziękujemy panu Patrykowi Błasikowi za udzielenie wyczerpujących informacji na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa w realu i w sieci.

policjant2021

DZIEŃ KOLOROWEJ SKARPETKI

21 marca obchodziliśmy Dzień Kolorowej Skarpetki. Na znak solidarności i szacunku względem osób z Zespołem Downa, nasi uczniowie i nauczyciele włożyli skarpetki nie do pary. Dziękujemy za udział w akcji!

skarpetka2021

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

Już drugi rok z rzędu uczniowie nie mają możliwości wzięcia udziału w tradycyjnym Dniu Wiosny, który jest też obchodzony jako Dzień Samorządności. Zwykle w tym dniu młodzież naszej szkoły przebierała się za nauczycieli i na chwilę przejmowała władzę w szkolę, prowadząc lekcje. Nasi uczniowie, wzorem ubiegłego roku, stanęli jednak na wysokości zadania, przebrali się za niektórych nauczycieli i przesłali swoje zdjęcia. Tym razem w akcji wzięli udział nie tylko ósmoklasiści, ale również młodsi uczniowie. Zapraszamy do obejrzenia galerii. Dziękujemy uczniom za zaangażowanie!

KONKURS WIELKANOCNY DLA KLAS I-III

W naszej szkole odbył się konkurs pod nazwą „ŚWIĘTA WIELKANOCNE W KRAJACH EUROPY”. Jego organizatorkami były panie: Danuta Bura oraz Wioletta Galisz. Głównym celem działania było zapoznanie dzieci z tradycjami wielkanocnymi w wybranych krajach Europy.

Uczniowie klas I mieli za zadanie wykonać pracę plastyczną – pisankę z elementami charakterystycznymi dla wybranego państwa europejskiego. Uczniowie klas II i III pisali test. 19 marca odbyło się wręczenie nagród.

W kategorii test I miejsce zajęli: Lena Gąsior, Zuzia Sierny, Krzyś Skotnica, Kamil Przybysławski, Anastazja Sokołowska, Maja Konieczny, Wiktoria Kocur oraz Martyna Powieśnik.

II miejsce zdobyli: Paweł Szymański, Piotr Gójski, Karol Szkatuła, Bartek Głuchowski, Julia Gajo oraz Maja Jezierska.

III miejsce zajęły: Lilka Kroczek, Maja Sobiech oraz Lilka Rączka.

Nagrody za wykonanie pracy plastycznej otrzymali: Rafał Lasok, Amelka Cuber, Martyna Strof, Hania Holona, Karolina Holona, Antek Zakrzewski, Zuzia Henkel, Kamil Godula, Alicja Machnik, Kasia Breguła, Hania Swoboda oraz Antosia Marek.

konkurswiekanocny1konkurswiekanocny2

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu!

NATALIA PO RAZ KOLEJNY LAUREATKĄ

natalia2021

Z wielką radością informujemy, że Natalia Komarek z klasy VII b po raz kolejny została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii (ten sukces osiągnęła również w zeszłym roku). Nasza uczennica doskonale poradziła sobie w trzech etapach: szkolnym, rejonowym oraz wojewódzkim. Wykazała się ogromną wiedzą z biologii obejmującą materiał z klasy VII i VIII. Do konkursu Natalia przygotowywała się pod opieką pani Wiesławy Tatarczyk-Sitek oraz swojej mamy – pani Beaty Komarek. Serdecznie gratulujemy tak wielkiego osiągnięcia!  

Od 6 kwietnia rusza rekrutacja do klasy pierwszej – zapraszamy do naszej szkoły!

Zachęcamy do obejrzenia filmiku:

https://www.facebook.com/1630168233901856/videos/153832293259838

 Zachęcamy do lektury SÓWKI SZKOLNEJ!
sowa dk 

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet!

Zachęcamy do obejrzenia i wysłuchania programu artystycznego z okazji Dnia Kobiet, który powstał we współpracy naszej szkoły z Gminną Biblioteką Publiczną w Mszanie.

Film można zobaczyć, klikając w link:

https://www.facebook.com/1630168233901856/videos/1532422096954786

DK2021        dk20211

UWAGA, JEST AKCJA!

Zachęcamy całą społeczność szkolną do włączenia się w akcję: ZBIÓRKA DARÓW DLA POLAKÓW NA UKRAINIE.

Co zbieramy?

Trwałą żywność, jak: makaron, konserwy, kasza, ryż, herbata, kawa, kakao, zupy w proszku/kostki rosołowe, słodycze (ciasta, cukierki, czekolady), mydło w kostce. Można również przynieść: skarpety (rozmiary dla osób dorosłych), papcie typu balerinki lub bambosze; artykuły szkolne dla dzieci, które uczęszczają do szkółki niedzielnej, gdzie polskie siostry uczą ojczystej historii oraz kultury. Mile widziane będą również drobne prezenty wielkanocne, typu: jajka czekoladowe (twarde), życzenia świąteczne, jakiś drobiazg.

NIE ZBIERAMY PRODUKTÓW W PŁYNIE, typu: oleje, szampony, płyny itd. oraz mąki i cukru. NIE ZBIERAMY PIENIĘDZY.

Dla kogo?

To dary dla naszych rodaków, głównie osób starszych, z Gródka Jagiellońskiego k. Lwowa, którzy żyją tam na granicy nędzy (za ok. 300 zł miesięcznie).
Wszystkie produkty można przynosić do świetlicy szkolnej. Termin zbiórki: od 3 do 17 marca 2021 r.

Jak co roku, zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w SZKOLNYM KONKURSIE RECYTATORSKO-TEATRALNYM

Dla uczniów klas I-III konkurs odbędzie się stacjonarnie. Chęć uczestnictwa w konkursie można zgłosić do 19 marca 2021r. u pani Marty Cieślik.

Uczniowie klas IV-VIII będą mogli przesłać nagrane filmiki (termin nadsyłania nagrań: do 22 marca 2021r. do pani Marty Cieślik).

TEMATYKA KONKURSU: „W ŚWIECIE WARTOŚCI” (podpowiedź: utwory o przyjaźni, miłości, dobroci, pomaganiu, kulturalnym zachowaniu, itp.)

OCENIE PODLEGA: sposób recytacji, dobór tekstu, gra aktorska, ruch sceniczny, przebrania, rekwizyty.

 konkurs2021rt1  konkurs2021rt2

DZIEŃ PATRONA SZKOŁY – ŚW. KAZIMIERZA

Zachęcamy do obejrzenia przedstawienia pt. „TRZY KLUCZE DO NIEBA” w wykonaniu naszych uczniów. Główny bohater – król – przez całe życie, aż do późnej starości, poszukiwał kluczy, którymi mógłby otworzyć bramy Nieba. Okazało się, że zadanie wcale nie jest takie trudne. Król znalazł klucze w trzech decydujących momentach: kiedy pochylił się nad starym, uschniętym drzewkiem, kiedy pochylił się nad zmarzniętą, samotną dziewczynką oraz kiedy padł pod krzyżem.

Król kierował się w swoim życiu takimi wartościami, jak: wiara, nadzieja, miłość, umiejętność dostrzegania wokół siebie słabszych i potrzebujących pomocy, empatia, umiejętność poświęcenia się.

Podobnie czynił święty Kazimierz – patron naszej szkoły – którego święto będziemy obchodzić 4 marca. Uczniowie bliżej poznali jego postać podczas lekcji religii. Starajmy się naśladować świętego Kazimierza w codziennym życiu.

Film można zobaczyć pod linkiem:

https://www.facebook.com/1630168233901856/videos/3043895522505781

W związku z obchodami Dnia Patrona Szkoły uczniowie, zachęceni przez panią katechetkę – Ewę Blanik – wykonali piękne figurki świętego Kazimierza. Zobaczyć je można na wystawie, która znajduje się pod obrazem naszego patrona – naprzeciwko sekretariatu. 

 Kazimierz2 Kazimierz3

1 marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych MEiN przesyła link do koncertu „Młodzi Niezłomnym”.

https://www.youtube.com/watch?v=qOYQlsjb3P0&feature=youtu.be

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Polskim Radiem. Oprawę artystyczną widowiska zapewnił zespół SOUL Sanok.
Koncert „Młodzi Niezłomnym” to jedna z form uczczenia Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” oraz oddania hołdu tym, którzy po II wojnie światowej przeciwstawili się narzuconej siłą władzy komunistycznej. Mamy świadomość, że naszą wolność zawdzięczamy postawie, która cechowała Żołnierzy Niezłomnych.

 instaling

Od 1 lutego 2021 uczniowie naszej szkoły biorą udział w innowacji pedagogicznej z języka angielskiego „Practice makes perfect  skuteczna nauka słownictwa z Insta.Ling”, której koordynatorem jest p. Anna Cuber. 

Innowacja ma na celu zachęcenie uczniów do systematycznej pracy nad znajomością słownictwa poprzez wykorzystanie programu Insta.Ling. 

 Insta.Ling jest stroną internetową służącą do nauki słownictwa języków obcych. Nauczyciel raz w tygodniu przydziela słówka z przerabianego w szkole materiału, a uczniowie razem z Insta.Ling powtarzają je w domu podczas codziennej kilkuminutowej sesjiAplikacja pozwala również na odsłuchanie wymowy każdego słowa, przygotowanej przez profesjonalnego lektora. Nauczyciel i rodzice dostają szczegółowe raporty o systematyczności pracy ucznia i jego postępach w nauce, a Insta.Ling dba, aby powtórki słówek były dostosowane indywidualnie do potrzeb ucznia.  

Zachęcamy do odwiedzenia strony i zapoznanie się z programem www.instaling.pl 

SUKCES ZUZI

Z radością informujemy, że Zuzanna Płaczek z klasy 8a została finalistką IV edycji Międzynarodowego Konkursu Wokalnego „THE GOLDEN VOICE”. Nasza uczennica wykonała piosenkę „Flashlight” Jessie J. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Zuzia

GÓRA GROSZA

Serdecznie zachęcamy całą społeczność szkolną do wzięcia udziału w akcji „Góra Grosza”. Zbiórka monet trwa do 31 maja 2021 r. Można je przynosić do świetlicy szkolnej.

gg2021

 

MARSZ ŚMIERCI

marsz smierci mapa

17 stycznia 1945 roku w Oświęcimiu zarządzono ewakuację około 56 000 więźniów. W tym czasie zima była bardzo śnieżna i mroźna. Z tego powodu oraz niezwykłej brutalności Niemców na samej trasie marszu naliczono około 600 ciał, nie licząc wielkiej liczby osób zamordowanych przez hitlerowców poza samą trasą przemarszu oraz w miejscach masowych egzekucji. Więźniowie umierali również pod koniec właściwego marszu już w wagonach. Na stację kolejową Loslau (niemiecka nazwa Wodzisławia Śląskiego) więźniowie dotarli pomiędzy 19 a 23 stycznia 1945 roku. Następnie więźniów ładowano do otwartych wagonów węglowych i w warunkach mrozu na zewnątrz oraz ścisku wewnątrz skierowano transport z Wodzisławia w głąb Rzeszy w kierunku Moraw i Austrii do znajdujących się tam obozów koncentracyjnych m.in. Mauthausen-Gusen. W wyniku mrozu, marszu, transportu oraz egzekucji i brutalności hitlerowców zginęło około 15 000 więźniów.

marsz2021.jpg 2
Na terenie województwa śląskiego w ponad 20 miejscowościach znajdują się miejsca pamięci marszu śmierci. 

17 styczna 2021 r. w 76 rocznicę rozpoczęcia tragicznego „Marszu Śmierci”, na grób w Mszanie upamiętniający 33 ofiary tej tragedii przyjechała delegacja Muzeum Auschwitz – Birkenau na czele  z dr Jackiem Lachendro. Wraz z przedstawicielami Gminy Mszana na czele z wójtem Mirosławem Szymankiem złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobie poległych więźniów obozu koncentracyjnego.

marsz2021 1

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Wszystkim Babciom i Dziadkom w dniu ich święta składamy najserdeczniejsze życzenia!

NIECH OD BAŁTYKU, AŻ PO SZCZYT TATR

ŻYJĄ NAM BABCIE, DZIADKOWIE

STO LAT!

Zachęcamy do obejrzenia filmu z wierszykami, piosenkami i pracami plastycznymi w wykonaniu naszych uczniów.

https://www.facebook.com/1630168233901856/videos/130416395570933

DOBRA WIADOMOŚĆ

fundacja-jsw-logo

Dzięki finansowemu wsparciu Fundacji JSW na naszych uczniów, po feriach, czeka nowo urządzona świetlica szkolna. Zakupione zostały stoły i krzesła, a w kąciku czytelniczym pojawiła się półka, na której znajduje się prenumerata czasopisma dla dzieci i młodzieży. Stanowisko nauczyciela zaopatrzone zostało w nowe biurko. Podczas zajęć plastycznych odbywających się w świetlicy uczniowie będą mogli korzystać ze specjalnego stolika z funkcją przechowywania oraz z taboretów. W pojemnikach zamontowanych w szafkach pod blatem znajdują się artykuły papiernicze i plastyczne takie, jak: tubki z farbami akrylowymi, farby plakatowe, bloki, kartki ksero. W naszej świetlicy mamy również nowy sprzęt nagłaśniający wraz z dwoma mikrofonami oraz magnetofon. Zakupione zostały też liczne płyty z nagraniami piosenek oraz słuchowisk, a także scenariusze przedstawień, które realizowane będą podczas zajęć koła teatralnego. Dzięki zakupionym materiałom włókninowym (wigofil w kolorze czarnym i białym) oraz artykułom plastycznym samodzielnie będziemy wykonywać tła do naszych spektakli. Po trudach nauki lub przed rozpoczęciem zajęć uczniowie przebywający w świetlicy będą mogli się zrelaksować na siedziskach, pograć w klasy na kolorowym dywanie lub rozegrać mecz w piłkarzyki lub cymbergaja. W świetlicy pojawiły się również nowe gry, makatka na jadłospis, zegar ścienny oraz kosze do segregacji odpadów.

W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów, w związku z obecną sytuacją, świetlica zaopatrzona została także w oczyszczacz powietrza z nawilżaczem, w dwie lampy wirusobójcze oraz w mop parowy. Wszystkie działania podejmowane w świetlicy dokumentować będziemy dzięki nowemu aparatowi fotograficznemu.

swietlicajsw1 swietlicajsw5

swietlicajsw7

Serdecznie dziękujemy Fundacji JSW za udzielone wsparcie!

Bardzo dziękujemy także naszym rodzicom za stół do piłkarzyków!

Kochani Uczniowie, z niecierpliwością i wielką radością na Was czekamy!

nowy rok
Zbliżający się Nowy Rok niesie wszystkim nadzieję
na uspokojenie, życzliwość i spełnienie marzeń.
W te piękne i jedyne w roku chwile
chcemy złożyć najlepsze życzenia
pogodnych, zdrowych i radosnych dni
oraz szczęśliwego Nowego Roku.

Dyrektor i pracownicy Szkoły Podstawowej w Mszanie

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

boze narodzenie

Zapraszamy do obejrzenia przedstawienia jasełkowego pt. „Książę Pokoju” w wykonaniu naszych uczniów. Serdeczne podziękowania dla wszystkich aktorów.
Podziękowania również dla montażysty – Filipa Sokołowskiego z klasy 8a – który 121 osobnych nagrań połączył w całość.

ŚWIATECZNE PRZYGOTOWANIA 

ZOBACZCIE FILM, NA KTÓRYM PANI MIRELLA FAJKIS PREZENTUJE, JAK PRZYGOTOWAĆ SERWETKI NA ŚWIATECZNY STÓŁ. ZACHĘCAMY DO PRACY.

UWAGA, INFORMACJA!

fundacja-jsw-logo

Prosimy, aby wypisani poniżej uczniowie lub ich rodzice zgłosili się do szkoły w celu odebrania nagród za udział w działaniach/konkursach dotyczących tematyki górniczej. Nagrody można odebrać w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00 do 15.00 w następujące dni: piątek (18 grudnia), w poniedziałek (21 grudnia), we wtorek (22 grudnia). Osoby, które nie będą miały możliwości odebrania nagrody w tych dniach, odbiorą ją po feriach.

Klasa 1a: Fabian Menżyk, Antonina Marek

Klasa 1b: Alicja Grzegoszczyk

Klasa 2a: Filip Płaczek, Wiktoria Menżyk

Klasa 2b: Patryk Sarach, Paweł Szymański, Paweł Warmusz Tobiasz Kucza, Wiktoria Niezgoda, Zuzia Sierny

Klasa 3b: Anastazja Sokołowska, Oliwier Menżyk, Wojtek Nachlik

Klasa 4a: Karolina Kuś, Julia Marciniszyn, Jesika Gołucka

Klasa 4b: Julia Rduch, Karolina Grabiec, Nadia Sarach, Alicja Sowisz, Magda Komarek, Michał Tatarczyk

Klasa 5: Paweł Mrozek

Klasa 6a: Błażej Kruczek, Jakub Zając

Klasa 6b: Julita Sitek, Jessica Gajdera, Damian Głuchowski, Kamila Skrzyszowska, Bartosz Grabiec, Kasia Wita, Oliwia Ledwoń, Alicja Gajdosz, Alan Suchy

Klasa 6c: Hania Urbanek, Jacek Musiolik, Patryk Pawłowski, Oliwia Warmusz, Justin Trzeciak, Jakub Grzegoszczyk

Klasa 7a: Jakub Lubszczyk, Marcin Nachlik, Dorian Mikułka, Tymek Grzonka, Emilia Marek, Zosia Kin, Jacek Przybyła, Mateusz Przybyła, Zuzia Piszczek

Klasa 7b: Oliwia Bryc, Natalia Komarek, Bartek Kroczek, Paweł Skrzyszowski

Klasa 8a: Zuzia Płaczek, Filip Sokołowski

Klasa 8b: Paweł Strof, Karolina Kosider

Wszystkim uczniom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie!

fundacja-jsw-logo

Dziękujemy także serdecznie Fundacji JSW, dzięki której możliwy był zakup nagród dla uczniów. 

KOCHANI!

Przygotowana przez nas Szlachetna Paczka trafiła już do pani Teresy oraz jej syna Mateusza. Dzięki zebranym pieniążkom oraz dostarczonym do szkoły produktom, udało nam się zrealizować wszystkie potrzeby Rodziny. W paczce znalazły się nawet dodatkowe rzeczy, o których Rodzina skrycie marzyła, ale nie zostały już one uwzględnione w głównych potrzebach.

W tym roku nasz prezent dla wybranej Rodziny składał się z 30 paczek. Znalazły się w nich: żywność (m.in.: kawa, herbata, makaron, kasza, ryż, cukier, mąka, sól, olej, konserwy mięsne i rybne, dżemy, słodycze, bakalie, przyprawy), środki chemiczne i czystościowe (m.in.: proszki do prania, płyny do prania i płukania, kapsułki do prania, preparaty czyszczące, płyny do mycia naczyń, szczoteczki do zębów, pasty do zębów, płyny do kąpieli, mydło), tablet i etui, pralka, odkurzacz, elektryczna maszynka do mielenia mięsa, 2 pary oprawek magnetycznych, kilka kompletów pościeli, prześcieradła, kołdry, poduszki, gumowe podkłady, ciepłe, świąteczne koce, kosmetyczka dla pani Teresy, kosmetyki, świąteczne upominki.

Z całego serca dziękujemy zaangażowanym w akcję: rodzicom, uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły. Bez Was to wspaniałe dzieło, szczególnie teraz, w tak trudnych warunkach, nie mogłoby zostać zrealizowane. Dziękujemy, że zawsze możemy na Was liczyć! DOBRO WRACA!

szlachetna2020 szlachetna1.2020

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
8 grudnia w naszej szkole odbył się Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego. Zorganizował go nauczyciel wychowania fizycznego – pan Marcin Sosna. W turnieju wzięło udział 22 zawodników. Grali systemem wszyscy ze sobą, bez podziału, jednak każdy zbierał punkty i był klasyfikowany na tej podstawie w swojej kategorii. Łącznie rozegrano 44 mecze (każdy zawodnik 3 sety do 21 punktów). Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowy medal, a najlepsi gracze dodatkowe nagrody. Serdecznie gratulujemy!

SÓWKA SZKOLNA – SPECJALNE WYDANIE NA DZIEŃ GÓRNIKA

sowka

 Pomysłodawczynią i autorką gazetki jest oczywiście pani Marta Cieślik

Wszystkim Górnikom składamy najserdeczniejsze życzenia. Nasi uczniowie chcą Wam je przekazać osobiście na filmikach. Niech Was chroni święta Barbara. Zapraszamy do obejrzenia życzeń. Ich autorzy to: Anastazja Sokołowksa, Filip Sokołowski, Magdalena Komarek oraz rodzeństwo Nadia i Patryk Sarach

https://drive.google.com/file/d/1ew_OHRCpvaZzlNEXE5YE5JnW0O8Vi5_C/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1G0ojjUnVJseEtyoT_wSUCKhprlw8KQd9/view?usp=sharing

wolontariat 5.12

ZDALNA CZYTAJLANDIA

W listopadzie odbyły się pierwsze zdalne zajęcia z cyklu „Czytajlandii”. Uczestniczyli w nich uczniowie z klasy IVa. Na początku spotkania pochwalili się oni swoimi zainteresowaniami czytelniczymi. Wśród nich znalazły się następujące pozycje: „Koszmarny Karolek”, „Smerfy”, „Kajtkowe przygody”, „Był sobie pies”, „Dzienniczek Cwaniaczka” oraz wiersze „Brzechwa dzieciom”. Pani Monika Kowalska, organizatorka spotkania, zaproponowała uczniom czytanie krótkich opowiadań ze strony internetowej superkid.pl. Julia Marciniszyn, Kuba Godula, Mateusz Sumara, Julia Wawrzyńczyk oraz Karolina Kuś poznali losy bohaterów trzech opowiadań: „Miś i jego przyjaciel królik”, „Zaczarowany kasztanek” oraz „Mój najlepszy przyjaciel Roki”. Oprócz głośnego czytania czwartoklasiści ćwiczyli również umiejętność pięknego opowiadania. Po zajęciach uczniowie wykonali ilustracje do tekstów, które najbardziej im się spodobały.


SUKCES PŁYWACKI KUBY MOSONIA

Z radością przekazujemy informację, że uczeń klasy 6a – Jakub Mosoń – zajął III miejsce                 w Korespondencyjnych Mistrzostwach Polski w Pływaniu w Płetwach. Jakub trenuje od tego roku w KS Nautilus w Jastrzębiu-Zdroju. Serdecznie gratulujemy sukcesu! 

Kuba

WYŚPIEWAŁA WYRÓŻNIENIE…

Miło nam poinformować, że Magdalena Komarek z klasy IV b zdobyła wyróżnienie w VIII Ogólnopolskim Konkursie Pieśni Patriotycznej. Zaśpiewała piosenkę pt. „Gołębi song”. Oprócz pamiątkowego dyplomu, Madzia otrzymała również bon. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Magda sukces

dzien zyczliwosci456dzienzyczliwosci777
21 listopada obchodzimy Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień (World Hello Day), to święto wywodzące się  ze Stanów Zjednoczonych. Powstało z inicjatywy braci Briana i Michaela McCormacków, którzy w 1973 roku zaprotestowali przeciwko konfliktowi zbrojnemu pomiędzy Egiptem a Izraelem. Idea tego dnia jest do dziś jest niezmienna – Bądźmy dla siebie życzliwi, rozwiązujmy problemy w sposób pokojowy, a nie siłowy. Inicjatywa życzliwości miała za zadanie przekonać rządzących, żeby rozwiązywali problemy w sposób pokojowy, a nie zbrojny. Główna ideą Dnia Życzliwości jest uzmysłowienie i przypomnienie ludziom o tym, że tylko wzajemna życzliwość może stać się podstawą do budowania pokoju. Obecnie Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień jest obchodzony w ponad 180 krajach i ma nieco inny wymiar – mniej polityczny, a bardziej społeczny. Jego cele są proste: uwrażliwianie ludzi oraz wzbudzanie w nich pozytywnych emocji, zachęcanie do dialogu międzypokoleniowego, jak również wyrażanie protestu przeciwko nienawiści, antypatii i nietolerancji.

Jak powinniśmy obchodzić ten dzień?

Wystarczy uśmiech, miłe słowo i ciepłe spojrzenie. Słowa: „Dziękuję za to że jesteś…”, „Wszystkiego dobrego…” czy „Miłego dnia,” – to proste, znane wszystkim zwroty, dzięki którym możemy mieć pewność, że wywołają radość i uśmiech u innych. A w tym trudnym czasie pandemii rozejrzyjmy się, czy ktoś nie potrzebuje pomocy, zrobienia zakupów czy przekazania czegoś. Podczas nauki zdalnej nie zapominajmy o kulturze osobistej, o wzajemnym pozdrawianiu się i szacunku do osób po drugiej stronie monitora.

Dobre słowo-przekaż dalej” – to hasło tegorocznego Dnia Życzliwości i Pozdrowień.  Co roku był to w naszej szkole dzień radości, smakołyków, muzyki, serdeczności i uśmiechniętych buziek 🙂 Ze względu na pandemię nie możemy sie spotkać, ale możemy przekazać sobie dobre słowo, uśmiech, gest. Prześlijcie swoje uśmiechnięte buźki, wyskoczcie z piżam i ubierzcie się w kolory słońca! Przekażcie dobre słowo dalej!  My przekazujemy Wam słowa: BĄDŹCIE RADOŚNI !                                                                                                                                            Czekamy na fotki, stęskniliśmy się za Waszymi buźkami!
                                                                                                       Katarzyna Winsławska


dzie praw dziecka
Janusz Korczak już blisko sto lat temu napisał Nie ma dzieci – są ludzie oraz Dziecko – już mieszkaniec, obywatel i już człowiek. Nie dopiero będzie, a już. […]. Lata dziecięce – to życie rzeczywiste, nie zapowiedź.
Choć wiele się zmieniło w Polsce w podejściu do dzieci przez ostatnie sto lat, to wciąż prawa dziecka nie są w pełni respektowane, a wiele osób uzależnia respektowanie praw od wypełniania przez dzieci obowiązków. Wciąż pokutuje przekonanie, że dzieci nie są jeszcze pełnoprawnymi ludźmi i dlatego prawa człowieka im w pełnie nie przynależą. Jest wprost przeciwnie!
Prawa człowieka zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka dotyczą każdej osoby od chwili narodzin, a jeszcze dodatkowo dzieci chronione są prawami zawartymi w uchwalonej dokładnie 31 lat temu Konwencji o Prawach Dziecka. Konwencja uchwalona z inicjatywy Polski, 20 listopada 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, została podpisana przez wszystkie państwa na świecie. Czy to znaczy, że prawa dziecka są respektowane? Niestety, w wielu zakątkach świata dzieci nie mają dostępu do edukacji, opieki medycznej, bezpieczeństwa i życia w pokoju, do schronienia, do ochrony przed wyzyskiem, do wolnego czasu i zabawy, do wyrażania własnych poglądów, do wolności.

Obowiązkiem nas dorosłych jest dążenie do tego, by prawa te były respektowane zarówno na naszym podwórku, jak i w najdalszych zakątkach Ziemi. Dzisiaj, na pamiątkę uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, a od 2014 roku równie ustanowiony przez Sejm RP Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka.

Zachęcam do obejrzenia z dziećmi prezentacji o ich prawach pod linkiem

https://www.youtube.com/watch?v=hbfLxqiefqw&ab_channel=SPnr24

                                                                                                                 pedagog                                                                                                                                                                 Katarzyna Winsławska

szp2020

Drodzy Nauczyciele, Uczniowie, Rodzice,

nasza szkoła po raz kolejny przyłączyła się do Szlachetnej Paczki. W tym roku będziemy pomagać pani Teresie i jej synowi Mateuszowi. Obecna sytuacja (zdalne nauczanie) nie ułatwia nam zadania, ale wierzę, że, jak każdego roku, wspólnymi siłami, damy radę.
Wzorem ubiegłych lat zbierane będą zarówno produkty, których potrzebuje rodzina, jak również pieniądze, za które kupimy brakujące sprzęty. Zbiórka rozpocznie się jutro (16 listopada), a zakończy 11 grudnia, ponieważ 13 grudnia paczka z naszej szkoły musi się znaleźć w magazynie Szlachetnej Paczki, skąd następnego dnia trafi do potrzebującej rodziny.
W sekretariacie naszej szkoły umieszczona zostanie skrzynka z napisem Szlachetna Paczka – będzie do niej można wrzucać datki, a wszystkie potrzebne produkty, których wykaz, wraz ze szczegółowym opisem rodziny, podam poniżej, będzie można przynosić do szkoły.
Cieszy fakt, że na pralkę, która jest jednym ze sprzętów brakujących rodzinie, mamy już uzbierane pieniążki.

Historia Rodziny
Pani Teresa (51 l.) samodzielnie wychowuje syna Mateusza (24 l.) z głębokim autyzmem. Wiele lat temu kobieta żyła w szczęśliwym małżeństwie. Wiadomość o ciąży bardzo ucieszyła panią Teresę oraz jej męża. Tuż po urodzeniu Mateusza rodzice usłyszeli diagnozę-autyzm w ciężkiej postaci. Niestety mąż kobiety nie poradził sobie z sytuacją, nie zaakceptował niepełnosprawnego syna, doszło do rozwodu. Syn nie mówi, a jego każdy ruch jest nieprzewidywalny. Kobieta nie ma wsparcia rodziny i nikogo bliskiego przy opiece nad synem. Sama pani Teresa ma liczne choroby i niejednokrotnie jest wyczerpana codzienną troską o swoje dziecko. Niepełnosprawność syna niesie za sobą wiele wydatków: na leki, pieluchy, zajęcia oraz rehabilitację, również pani Teresa przyjmuje na co dzień leki.

Trzy kluczowe potrzeby Rodziny
1. Tablet
Na co dzień Mateusz prawie w ogóle nie mówi. Pani Teresa chciałaby mieć z nim jak najlepszy kontakt. Zakup tabletu umożliwiłby jej lepszą komunikację z synem dzięki programowi MÓWik (jest to program wspomagający komunikację oraz terapię mowy).
2. Kołdra i pościel
3. Środki czystości
Pozostałe potrzeby Rodziny
Żywność trwała: herbata, kawa, ryż, kasza, makaron, mąka, cukier, olej, dżem, konserwy mięsne, orzechy.
Środki czystości: proszek do prania, płyn do płukania, płyn do mycia naczyń, płyny czyszczące,  mydło / żel myjący,  szampon,  pasta do zębów,  szczoteczka do zębów.  
Wyposażenie mieszkania
Uwagi:
Wyposażenie na łóżko syna- pościel i kołdra 140×200, poduszka 70×80; podkład gumowy pod prześcieradło.
kołdra, pościel (poszwy, prześcieradło), poduszka, podkład gumowy pod prześcieradło.  
Brakujące sprzęty gospodarstwa domowego: pralka, odkurzacz.
Inne potrzeby materialne: oprawki do okularów dla Mateusza (idealnie sprawdzą się oprawki z magnesem na nosie)
Szczególne upominki: Pani Teresa – krem do twarzy 50+; Mateusz – słodycze, jego ulubionymi słodyczami są wafle.

Aktualizacja:

wczoraj napisałam w wiadomości dotyczącej Szlachetnej Paczki, że produkty i pieniążki można przynosić do szkoły (co nadal jest aktualne), ale pojawiła się również sugestia, aby założyć konto, na które można będzie dokonywać wpłat, co znacznie ułatwi działanie w obecnej sytuacji. Takie konto powstało. Chętne osoby mogą właśnie na nie wpłacać pieniążki z dopiskiem Szlachetna Paczka. W ostatnim tygodniu akcji zebrane pieniądze zostaną wybrane i przeznaczone na zakup produktów niezbędnych rodzinie, którą nasza szkoła wspomaga w Szlachetnej Paczce.

Podaję nr konta:  54 8470 0001 2015 0040 8457 0002


Gorąco zachęcam do włączenia się w akcję. Pozdrawiam,
Marta Cieślik

Zachęcamy do przeczytania szkolnej gazetki:

„Sówka” – numer z września

„Sówka” – październik, listopad

DZIECI Z WRZEŚNI
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia przedstawienia pt. „Dzieci z Wrześni” w wykonaniu uczniów należących do szkolnego koła teatralnego. Film powstał w związku z Narodowym Świętem Niepodległości.

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
plakat3
11 listopada obchodzimy w Polsce Narodowe Święto Niepodległości. Upamiętnia ono odzyskanie przez nasz kraj niepodległości w 1918 roku, po 123 latach niewoli (1795-1918).
Odzyskanie przez Polskę niepodległości zostało ogłoszone przez Radę Regencyjną już 7 października 1918 roku. W kolejnych dniach rozpoczęto rozbrajanie garnizonów oraz żołnierzy zaborców, przez oddziały Polskiej Organizacji Wojskowej.
10 listopada na Dworzec Główny w Warszawie, w specjalnym pociągu z Berlina, przybywa Józef Piłsudski, który powraca z pruskiej niewoli w Magdeburgu. 11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna „wobec grożącego niebezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, dla ujednolicenia wszelkich zarządzeń wojskowych i utrzymania porządku w kraju” przekazała władzę wojskową i naczelne dowództwo wojsk polskich, jej podległych, brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu. Tego samego dnia następuje zawarcie układu rozejmowego w Compiègne, pomiędzy Ententą i Cesarstwem Niemieckim, co oznacza ostateczne zakończenie I wojny światowej. Te wydarzenia stały się podstawą do ogłoszenia 11 listopada 1918 roku dniem odzyskania przez Polskę niepodległości.
Narodowe Święto Niepodległości zostało ustanowione ustawą z dnia 23 kwietnia 1937 roku. Zniesiono je jednak już 22 lipca 1945 roku, na mocy ustawy Krajowej Rady Narodowej. W 1989 roku przywrócono pierwotne ustalenia z 1937 roku, czyniąc jednocześnie 11 listopada dniem wolnym od pracy.
plakat2
Już wiecie, kiedy nasza Ojczyzna odzyskała niepodległość. A wiecie, co to jest niepodległość?
Po kliknięciu w mapkę dowiecie się o tym z piosenki.


Po kliknięciu w plakat zobaczycie krótki film:Niezwyciężeni. Czas próby.

plakat1

Wystarczy już tych informacji. Teraz zapraszamy do bardzo ciekawej gry ukazującej postać Józefa Piłsudskiego. Oczywiście klikamy w plakat.

plakat4

fundacja-jsw-logo

Wspieramy kampanię społeczno-edukacyjną Porozumienie Jastrzębskie Lubię To! – Projekt Fundacji JSW pn. „Obchody 40-lecia Porozumienia Jastrzębskiego – Śląski ślad w 100-leciu Niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej”. 

Kliknięcie w plakat pozwoli na obejrzenie filmu z udziałem naszych uczniów.

porozumienie

KONCERT PAPIESKI

18 października w kościele parafialnym w Mszanie odbył się koncert upamiętniający 100 rocznicę urodzin papieża Jana Pawła II oraz kolejną rocznicę jego wyboru na Stolicę Piotrową w wykonaniu absolwentek oraz uczniów naszej szkoły. Oprócz tradycyjnych, dobrze znanych wszystkim piosenek, można było usłyszeć również utwory powstałe specjalnie na tę okazję.
Koncert poprowadziły: Paulina Burek oraz Natalia Komarek, a zaśpiewali: Martyna Krótki, Wiktoria Greszkiewicz, Monika Pinior, Jacek Wawrzyczny, Magdalena Komarek, Anastazja Sokołowska oraz Natalia Komarek. Obsługą techniczną zajęli się: Igor Baran oraz Patryk Baran.
Serdecznie dziękujemy uczniom za zaangażowanie, a naszym absolwentom za to, że zawsze możemy na nich liczyć!
spektakl

GMINNY BIEG ULICZNY

XVIII edycja Gminnego Biegu Ulicznego za nami! Jak co roku, został on zorganizowany przez nauczycieli wychowania fizycznego oraz UMKS „Delfin”.

bieguliczny34 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom biegu!

Rocznik 2015:

w kategorii dziewcząt:

I miejsce: Weronika Niezgoda

II miejsce: Hanna Krzyształa

Rocznik 2013:

w kategorii chłopców:

I miejsce: Fabian Menżyk

Rocznik 2012:

w kategorii dziewcząt:

I miejsce: Lena Gąsior

II miejsce: Wiktoria Niezgoda

III miejsce: Zuzanna Sierny

Rocznik 2012:

w kategorii chłopców:

I miejsce: Antoni Sosna

II miejsce: Paweł Szymański

III miejsce: Artur Grzegoszczyk

Rocznik 2011:

w kategorii dziewcząt:

I miejsce: Julia Kotula

II miejsce: Judyta Lubszczyk

III miejsce: Martyna Powieśnik

Rocznik 2011:
w kategorii chłopców:

I miejsce: Piotr Zaremba

II miejsce: Szymon Capanda

III miejsce: Oliwier Menżyk

Rocznik 2010:

w kategorii dziewcząt:

I miejsce: Oliwia Judycka

II miejsce: Karolina Kuś

III miejsce: Nadia Sarach

Rocznik 2010:
w kategorii chłopców:
I miejsce: Błażej Leśniewski

II miejsce: Mikołaj Kawałek

III miejsce: Daniel Zenker

Rocznik 2009:

w kategorii dziewcząt:

I miejsce: Julia Pośpiech

II miejsce: Nikol Trybuś

III miejsce: Jagoda Klocek

Rocznik 2009:
w kategorii chłopców:

I miejsce: Jacek Musiolik

II miejsce: Piotr Brudny

Rocznik 2008:

w kategorii dziewcząt:

I miejsce: Julia Sosna

II miejsce: Tatiana Ochojska

III miejsce: Monika Mucha

Rocznik 2008:
w kategorii chłopców:

I miejsce: Bartosz Grabiec

Rocznik 2007:

w kategorii dziewcząt:

I miejsce: Dominika Jurczak

II miejsce: Ewelina Moczulewska

Rocznik 2007:
w kategorii chłopców:

I miejsce: Paweł Gonsior

II miejsce: Artur Brudny

III miejsce: Mikołaj Zdziarski

Rocznik 2006:

w kategorii dziewcząt:

I miejsce: Oliwia Gąsior

II miejsce: Emilia Wnuk

Rocznik 2006:
w kategorii chłopców:

I miejsce: Filip Sokołowski

II miejsce: Igor Baran

III miejsce: Bartosz Zaremba

 

PASOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW

Pierwszoklasiści na długo zapamiętają dzisiejszą datę, bowiem zostali pasowani przez panią dyrektor Dorotę Pukowiec na uczniów naszej szkoły. Nie obyło się, oczywiście, bez tradycyjnych „tyt”. Do klasy I a, której wychowawczynią jest pani Ewa Pukowiec uczęszcza 19 uczniów. Klasa II b liczy 20 uczniów. Ich wychowawczynią jest pani Ewa Wałach. Pierwszoklasistom życzymy powodzenia i samych sukcesów w nauce!

klasa1a

klasa1b

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

8 października odbyły się w naszej szkole obchody Europejskiego Dnia Języków Obcych, który został ustanowiony przez Radę Europy w 2001 r. Oficjalnie święto przypada 26 września i służy promocji nauki języków obcych oraz bogactwa kulturalnego Europy.

Z tej okazji uczniowie najmłodszych klas szkoły podstawowej przebrali się w najróżniejsze postacie z bajek europejskich. Uczniowie starszych klas zaprezentowali charakterystycznym przebraniem dowolnie wybrane sławne osoby z kraju, który wylosowali. Pojawili się słynni piłkarze, mitologiczni bogowie, naukowcy, sławy ze sceny muzycznej i filmowej oraz legendarni bohaterowie. Pozostali uczniowie wspierali swoich kolegów, ubierając się w kolory flagi danego kraju.

Ponadto, w czasie lekcji języków obcych uczniowie klas IV-VIII wzięli udział w różnorodnych quizach, w których musieli zmierzyć się z pytaniami na temat krajów europejskich oraz wykazać się znajomością języków obcych. Dodatkowo, uczniowie klas VII i VIII w czasie lekcji języka niemieckiego oglądali fragmenty baśni Braci Grimm i rozwiązywali quizy. Uczniowie klas VII poznali tytuły baśni niemieckich i przygotowali do nich okładki, zaś uczniowie klas VIII mieli za zadanie przetłumaczyć wybrane słowo w 10 językach, wykonać projekt wybranego słowa i nagrać filmik z ich wymową. W tym dniu uczniowie i nauczyciele wysłuchali również krótkiej audycji przygotowanej przez uczniów klasy VII b. Serdecznie dziękujemy wszystkim za zaangażowanie!

Organizatorkami wydarzenia były nauczycielki języków obcych: pani Magdalena Sosna, pani Anna Cuber i pani Sylwia Probierz.

edjo1edjo2 

edjo3 edjo5

DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA W NASZEJ SZKOLE

29 września obchodziliśmy kolejne nietypowe święto, a mianowicie Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Inicjatywa powstała w Polskiej Izbie Książki w 2001 roku. Na patronkę tego dnia wybrano Janinę Porazińską, autorkę wielu książek dla dzieci. Data 29 września to właśnie dzień jej urodzin.

Celem święta jest promowanie czytelnictwa, zwłaszcza wśród najmłodszych. Jak dobrze wiemy, książki są jednym z najlepszych źródeł wiedzy, rozwijają wyobraźnię, doskonalą pamięć, wzbogacają zasób słownictwa i dostarczają niesamowitych przeżyć. Głośne czytanie jest doskonałą okazją do budowania pozytywnych relacji dziecka z czytającą mu osobą, dlatego też powinniśmy czytać każdego dnia, a nie tylko dziś.

Cała społeczność szkolna została zachęcona przez przewodniczącego SU – Mikołaja Skwirę – do wzięcia udziału w akcji i przeznaczenia chociażby 15 minut na głośne odczytanie wybranego tekstu.

czytanie1

oij

Sukces Jacka

Jacek Musiolik – uczeń klasy VI c –wziął udział w 11. Błękitnej Wstędze Balatonu, która odbyła się 27 września. Na dystansie 800 m w kategorii chłopców z rocznika 2008-2009 zajął IV miejsce. Gratulujemy!

Jacek

WIELKIE LOSOWANIE

Szkolna Kasa Oszczędności rozdała nagrody dla uczniów, którzy w ubiegłym roku szkolnym oszczędzali na swoich kontach SKO. Takie oszczędzanie polega na systematycznych wpłatach (przynajmniej 1 raz w miesiącu). 52 uczniów z klas II – VI wylosowało nagrody w postaci zabawek, gier i przyborów szkolnych.

Opiekunka SKO – pani Mirosława Bura – zachęca do oszczędzania w tym roku szkolnym, ponieważ kolejny konkurs już się rozpoczął. Nagrody za konkursy przeprowadzone przez SKO zostaną również przekazane na akademii z okazji Światowego Dnia Oszczędzania, która odbędzie się w październiku.

1sko1

DZIEŃ KROPKI W NASZEJ SZKOLE

16 września świętowaliśmy w naszej szkole Dzień Kropki. Uczniowie i nauczyciele świetnie się spisali – w strojach i rekwizytach dominowały kropki, groszki i kulki. Ogłoszony został również konkurs na najlepiej przebraną klasę. Decyzją pań dyrektor, które zasiadały w komisji konkursowej, nagrodę – czyli bon na dzień bez zadania domowego – otrzymuje klasa VI c. Gratulujemy klasie VI c, a wszystkim uczniom i nauczycielom dziękujemy za zaangażowanie!

kropka2020

WIELKI SUKCES MADZI

Z radością informujemy, że uczennica klasy IV b – Magdalena Komarek – zajęła  I miejsce w 3 edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Bajkowej. 29 sierpnia na scenie Bielskiego Centrum Kultury ponad 100 wykonawców zaprezentowało swój talent wokalno-aktorski w pięciu kategoriach. Madzia zaśpiewała piosenkę „Wyznanie Urszuli” z bajki „Mała Syrenka”. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

Madzia3

Numer konta do wpłat za obiady: 
29847000012001006932150003

WYBRALIŚMY SAMORZĄD UCZNIOWSKI

W środę (2 września) odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Przewodniczącym naszej szkoły został Mikołaj Skwira z klasy VIII a, a jego zastępcą Oliwia Gąsior z klasy VIII b. Funkcję sekretarza pełnić będzie Natalia Tkocz z klasy VIII a. Gratulujemy nowo wybranemu samorządowi. Życzymy owocnej pracy i wielu pomysłów!
Mikoaj   Oliwka  Natalia

        Mikołaj Skwira                              Oliwia Gąsior                                Natalia Tkocz   

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

1 września rozpoczął się nowy rok szkolny. Życzymy wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom       i pracownikom szkoły, aby był on zdrowy i udany! 

rokszkolny1

1 września przypada również 81. rocznica wybuchu II wojny światowej. Reprezentacja uczniów złożyła kwiaty i pomodliła się nad Grobem Ofiar Marszu Śmierci.

rokszkolny

rodzice

uczniowie

INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH !
Przypominamy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Do 4 sierpnia 2020 r. (godz. 15:00) – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, w sposób określony dla szkoły, do której dany absolwent kandyduje (oryginał albo kopia poświadczona za zgodność z oryginałem albo skan/zdjęcie za pomocą środków komunikacji elektronicznej).

12 sierpnia 2020 r. – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do każdej szkoły ponadpodstawowej

Od 13 do 18 sierpnia 2020 r. – potwierdzenie woli przyjęcia do danej szkoły przez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (jeżeli oryginały nie zostały złożone wcześniej).

Więcej informacji o rekrutacji: https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

31 lipca 2020 r. od godziny 10:00 w Szkole Podstawowej w Mszanie wydawane będą zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Uczniowie klas ósmych mogą sprawdzić także wyniki egzaminu indywidualnie – loginy i hasła zostały Wam przesane poprzez Librus.

INFORMACJA DLA UCZNIÓW

Od dnia 24 lipca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r. uczniowie w obecności rodzica mogą odbierać stypendia za II półrocze roku szkolnego 2019/2020.

Podczas wypoczynku nie zapominajcie o szkole :). Pomoże Wam w tym kolejny numer naszej gazetki szkolnej, w której znajdziecie podsumowanie  działań w ramach zdalnej pracy, wyniki konkursów oraz dobre rady na bezpieczne spędzanie wakacji. Zapraszamy do lektury!

sowa

wakacje2020

Wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły życzymy, by tegoroczne wakacje były ciepłe i radosne. Niech każdy dzień wakacyjnych przygód pozostanie w Waszej pamięci jako dzień, o którym można powiedzieć, że to był dobry dzień. Odpoczywajcie w pełnym słońcu i przy ładnej pogodzie, nabierajcie sił i „ładujcie akumulatory”, ale z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

DRODZY ÓSMOKLASIŚCI!

Od 15.06.2020 r. rozpoczęła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Można rejestrować się na platformie Vulcan samemu, w domu. Jeśli jednak ktoś z Was potrzebuje pomocy, to 22.06.2020 r. można skorzystać z konsultacji w szkole, gdzie pomogę Wam logować się i tworzyć konta w Vulcanie. Z konsultacji mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej. W drodze do i ze szkoły korzystajcie z osłony na usta i nos oraz zachowujcie dystans społeczny. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekujcie ręce. W maseczce pozostańcie również podczas konsultacji. 

Jeśli chcesz aby pomóc ci się zalogować, przynieś ze sobą następujące informacje na kartce: 

 • PESEL,
 • Numer telefonu twój i od rodziców,
 • Adres e-mail twój i od rodziców jeśli posiadają,
 • Wypisane na kartce 3 szkoły, do których zamierzasz aplikować. 

Wniosek wydrukujemy i po podpisaniu przez Ciebie i rodziców, będzie można go zawieźć do szkoły pierwszego wyboru. Otrzymacie login do swojego konta i wymyślicie do niego hasło, a po otrzymaniu świadectwa, wpiszecie w odpowiednie miejsca oceny. 

Pamiętajcie o terminach rekrutacji elektronicznej.

UWAGA

                   8A – 8.00 – 9.30                    

8B – 9.30 – 11.00

Zapraszam – A. Bienia 

ZASADY ZACHOWANIA PODCZAS EGZAMINU

zasadyegzamin

Organizacja egzaminów ósmoklasisty

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów ósmoklasisty:

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły ), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja (por. pkt 3.16.). W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
 8. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.
 9. Środki bezpieczeństwa osobistego
 10. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 11. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
 12. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
 13. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 14. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  a.    podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
  b.    wychodzi do toalety
  c.    kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 15. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
 16. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.
 17. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.
  Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu
 18. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
 19. W tym celu dyrektor szkoły może na przykład:
  a. przekazać zdającym z wyprzedzeniem (np. 2-, 3-dniowym) informację o godzinie, o której powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu – mogą to być np. różne godziny dla zdających z różnych sal egzaminacyjnych (czas wejścia na teren szkoły / do sali egzaminacyjnej w np. 15-, 20-minutowych odstępach)
  b.wpuszczać zdających na teren szkoły różnymi wejściami, np. wg podziału na sale egzaminacyjne lub oddziały
  c. wpuszczać zdających na teren szkoły o różnych godzinach, np. 8:00, 8:20, 8:40, zgodnie z np. podziałem zdających na sale lub przedmioty (w przypadku języków obcych)
  d. zdecydować o rozpoczęciu egzaminu dla kolejnych grup zdających w np. 15-, 20-minutowych odstępach czasowych (np. 1. grupa o godz. 9:00, 2. grupa – o 9:20, 3. grupa – o 9:40), z zastrzeżeniem że egzamin nie może rozpocząć się później niż 45 minut po godzinie rozpoczęcia podanej w harmonogramie, wszyscy zdający z danej grupy piszą egzamin w odrębnych salach, a żaden zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny od godziny rozpoczęcia egzaminu wskazanej w harmonogramie, np. przed godziną 10:00, jeżeli egzamin rozpoczyna się o godz. 9:00 (z wyjątkiem skorzystania z toalety, konieczności zażycia lekarstwa, kontaktu ze służbami medycznymi)
  e. wypuszczać zdających z sal po egzaminie według ściśle określonej procedury – np. sala po sali, oddział po oddziale, upewniając się, że zdający nie gromadzą się pod szkołą, aby omówić egzamin
  f. jeżeli w szkole przeprowadzanych jest kilka sesji/zmian egzaminu jednego dnia – zapewnić rozdzielenie osób wychodzących z egzaminu od osób wchodzących do szkoły
 20. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
 21. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

Kochani Uczniowie!
Z okazji Dnia Dziecka dyrekcja, nauczyciele oraz wszyscy pracownicy naszej szkoły składają Wam najserdeczniejsze życzenia! https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t17/1/16/1f49d.png”);”>????https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t6d/1/16/1f973.png”);”>????https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t58/1/16/1f929.png”);”>????https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tf9/1/16/1f36d.png”);”>????htt://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tbf/1/16/1f9c1.png”);”>????

https://pl-pl.facebook.com/1630168233901856/videos/1641476289340931/

 Drogi uczniu, uczennico!

W momentach, gdy bywasz przytłoczony emocjami, czujesz złość lub bezsilność, terapia pisaniem może pomóc Ci wyjaśnić, co czujesz. Swobodne wyrażanie myśli, pozwala skupić się na danym problemie lub emocji oraz określić sposoby radzenia sobie z nimi.

Nasi uczniowie i absolwenci pod kierunkiem pani Marty Cieślik zaśpiewali piosenki z okazji 100 rocznicy urodzin papieża Jana Pawła II. Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania.

 Papież Jan Paweł II Karol Wojtyła Kolekcja Książek - Allegro.pl ...

100 dobrych uczynków na 100 – lecie urodzin św. Jana Pawła II

„SÓWKA SZKOLNA” – NOWY NUMER GAZETKI
Z CIEKAWYMI INFORMACJAMI JUŻ NA WAS CZEKA

DRODZY UCZNIOWIE!
ZERKNIJCIE DO ZAKŁADKI: ŚWIETLICA,
OPIEKUNKI PRZYGOTOWAŁY DLA WAS CIEKAWE GRY INTERAKTYWNE

 

ZAKOŃCZENIE II WOJNY ŚWIATOWEJ
1939 – 1945 

zwyciestwo

Jeżeli chcesz poznać historię II wojny i zagrać w ciekawe gry, to najpierw kliknij w napis, potem na zdjęcie.

Miłej zabawy!

Drodzy uczniowie!
Jednym z głównych zadań szkoły do realizacji w II półroczu są działania mające na celu podniesienie poziomu kultury osobistej w społeczności szkolnej oraz naukę odpowiedniego zachowania w różnych sytuacjach. Postaramy się te cele realizować w miarę możliwości zdalnie, a następnie wdrożyć w życie.

Będziemy też zamieszczać różne karty pracy dla chętnych uczniów. Gromadźcie je i bądźcie wytrwali.
Czym jest kultura osobista?

Kultura osobista jest cechą, którą nabywa się w wyniku ciągłej pracy nad sobą przez całe życie. Jest ona pewną trwałą właściwością, określa zachowanie człowieka niezależnie od czasu, miejsca i okoliczności.
Co składa się na kulturę osobistą?
Na pojęcie kultury osobistej składa się wiele elementów. Jednym z nich jest ogłada towarzyska, czyli umiejętność prowadzenia rozmowy, pozdrawiania, zachowania się przy stole.
Także wygląd zewnętrzny jest ważnym elementem kultury osobistej. Czyste ubranie, starannie uczesane włosy niezwykle dużo mówią
O człowieku, który swoim schludnym wyglądem wyraża szacunek wobec drugiej osoby i wobec samego siebie. Nie można jednak w dążeniu do bycia człowiekiem kulturalnym poprzestać jedynie na wyglądzie i ogładzie towarzyskiej.

Może najważniejszym nawet wyróżnikiem osoby kulturalnej jest jej stosunek do drugiego człowieka. Życzliwość wobec innych, poszanowanie godności zarówno własnej, jak i osób ze swojego otoczenia, odpowiedzialne podejście do pracy czy dążenie do stworzenia dobrej atmosfery w domu i wśród znajomych, to także cechy człowieka kulturalnego.
Wiedza z wielu różnorodnych dziedzin, takich jak literatura, historia, sztuka, technika także zawiera się w pojęciu kultury osobistej. Człowiek kulturalny powinien brać udział w życiu kulturalnym — zwiedzać wystawy, czytać wartościowe książki, słuchać muzyki, aby móc przyswoić sobie dorobek minionych pokoleń i tak zdobytą wiedzę móc wykorzystać w życiu codziennym. Bowiem człowiek poprzez udział w kulturze staje się wrażliwszy i poszerza swoje horyzonty myślowe.
Widzimy więc jak wiele elementów składa się na pojęcie kultury osobistej i że nie możemy tego pojęcia sprowadzać wyłącznie do schludnej powierzchowności i dobrego zachowania się w towarzystwie.

kultura dla uczniw

manier1

maniery2

karty pracy dla chętnych uczniów 

MAJOWE ŚWIĘTA

kliknij w powyższy napis i pobaw się odkrywaniem historii

 

majowe swietaok

1 MAJA

Bez względu na to, czy w Polsce będą się odbywały mniej lub bardziej huczne obchody 1 majowego święta, nikt nie może zanegować wartości ludzkiej pracy. Im bardziej jest ona złożona, tym więcej musimy umieć.

2 MAJA

Od 2004 roku 2 maja obchodzimy Dzień Flagi Narodowej. Jego główną rolą jest popularyzowanie wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. Barwy widniejące na fladze państwowej są jednym z ważniejszych elementów tożsamości narodowej.

 

KLIKNIĘCIE W PONIŻSZY OBRAZEK WSKAŻE CI DROGĘ DO CIEKAWYCH ĆWICZEŃ

historia flagi

3 MAJA

opowiadanie dla młodszych i starszych (kliknij w napis 3 maja)


    Nie możemy zapomnieć również o  Konstytucji 3 Maja. Była to pierwsza konstytucja europejska, a druga na świecie. Twórcy jej stawiali sobie za cel naprawę państwa i podźwignięcie z upadku.  Konstytucja 3 maja należy do tych aktów prawych, ważnych i wielkich, które stanowią fundament i punkt odniesienia dla wszystkich najważniejszych wydarzeń nowożytnej historii Polski. Po przeszło 200 latach pamiętamy, szanujemy, świętujemy, bo była naszą własną konstytucją, nadzieją wielu pokoleń na lepsze życie, aktem patriotyzmu, odpowiedzialności za losy kraju i narodu. 

matejko 3 maja

                                                                                  Jan Matejko Konstytucja 3 maja

Zabawa w anagramy

Zobaczcie wykonane przez naszych uczniów anagramy. Trzeba było rozszyfrować ukryte emocje, uczucia, a było to bardzo trudne. Udało się 3 uczniom: Adrianowi Mitko z 5c, Patrykowi Pawłowskiemu z 5c i Julii Marszałek z 8b

Adrian Mitko11

Julia

Patryk Pawowski

maseczka

DZIEŃ ZIEMI

22 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi. Hasło tegorocznych obchodów brzmi: „Działania na rzecz ochrony klimatu”. Uczniowie otrzymali od pani Wiesławy Tatarczyk-Sitek listę  z 12 krokami, które można podjąć już teraz, aby ratować naszą planetę. Pamiętajmy, że Dzień Ziemi powinniśmy świętować każdego dnia, a nie tylko raz w roku.

12 KROKÓW:

1. Dzień bez samochodu. Kiedy tylko możesz, korzystaj z roweru, komunikacji miejskiej, albo idź pieszo.

2. Segreguj śmieci.

3. Kupuj do własnego pojemnika.

4. Idź na zakupy z własną torbą.

5. Kupuj świadomie. Przemysł odzieżowy to największy truciciel naszej planety. Przejrzyj swoją szafę, zanim zdecydujesz się kupić kolejny produkt.

6. Naprawiaj zamiast wyrzucać. Staraj się używać, to co już masz.

7. Zastąp chemiczne środki własnoręcznie przygotowanymi produktami.

8. Nie marnuj i nie wyrzucaj jedzenia.

9. Kupuj produkty od lokalnych dostawców i jedz sezonowo.

10. Ogranicz spożycie mięsa.

11. Pij wodę z kranu. Plastikowe butelki zamień na wielorazowe.

12. Szukaj wielorazowych zamienników.

                          Filip Sikora V c Justin Trzeciak klasa Vc PLAKAT - l. wychowawczaPatryk Pawowski klasa V c

 JAK PRAWIDŁOWO ZDJĄĆ RĘKAWICE:rekawiczki

Życzymy zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.
Niech ten czas wniesie do Waszych serc pogodę ducha i spokój, a spotkania w gronie najbliższej rodziny będą pełne radości i wzajemnego ciepła.

                                    Dyrekcja wraz z Gronem Pedagogicznym

Zamiast tradycyjnych kartek „przesyłamy” Wam zdjęcia prac wielkanocnych wykonanych przez nasze dzieci w ramach „Świetlicy na odległość”.

                                                                                                                             Wesołego Alleluja!

Życzenia od Samorządu Uczniowskiego: https://pl-pl.facebook.com/1630168233901856/videos/1255406654668405/

wielkanoc1wielkanoc2wielkanoc3wielkanoc4
wielkanoc5wielkanoc6Patryk Sarach I b

Oczywiście nie może zabraknąć świątecznego śmigusa – dyngusa:https://pl-pl.facebook.com/1630168233901856/videos/1856460677842109/

„SÓWKA SZKOLNA” NUMER 5 – ZACHĘCAMY DO LEKTURY!

Kolejny kreatywny uczeń to Filip Sokołowski z klasy VII a. Sam się zainspirował i w ramach samodzielnego zdobywania wiedzy przeczytał książkę „Rotmistrz Pilecki”, której autorką jest Joanna Wieliczka-Szarkowa. Napisał ciekawą recenzję i obiecał opowiedzieć o bohaterze książki po powrocie do szkoły.

Filip

Nasi uczniowie wykazują się determinacją w wymyślaniu i realizacji ciekawych pomysłów.        Z inspiracji pani pedagog Agnieszki Bieni uczeń klasy szóstej Kuba Szymański zrobił wielkanocne jajo. Zobaczcie sami: https://drive.google.com/file/d/1Gm2d1nO-dBUJpyl5XsLBPlF390Tz-4B4/view

Dzień Autyzmu

Jeśli otrzymałeś czegoś więcej niż inni w postaci dobrego zdrowia, uzdolnień, energii, sukcesów, radosnego dzieciństwa, harmonijnej atmosfery domowej, nie traktuj tego jako oczywiste.
Należysz do ludzi szczęśliwych a zatem powołany jesteś, aby wiele ofiarować innym…
/Albert Schweitzer/
Dzisiaj świat świeci na niebiesko.
Zachęcam do  obejrzenia  filmu:  dla dzieci młodszych Amazing things Happen – Polish (Narrated by Kayah)
https://liblink.pl/UW2hrIltFx , a starszych Droga po marzenia https://liblink.pl/RVboM9Ak2B.

Jessica3Kacper2aZuzia1a

My jednak zawsze możemy liczyć na aktywność naszych uczniów, którzy w swoich domach również ubrali się na niebiesko i wysłali nam zdjęcia. Dziękujemy Im za ten piękny gest!

NOWY NUMER GAZETKI „SÓWKA” – PRZECZYTAJCIE, BĘDZIECIE BLIŻEJ SZKOŁY, KOLEŻANEK I KOLEGÓW 

 Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie „świetlicowi”!

W oparciu o artykuły dostępne w sieci, opracowałyśmy zestaw kreatywnych działań, chociaż głęboko wierzymy w to, że w tym trudnym czasie kreatywności Wam nie brakuje.

                                                                                                              Trzymajcie się zdrowo!

     Wychowawczynie świetlicy

KREATYWNE DZIAŁANIA NASZYCH UCZNIÓW

W tym trudnym dla wszystkich czasie, kiedy dla własnego dobra nie możemy wychodzić z domu, nasi uczniowie, oprócz nauki i odrabiania lekcji, podejmują się kreatywnych działań takich, jak: malowanie, rysowanie, grafika, gotowanie, prace z papierem, fryzjerstwo, układanie puzzli itd. UJAWNIŁY SIĘ TALENTY, O KTÓRYCH WCZEŚNIEJ NIE MIELIŚMY POJĘCIA!

bartek fryzuraciastonatalkirysunek Lenkirysunek piekny

APEL DO MIESZKAŃCÓW I PRZYJEZDNYCH

Przyszła wiosna a z nią lepsza pogoda. Urząd Gminy w Mszanie ponawia jednak apel, aby w okresie zagrożenia epidemicznego mieszkańcy i przyjezdni nie korzystali z placów zabaw, boiska wielofunkcyjnego, siłowni plenerowych i altan sołeckich na terenie Gminy. Ograniczmy kontakty z innymi osobami do minimum. Zadbajmy o to, by w trakcie nieobecności dorosłych nasze dzieci nie spotykały się i nie urządzały sobie zabaw z kolegami. Zachowajmy wszelkie środki ostrożności. Prośba jest podyktowana troską o zdrowie i bezpieczeństwo publiczne. 

SZKOLNY ETAP TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ

11 marca odbył się szkolny etap Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Wzięło w nim udział 32 uczniów, których zadaniem było rozwiązanie testu. Do etapu gminnego zakwalifikowało się pięcioro najlepszych uczniów z każdej kategorii.

W kategorii klas III-VI do kolejnego etapu przeszli:

I miejsce – Natalia Komarek,

II miejsce – Magdalena Komarek,

III miejsce – Paweł Mrozek,

IV miejsce – Oliwia Warmusz,

V miejsce – Emilia Marek.

W kategorii klas VII-VIII najlepsi okazali się:

I miejsce – Wiktoria Grzonka,

II miejsce – Oliwia Nowosad,

III miejsce – Karol Koszut,

IV miejsce – Nikola Wuwer,

V miejsce – Zuzanna Halfar.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszych zmaganiach. Konkurs przygotowała  i przeprowadziła pani Mirosława Bura.
pozarniczy grupa1pozarniczy grupa2

DZIEŃ KOLOROWEJ SKARPETKI

21 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa. Na znak solidarności i szacunku względem takich osób, włożyliśmy skarpetki nie do pary.
Nasi uczniowie od rana przesyłali zdjęcia świadczące o przyłączeniu się do akcji, za co serdecznie Idziękujemy!

skarpetki

skarpetki1  

NATALIA W GRONIE LAUREATÓW

Z ogromną radością informujemy, że uczennica klasy VI b – Natalia Komarek – została LAUREATKĄ Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii dla uczniów szkół podstawowych. Natalia doskonale poradziła sobie we wszystkich III etapach (szkolnym, rejonowym i wojewódzkim). Do ostatniego etapu przystępowała już jako finalistka. Na podziw zasługuje fakt, że nasza uczennica jest dopiero w klasie VI, a materiał niezbędny do opanowania obejmował również klasę VII i VIII. Do zmagań z biologią Natalia przygotowywała się pod opieką pani Wiesławy Tatarczyk-Sitek oraz swojej mamy – pani Beaty Komarek. Serdecznie gratulujemy sukcesu!

KONKURS PLASTYCZNO-JĘZYKOWY

W lutym odbył się w naszej szkole konkurs plastyczno-jezykowy pt. English Landmarks. Zadaniem uczniów było wykonanie pracy przestrzennej dowolnej budowli lub zabytku. I nagrodę przyznano Damianowi Głuchowskiemu z klasy V b. Pozostali uczniowie: Marlena Grabiec, Bartosz Kroczek oraz Paweł Mrozek otrzymali wyróżnienia. Wszystkie prace uczniów były również oceniane w etapie powiatowym w Szkole Podstawowej w Skrzyszowie. Na ponad 65 prac Damian uzyskał wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom!

LEKCJA BIBLIOTECZNA

Uczniowie klasy II a wzięli udział w lekcji bibliotecznej zorganizowanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Mszanie. Dotyczyła ona lektury pt. „Zaczarowana zagroda” Centkiewiczów. Podczas spotkania drugoklasiści rozwiązywali zagadki i krzyżówkę, a także, na szczęście tylko na moment, zamienili się w pingwiny. Dziękujemy pani bibliotekarce za miłe przyjęcie!

ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY

4 marca cała społeczność szkolna obchodziła Dzień Patrona – świętego Kazimierza. Po uroczystej mszy, odbyła się akademia. Uczniowie zaprezentowali przedstawienie pt. „Którędy do nieba?”, z którego płynęła następująca nauka: każdy z nas może zostać świętym, a droga do świętości jest często łatwiejsza, niż nam się wydaje. Tradycyjnie już wręczone zostały „Kaziuki” i „Kaziuczki”. „Kaziuki” otrzymały panie: Ewa Olszewska  oraz Monika Hanzel, natomiast „Kaziuczki” powędrowały do Zuzi Halfar oraz Natalii Komarek.
Odbyło się również wręczenie nagród za udział w konkursach związanych ze świętym Kazimierzem. Za napisanie wierszy o naszym patronie I miejsce zdobyły Zuzia Płaczek      oraz Alicja Gajdosz. Wyniki konkursu plastycznego, polegającego na przedstawieniu postaci św. Kazimierza, prezentują się następująco:

klasy I – III

I miejsce: Nadia Sarach, Julia Marciniszyn, Natalia Tatarczyk, Miłosz Pogorzelski, Filip Płaczek.

II miejsce: Magdalena Komarek, Bartosz Książek, Karolina Grabiec.

III miejsce: Mateusz Sumara, Daniel Zenker.

klasy IV – VIII

I miejsce: Julia Juraszczyk, Tatiana Ochojska, Julita Sitek.

II miejsce: Natasza Sitek, Kamila Skrzyszowska, Jessica Gajdera, Jakub Grzegoszczyk, Jacek Musiolik.

III miejsce: Adrian Jaroszewski, Karolina Stępień, Dawid Klaja, Oliwia Ledwoń, Kamila Zenker, Milena Stus, Oliwia Warmusz, Emilia Gonsior.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!
dzie patrona2

W przedstawieniu wzięli udział: Filip Sokołowski, Mikołaj Skwira, Zuzia Halfar, Julia Rduch, Nina Hajska, Anastazja Sokołowska, Maja Jezierska, Karolina Grabiec, Magdalena Komarek, Nikola Wuwer, Sandra Gawlica, Oliwia Nowosad, Igor Baran, Karol Koszut oraz Patryk Marszałek. Dziękujemy uczniom za zaangażowanie!

„RECYTUJ PO ANGIELSKU” – IV POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI

Z radością informujemy, że uczennica klasy III b – Magdalena Komarek – zajęła II miejsce w IV edycji Powiatowego Konkursu „Recytuj po angielsku” w kategorii klas III. Opiekunką uczennicy była pani Sylwia Probierz. Madzi i jej rodzicom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za wysiłek włożony w przygotowanie do konkursu.

recytatorski po angielsku 

WAŻNE TEMATY

28 lutego, podczas spotkania koła wolontariatu, gościliśmy dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Mszanie – panią Elizę Sicińską-Hajską, która poprowadziła dla uczniów bardzo ciekawe zajęcia dotyczące niepełnosprawności. Wszystko odbyło się w ramach akcji „O osobach z niepełnosprawnościami”, do której, jako jedna ze 102 bibliotek w Polsce, zakwalifikowała się mszańska biblioteka. Akcja ta ma na celu promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw otwartości i akceptacji dla niepełnosprawności oraz wprowadzanie nowoczesnych form pracy z książką. Podczas zajęć uczniowie musieli wczuć się w sytuację osoby z niepełnosprawnościami. Pisali ręką, której nie używają na co dzień, a także przebyli trasę z zawiązanymi oczami. Podzieleni na cztery zespoły rozwiązywali również quiz. Rozgrywka, premiowana cukierkami, okazała się bardzo emocjonująca, ale co najważniejsze – pokazała, że młodzież zna problematykę niepełnosprawności i dotkniętych nią osób. Spotkanie pozwoliło poszerzyć młodym ludziom wiedzę na temat osób z niepełnosprawnością i uświadomić im, że są one obecne w ich najbliższym otoczeniu i powinny być ważnymi członkami społeczności.

KONKURS ORTOGRAFICZNY

25 lutego odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas II i III. Wzięło w nim udział 8 osób: z klasy II a – Bartosz Tatarczyk oraz Julia Gajo, z klasy II b – Maja Nalborczyk oraz Zuzanna Steczek, z klasy III a – Karolina Kuś oraz Anna Wnuk, z klasy III b – Alicja Sowisz oraz Julia Kożuch.

Mistrzynią szkolnej ortografii okazała się Alicja Sowisz, II miejsce zajęła Karolina Kuś, a III – Maja Nalborczyk. Dziewczyny będą reprezentować naszą szkołę podczas etapu gminnego. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody. Konkurs zorganizowały i przeprowadziły panie: Danuta Bura oraz Klaudia Brudny. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom, a zwyciężczyniom życzymy powodzenia w dalszych zmaganiach z ortografią.

ortograficzny1

WALENTYNKI – KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZE SERCE

Aż 41 prac wpłynęło na konkurs na najpiękniejsze serce walentynkowe, który zorganizowały nasze panie pedagog. 19 lutego odbyło się ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.  I miejsce ex aequo zajęły: Nadia Machnik (II a), Julia Rduch (III b), Nadia Czyż (III b) oraz Sandra Gawlica (VIII a). Wyróżnienie otrzymała Karolina Grabiec (III b). Wszystkim uczestnikom gratulujemy kreatywności i zaangażowania!

walenty

KARTKI DLA CHORYCH

11 lutego obchodzono Światowy Dzień Chorego. Z tej okazji uczniowie naszej szkoły przyłączyli się do akcji „Wszystkiego dobrego dla chorego! Poślij dobre myśli chorym.”      Wykonali piękne kartki z życzeniami zdrowia i słowami wsparcia. Kartki zostały przekazane wolontariuszom Fundacji „Dr Clown”. Część z nich trafiła natomiast do chorych i starszych wiekiem mieszkańców naszej gminy. Dziękujemy uczniom za zaangażowanie. Tak niewiele potrzeba, żeby sprawić radość drugiej osobie!

kartki dlachorych                     KONKURS RECYTATORSKI U PIERWSZOKLASISTÓW

4 lutego 2020 r. uczniowie klasy I b pochwalili się swoimi recytatorskimi umiejętnościami podczas klasowego Konkursu Poezji Dziecięcej. Pierwszoklasiści wykazali się dużym zaangażowaniem. Oprócz pamięciowego opanowania tekstu, przynieśli rekwizyty, które uatrakcyjniły występ. Każdy uczeń otrzymał drobny upominek. Konkurs zorganizowała wychowawczyni klasy I b – pani Danuta Bura. Gratulujemy!

konkursrecytatorskikl1

GÓRA GROSZA
gra grosza2020

Samorząd Uczniowski przeliczył już Górę Grosza. W tym roku udało nam się zebrać 387 zł! Celem zbiórki jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Dziękujemy całej społeczności szkolnej za zaangażowanie.

KONKURSY BOŻONARODZENIOWE

Blisko 90 uczniów otrzymało nagrody za udział w konkursach: na figurkę do stajenki oraz na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową. Uczniowie wykazali się ogromną pomysłowością, dlatego też trudno było wyłonić zwycięzcę. Wszyscy zdobyli I miejsce! Dziękujemy za zaangażowanie.

konkursaniol

KONKURSY EKOLOGICZNE

27 uczniów otrzymało nagrody książkowe za udział w konkursach: na najciekawszą ozdobę choinkową z odpadów oraz na model kosza na segregację odpadów. Komisja konkursowa oceniała przede wszystkim kreatywność oraz zaangażowanie. Konkursy zorganizowała pani Wiesława Tatarczyk Sitek.

Nagrody otrzymali: Kacper Tatarczyk, Patryk Wolny, Szymon Koniński, Hania Urbanek, Jacek Musiolik, Monika Mucha, Filip Sikora, Patryk Pawłowski, Mateusz Klimuszko, Błażej Kruczek, Damian Głuchowski, Jakub Zając, Bartek Grabiec, Oliwia Ledwoń, Kacper Wolny, Oliwia Warmusz, Dawid Ledwoń, Jakub Szymański, Paweł Maciończyk, Oliwier Stroka, Zuzia Piszczek, Kamil Folwarczny, Oliwia Dzierżęga, Ola Pukowiec, Karol Koszut, Paweł Strof oraz Emilia Wnuk. Gratulujemy!

eko

UCZESTNICY KOŁA KULINARNEGO Z WIZYTĄ W PRZEDSZKOLU

18 grudnia ośmioro uczniów należących do koła kulinarnego wraz z panią Ewą Blanik odwiedziło przedszkolaków z Przedszkola „Wesoły Dzwoneczek” w Mszanie. Przez dwie godziny odbywała się integracja polegająca na wspólnym pieczeniu świątecznych ciasteczek. Było wesoło, gwarnie i smacznie. Na zakończenie panie przedszkolanki wręczyły naszym uczniom piękny stroik oraz kartkę świąteczną. Dziękujemy!

II MIEJSCE NA PRZEGLĄDZIE JASEŁEK

Mamy powód do dumy! Uczniowie naszej szkoły reprezentujący parafię pw. św. Jerzego w Mszanie zajęli II miejsce podczas XXIX Jastrzębskiego Przeglądu Jasełek. Jako jedyna grupa teatralna mogliśmy w całości wystawić nasze przedstawienie pt. „Polska stajenka”, które otworzyło tegoroczny finał. Oprócz nagrody pieniężnej, nagrodą dla uczniów była możliwość wystąpienia na profesjonalnej scenie.

 przegld

WARSZTATY PROFILAKTYCZNE

12 i 13 grudnia gościliśmy w naszej szkole panią psycholog Monikę Majdziak z biura „Infinity”. Przeprowadziła ona warsztaty profilaktyczne dotyczące mobbingu rówieśniczego oraz uzależnień. Zajęcia zorganizowano dzięki współpracy z GKRPA w Mszanie.

 profilaktyka3

SZKOLNE KOLĘDOWANIE I UROCZYSTE OTWARCIE SZKOŁY PO TERMOMODERNIZACJI

11 grudnia odbyło się szkolne kolędowanie, które w tym roku miało wymiar szczególny, bowiem połączone zostało z uroczystością otwarcia szkoły po gruntownym remoncie. W pierwszej części spotkania goście mogli zobaczyć prezentację ukazującą historię naszej szkoły. Druga część wprowadziła nas w świąteczną atmosferę. Uczniowie zaprezentowali przedstawienie pt. „Stajenka polska”, a następnie pochwalili się swoimi talentami, tańcząc i śpiewając do zimowo-świątecznych utworów.

 otwarcie

koledowanie2019

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ

6 grudnia w naszej szkole odbył się Gminny Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego. Do rywalizacji stanęli uczniowie z Mszany i Połomi. Po zaciętej walce wyłoniono zwycięzców.

W kategorii mieszanej I miejsce zajęła Oliwia Gąsior, II miejsce zdobył Antoni Sosna, a na III miejscu uplasowała się Emilia Wnuk. W kategorii chłopców I miejsce zdobył Remigiusz Gawłowski, II – Wojciech Prusakowski, a III – Paweł Gonsior. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale oraz słodki poczęstunek. Organizatorem turnieju był nauczyciel wychowania fizycznego – pan Marcin Sosna. Gratulujemy!

tenis

MIKOŁAJKI 2019

Ho, Ho, Ho! Jak co roku byliśmy bardzo grzeczni, więc odwiedził nas Mikołaj wraz ze swoimi pomocnikami. Serdecznie dziękujemy za słodkie prezenty!
Po południu grupa naszych aniołków, elfów i reniferów udała się do Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mszanie, aby tam, wraz z dziećmi, podczas wspólnego tańca i śpiewu, oczekiwać na nadejście Mikołaja. Wracając, wpadliśmy również do biblioteki! Sami widzicie –dzień był baaardzo pracowity, ale zarazem radosny.

mikolajki2019

DZIEŃ GÓRNIKA

4 grudnia uczniowie klas I-III przygotowali dla zaproszonych gości – górników programy artystyczne. Był śpiew, tańce, recytacja, gra na instrumentach. Wszystkim górnikom życzymy w dniu Ich święta nieustającej opieki świętej Barbary!

barbrka

DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI 

21 listopada obchodziliśmy Dzień Życzliwości. Cała społeczność szkolna, na dobry początek, wysłuchała audycji poświęconej byciu życzliwym. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu rodziców i uczniów, szkolne korytarze zamieniły się w stoiska pełne pyszności. Kiermasz cieszył się ogromnym powodzeniem! Było niezwykle…I to nie tylko dlatego, że każdy dla każdego był życzliwy… O wyjątkowości tego dnia świadczył również wystrój: kolorowe balony, serduszka, karteczki z miłymi słowami, pouczające cytaty na drzwiach.
Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom i uczniom, którzy sprawili, że dzisiejszy dzień był wyjątkowy. Zebraliśmy rekordową kwotę 1900 zł. Wszystkie pieniążki przekazane zostaną na zakup opału dla rodziny, którą wybraliśmy w Szlachetnej Paczce.                 
Organizatorkami Dnia Życzliwości były panie pedagog: Katarzyna Winsławska oraz Agnieszka Bienia.

dzie yczliwoci2019 FESTIWAL TALENTÓW

13 listopada odbył się w naszej szkole Festiwal Talentów, podczas którego ochotnicy zaprezentowali się przed rodzicami. Ilość chętnych dowiodła, że mamy mnóstwo zdolnych uczniów, którzy spełniają się w takich dziedzinach, jak: śpiew, taniec, akrobatyka, boks, jazda konna, fryzjerstwo, rysunek, gra na instrumentach czy teatr.

Podczas pokazu wystąpili: Emilia Krzyształa i Zuzanna Halfar (taniec), Lena Gąsior (taniec połączony z elementami akrobatyki), Oliwia Gąsior (akrobatyka), Jacek Wawrzyczny (gra na saksofonie), Łukasz Wawrzyczny (gra na puzonie), Dawid Madziar (boks), Ania Brudny (fryzjerstwo), Sandra Gawlica (rysunek), Zuzanna Płaczek (śpiew), Ania Świątek i Natalia Komarek (jazda konna), Ewelina Moczulewska (śpiew), Magdalena Komarek (śpiew), Marlena Grabiec (gra na akordeonie), Anastazja Sokołowska (śpiew).

Na zakończenie szkolne koło teatralne w składzie: Filip Sokołowski, Patryk Marszałek, Zuzanna Halfar, Mikołaj Skwira, Maja Jezierska, Nina Hajska, Karolina Grabiec, Julia Rduch, Kamila Skrzyszowska, Natalia Komarek, Anastazja Sokołowska, Magdalena Komarek, Alicja Gajdosz zaprezentowało przedstawienie pt. „Baśniowy ambaras”.
Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy zdecydowali się wystąpić, niejednokrotnie walcząc ze swoją nieśmiałością.

Podziękowania należą się również tym, którzy szczególnie pomagali w organizacji festiwalu. Byli to: Karol Koszut, Igor Baran, Patryk Marszałek, Dorian Papierok, Patryk Capanda, Mikołaj Skwira, Emilia Wnuk, Justyna Penkała, Oliwia Nowosad oraz Nikola Wuwer.

talenty

FEDROWANI W GODCE

Monika Mucha z klasy V a oraz Filip Sokołowski z klasy VII a reprezentowali naszą szkołę podczas X edycji konkursu gawędziarskiego pt. „Fedrowani w godce”, który odbył się w Wodzisławskim Centrum Kultury.

fedrowani

KONKURS BIBLIJNY

Trzy uczennice z klasy V b: Alicja Gajdosz, Sabina Owczarczyk oraz Jessica Gajdera wzięły udział w etapie rejonowym XXV Diecezjalnego Konkursu Biblijnego, w którym sprawdzana była znajomość Ewangelii wg św. Marka. Z ogromną przyjemnością oznajmiamy, że Alicja zajęła II miejsce i przeszła do kolejnego etapu, który odbędzie się 27 lutego 2020 r. w Katowicach. Ali życzymy światła Ducha Świętego na czas przygotowań do konkursu. Uczennice pracowały pod opieką pani katechetki – Ewy Blanik. Gratulujemy!

biblijny2019

ROZWIĄZANIE KONKURSÓW SKO

Żyrafy Lokatki wykonane przez uczniów były przepiękne, dlatego też wszyscy biorący udział w konkursie zajęli I miejsce. Za rozwiązanie zadania listopadowego na szkolnych blogach nagrody otrzymali: Kuba Kolorz, Maja Konieczny, Zuzanna Marcol, Wojtek Gajdosz oraz Martyna Powieśnik. Nagrody ufundowane zostały przez SKO. Wszystkim uczniom gratulujemy!

skolokatka

WARSZTATY PROFILAKTYCZNE

W ostatnim tygodniu listopada uczniowie klas VII i VIII uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych pt. „Mowa nienawiści i cyberprzemoc” prowadzonych przez funkcjonariusza policji z Wodzisławia Śląskiego. Zajęcia odbyły się w ramach Kampanii Białej Wstążki.

warsztaty profilaktyczne2019 

ENGLISH VOCABULARY GENIUS VI

Z radością informujemy, że uczennica klasy VI b Anna Świątek została laureatką VI edycji Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego ENGLISH VOCABULARY GENIUS. W tym roku w konkursie z 36 szkół województwa śląskiego wzięło udział ponad 100 uczniów, z których tylko 20 otrzymało puchar i tytuł Geniusza Słownictwa z Języka Angielskiego. Ania uzyskała 198 punktów na 200 możliwych do zdobycia i zajęła III miejsce. W konkursie wzięli także udział uczeń klasy V a Błażej Kruczek oraz uczeń klasy VI b Jakub Szymański, którzy zakwalifikowali się do konkursu w szkolnych eliminacjach. Opiekunką Ani i Jakuba w przygotowaniach do konkursu była pani Sylwia Probierz, zaś Błażeja – pani Anna Cuber. Serdecznie gratulujemy laureatce, a Błażejowi i Jakubowi dziękujemy za wysiłek włożony w naukę.

RÓŻA POLSKA

Cała społeczność szkolna uczestniczyła dziś w uroczystej akademii upamiętniającej odzyskanie przez Polskę niepodległości. Uczniowie zaprezentowali program artystyczny pod tytułem „Róża Polska”. Róża – symbol Ojczyzny – odzyskała swój blask nie dzięki przypadkowi, ale dzięki bohaterom, którzy sto dwadzieścia trzy lata walczyli i w sercu nosili Polskę. W przedstawieniu wzięli udział: Zuzanna Halfar, Magdalena Komarek, Nikola Wuwer, Julia Marcol, Oliwia Gąsior, Oliwia Nowosad, Natalia Komarek, Zuzanna Płaczek, Natalia Jarząbek, Sandra Gawlica, Patrycja Jarząbek, Filip Sokołowski, Mikołaj Skwira, Karol Koszut, Patryk Marszałek, Jacek Wawrzyczny oraz Bartosz Kroczek. Piękną i wzruszającą akademię przygotowała pani Marta Cieślik.

11listopada2019

Przystąpiliśmy również do ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu” – o godzinie 11.11 wspólnie odśpiewaliśmy hymn.

AKADEMIA SKO

30 października odbyła się akademia z okazji Światowego Dnia Oszczędzania, którą przygotowali uczniowie klas: II a i V a pod opieką pani Mirosławy Bura. Obecni byli na niej: pani dyrektor, nauczyciele oraz uczniowie klas I-V. Zaproszeni zostali również goście specjalni – przedstawicielki Banku PKO BP w Jastrzębiu-Zdroju: pani Jolanta Kurek oraz pani Renata Kaczmarek. Akademia była również okazją do powitania nowych członków SKO. W poczet oszczędzających wstąpiło 24 uczniów (11 z klasy I a, 13 z klasy I b oraz 1 z klasy II b). Każdy z nich otrzymał statuetkę z żyrafą Lokatką oraz książkę. Podsumowano także konkursy organizowane w szkole przez SKO. W ubiegłym roku szkolnym uczniowie zebrali 3297 kg makulatury. I miejsce zajęła Magdalena Komarek z klasy III b (302 kg), II miejsce – Damian Głuchowski z klasy V b (186 kg), a III – Julia Gajo z klasy II a (145 kg). Wyróżnieni zostali: Adrian Mitko (V c), Zuzanna Piszczek (VI a) oraz nasze absolwentki: Aleksandra Kowalska i Martyna Krótki.
sko apel1
Na zakończenie pani Mirosława Bura – opiekunka SKO ogłosiła dwa nowe konkursy: konkurs na przestrzenną postać żyrafy Lokatki oraz konkurs związany z odwiedzaniem szkolnych blogów i rozwiązywaniem zadań, które się tam pojawią.

PODSUMOWANIE AKCJI ZBIERANIA ORZECHÓW I ŻOŁĘDZI

Dziękujemy uczniom za tak ochocze przystąpienie do akcji! Nasza szkoła nazbierała łącznie 222 kg orzechów i żołędzi. Zwierzęta ze śląskiego ZOO będą miały co jeść!

Akcja miała formę konkursu międzyklasowego. I miejsce zdobyła klasa III a, która uzbierała 61 kilogramów orzechów i żołędzi. Na miejscu drugim uplasowali się uczniowie z klasy V b, którym udało się zebrać 42 kilogramy, a III miejsce zajęła klasa I b z 34 kilogramami przyniesionych darów jesieni.

Na tle klas wyróżniło się kilka osób, które najbardziej zaangażowały się w akcję. Bezkonkurencyjny okazał się Paweł Szymański z klasy I b, który przyniósł 30 kilogramów orzechów włoskich. Ponadto docenić należy również: Julię Marciniszyn, Mateusza Sumarę, Alicję Gajdosz, Julię Gajo, Kamilę Skrzyszowską, Bartosza Głuchowskiego, Filipa Myszko, Zuzannę Steczek oraz Liliannę Wodecką.

orzechy1

SPOTKANIE Z POLICJANTEM

29 października naszych pierwszoklasistów odwiedził policjant – sierżant sztabowy Piotr Kaniuka, który poruszył tematykę bezpieczeństwa. Dziękujmy za spotkanie!

policjant1

IMIENINY KSIĄŻKOWEGO MISIA

25 października obchodziliśmy w szkole wyjątkowe święto – IMIENINY KSIĄŻKOWEGO MISIA. Z tej okazji uczniowie wykonali piękne figurki misiów, które można podziwiać na szkolnym korytarzu. Powstały również ciekawe kierunkowskazy wskazujące drogę do biblioteki szkolnej. W tym szczególnym dniu nie mogło oczywiście zabraknąć czytania fragmentów książek dotyczących „misiowych” bohaterów. Dzień był bardzo udany. Nad całością czuwała pani bibliotekarka – Anna Palowska.

 miś2019

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

17 października odbył się w naszej szkole Europejski Dzień Języków Obcych. Z tej okazji uczniowie wysłuchali krótkiej audycji o tym, dlaczego warto uczyć się języków obcych. Poszczególne klasy przebrały się w barwy wylosowanych krajów i przygotowały kotyliony oraz plakaty. Najładniejsze prace znalazły się na gazetce szkolnej. Na lekcjach uczniowie uczestniczyli w grach oraz zabawach przygotowanych przez nauczycieli języków obcych. Najlepsi uczniowie w różnych kategoriach otrzymali pozytywne uwagi oraz oceny.

Dzień Języków Obcych zorganizowały panie: Anna Cuber, Sylwia Probierz oraz Magdalena Sosna.

dzień języków2019

NAGRODY DLA SKO

18 października opiekunka SKO – pani Mirosława Bura – uczestniczyła w uroczystej Gali SKO z okazji Dnia Edukacji Narodowej, która odbyła się w Warszawie w budynku Politechniki Warszawskiej. Pani Mirosława Bura została uhonorowana srebrną odznaką w konkursie SKO dla szkół i nauczycieli w dowód uznania za ponadprzeciętne działania w zakresie edukacji ekonomicznej oraz upowszechnianie praktycznych aspektów oszczędzania wśród uczniów w roku szkolnym 2018/2019. SKO również otrzymało nagrodę II stopnia – jest to nagroda pieniężna o wartości 2 tys. złotych. Pieniądze przeznaczone zostaną na działania związane z SKO: nagrody za udział w konkursach, wycieczki i wyjazdy tematyczne.

Pani Mirosławie gratulujemy ogromnego sukcesu! 

sko11ok

sko22ok

GMINNY BIEG ULICZNY
W sobotę, 19 października, odbyła się XVIII edycja Gminnego Biegu Ulicznego, którego organizatorami byli UMKS „Delfin” oraz nauczyciele wychowania fizycznego z Mszany i Połomi. Wystartowało 115 zawodników w podziale na dziewczęta i chłopców według kategorii wiekowych. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali medale, a zwycięzcy dodatkowo nagrody rzeczowe.

Wyniki prezentują się następująco:
rocznik 2012 i młodsi – dziewczęta:
I miejsce – Lena Gąsior
II miejsce – Wiktoria Niezgoda
III miejsce – Zuzanna Sierny

rocznik 2012 i młodsi – chłopcy:
I miejsce – Paweł Szymański
II miejsce – Antoni Sosna
III miejsce – Artur Grzegoszczyk

rocznik 2011 – dziewczęta:
I miejsce – Judyta Lubszczyk
II miejsce – Julia Kotula
III miejsce – Martyna Powieśnik

rocznik 2011 – chłopcy:
I miejsce – Szymon Capanda
II miejsce – Oskar Tolarz
III miejsce – Sebastian Mamcarz

rocznik 2010 – dziewczęta:
I miejsce – Karolina Kuś
II miejsce – Oliwia Judycka
III miejsce – Nadia Sarach

rocznik 2010 – chłopcy:
I miejsce – Miłosz Pogorzelski
II miejsce – Kacper Nowak
III miejsce – Błażej Leśniewski

rocznik 2009 – dziewczęta:
I miejsce – Nikola Trybuś
II miejsce – Jagoda Klocek
III miejsce – Paulina Bytomska

rocznik 2009 – chłopcy:
I miejsce – Jacek Musiolik
II miejsce – Paweł Mrozek
III miejsce – Piotr Brudny

rocznik 2008 – dziewczęta:
I miejsce – Julia Sosna
II miejsce – Tatiana Ochojska
III miejsce – Kinga Kuś

rocznik 2008 – chłopcy:
I miejsce – Patryk Śmietana
II miejsce – Mateusz Karwot
III miejsce – Norbert Czyż

rocznik 2007 – dziewczęta
I miejsce – Natalia Ulman
II miejsce – Ewelina Moczulewska
III miejsce – Aleksandra Filipowska

rocznik 2007 – chłopcy:
I miejsce – Łukasz Bohm
II miejsce – Paweł Gonsior
III miejsce – Alan Dymanowski

rocznik 2006 – dziewczęta:
I miejsce – Oliwia Gąsior
II miejsce – Emilia Wnuk
III miejsce – Justyna Penkała

rocznik 2006 – chłopcy:
I miejsce – Igor Baran
II miejsce – Filip Sokołowski
III miejsce – Bartosz Zaremba

rocznik 2005 – dziewczęta:
I miejsce – Zosia Ździebło
II miejsce – Zuzanna Halfar
III miejsce – Emilia Krzyształa
rocznik 2005 – chłopcy:
I miejsce – Michał Goraus
II miejsce – Karol Koszut
III miejsce – Bartosz Jagielski
Gratulujemy! 

GALA EDUKACJI

17 października odbyła się uroczysta Gala Edukacji, podczas której pani dyrektor Dorota Pukowiec, pani wicedyrektor Renata Gałaszek oraz pani Ewa Blanik otrzymały Nagrodę Wójta Gminy Mszana. Serdecznie Im gratulujemy! 

gala1

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ I PASOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW

14 października odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie podziękowali swoim nauczycielom i pracownikom szkoły, prezentując program artystyczny pt. „Pociąg do wiedzy”. Zaproszeni goście aktywnie uczestniczyli w przedstawieniu, zajmując kolejno miejsca w poszczególnych przedziałach, po wcześniejszym skasowaniu biletu u pań konduktorek.
Dzień ten był również ogromnym przeżyciem dla naszych pierwszoklasistów, bowiem po akademii odbyło się uroczyste ślubowanie najmłodszych uczniów. Koleżanki i koledzy z klas drugich przygotowali dla nich występ, obdarowali ich drobnymi prezentami, a dla rodziców mieli kilka wskazówek i zaleceń, jak należy postępować z pierwszoklasistą. Nie obyło się oczywiście bez tradycyjnych „tyt”!

pasowanie a

pasowanie b

Bartek Kroczek z klasy VI b odebrał z rąk pani dyrektor nagrodę za zwycięstwo w konkursie na nową nazwę szkolnej gazetki.

ZAWODY SPORTOWO- POŻARNICZE

5 października dwie młodzieżowe drużyny pożarnicze z naszej szkoły wzięły udział w Powiatowych Zawodach Sportowo- Pożarniczych w Wodzisławiu Śląskim. Pomimo deszczowej pogody wytrwale walczyli o zdobycie miejsc w konkurencjach – biegu sztafetowym z przeszkodami i ćwiczeniu bojowym.

Drużyna dziewcząt zajęła III miejsce, a drużyna chłopców uplasowała się na piątej pozycji. Gratulujemy naszym uczniom! Ich opiekunką jest pani Mirosława Bura.

DZIEŃ CHŁOPAKA

30 września obchodziliśmy Dzień Chłopaka. Dziewczyny z Samorządu Uczniowskiego bardzo się postarały. Każdy uczeń naszej szkoły został udekorowany medalem, na którym widniał napis „SUPER CHŁOPAK”. Chłopcy dumnie nosili swoje ordery przez cały szkolny dzień. Powstała również okolicznościowa gazetka, a przewodnicząca szkoły złożyła wszystkim swoim kolegom życzenia przez radiowęzeł. Nasi panowie otrzymali w tym dniu różne prezenty takie, jak: słodycze, skarpetki, maskotki, balony. Wszystkiego dobrego!

 wieczorzksiazka

WIECZÓR Z KSIĄŻKĄ

Dwanaścioro uczniów z klas VII i VIII spędziło piątkowy wieczór, 27 września, na prezentowaniu książek, które udało im się przeczytać podczas wakacji. Przytulna atmosfera (uczniowie zabrali  ze sobą koce, poduszki, maskotki) i dobre humory sprawiły, że dwie godziny wspólnego obcowania z książkami bardzo szybko upłynęły. Propozycje młodzieży były różne, począwszy od książek przygodowych, a skończywszy na kryminałach. W spotkaniu zorganizowanym przez panią Monikę Kowalską i panią Martę Cieślik wzięli udział: Julia Kochańska, Paulina Zerzoń, Emilia Krzyształa, Oliwia Kulczyńska, Julia Marszałek, Ania Brudny, Kasia Pośpiech, Natalia Leśniewska, Zuzanna Halfar, Ewelina Moczulewska, Patryk Marszałek oraz Radek Sadowski.

„NIE ŚMIECIMY – SPRZĄTAMY – ZMIENIAMY!”

Jak co roku uczniowie naszej szkoły włączyli się w kampanię „Sprzątanie Świata”
i podczas lekcji wychowawczych sprzątali przydzielone im obszary. Koordynatorką akcji w szkole jest pani Wiesława Tatarczyk-Sitek.

sprztanie swiata 2019

DZIEŃ KROPKI

18 września 2019 r. obchodziliśmy w szkole jedno ze świąt nietypowych – Dzień Kropki. Było więc kropkowo, kulkowo i groszkowo… Dla zapominalskich uruchomiona została w świetlicy szkolnej wytwórnia „kropkowych” kokardek i muszek. Na korytarzu szkolnym można było zobaczyć krótki film pt. „The Dot”. Dzień zaliczamy do udanych!
kropka2019

NARODOWE CZYTANIE
7 września odbyła się ósma edycja Narodowego Czytania. W tym roku lekturę stanowiło osiem polskich nowel. Nasze uczennice: Julia Kochańska, Oliwia Gąsior oraz Weronika Walkowska pięknie odczytały fragmenty „Dobrej pani” Elizy Orzeszkowej. Szkolne koło teatralne wystawiło natomiast przedstawienie pt. „Katarynka” na podstawie noweli Bolesława Prusa. Zagrali w nim: Zuzia Halfar, Magda Komarek, Nina Hajska, Natalia Komarek, Filip Sokołowski, Mikołaj Skwira, Igor Baran oraz Karol Koszut. Operatorem technicznym był Patryk Capanda. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom oraz opiekunce pani Marcie Cieślik za zaangażowanie w tegoroczne Narodowe Czytanie.

czytanie19

 NOWY ROK SZKOLNY

2 września odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020. Pani dyrektor Dorota Pukowiec powitała wszystkich uczniów i nauczycieli, życząc im owocnej współpracy i samych sukcesów.

Przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego upamiętniły przypadającą 1 września 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, składając kwiaty na Grobie Ofiar Marszu Śmierci.
roksz19 20

Początek roku szkolnego 2019/2020

Zapraszamy uczniów na inaugurację roku szkolnego 2019/2020, która odbędzie się 2 września 2019 r. o godzinie 900 . Powitanie i spotkanie z wychowawcami odbędzie się w salach lekcyjnych według harmonogramu:

klasa 1a – sala nr 9

klasa 1b – sala nr 1

klasa 2a – sala nr 3

klasa 2b – sala nr 7

klasa 3a – sala nr 15

klasa 3b – sala nr 2

klasa 4 – sala nr 14

klasa 5a – sala nr 8

klasa 5b – sala nr 16

klasa 5c – sala nr 5

klasa 6a – sala nr 4

klasa 6b – sala nr 3a

klasa 7a – sala nr 13

klasa 7b – sala nr 13

klasa 8a – sala nr 6

kasa 8b – sala nr 6

EKOLOGICZNA KUKIEŁKA

10 czerwca odbył się finał konkursu przyrodniczo-literackiego pt. „Ekologiczna kukiełka” przeznaczonego dla uczniów klas IV-VI SP. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonać                        z odpadów kukiełkę wybranego bohatera książki zakupionej do szkolnej biblioteki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W konkursie wzięło udział 6 uczniów. Patryk Pawłowski wykonał Mikołajka, Jacek Musiolik zrobił pana Twardowskiego, Damian Głuchowski skonstruował Harrego Pottera, Kuba Szymański – Anię Shirley, Karolina Stępień – Białą Czarownicę, Tatiana Ochojska – Czerwonego Kapturka. Finał polegał na zaprezentowaniu swojej pracy. Komisja konkursowa oceniała sposób prezentacji kukiełki oraz jej wykonanie. Wszyscy uczniowie przygotowali piękne wystąpienia na temat przygotowanych przez siebie kukiełek. Decyzją jury, I miejsce zajął Jacek Musiolik, IIKuba Szymański, III ex aequoDamian Głuchowski oraz Patryk Pawłowski, IV Karolina Stępień, a VTatiana Ochojska. Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Ich prace zostaną wyeksponowane w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mszanie. Gratulujemy wszystkim uczniom! Organizatorkami konkursu były panie: Monika Kowalska i Wiesława Tatarczyk-Sitek.

PODSUMOWANIE OSZCZĘDZANIA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

4 czerwca odbyło się podsumowanie oszczędzania w roku szkolnym 2018/2019. Wyłoniono zwycięskie klasy, które zaoszczędziły najwięcej pieniędzy. I miejsce zajęła klasa I a, II – klasa II a, III – klasa I b. Klasy otrzymały nagrody w postaci sprzętu sportowego. Wręczono również nagrody indywidualne za systematyczne oszczędzanie. Uczniowie losowali drobne upominki ufundowane przez SKO.

DZIEŃ DZIECKA Z CALINECZKĄ

Nasza szkoła była współorganizatorem „DNIA DZIECKA Z BIBLIOTEKĄ”, który odbył się 29 maja w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Mszanie. Uczniowie działający w kole teatralnym wystawili dla przedszkolaków spektakl pt. „Calineczka”. Było radośnie i kolorowo!

W przedstawieniu zagrali: Anastazja Sokołowska, Alicja Sowisz, Karolina Grabiec, Magdalena Komarek, Julia Rduch, Nina Hajska, Amelia Stanich, Oliwia Wuwer, Natalia Komarek, Zuzanna Płaczek, Julia Marcol, Filip Sokołowski, Karol Wita, Mikołaj Skwira, Zuzanna Halfar, Wiktoria Greszkiewicz, Emilia Zerzoń oraz Monika Pinior. O obsługę techniczną zadbali Natalia Zając, Igor Baran oraz Karol Koszut.

 

OGROMNY SUKCES NATALKI

Natalia Komarek z klasy V b wzięła udział w etapie centralnym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który odbywał się od 31 maja do 2 czerwca w Złotym Potoku. Natalia została laureatką! Po części pisemnej i dogrywce, weszła do finałowej piątki i zakwalifikowała się do etapu ustnego, w którym zajęła wysokie IV miejsce. Jesteśmy dumni z tak ogromnego sukcesu! Opiekunem Natalii jest pani Mirosława Bura.

KONKURS WOKALNY

28 maja w Marklowicach odbył się konkurs wokalny „Jeśli potrafisz pchaj się na afisz” zorganizowany przez Gminę Marklowice oraz Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota. Wzięły w nim udział uczennice naszej szkoły. Zuzia Płaczek zaśpiewała „What about us”, Magda Komarek zaprezentowała się w „Gołębim songu”, a Natalia Komarek w „Dziewczynce z zapałkami”. Wszystkie przepięknie wykonały wybrane przez siebie utwory. Z radością oznajmiamy, że Magda zajęła I miejsce w kategorii wiekowej do 9 lat. Dzięki zwycięstwu wystąpi na scenie podczas Dni Marklowic. Gratulujemy!

SKO – wicze NA WYCIECZCE

23 maja czterdziestu jeden najmłodszych SKO – wiczów odwiedziło bank PKO w Jastrzębiu – Zdroju. Zostali miło przyjęci przez personel banku, a także gościa specjalnego – żyrafę Lokatkę, która towarzyszyła im przez cały czas. Uczniowie uczestniczyli w lekcji  o oszczędzaniu, podczas której dowiedzieli się wielu ciekawych informacji związanych z bankiem i walutą płatniczą. Poznali urządzenia do liczenia pieniędzy, a także do sprawdzania oryginalności banknotów. Podsumowaniem było sprawdzenie swojej wiedzy. Żyrafa za poprawne odpowiedzi wręczała nagrody.

LIST Z ANGLII

Uczniowie klas VI podczas zajęć dodatkowych „Angielski – oknem na świat” napisali  w marcu list do Księcia Williama oraz Księżnej Kate. W liście opisali swoje zainteresowania, szkolny dzień oraz zaprezentowali miejscowość, w której mieszkają. Dołączyli również kilka pocztówek oraz ulotek o Mszanie. Uczniowie wyrazili także słowa wsparcia oraz podziw dla pracy książęcej pary. Ku wielkiej radości, 20 maja szóstoklasiści otrzymali odpowiedź z Pałacu Kensington! Książęca para podziękowała za miłe słowa oraz za trud, jaki zadali sobie nasi uczniowie, pisząc wiadomość. Zachęciła również do odwiedzenia ich strony internetowej, gdzie można na bieżąco śledzić informacje na temat rodziny królewskiej.  Jak wynika z naszego doświadczenia, warto pisać listy!

Opiekunem koła jest pani Anna Cuber.

EUROPEJSKI QUIZ

7 maja odbył się quiz o Unii Europejskiej pt. „Witaj, Europo”. Wzięły w nim udział trzy dwuosobowe drużyny, w skład których weszli uczniowie klas II i III SP. Drużynę pierwszą reprezentowali Amadeusz Szmuk i Adrian Jaroszewski, drugą – Alicja Sowisz i Błażej Leśniewski, a trzecią – Weronika Walkowska i Karolina Kuś.

Uczniowie musieli zmierzyć się z zagadkami, pytaniami teoretycznymi z zakresu edukacji europejskiej, puzzlami dotyczącymi najpiękniejszych zabytków Europy oraz krzyżówką państwo-miasto.

Najlepszą wiedzą o Europie wykazali się Alicja i Błażej, miejsce II zajęli Amadeusz                           i Adrian, a IIIWeronika i Karolina.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom! Konkurs zorganizowały i przeprowadziły panie: Danuta Bura, Maria Mitko oraz Klaudia Brudny.

ETAP POWIATOWY I WOJEWÓDZKI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ

13 kwietnia w Radlinie odbył się etap powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Pojechali na niego zdobywcy I i II miejsc w eliminacjach gminnych. Z naszej szkoły byli to: Natalia Komarek, Mikołaj Skwira, Zuzanna Knura oraz Sergiusz Wrożyna. Uczestnicy najpierw zmagali się z częścią pisemną, a następnie z ustną.Nasi uczniowi wykazali się ogromną wiedzą i zajęli najwyższe lokaty. Natalia zdobyła              I miejsce, a Mikołaj i Zuzia uplasowali się na miejscu II w swoich kategoriach wiekowych.

poarniczycd1

Natalia Komarek, dzięki zajęciu I miejsca, wzięła udział w eliminacjach wojewódzkich, które odbyły się 27 kwietnia w Kłobucku. Również tam udowodniła, że wiedza z zakresu pożarnictwa nie ma przed nią żadnych tajemnic. Nasza uczennica zajęła II miejsce i weźmie udział w etapie najwyższym – ogólnopolskim. Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki! Opiekunką uczniów jest pani Mirosława Bura.

poarniczycd2

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ KARTKĘ WIELKANOCNĄ

Jeszcze przed świętami pani Anna Piguła-Cichy zorganizowała konkurs na najładniejszą kartkę wielkanocną. Wyróżnione zostały prace następujących uczniów: Magdalena Komarek, Szymon Koniński, Paweł Mrozek, Błażej Kruczek, Oliwia Marcol, Damian Głuchowski, Justin Trzeciak, Kacper Tkocz, Tymek Grzonka, Marcin Nachlik, Jakub Lubszczyk, Paweł Koniński, Natalia Komarek, Marta Wnuk, Emilia Gonsior, Natalia Tatarczyk, Anna Brudny, Amelia Holona. Gratulujemy pomysłowości!

 kartka 800x600

GALA W WILKOWICACH

galaMagda
27 kwietnia w Wilkowicach odbyła się uroczysta gala podsumowująca XIX Przegląd Pieśni Patriotycznej, podczas której Magdalena Komarek z klasy II b odebrała nagrodę  za zdobycie II miejsca. Gratulujemy ogromnego sukcesu!

SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKO-TEATRALNY

29 kwietnia odbył się SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKO-TEATRALNY. Wzięli w nim udział: Anastazja Sokołowska, Franek Orzechowski, Magdalena Komarek, Julia Rduch, Karolina Grabiec, Amadeusz Szmuk, Alicja Gajdosz, Nina Hajska, Natalia Komarek, Filip Sokołowski oraz Emilia Gonsior. Komisja konkursowa oceniała przede wszystkim: interpretację tekstu i umiejętności aktorskie, wymowę i intonację, dobór repertuaru oraz wrażenie artystyczne.

konkursrt2

 W młodszej kategorii wiekowej I miejsce zajęła Magdalena Komarek, IIAnastazja Sokołowska, a IIIAmadeusz Szmuk. Wśród starszych uczniów zwyciężył Filip Sokołowski, II miejsce zajęła Nina Hajska, a III Alicja Gajdosz.

konkursrt1

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu!

EGZAMINY

10, 11 i 12 kwietnia odbyły się egzaminy gimnazjalne. Napisało je 14 uczniów z klasy III a oraz 17 uczniów z klasy III b. 15, 16 i 17 kwietnia miały miejsce egzaminy ósmoklasisty, do których przystąpiło 15 uczniów z klasy VIII a oraz 16 uczniów z klasy VIII b.
klasa III a 14 osb 800x600 klasa III b 17 osb 800x600

klasa VIII a 800x600  klasa VIIIb 16 osb 800x600

Życzymy naszym uczniom dostania się do wymarzonych szkół! J

Szanowni Państwo

     Od 8 kwietnia 2019 r. do odwołania nauczyciele naszej szkoły rozpoczną akcję protestacyjną poprzez udział w strajku. Ze względu na bardzo liczny udział nauczycieli w strajku, zajęcia dydaktyczne nie będą mogły się odbywać.

    Jako Dyrektor szkoły, zobowiązana jestem zapewnić opiekę wszystkim dzieciom uczęszczającym do naszej szkoły. W obecnej sytuacji, wypełnienie tego obowiązku będzie wysoce utrudnione.

    W obawie o problemy w zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim dzieciom, uczniom szkoły zwracam się do Was, Rodziców, z prośbą o rozważenie decyzji o zapewnieniu opieki w domu w czasie trwania strajku.

    Bezpieczeństwo uczniów naszej szkoły jest dla nas wartością nadrzędną, dlatego też współpraca Dyrektora szkoły i Rodziców w obecnej sytuacji jest konieczna w trosce o dzieci.

                                                                      Dyrektor szkoły

                                                                      Dorota Pukowiec

INFORMACJA MEN DLA RODZICÓW W ZWIĄZKU ZE STRAJKIEM NAUCZYCIELI 

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

2 kwietnia 2019 r. odbył się gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej  pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. Wzięło w nim udział 10 uczniów naszej szkoły. Uczestnicy pisali test kwalifikujący ich do etapu ustnego. Zagadnienia dotyczyły znajomości sprzętu przeciwpożarowego, działań gaśniczych i historii pożarnictwa.

Przedstawiamy wyniki.

klasy IV-VI SP:

I miejsce – Natalia Komarek,

II miejsce – Mikołaj Skwira,

III miejsce – Błażej Kruczek.

klasy VII-VIII SP i III gimnazjum:

I miejsce – Zuzanna Knura,

II miejsce – Sergiusz Wrożyna,

III miejsce – Wiktoria Grzonka.

W grupie najstarszej – ponadgimnazjalnej – startowali nasi absolwenci, którzy zajęli bardzo wysokie lokaty. Zdobywcy I i II miejsc zakwalifikowali się do etapu powiatowego, który odbędzie się 13 kwietnia w Radlinie. Gratulujemy i trzymamy kciuki!

straacki 800x600

SUKCESY NASZYCH PŁYWAKÓW

Uczniowie naszej szkoły trenują w UMKS „Delfin”. 31 marca wzięli udział w pierwszych  w tym sezonie zawodach. Były to 6. Mistrzostwa Śląska Amatorów w Goczałkowicach. Z radością oznajmiamy, że Aleksandra Kowalska z klasy VIII b zajęła I miejsce w stylu klasycznym, a Filip Sokołowski z klasy VI a zdobył II miejsce w stylu grzbietowym. Serdecznie gratulujemy!  

pywanie2 800x600   pywanie 800x600

ZLOT SAMORZĄDÓW UCZNIOWSKICH

25 marca 2019 r. przedstawicielki naszego Samorządu Uczniowskiego w składzie: Monika Pinior, Wiktoria Greszkiewicz oraz Natalia Zając uczestniczyły w X Zlocie Samorządów Uczniowskich województwa śląskiego, który został zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 33 im. Stanisława Ligonia w Katowicach. Tematyka tegorocznego zlotu dotyczyła dobrej komunikacji i współpracy, które są kluczem do osiągnięcia sukcesu. W spotkaniu uczestniczyło 80 szkół. Dla uczniów i nauczycieli przygotowano bardzo ciekawe warsztaty.

WZOROWO PRZECZYTALI

22 marca 2019 r. uczniowie klas I-III wzięli udział w konkursie „Wzorowe Czytanie z SKO”. Przeczytali fragmenty tekstów pochodzące z książki „Zaskórniaki i inne dziwadła z krainy portfela”. Klasy I reprezentowali: Bartek Tatarczyk, Szymon Capanda, Anastazja Sokołowska oraz Maja Nalborczyk. Przedstawicielami klas II byli: Weronika Walkowska, Mikołaj Kawałek, Alicja Sowisz i Julia Rduch. Z klasy III swoje umiejętności czytania zaprezentowali Amadeusz Szmuk oraz Kacper Tatarczyk.

Tytuł Mistrza klas I zdobyła Maja Nalborczyk, Mistrza klas II – Weronika Walkowska,                     a Mistrza klasy III – Amadeusz Szmuk.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane przez SKO. Czytelnicze zmagania przygotowały panie: Mirosława Bura oraz Klaudia Brudny.

Gratulujemy

SPEKTAKL PROFILAKTYCZNY

Uczniowie klas I-III zobaczyli spektakl ekologiczny pt. „SmoG Wawelski” wystawiony przez aktorów studia teatralnego „Sztuka”, który ma swoją siedzibę w Trzebini. Dzieci aktywnie uczestniczyły w przedstawieniu. Było ono dla nich pouczające,  ale jednocześnie dostarczyło im mnóstwo zabawy. Dziękujemy aktorom za umilenie nam czasu!

WYŚPIEWAŁA II MIEJSCE

Znamy już wyniki przesłuchań finałowych XIX Przeglądu Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek, które odbyły się 15 i 16 marca w Domu Kultury w Hałcnowie. Jury wysłuchało i oceniło ponad 1200 występujących. Z nieukrywaną dumą obwieszczamy, że nasza uczennica – Magdalena Komarek – zajęła II miejsce w kategorii klas I-III. Uroczyste podsumowanie odbędzie się 27 kwietnia w Wilkowicach. Serdecznie gratulujemy!

GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY

18 marca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Połomi odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny dla klas II i III pt. „Mistrz Ortografii”. Naszą szkołę reprezentowali: Julia Kożuch, Alicja Sowisz i Amadeusz Szmuk. Ala zajęła II miejsce. Gratulujemy!

ortograficzny gminny
TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

15 marca odbył się etap szkolny Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Przystąpiło do niego 18 uczniów: Nina Hajska, Oliwia Wuwer, Błażej Kruczek, Jakub Śpiewok, Tatiana Ochojska, Kamila Skrzyszowska, Sabina Owczarczyk, Jessica Gajdera, Alicja Gajdosz, Natalia Komarek, Karol Koszut, Mikołaj Skwira, Oliwia Nowosad, Wiktoria Grzonka, Nikola Wuwer, Julia Marszałek, Zuzanna Knura oraz Sergiusz Wrożyna.

Do etapu gminnego zakwalifikowało się po 5 uczniów z każdej kategorii wiekowej:

klasy IV – VI SP:

I miejsce – Karol Koszut,

II miejsce – Alicja Gajdosz,

III miejsce – Natalia Komarek,

IV miejsce – Mikołaj Skwira,

V miejsce – Błażej Kruczek.

klasy VI – VIII SP:

I miejsce – Zuzanna Knura,

II miejsce – Sergiusz Wrożyna,

III miejsce – Oliwia Nowosad,

IV miejsce – Wiktoria Grzonka,

V miejsce – Nikola Wuwer.

Opiekunem uczniów jest pani Mirosława Bura.
straacki szkolny

Przegląd Piesni Patriotycznej
16 marca 2019 r. Magdalena Komarek (II b) oraz Zuzanna Płaczek (VI a) wzięły udział w XIX Przeglądzie Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek na szczeblu diecezjalnym, który odbył się w Domu Kultury w Hałcnowie. Jest to dla naszych uczennic kolejny etap zmagań, bowiem w listopadzie zwyciężyły w eliminacjach zorganizowanych przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Zebrzydowicach. Zuzia zaśpiewała „Dziś idę walczyć, mamo” oraz „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna”, Magda zaprezentowała się  w „Gołębim songu” i „Białym orle”. Obie przepięknie wykonały swoje piosenki, ale na wyniki musimy jeszcze zaczekać, bowiem w przesłuchaniach wzięło udział około 1200 uczestników. Trzymamy kciuki za nasze uczennice!
dekanat2

SUKCES SERGIUSZA

Z radością informujemy, że uczeń klasy VIII b Sergiusz Wrożyna – został laureatem VI Powiatowego Konkursu Przyrodniczego dla Szkół Podstawowych. Do konkursu przygotowała go pani Wiesława Tatarczyk-Sitek. Serdecznie gratulujemy! 

WARSZTATY PROFILAKTYCZNE

14 marca w naszej szkole odbyły się warsztaty profilaktyczne w ramach Programu Profilaktyczno-Wychowawczego Epsilon. Zajęcia miały formę trzygodzinnych warsztatów dla klas V a, V b i VII b. Poprowadzili je profesjonalni trenerzy doświadczeni w pracy  z dziećmi i młodzieżą. Uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami mieli okazję wcielić się w różne role społeczne i aktywnie przeżywać problemy bohaterów w celu poszukiwania pozytywnych rozwiązań. Zajęcia te wymagały od uczniów wykorzystania umiejętności współpracy i empatii oraz umożliwiły klasom odnieść grupowy sukces.

warsztaty warsztaty 2

SUKCESY MATEMATYCZNE

Paweł Mrozek z klasy III SP zdobył III miejsce w VI Powiatowym Konkursie Matematycznym dla uczniów klas II i III. Dzięki zajęciu tak wysokiej lokaty będzie on reprezentował naszą szkołę podczas etapu wojewódzkiego, który odbędzie się 26 marca  w Czerwionce-Leszczynach. Pawła do konkursu przygotowała pani Danuta Bura.
matematykakonkurs

Sandra Gawlica z klasy VII a wzięła udział w Powiatowym Konkursie z Matematyki. Na wyniki musimy poczekać jeszcze kilka dni. Sandrę do matematycznych zmagań przygotowała pani Ewa Pasich. Gratulujemy!

ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY – ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA

4 marca cała społeczność szkolna obchodziła święto swojego patrona – świętego Kazimierza. Po uroczystej mszy świętej odbyła się akademia, podczas której uczniowie zaprezentowali przedstawienie „O rozkapryszonej królewnie”. Pouczająca fabuła dowiodła, że nigdy nie jest za późno na przemianę człowieka i każdy z nas powinien dążyć do tego, żeby być coraz lepszym. Tradycyjnie, wręczone zostały nagrody zwane „Kaziukami”  oraz „Kaziuczkami”. W tym roku, decyzją uczniów, „Kaziuki” otrzymały panie: Wiesława Ttarczyk-Sitek oraz Marta Cieślik. „Kaziuczek” powędrował natomiast do uczennicy klasy III a gimnazjum – Wiktorii Greszkiewicz. Podczas akademii rozdane zostały również nagrody za udział w konkursie plastycznym pt. „Atrybut św. Kazimierza – lilia”. Dyplomy i książki otrzymali: Sandra Gawlica, Justin Trzeciak, Julia Rduch, Hania Urbanek, Dawid Klaja, Alicja Gajdosz, Bartosz Głuchowski, Błażej Kruczek, Natalia Komarek, Milena Stus, Nadia Sarach, Julia Marciniszyn, Piotr Brudny, Paweł Mrozek, Julia Knura, Julita Sitek. Konkurs zorganizowała pani Ewa Blanik.

W przedstawieniu wzięli udział: Wiktoria Greszkiewicz, Jasiu Świątek, Monika Pinior, Emilia Kloch, Zuzia Halfar, Julia Małek, Emilia Zerzoń, Martyna Krótki, Angelika Gołucka, Patrycja Pytlik oraz Dagmara Burek. Dziękujemy za zaangażowanie!

patron2019 kaziuki2019

KONKURSU RECYTATORSKI

DLA UCZNIÓW KLAS IV –VI SP

4 marca w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski dla klas IV – VI SP. Uczestniczyło w nim 16 uczniów: z kl. IV a: Błażej Kruczek, Nina Hajska; z kl. IV b: Alicja Gajdosz, Julita Sitek, Tatiana Ochojska; z kl. IV c: Hanna Urbanek, Patryk Pawłowski, Jakub Grzegoszczyk, Jacek Musiolik; z kl. V a: Zofia Kin; z kl. V b: Natalia Komarek; z kl. VI a: Mikołaj Skwira, Filip Sokołowski; z kl. VI b: Patryk Marszałek, Oliwia Gąsior, Ewelina Moczulewska.

            Konkurs polegał na wyrecytowaniu wiersza o dowolnej tematyce. Uczniowie zaprezentowali się w bogatym repertuarze utworów poetyckich. Wśród nich znalazły się między innymi takie utwory, jak: „Kłamczucha” i „Ziewadło” Jana Brzechwy, „Dziad i baba” J. Kraszewskiego, „Lokomotywa” J. Tuwima, „Serce matki” L. Kamińskiego. Podczas recytacji oceniany był dobór repertuaru, kultura słowa, interpretacja tekstu  oraz ogólny wyraz artystyczny. Jury po podsumowaniu punktów wyłoniło zwycięzców:
I miejsce – Filip Sokołowski z kl. VI a,  

II miejsce – Mikołaj Skwira z kl. VI a,

III miejsce – Hanna Urbanek z kl. IV c,

wyróżnienia otrzymali: Patryk Marszałek z kl. VI b i Błażej Kruczek z kl. IV a.

            Wszyscy uczniowie zostali nagrodzeni. Otrzymali książki, dyplomy, słodycze, długopisy oraz notesy. Organizatorką konkursu w naszej szkole była pani Monika Kowalska.

            8 marca zdobywcy miejsc I-III wzięli udział w Gminnym Konkursie Recytatorskim, który odbył się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Połomi. Z radością informujemy, że Filip Sokołowski zajął tam I miejsce. Oprócz wiersza „Wąs” zaprezentował również fragment książki „Cudowny chłopak”. Dzięki zwycięstwu Filip weźmie udział w zmaganiach recytatorskich na szczeblu powiatowym. Do konkursu przygotowała go pani Bożena Zarańska. Gratulujemy!
szkolny recytatorski

WALENTYNKI 2019

Jak co roku, w naszej szkole z okazji święta zakochanych działała poczta walentynkowa. Kartki oraz listy zostały rozprowadzone przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego jeszcze przed feriami.

walentynki3 800x600

PODSUMOWANIE AKCJI UNICEF „WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA”
7 lutego odbyło się podsumowanie akcji „Wszystkie Kolory Świata”. Uczniowie, członkowie ich rodzin (rodzice, dziadkowie, ciocie) oraz nauczyciele w ciągu kilku miesięcy (od października do początku lutego) uszyli 55 pięknych, oryginalnych laleczek. Były to lalki niezwykłe, uszyte z dobroci serca, ratujące życie. Pieniążki zebrane z kiermaszu przeznaczone zostaną na zakup szczepionek dla dzieci z najbiedniejszych rejonów świata.
Z radością oznajmiamy, że wszystkie lalki znalazły swoich „opiekunów”, a zebrana kwota wyniosła 2.420 zł! O oprawę artystyczną wydarzenia zadbało pięć uczennic: Zuzanna Płaczek, Magdalena Komarek, Martyna Krótki, Wiktoria Greszkiewicz oraz Natalia Komarek, które zaśpiewały piosenki z bajek Disneya. Wiktoria Szymańska odczytała natomiast pouczające opowiadanie o „Kwiatkach w ogrodzie”. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w szycie oraz tym, które znalazły czas, aby przybyć na podsumowanie!
Podziękowania składamy również uczniom klasy III b gimnazjum: Monice Pinior, Natalii Zając, Bartkowi Tatarczykowi, Wojtkowi Ułanowiczowi, Szymonowi Sumarze oraz Krzysiowi Marekwicy za ogromną pomoc włożoną w organizację imprezy.

 laleczki2 800x600

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu, uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie na plakat pt. „Działajmy razem dla bezpieczeństwa w Internecie”. Powstały bardzo interesujące prace. Ich autorzy wykazali się ogromną kreatywnością. Ze względu na duże zaangażowanie uczniów I kategorią konkursu (plakat plastyczny) jury przyznało miejsca ex aequo:
I miejsce: Oliwia Marcol (IV a), Natalia Komarek (V b)

II miejsce: Alicja Gajdosz (IV b), Jessica Gajdera (IV b)

III miejsca: Damian Głuchowski (IV b), Rafał Grzegoszczyk (IV a).

Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz bilety do kina Cinema City w Rybniku. Gratulujemy! Konkurs zorganizowały panie pedagog: Anna Matczak oraz Katarzyna Winsławska.

internet4 800x600

SUKCES W KONKURSIE KOLĘD

Z radością informujemy, że Zuzia Płaczek i Wiktoria Greszkiewicz zdobyły wyróżnienia w XI Powiatowym Konkursie Kolęd zorganizowanym przez SP nr 28 w Wodzisławiu Śląskim. 31 stycznia nasze uczennice odebrały nagrody oraz dyplomy. Serdecznie gratulujemy! J
konkurs koled 800x600  konkurs koled2 800x600

SPOTKANIE Z POLICJANTEM

25 stycznia klasy VII i VIII SP oraz III gimnazjum spotkały się z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim – sierż. sztab. Patrykiem Błasikiem.

Tematem spotkania była odpowiedzialność karna nieletnich oraz zawód policjanta. Uczniowie mieli okazję poznać specyfikę służby w Policji, zasady rekrutacji oraz przydatność kontynuowania edukacji w klasach mundurowych. Policjant omówił predyspozycje i wymagania, jakie muszą spełnić kandydaci do pracy w Policji oraz poinformował o miejscu, w którym mogą oni złożyć odpowiednie dokumenty. Przybliżono proces postępowania kwalifikacyjnego oraz omówiono jego etapy: test wiedzy, test sprawności fizycznej, test psychologiczny, rozmowę kwalifikacyjną, komisję lekarską. Spotkanie z uczniami zostało zorganizowane ze względu na zainteresowanie wśród uczniów wyborem szkoły z klasami mundurowymi. Dzięki temu młodzież miała okazję zweryfikować swoje oczekiwania wobec zawodu, o którym marzy.

policjant 1 800x600

UDZIAŁ W RAJDZIE „KU PAMIĘCI”
20 stycznia uczniowie i nauczyciele naszej szkoły przyłączyli się do rajdu „Ku Pamięci”. Po modlitwie nad Grobem Ofiar Marszu Śmierci odprowadzili do granicy Mszany z Wodzisławiem Śląskim uczestników, którzy w cztery dni mieli do pokonania trasę Oświęcim – Wodzisław Śląski. Jak co roku na czele grupy stanął pan Jan Stolarz.

marsz

SUKCES DANIELA

Z wielką przyjemnością informujemy, że Daniel Durczok, uczeń klasy VIII b, został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego „English Vocabulary Genius V – 2018”. Daniel uzyskał 198 punktów na 200 możliwych i zajął III miejsceW konkursie na Mistrza Angielskiego Słownictwa wzięło udział aż 225 uczniów z naszego województwa.

Daniel

 Spokojnych świąt Bożego Narodzenia, spędzonych z bliskimi, w ciepłej, rodzinnej atmosferze, oraz samych szczęśliwych dni w nadchodzącym nowym roku życzy Dyrekcja i pracownicy Szkoły Podstawowej w Mszanie.

k1

KONKURSY ŚWIĄTECZNE

19 grudnia odbyło się wręczenie nagród za konkursy na figurkę świętego Mikołaja (biskupa) oraz na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową. W pierwszym z nich wzięło udział aż 44 uczniów.

I miejsce zajęli

z klas I: Antoni Gadomski, Bartosz Polnik, Zuzanna Marcol, Anastazja Sokołowska oraz Jakub Książek,

z klas II: Julia Rduch, Nadia Czyż, Magdalena Komarek, Piotr Małek, Julia Klyszcz, Maria Smyczyk, Adrian Menżyk, Michał Tatarczyk, Weronika Walkowska, Filip Myszko, Magdalena Pukowiec oraz Bożena Grzonka,

z klas IV: Jakub Zając, Oliwia Marcol, Alicja Gajdosz, Julia Wiera, Adrian Mitko, Kamila Skrzyszowska oraz Monika Mucha,

z klas V: Zosia Kin, Wiktoria Śmietana,

z klas VI: Marta Wnuk,

z klas VII: Sandra Gawlica, Emilia Gonsior,

z klas VIII: Wiktoria Szymańska.

Nagrodzeni zostali również: Gabriel Bura, Nadia Machnik, Emilia Paplińska, Bartosz Matloch, Jakub Kolorz, Dominik Stroka, Julia Marciniszyn, Nadia Sarach, Patryk Wolny, Dawid Klaja, Jessica Gajdera, Kacper Wolny oraz Karol Wita.

Konkurs zorganizowała pani katechetka Ewa Blanik.

W konkursie na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową

I miejsce zajęli: Natalia Komarek, Jakub Szymański, Katarzyna Paszenda, Emilia Krzyształa oraz Paweł Strof,
II miejsce: Marta Wnuk, Oliwia Gąsior, Bartosz Tatarczyk, Martyna Nogły,

III miejsce: Tatiana Ochojska, Karol Wita, Angelika Gołucka, Nicol Eliasz, Natalia Leśniewska, Amadeusz Szmuk, Wiktoria Stępień, Justyna Penkała, Paulina Zerzoń, Wiktoria Szymańska.

Konkurs zorganizowała pani Anna Piguła-Cichy.

Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Gratulujemy pięknych prac!

SZKOLNE KOLĘDOWANIE

12 grudnia w naszej szkole odbyło się szkolne kolędowanie. Uczniowie zaprezentowali przedstawienie pod tytułem „Światłość w ciemności świeci”, ukazując historię powstania pierwszych jasełek, których prekursorami byli franciszkanie. Pierwszoklasiści wykonali piękne tańce, wprowadzając wszystkich w zimowy nastrój. Nie zabrakło również, jak co roku, „prawdziwego” świętego Mikołaja, a dodatkową atrakcją dla uczniów był film, w którym Mikołaj zwrócił się do nich. Tradycyjnie można było kupić coś słodkiego i zaopatrzyć się w świąteczne dekoracje. Rodzice zadbali również o to, aby każdy skosztował domowych wypieków. Dyrekcja szkoły serdecznie dziękuje za liczne przybycie, a osobom zaangażowanym w organizację – za pomoc.

SZLACHETNA PACZKA
szlachetna2018 800x600

Już po raz kolejny Szkoła Podstawowa w Mszanie przyłączyła się do akcji „Szlachetna Paczka”. W tym roku prezenty w postaci: żywności, środków czystości, ubrań, obuwia, zabawek, garnków, robota kuchennego, nawilżacza powietrza, kompletu śrubokrętów, książek, plecaka, wyposażenia szkolnego, ręczników, pościeli i poduszek otrzyma młode małżeństwo z czwórką córek. Tegoroczna zbiórka produktów i środków pieniężnych przeznaczonych na ich zakup była rekordowa. Do rodziny trafi aż 51 pięknie zapakowanych paczek z prezentami. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały się w akcję. Dzięki Wam po raz kolejny uczyniliśmy czyjeś święta piękniejszymi i szczęśliwszymi! J  

KONKURS GWAROWY
Magda gwara 800x600

5 grudnia Magdalena Komarek z klasy II b zajęła III miejsce w XIV Międzyszkolnym Konkursie Gwary Śląskiej pt. „Czas na relaks” zorganizowanym przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 Wodzisławiu Śląskim. Zadaniem uczestników była prezentacja tekstu gwarowego oraz odpowiadanie na pytania sprawdzające znajomość gwary śląskiej. Dziękujemy Madzi za godne reprezentowanie naszej szkoły oraz gratulujemy sukcesu!

PIELĘGNUJEMY GÓRNICZE TRADYCJE
4 grudnia z okazji Barbórki klasy I-III SP gościły u siebie Górników, którzy opowiedzieli o specyfice pracy w kopalni dawniej i dziś, stroju galowym i roboczym, a także przybliżyli legendy o świętej Barbarze oraz Skarbniku. Uczniowie mieli okazję do zadawania licznych pytań, na które zawsze otrzymali odpowiedź. W ramach podziękowania dzieci odśpiewały piosenki, recytowały wiersze i złożyły swoim gościom życzenia.

KONKURS SKO NA MAKIETĘ BANKU

W naszej szkole odbył się konkurs SKO na makietę banku PKO BP w Jastrzębiu-Zdroju. Z przyjemnością prezentujemy wyniki:

I miejsce: Julia Gajo, Julia Klyszcz, Karol Kotula, Julia Kotula, Nadia Machnik, Magdalena Łaszek, Wiktoria Kocur, Szymon Pękała.

II miejsce: Nadia Sarach, Kamila Lasok, Dawid Klaja, Hanna Wąs, Martyna Powieśnik, Emilia Folwarczny, Franek Orzechowski, Maksymilian Moczała, Weronika Walkowska.

III miejsce: Amadeusz Szmuk, Antoni Gadomski, Bartosz Książek, Judyta Lubszczyk, Adrian Jaroszewski, Maja Konieczny, Jakub Książek, Karol Szkatuła, Emilia Paplińska, Maja Jezierska, Anastazja Sokołowska, Jakub Kolorz.

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez SKO. Gratulujemy!

sko2018 800x600

KONKURS RECYTATORSKO – WOKALNY

30 listopada w Zespole Szkół w Gogołowej odbył się konkurs recytatorsko-wokalny „Moja Ojczyzna Niepodległa”. Wykonywane przez uczestników wiersze i piosenki o tematyce patriotycznej stworzyły uroczysty nastrój. Zmagania konkursowe przebiegały na bardzo wysokim poziomie. Uczniowie naszej szkoły pięknie się zaprezentowali. W recytacji I miejsce zajęła Aleksandra Kowalska („Elegia o…[chłopcu polskim]”), III – Jan Świątek (fragment „Epilogu” z „Pana Tadeusza”), a wyróżnienie otrzymała Emilia Kloch („Ta, co nie zginęła”). W śpiewie najlepsza okazała się Wiktoria Greszkiewicz („Nie idź na wojnę”), natomiast Martyna Krótki („Umówimy się z Wisłą nad Wisłą”) zdobyła III miejsce. W konkursie wzięły również udział: Emilia Gonsior, Dagmara Burek, Julia Małek oraz Ewelina Kin.

Serdecznie gratulujemy uczniom pięknych występów, a paniom nauczycielkom: Bożenie Zarańskiej, Monice Kowalskiej, Anecie Kawalerowicz oraz Lucynie Tkocz-Ułanowicz dziękujemy za przygotowanie młodzieży do konkursu.

konkurs Gogoowa 800x600

WYJAZD NA SPEKTAKL 

26 listopada uczniowie biorący udział w zajęciach School Drama Club pojechali do MOK-u w Jastrzębiu-Zdroju na spektakl anglojęzyczny pt. „Peter Black”. Zobaczyli historię człowieka, który w ciągu jednego dnia stracił dosłownie wszystko. Te przykre przeżycia nauczyły go doceniać to, co naprawdę ważne. Przedstawienie bardzo spodobało się uczniom. Dotyczyło trudnego tematu, ale nie zabrakło w nim dużej dawki humoru. Wycieczka odbyła się w ramach projektu „Edukacja na miarę potrzeb – zwiększenie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Mszanie”.
kino projekt 800x600

ADOPCJA NA ODLEGŁOŚĆ

Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły przystąpili do programu „Adopcja na Odległość”, celem którego jest pomoc ubogim dzieciom w Afryce. Wspieramy placówkę Bosco Boys – szkołę z internatem znajdującą się w stolicy Kenii – Nairobi. Udało nam się uzbierać i wysłać 1185 zł. Otrzymaliśmy podziękowanie za udział w akcji. Dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały się w to działanie.
adopcja misja 800x600

ZAJĘCIA ZAWODOZNAWCZE W LO NR 1 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

Uczniowie klas VIII naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach zawodoznawczych, które zostały przeprowadzone w LO nr 1 w Wodzisławiu Śląskim. Wyjazd odbył się w ramach projektu unijnego „Edukacja na miarę potrzeb – zwiększenie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Mszanie”. Nauczyciele liceum przeprowadzili zajęcia: „Co widzi okulista?” oraz „Pierwsza pomoc przedmedyczna”. Obie lekcje były wzbogacone filmami multimedialnymi oraz kartami pracy. Celem zajęć było przybliżenie uczniom zawodów. Już niedługo będą musieli oni podjąć decyzję o wyborze szkoły oraz drodze dalszego kształcenia. Zajęcia mogą im pomóc w dokonaniu tego wyboru. Druga część spotkania dotyczyła promocji szkoły. Opiekunkami podczas wycieczki były panie: Bożena Zarańska oraz Monika Kowalska.

KONKURS BIBLIJNY

22 listopada Wiktoria Szymańska, Zuzanna Knura oraz Sergiusz Wrożyna (wszyscy z klasy VIII b) wzięli udział w etapie rejonowym XXIV Wojewódzkiego Konkursu Biblijnego, który odbył się w Jastrzębiu – Zdroju. O tytuł najlepszego znawcy Ewangelii wg św. Łukasza zabiegało 39 uczestników. Nasi uczniowie znaleźli się w pierwszej dziesiątce. Do konkursu zostali przygotowani przez panią katechetkę – Ewę Blanik. Gratulujemy! J

 biblijny 800x600

WYJAZD DO DPS W GORZYCACH

16 listopada 19 uczniów naszej szkoły pojechało do Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach, aby zaprezentować jego mieszkańcom i pracownikom przedstawienie pt. „Pisk Białego Orła”. Występ uczniów nagrodzony został gromkimi brawami. Wyjazd zorganizowany został w ramach projektu „Edukacja na miarę potrzeb – zwiększenie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Mszanie”.
SUKCESY WOKALNE NASZYCH UCZNIÓW

21 listopada w Zebrzydowicach odbył się XIX Przegląd Pieśni Patriotycznej zorganizowany przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Wzięli w nim udział nasi uczniowie: Zuzanna Płaczek, Magdalena Komarek, Jacek Wawrzyczny oraz Natalia Komarek.
Magda zaprezentowała się w piosenkach „Biały Orzeł” oraz „Gołębi Song”, Natalia wykonała „123 lata” i „Rozkwitały pąki białych róż”, Zuzia zaśpiewała „Dziś idę walczyć” oraz „Ojczyzna”, a Jacek pokazał swój talent wokalny w piosenkach „ Mówię o Tobie dobrze” i „O mój rozmarynie”.

W konkursie zaprezentowało się blisko 160 osób, tym bardziej cieszy ogromny sukces naszych uczniów. Magda zajęła I miejsce w kategorii klas I-III, Zuzia I miejsce w kategorii klas IV-VI, Jacek II miejsce, a Natalia III miejsce (oboje w kategorii klas IV-VI).

Magda oraz Zuzia przeszły do etapu diecezjalnego, który odbędzie się w marcu 2019 r. w Bielsku-Białej. Serdecznie gratulujemy! Jesteśmy z Was wszystkich bardzo dumni!
piosenka patriotyczna 800x600

IMIENINY KSIĄŻKOWEGO MISIA

16 listopada w naszej szkole odbyły się Imieniny Książkowego Misia, które zorganizowała pani bibliotekarka Anna Palowska. Na korytarzu panował „misiowy” wystrój. Uczniowie wykonali piękne prace plastyczne oraz rozwiązywali quiz. Natalia Zając, Kasia Paszenda, Bartek Marcol, Wojtek Ułanowicz oraz Mateusz Rduch przeczytali uczniom najmłodszych klas fragmenty „Przygód Kubusia Puchatka”.

mi

ZNOWU SZYJEMY LALECZKI

Nasza szkoła ponownie przyłączyła się do akcji „Wszystkie kolory świata”, której organizatorem jest UNICEF. Jej celem jest uszycie jak największej ilości laleczek pochodzących z różnych krajów. Pieniądze ze sprzedaży lalek przekazane zostaną na zakup szczepionek dla dzieci z najbardziej potrzebujących rejonów świata.  
Wszystkich chętnych do pomocy zapraszamy na kółko, które odbywa się w każdy piątek w świetlicy od godziny 14.00 do godziny 16.00. Uczniowie mogą również szyć laleczki w domu. Odpowiedni szablon oraz instrukcja wykonania są do odebrania w świetlicy szkolnej. 
Zachęcamy do udziału! 
Pamiętajcie, cel jest naprawdę szczytny! To niezwykła szmaciana lalka – ratująca życie! 

laleczki

PROJEKT EDUKACYJNY

14 listopada uczniowie klasy III a oraz III b gimnazjum przedstawili swój projekt edukacyjny pod tytułem „Droga Polski do niepodległości”. Gimnazjaliści pracowali pod opieką pań: Renaty Gałaszek oraz Bożeny Zarańskiej. Gratulujemy ciekawej prezentacji.

PISK BIAŁEGO ORŁA…

orze1

9 listopada społeczność naszej szkoły uczciła 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczysta akademia pt. „Pisk Białego Orła”, osnuta wokół historii wiejskiej rodziny przeżywającej wymarsz syna i ojca na front, przepełniona była patriotyzmem. Tytułowy Biały Orzeł stał się symbolem wolnej Polski, a jego pisk nie pozwalał Polakom tracić nadziei na odzyskanie wymarzonej i upragnionej wolności.

W przedstawieniu zagrali: Emilia Zerzoń, Jan Świątek, Marcin Modzelewski, Wiktoria Greszkiewicz, Jacek Wawrzyczny, Magdalena Komarek, Julia Marcol, Natalia Komarek, Bartek Tatarczyk, Karol Wita, Sergiusz Wrożyna, Monika Pinior, Filip Sokołowski, Zuzanna Płaczek, Emilia Krzyształa, Zuzanna Halfar, Natalia Leśniewska oraz Martyna Nogły.

Akademia zakończyła się wspólnym odśpiewaniem „Mazurka Dąbrowskiego”. Tym samym włączyliśmy się w akcję śpiewania polskiego hymnu, która odbywała się dziś o godzinie 11.11 w wielu polskich szkołach.

Dziękujemy wszystkim aktorom za piękny i dostarczający wzruszeń występ.

KONKURSY PROMUJĄCE NIEPODLEGŁOŚĆ

9 listopada odbyło się wręczenie nagród za udział w konkursach zorganizowanych w naszej szkole dla upamiętnienia 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W „Konkursie Piosenki Patriotycznej” w kategorii klas I-IV SP I miejsce zajęła Anastazja Sokołowska z klasy Ib, II – Magdalena Komarek z klasy IIb, a III ex aequo Alicja Gajdosz z klasy IV b oraz Amadeusz Szmuk z klasy III. W starszej kategorii wiekowej wygrała Wiktoria Greszkiewicz z klasy III a gimnazjum, II miejsce ex aequo zdobyły Natalia Komarek z klasy V b i Zuzia Płaczek z klasy VI a, natomiast miejsce III zajęła Ewelina Moczulewska z klasy VI b.

niepodlego

W konkursie na plakat pod hasłem „100 rocznicę odzyskania niepodległości świętujemy, bo Polakami się czujemy!” wyróżnienia otrzymali: Julia Rduch (II b), Marta Wnuk (VI a), Oliwia Ledwoń (IV b), Wojciech Juński (V b), Karol Wita (VI a), Ania Świątek (V b), Arek Pieczkowski (IV b), Dawid Ledwoń (V a), Patryk Marszałek (VI b), Jakub Sumara (VI b), Jakub Szymański (V b), Damian Głuchowski (IV b), Jessica Gajdera (V b), Wiktoria Szymańska (VIII b), Julia Kochańska (VII b), Martyna Krótki (VIII a), Emilia Krzyształa (VII b) oraz Daniel Durczok (VIII b).

piosenka

W konkursie na hasło promujące niepodległość wyróżniono pracę Natalii Komarek (V b), Sergiusza Wrożyny (VIII b) oraz Aleksandry Kowalskiej (VIII b).

Oliwier Szypulski (VIII a), Monika Pinior (III b gimnazjum) oraz Paweł Strof (VI b) zdobyli wyróżnienia w konkursie na wiersz dotyczący odzyskania przez Polskę niepodległości.

plakat

Uczniowie wyróżnieni we wszystkich konkursach otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe. Dziękujemy za zaangażowanie i gratulujemy sukcesów!

wiersz

DRZEWO GENEALOGICZNE MOJEJ RODZINY

Aż 57 uczniów z klas IV wzięło udział w szkolnym konkursie historyczno-plastycznym pt. „Drzewo genealogiczne mojej rodziny”. Społeczność szkolna może podziwiać piękne prace na gazetce znajdującej się na I piętrze. Komisja konkursowa przyznała następujące miejsca:

klasa IV a: I miejsce – Monika Mucha, II miejsce – Kinga Kuś, III miejsce – Majka Brudny, klasa IV b: I miejsce – Alicja Gajdosz, II miejsce – Maksymilian Holona, III miejsce – Oliwia Ledwoń, klasa IV c: I miejsce – Hanna Urbanek, II miejsce – Patryk Pawłowski, III miejsce – Julia Knura. Konkurs zorganizowały panie: Renata Gałaszek oraz Aneta Pydzińska-Bochenko. Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe. Gratulujemy!

drzewo

WARSZTATY Z FENIXEM

 19 i 25 października uczniowie naszej szkoły wzięli udział w warsztatach dotyczących uzależnienia od alkoholu (klasy III gimnazjum), dopalaczy (klasa VII a) oraz Internetu (klasy: IV a, IV b, IV c, VI a, VII a, VII b) przeprowadzonych przez psychoterapeutę z poradni FENIX – panią Żanetę Rachwaniec.

fenix

 WSPANIALE ZAŚPIEWALI O POLSCE

PATRIOTYCZNA7

24 października w świetlicy szkolnej odbył się Konkurs Piosenki Patriotycznej. Wzięło          w nim udział 11 uczestników: Anastazja Sokołowska, Magdalena Komarek, Amadeusz Szmuk, Alicja Gajdosz, Milena Stus, Sabina Owczarczyk, Natalia Komarek, Zuzia Płaczek, Jacek Wawrzyczny, Ewelina Moczulewska oraz Wiktoria Greszkiewicz. Poziom konkursu był bardzo wysoki. Wszyscy zaśpiewali przepięknie. Na wyniki trzeba jeszcze trochę poczekać. Ich ogłoszenie odbędzie się 9 listopada podczas uroczystej akademii.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom cudownych występów!

PATRIOTYCZNA8

WYJAZD DO BANKU

23 października uczniowie klas: VI a, VI b oraz VII b wzięli udział w wycieczce do Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju. Dzięki pracownikom banku uczestnicy wyjazdu poznali organizację pracy w tej instytucji. Pogłębili swoją wiedzę na temat różnych form płatności oraz znaczenia karty bankomatowej i konta bankowego we współczesnym świecie. Zobaczyli specjalne maszynki do liczenia monet i banknotów oraz bankowe skrytki depozytowe. Opiekę nam uczniami pełniły panie Ewa Pasich oraz Urszula Tchorowska.

bank7

Wyjazd zorganizowany został w ramach projektu unijnego „Edukacja na miarę potrzeb – zwiększenie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Mszanie”.

AKCJA – RESUSCYTACJA!

224 uczniów wzięło udział w równoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej, którą przeprowadzono w ramach Europejskiego Dnia Przywracania Czynności  Serca. Podstawowym celem akcji było podniesienie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy osobie, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie akcji serca.
Akcję zorganizowała i przeprowadziła pani Ewa Kurpis.  

resuscytacja5 800x600

DZIEŃ PAPIESKI

Dzisiaj w świetlicy szkolnej odbył się krótki apel poświęcony osobie św. Jana Pawła II. Zuzia Halfar i Sergiusz Wrożyna wcielili się w rolę reporterów „Magazynu Szkolnego” i przeprowadzili wywiad z osobami, które spotkały w swoim życiu Ojca Świętego, bądź usłyszały o nim. Do szkolnego studia zaproszono: kolegę papieża z wadowickiego gimnazjum (Jaś Świątek), kobietę, która w młodości spotkała Karola Wojtyłę na górskim szlaku (Monika Pinior), uczennicę Szkoły Podstawowej im. św. Kazimierza w Mszanie (Natalia Komarek) oraz górala ze Szczawnicy (Marcin Modzelewski).
dzien papieski 800x600

O oprawę muzyczną zadbała Wiktoria Greszkiewicz, która zaśpiewała piosenkę „Moje miasto Wadowice”.
Na zakończenie przedstawienia wszyscy aktorzy oraz uczniowie i nauczyciele odśpiewali wspólnie „Barkę”.

WYŚPIEWAĆ DZIŚ CHCEMY WAM ŻYCZENIA – DZIEŃ NAUCZYCIELA

15 października odbyła się akademia z okazji Dnia Nauczyciela. Poprzez program artystyczny ukazujący różnorodność szkolnego „gwiazdozbioru”, uczniowie podziękowali nauczycielom  i pracownikom szkoły za trud włożony w ich nauczanie i wychowanie.

W akademii wzięli udział: Martyna Powieśnik, Julia Rduch, Remigiusz Szymański, Magda Komarek, Karolina Grabiec, Nina Hajska, Oliwia Wuwer, Wiktoria Śmietana, Patryk Śmietana, Mateusz Przybyła, Jacek Przybyła, Natalia Komarek, Tomek Pełka, Ewelina Moczulewska, Natalia Jarząbek, Patrycja Jarząbek, Karol Wita, Zuzia Płaczek, Julia Marcol, Filip Sokołowski, Oliwia Dzierżęga, Zuzia Halfar, Emilia Krzyształa, Marcin Modzelewski, Wiktoria Greszkiewicz oraz Monika Pinior.
nauczyciel15 800x600

Całość ubogaciły piosenki w wykonaniu szkolnego chórku w składzie: Oliwia Nowosad, Natalia Tatarczyk, Ewelina Kin, Alicja Gajdosz, Milena Stus, Sabina Owczarczyk, Tatiana Ochojska, Sandra Ochojska, Kamila Skrzyszowska, Natalia Komarek, Magda Komarek, Wiktoria Greszkiewicz, Zuzia Płaczek.
Prezenty dla wszystkich pracowników szkoły wykonali uczniowie należący do Szkolnego Koła Caritas.

WYJAZD DO WARSZAWY

12 października 20 uczniów naszej szkoły wzięło udział w wyjeździe do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, gdzie spędziło 3 godziny na poznawaniu praw przyrody, samodzielnie przeprowadzając doświadczenia na interaktywnych eksponatach. Piękna pogoda pozwoliła również na spacer po uniwersyteckich ogrodach, zobaczenie pomnika warszawskiej Syrenki oraz Stadionu Narodowego. Niewątpliwą atrakcją był też przejazd metrem.

Wyjazd zorganizowany został w ramach projektu „Edukacja na miarę potrzeb – zwiększenie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Mszanie”.

WarszawaCNK 800x600

Warszawa1 800x600

WYJAZD DO ISTEBNEJ

11 października grupa 30 uczniów odwiedziła Leśny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Istebnej. Uczestnicy oglądali ekspozycję w ośrodku, a następnie przeszli dendrologiczną ścieżką ekologiczną w celu oznaczania i poznawania gatunków drzew. Piękna pogoda i górskie powietrze sprzyjały spacerowi.
Istebna 800x600

Wyjazd zorganizowany został w ramach projektu „Edukacja na miarę potrzeb – zwiększenie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Mszanie”.

ZAWODY BIEGOWE

11 października na terenie Ośrodka Rekreacyjnego „Balaton” odbyły się Powiatowe Drużynowe Biegi Przełajowe. W drużynie dziewcząt pobiegły: Oliwia Gąsior, Ewelina Moczulewska, Agata Czerwionka, Kinga Kuś, Lena Szymik oraz Oliwia Bryc. Drużynę chłopców tworzyli: Igor Baran, Łukasz Bohm, Marek Rduch, Mikołaj Skwira, Filip Sokołowski, Paweł Gonsior, Artur Rduch oraz Patryk Śmietana.

biegi przeajowe 800x600

Dziewczyny zajęły 10 miejsce (na 18 drużyn), natomiast chłopcy byli 7 (na 18 drużyn). Gratulujemy udziału w zawodach. Opiekunem naszych uczniów był pan Marcin Sosna.

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW

„Rozwijanie umiejętności językowych jest zarówno koniecznością, jak i prawem KAŻDEGO z nas” – tak brzmi jedno z najważniejszych przesłań Europejskiego Dnia Języków.

Z tej okazji 5 października w naszej szkole nauczyciele języków obcych przygotowali dla uczniów różne łamigłówki oraz konkursy. Każda klasa ubrała się również w barwy wylosowanych państw europejskich. Ponadto, odbył się konkurs na nowe oryginalne logo Europejskiego Dnia Języków. Najlepsze prace wykonali: I miejsce – Amadeusz Szmuk (kl. III), II miejsce – Monika Pinior (kl. III b gimnazjum), III miejsce – Emilia Kloch (kl. VIII a). Wyróżniono pracę Wiktorii Szymańskiej  (kl. VIII b) oraz Oliwii Marcol (kl. IV a).
jzyki2 800x600

jzyki1 800x600

jzyki3 800x600
Gratulujemy zwycięzcom!

WIZYTA W BIBLIOTECE

5 października uczniowie klasy IV c wspólnie z wychowawczynią panią Moniką Kowalską odwiedzili Gminną Bibliotekę Publiczną w Mszanie. Celem pobytu było poznanie ciekawostek dotyczących pracy bibliotekarza oraz zapoznanie się z regulaminem biblioteki. Czwartoklasiści z zainteresowaniem słuchali pani Elizy Sicińskiej-Hajskiej, która opowiadała o zasadach rozmieszczenia i układania książek na półkach. Te z pozycji książkowych, które najbardziej spodobały się uczniom, zostały przez nich wypożyczone do domu. Dodatkowo, każdy otrzymał kartę czytelnika, na której zbierane są punkty za wypożyczone książki. Dzięki temu uczniowie wezmą udział w konkursie czytelniczym.

MAMY DOSKONAŁYCH PŁYWAKÓW!

4 października nasi uczniowie: Agata Czerwionka, Jessica Gajdera, Damian GłuchowskiJulia Pośpiech, Marcin Nachlik, Wiktoria Śmietana i Patryk Śmietana wzięli udział w „Międzyszkolnych Zawodach Pływackich” zorganizowanych przez UKS Aligator Gorzyce, gdzie osiągnęli bardzo dobre wyniki: Agata CzerwionkaII miejsce (25 m stylem grzbietowym, rocznik 2009), Damian GłuchowskiIII miejsce (25 m stylem dowolnym, rocznik 2009), Wiktoria ŚmietanaI miejsce (25 m stylem dowolnym, rocznik 2008),Patryk ŚmietanaII miejsce (25 m stylem grzbietowym), II miejsce (25 m stylem dowolnym, rocznik 2008), Marcin NachlikI miejsce (50 m stylem dowolnym), II miejsce (50 m stylem grzbietowym, rocznik 2007), Wiktoria Śmietana, Patryk Śmietana, Damian Głuchowski, Julia PośpiechII miejsce w sztafecie (4×25 m stylem dowolnym, kategoria 7-10 lat).
Opiekunem uczniów jest pani Ewa Kurpis. Gratulujemy sukcesów!

plywanie5 800x600

MISTRZOWIE KROPKI

3 października odbyło się ogłoszenie wyników konkursu interpunkcyjnego o tytuł „MISTRZA KROPKI”. W kategorii klas V-VI I miejsce zajęła Oliwia Gąsior z klasy VI b, a II miejsce ex aequo Natalia Komarek oraz Tymoteusz Grzonka z klasy V b. Wśród starszych uczniów najlepsza okazała się Angelika Gołucka, II miejsce zajął Jan Świątek, a III – Martyna Nogły (wszyscy z klasy III b gimnazjum). Konkurs zorganizowały panie: Aneta Kawalerowicz oraz Bożena Zarańska. Gratulujemy zwycięzcom! J

kropka55 800x600

DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA

28 września w naszej szkole odbył się Dzień Głośnego Czytania. Święto, którego odbiorcami są zwłaszcza dzieci, zostało ustanowione w 2001 roku z inicjatywy Polskiej Izby Książki. W całej Polsce dzień ten obchodzony jest 29 września. Datę wybrano nieprzypadkowo, bowiem wtedy swoje urodziny świętowała Janina Porazińska – autorka książek dla dzieci i młodzieży. Uczniowie klas I-III wzięli udział w przedstawieniu zorganizowanym przez koło czytelnicze. Podczas występu sprawdzana była wśród najmłodszych znajomość książki, którą wcześniej przeczytali razem z wychowawczyniami. W nagrodę za poprawne odpowiedzi otrzymywali naklejki. Uczniowie wszystkich klas przeznaczyli w tym dniu 15 minut  na głośne, wspólne czytanie fragmentu wybranej książki.

czytanie5 800x600

Głośne czytanie jest niezmiernie ważne, szczególnie dla dzieci, ponieważ stymuluje ich rozwój, wzbogaca zasób słownictwa oraz pobudza wyobraźnię. Zachęcamy wszystkich do częstego sięgania po książkę!

AKCJA – SEGREGACJA!

Od 20 września uczniowie naszej szkoły podczas lekcji wychowawczych biorą udział w akcji „Sprzątanie Świata”, która w tym roku odbywa się pod hasłem „AKCJA-SEGREGACJA! 2 x WIĘCEJ, 2 x CZYŚCIEJ”. Cała społeczność szkolna miała również możliwość przypomnienia sobie najważniejszych informacji dotyczących segregowania odpadów, dzięki wyświetlanej prezentacji pod nazwą „AKADEMIA ODPADOWA”. Koordynatorem akcji w szkole jest pani Wiesława Tatarczyk-Sitek. Zachęcamy wszystkich do dbania o otaczające nas środowisko nie tylko przy okazji corocznego sprzątania. J

sprzatanie

DZIEŃ KROPKI

kropka7

17 września (w związku z obchodami Dnia Kropki) w naszej szkole zorganizowany został konkurs interpunkcyjny o tytuł „Mistrza Kropki”. W pierwszym etapie konkursu wzięło udział 11 uczniów z klas V i VI. Zmagania miały na celu propagowanie umiejętności prawidłowego stosowania zasad interpunkcyjnych języka polskiego.
Zadaniem uczestników było uzupełnienie dyktanda znakami interpunkcyjnymi, wykazanie się umiejętnością ich użycia oraz określenia funkcji jakie pełnią w zdaniu.
Drugi etap konkursu, przeznaczony dla uczniów klas VII-VIII SP oraz III gimnazjum, odbędzie się 24 września.
Laureatów konkursu poznamy 28 września. J

 NARODOWE CZYTANIE 2018

nar.czytanie

 

8 września w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Mszanie odbyło się Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. Fragmenty dzieła czytali uczniowie naszej szkoły: Monika Pinior, Angelika Gołucka oraz Sergiusz Wrożyna. O niepowtarzalny klimat imprezy zadbali Emilka Zerzoń, Martyna Nogły, Bartek Tatarczyk oraz Krzyś Marekwica, którzy zaprezentowali się w strojach charakterystycznych dla lat 20. XX wieku. W VII edycji Narodowego Czytania, oprócz licznej grupy uczniów, uczestniczyły również panie dyrektor oraz nauczyciele naszej szkoły.

 

Czytanie fragmentów przeplatane było wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych. Na koniec odbył się konkurs ze znajomości dzieła. Możemy być dumni, ponieważ prawie wszystkie nagrody książkowe powędrowały w ręce naszych uczniów! J 😉

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
Dzisiaj odbyło się uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Pani dyrektor Dorota Pukowiec powitała wszystkich uczniów i nauczycieli, życząc im pomyślnej współpracy i wielu sukcesów. Była to również ważna chwila dla pierwszoklasistów, którzy włączeni zostali w poczet uczniów naszej szkoły. Ich starsi o rok koledzy przygotowali dla nich program artystyczny, udzielając im rad i wskazówek dotyczących szkolnego życia. Po uroczystym pasowaniu każdy pierwszoklasista otrzymał tradycyjną „tytę”. Klasa I a, w której wychowawczynią jest pani Mirosława Bura, liczy 22 osoby. Wychowawczynią klasy I b liczącej 21 osób jest pani Edyta Surowiec.

20180903 101441 800x600

20180903 101808 800x600

W związku z przypadającą 1 września 79 rocznicą wybuchu II wojny światowej przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego udali się wraz z panią Renatą Gałaszek na mszański cmentarz, aby złożyć kwiaty na Grobie Ofiar Marszu Śmierci.

part000002 800x600

DOŻYNKI 2.09.2018

Uczniowie klas trzecich gimnazjum: Monika Pinior, Angelika Gołucka, Emilia Zerzoń, Wojtek Ułanowicz, Kordian Kożuch oraz Krzyś Piszczek wraz z opiekunkami panią Ewą Pasich i panią Martą Cieślik reprezentowali naszą szkołę na Dożynkach Gminnych w Gogołowej. Mimo deszczu przywieźli na dożynki klimat Hawajów i dobre humory.

dozynki11

SPOTKANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

Dnia 23 sierpnia 2018 r. o godzinie 16.00 odbędzie się spotkanie z rodzicami klas pierwszych.

STYPENDIA SZKOLNE

Urząd Gminy w Mszanie informuje, iż w terminie od 16 sierpnia 2018 r. do 15 września 2018 r. będzie można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Wniosek o stypendium

RODO – klauzula informacyjna, rodzic

RODO – klauzula informacyjna, pełnoletni uczeń

Informacja w sprawie stypendium szkolnego 2018-2019

WAKACJE, ZNÓW MAMY WAKACJE!

1w 800x600

Nadeszły długo wyczekiwane wakacje.:) 22 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Panie dyrektor wręczyły uczniom zasłużone nagrody książkowe. Dotychczasowy Samorząd Uczniowski: Emilia Książek, Patrycja Powieśnik i Konrad Marek przekazał władzę nowo wybranemu: Monice Pinior, Marcinowi Modzelewskiemu oraz Wiktorii Greszkiewicz. Odbyło się również zaprzysiężenie pocztu sztandarowego, który w roku szkolnym 2018/2019 reprezentować będą: Bartosz Tatarczyk, Patrycja Pytlik oraz Emilia Kloch. Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy udanych i bezpiecznych wakacji! J

5w 800x600

2w 800x600

7w 800x600

Wręczono również nagrody za udział w konkursie historycznym „Folder o Tadeuszu Kościuszce – Rok Niepodległej”, który został zorganizowany przez panie: Renatę Gałaszek oraz Anetę Pydzińską-Bochenko. Prezentujemy wyniki:
Klasy IV-VI SP:
I miejsce – Kamil Kiermaszek
II miejsce – Jakub Szymański
III miejsce – Nikola Wuwer
Klasy VII SP i gimnazjum:
I miejsce – Weronika Hojka
II miejsce – Dawid Gajdera
III miejsce – Martyna Nogły

Wyróżnienia otrzymali: Natalia Komarek, Emilia Krzyształa, Emilia Gonsior, Aleksandra Kowalska, Natalia Zając, Zuzanna Knura oraz Wiktoria Szymańska. Gratulujemy! J

OTWARCIE NOWEGO BOISKA

2b

21 czerwca 2018 r. odbyło się otwarcie nowo wybudowanego, wielofunkcyjnego boiska przy szkole. Uroczystość rozpoczęły przemowy wygłoszone przez panią dyrektor Dorotę Pukowiec, wójta Gminy Mszana pana Mirosława Szymanka oraz zaproszonych gości. Następnie dokonano przecięcia wstęgi, ksiądz proboszcz poświęcił nowy obiekt, a przedstawiciele klas złożyli uroczystą przysięgę. Odbył się również występ artystyczny naszych uczniów rozpoczęty tańcem „belgijki”. 

1b

3b

Po części oficjalnej rozegrany został inauguracyjny turniej piłki nożnej. W kategorii klas IV-VI SP I miejsce zajęła drużyna Mikołaja Skwiry, II miejsce – drużyna Marka Rducha, a III miejsce – drużyna Karola Koszuta. W starszej kategorii I miejsce wywalczyła drużyna pod przewodnictwem Kacpra Siernego, II – drużyna, w której kapitanem był Dominik Sitko, a III – drużyna Wojtka Ułanowicza. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe medale, a I miejsca dodatkowo puchary. Jesteśmy bardzo wdzięczni za wspaniały prezent w postaci nowego boiska! J

4b

KOMERS KLAS III GIMNAZJUM
20 czerwca odbył się komers klas III gimnazjum. Uczniowie wraz ze swoimi wychowawczyniami: panią Moniką Kowalską oraz panią Lucyną Tkocz-Ułanowicz przygotowali piękny i wzruszający program artystyczny pod tytułem: „Przepis na życie: kochaj świat, kochaj życie. Carpe diem!”. Na uroczystej akademii obecne były panie dyrektor, wójt gminy, nauczyciele oraz rodzice. Dzień ten był okazją do wręczenia naszym absolwentom nagród książkowych za osiągnięcia w nauce i sporcie, pracę na rzecz szkoły i klasy oraz aktywną działalność charytatywną. Wójt Gminy Mszana przyznał nagrody 4 osobom, które otrzymały na świadectwie same oceny bardzo dobre i celujące: Patrycji Powieśnik, Emilii Książek, Milenie Anioł oraz Adrianowi Kotuli. Rodzice otrzymali z rąk pań dyrektor listy gratulacyjne oraz podziękowania za pracę na rzecz szkoły. Po części oficjalnej odbyła się zabawa przy muzyce. Naszym absolwentom życzymy powodzenia w kolejnym etapie życia!

komers klas trzecich 00 800x600

POŻEGNANIE KLAS III GIMNAZJUM

19 czerwca uczniowie klas II gimnazjum przygotowali dla swoich starszych koleżanek i kolegów opuszczających już wkrótce naszą szkołę pożegnalny program artystyczny na wesoło. Przyszli absolwenci rywalizowali ze sobą drużynowo: klasa IIIa i klasa IIIb. Po długich i trudnych naradach jury wyłoniło zwycięzcę: jednym punktem przewagi lepsza okazała się klasa IIIb! Dziękujemy za przygotowanie programu uczniom klas II oraz wychowawczyniom: pani Ewie Pasich oraz pani Bożenie Zarańskiej.

pozegnanie23

Z WIZYTĄ W BIURZE PROJEKTOWYM

19 czerwca w ramach projektu unijnego „Edukacja na miarę potrzeb – zwiększenie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Mszanie” odbyła się wycieczka do Biura Projektowego Małeccy w Katowicach.Wzięli w niej udział uczniowie klasy Vb SP oraz klas IIa, IIb, IIIa i IIIb gimnazjum. Podczas zwiedzania poznawali wymogi, jakim muszą sprostać młodzi ludzie, aby wykonywać różne projekty budowlane. Właściciel biura scharakteryzował zasady pracy projektanta oraz poinformował uczniów  o wymaganiach psychofizycznych, etapach kształcenia i potrzebie ciągłego doskonalenia zawodowego. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się ze standardowym wyposażeniem biura oraz specjalistycznym oprogramowaniem do wykonywania projektów.

biuro

Wyjazd do banku w Raciborzu

18 czerwca odbyła się wycieczka do Banku Spółdzielczego w Raciborzu. Wzięli w niej udział uczniowie klasy Vb SP oraz klas IIa, IIb, IIIa i IIIb gimnazjum. Dzięki pracownikom banku uczestnicy wyjazdu poznali organizację pracy w tej instytucji. Pogłębili swoją wiedzę na temat różnych form płatności oraz znaczenia konta bankowego i karty bankomatowej we współczesnym świecie. Prowadząca zademonstrowała im specjalne maszynki do liczenia monet i banknotów. Uczniowie mieli możliwość zejścia i zobaczenia bankowych skrytek depozytowych. Uczestnicy wycieczki otrzymali drobne pamiątki oraz słodki poczęstunek. Wyjazd zorganizowany został w ramach projektu unijnego „Edukacja na miarę potrzeb – zwiększenie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Mszanie”.

bank1

WIZYTA W OGRODZIE BOTANICZNYM
15 czerwca 2018 r. uczniowie uczęszczający na zajęcia „Śladami form ochrony przyrody najbliższego regionu” pojechali do Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie. Uczestnicy mieli możliwość samodzielnego przygotowania preparatów, które później wszyscy mogli oglądać pod mikroskopem. Następnie uczniowie wzięli udział w grze terenowej. 

Wyjazd zorganizowany został w ramach projektu „Edukacja na miarę potrzeb – zwiększenie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Mszanie”.

botaniczny

KONKURS PLASTYCZNY O ŚW. STANISŁAWIE KOSTCE

15 czerwca w Jastrzębiu-Zdroju odbyło się rozstrzygnięcie konkursu „Św. Stanisław Kostka – patron dzieci i młodzieży”. Zadaniem uczniów było wykonanie plakatu. Z radością informujemy, że Julia Rduch z klasy Ib zajęła I miejsce, natomiast Natalia Komarek z klasy IVb zdobyła wyróżnienie. Gratulujemy! J

lastyczny

JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM… 

W czerwcu odbyła się III edycja ogólnopolskiej akcji czytelniczej „Jak nie czytam, jak czytam”, której celem było promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz pokazanie, że czytają oni więcej niż dorośli. Nasza szkoła włączyła się w akcję wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną w Mszanie. Wzięło w niej udział 10 nauczycieli i 124 uczniów, którzy przynieśli książki i własnoręcznie wykonane plakaty oraz chorągiewki promujące czytelnictwo. Mamy nadzieję, że nasz udział w akcji pozwoli na pobicie zeszłorocznego rekordu!

czytam

SUKCESY NASZYCH UCZENNIC W II MIĘDZYSZKOLNYM FESTIWALU PIOSENKI

14 czerwca 2018 r. w Szkole Podstawowej w Skrzyszowie odbył się II Międzyszkolny Festiwal Piosenki. Wzięło w nim udział pięć uczennic naszej szkoły: Ewelina Kin, Zuzanna Płaczek, Natalia Komarek, Magdalena Komarek oraz Wiktoria Greszkiewicz. Miło nam poinformować, że Zuzia zajęła III miejsce w kategorii klas IV-VI SP, natomiast Wiktoria III miejsce w kategorii gimnazjum. Uczennice do konkursu przygotowała pani Lucyna Tkocz-Ułanowicz. Gratulujemy! J

piosenka

Projekt edukacyjny pt. „Cztery strony świata”

„Szlak Wikingów” – „Szlak św. Mikołaja” – „Szlak muzyki pop i rocka”

13 czerwca 2018 r. odbyła się multimedialna prezentacja projektu edukacyjnego w wykonaniu uczennic klasy II b gimnazjum. Katarzyna Paszenda zaprezentowała „Szlak Wikingów”, Agata Sobala powędrowała „Szlakiem św. Mikołaja”, a Natalia Zając poprowadziła słuchaczy „Szlakiem muzyki pop i rocka”. Prezentację zobaczyli uczniowie klasy VI a i VI b SP oraz II b gimnazjum. Opiekunem projektu była pani Ewa Olszewska.

 projektedu

III POWIATOWE MANEWRY PIERWSZEJ POMOCY

12 czerwca 2018 r. Emilia Książek, Paulina Wawrzyńczyk, Agnieszka Mucha, Alicja Sobala  i Adrian Kotula wzięli udział w III Powiatowych Manewrach Pierwszej Pomocy, których organizatorem było I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim. Czteroosobowe zespoły brały udział w bezpośrednich działaniach związanych z udzielaniem pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Uczniowie musieli zmierzyć się z 9 zadaniami praktycznymi (scenki symulacyjne nieszczęśliwych wypadków), podczas których wykazali się umiejętnościami i wiadomościami z zakresu pierwszej pomocy. Opiekunem naszej młodzieży była pani Ewa Kurpis.

manewry

TEATR W JĘZYKU ANGIELSKIM
12 czerwca 2018 r. w ramach projektu unijnego „Edukacja na miarę potrzeb – zwiększenie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Mszanie” odbyły się w naszej szkole przedstawienia anglojęzyczne dla klas I-V SP oraz VI SP – III G. Mieliśmy przyjemność gościć aktorów międzynarodowego teatru wędrownego tworzonego przez Brytyjczyków. The Bear Educational Theatre z siedzibą w Pradze specjalizuje się w uczeniu języka angielskiego poprzez interaktywne przedstawienia teatralne oraz inne innowacyjne techniki. Dla młodszych uczniów aktorzy wystawili przedstawienie pt. Jackie and The Giant. To opowieść o małej dziewczynce Jackie uciekającej przed złym olbrzymem, który chce ją zjeść. Jackie musi współpracować z dziećmi na widowni, aby mogli wspólnie stawić czoło czyhającemu na nich zagrożeniu. Uczniowie przyjęli przedstawienie z dużą aprobatą i chętnie wchodzili w interakcje z aktorami. Natomiast nasi starsi uczniowie wzięli udział w przedstawieniu pt. Let’s go! The Travel Show, podczas którego pomagali Lence podjąć decyzję, czy powinna wyjść za Brytyjczyka Martina. Przy okazji uczniowie wzięli udział w podróży po Wielkiej Brytanii oraz przyswajali fakty o tym kraju. Nie obyło się bez śmiechu i mnóstwa emocji. Dziękujemy aktorom za wspaniałe inscenizacje oraz uczniom za aktywny udział w przedstawieniach.

teatr

WYCIECZKA DO PARKU KRAJOBRAZOWEGO W RUDACH WIELKICH

11 czerwca 2018 r. odbyła się wycieczka do Parku Krajobrazowego w Rudach Wielkich. Jej uczestnikami byli uczniowie klas VII SP oraz II i III gimnazjum biorący udział w zajęciach „Śladami form ochrony przyrody najbliższego regionu”. Program obejmował zwiedzanie Pocysterskiego Zespołu Klasztorno-Pałacowego, w skład którego wchodzą: Bazylika NMP, kaplica NMP, średniowieczne zabudowania klasztorne, barokowy pałac, ogród pałacowy. Podczas spacerowania po parku krajobrazowym uczniowie zapoznani zostali z angielskim typem parku, przeszli po ścieżkach dendrologicznych parku, zobaczyli pomniki przyrody ożywionej oraz stawy z ich florą i fauną. Uczestniczyli również w zajęciach terenowych z wykorzystaniem mikroskopów, aparatów fotograficznych oraz lornetek.
Wyjazd odbył się w ramach projektu „Edukacja na miarę potrzeb – zwiększenie szans edukacyjnych uczniów
Zespołu Szkół w Mszanie”.

rudy

SZKOŁA POLICJI W KATOWICACH
8 czerwca 2018 r. młodzież naszej szkoły wzięła udział w Dniu Otwartym Szkoły Policji w Katowicach. Uczniowie mogli uczestniczyć w pokazach samoobrony, służb prewencji, a także zobaczyć scenki w wykonaniu służby więziennej. 
Wyjazd z odbył się w ramach projektu „Edukacja na miarę potrzeb – zwiększenie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Mszanie”.

szkoapolicji

SZKOLNY KONKURS GEOGRAFICZNY PT. „PRZEZ KONTYNENTY”

7 czerwca 2018 r. został przeprowadzony szkolny konkurs geograficzny pt. „Przez kontynenty” dla uczniów klas gimnazjalnych i klas VII SP. Wzięło w nim udział 11 osób. Każdy z uczestników musiał rozwiązać 8 zadań otwartych sprawdzających znajomość mapy świata oraz zagadnień dotyczących wybranych państw, ze szczególnym uwzględnieniem Europy. Laureatami konkursu zostali:

 • Patrycja Powieśnik – kl. III b G – I miejsce
 • Sergiusz Wrożyna – kl. VII b SP – II miejsce
 • Michał Skrzyszowski- kl. VII b SP – III miejsce
 • Dawid Kin – kl. III b G – III miejsce

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i wydawnictwa albumowe prezentujące światowe dziedzictwo kultury materialnej i przyrody. Pozostali uczestnicy oprócz dyplomów dostali mapy samochodowe Polski. Konkurs przygotowała i przeprowadziła pani Ewa Olszewska.

konkursgeogr

GMINNY KONKURS PT. „BAW SIĘ Z NAMI SŁOWAMI – LIMERYK”

ZORGANIZOWANY PRZEZ GMINNĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W MSZANIE

CZERWIEC 2018

limeryk

            W ramach współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Mszanie uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. św. Kazimierza w Mszanie wzięli udział w konkursie pt. „Baw się słowami – limeryk”.
          Zadaniem uczestników było napisanie, według ustalonych zasad, krótkiego wierszyka o zabawnej i żartobliwej treści. Na konkurs wpłynęło prawie 50 limeryków, w tym pisane gwarą śląską, stworzone zespołowo lub kilka limeryków jednego autora. Tematyka była bardzo różna. Niektóre wierszyki dotyczyły miejscowości Mszana, inne podejmowały tematykę ekologii i czystego powietrza. Autorzy byli bardzo pomysłowi. Prace oprócz ciekawej treści, zawierały również piękną oprawę graficzną.
               Do konkursu przystąpili uczniowie z całej szkoły: Tymoteusz Skwira, Emilia Kloch, Julia Piechoczek, Monika Pinior, Natalia Zając, Krzysztof Piszczek, Zuzanna Płaczek, Ewelina Kin, Julia Kochańska, Oliwia Nowosad, Mikołaj Skwira, Wojciech Ułanowicz, Mateusz Bohm, Megan Durczok, Dawid Gajdera, Emilia Gonsior, Sandra Gawlica, Kamil Gonsior, Wiktoria Greszkiewicz, Wiktoria Grzonka, Zuzanna Knura, Aleksandra Kowalska, Alicja Neuman, Patrycja Powieśnik, Dominik Sitko, Michała Skrzyszowski, Natalia Tatarczyk, Sergiusz Wrożyna.
             Limeryki napisali również nauczyciele: Bożena Zarańska, Anna Maria Pukowiec, Ewa Pukowiec oraz Monika Kowalska. Dodatkowo jeden wierszyk został napisany przez całą klasę Ia SP
                                                       WIELKI FINAŁ KONKURSU
            Wszyscy uczestnicy konkursu zostali zaproszeni do Gminnej Biblioteki w Mszanie  na uroczysty finał, który odbył się 6 czerwca 2018 r. W wyniku obrad jury wyłoniono zwycięzców:
Kategoria „Szkoła podstawowa”:
I miejsce: Tymoteusz Skwira
II miejsce: Julia Piechoczek
III miejsce: Emilia Kloch
Kategoria „Gimnazjum”:
I miejsce: Monika Pinior
II miejsce: Natalia Zając
III miejsce: Krzysztof Piszczek
Kategoria „Gwara śląska”:
I miejsce: Zuzanna Płaczek
Kategoria „Dorośli”:
I miejsce: Anna Maria Pukowiec
II miejsce: Monika Kowalska
III miejsce: Ewa Pukowiec
Wyróżnienia:
Ewelina Kin, Julia Kochańska, Oliwia Nowosad, Mikołaj Skwira, Wojciech Ułanowicz.

            Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe, a każdy z uczestników – dyplom, zakładkę do książki oraz słodkości. W imieniu nieobecnych osób – nagrody i dyplomy odebrały panie nauczycielki, które wspomagały cały twórczy proces. Podczas uroczystego podsumowania konkursu część limeryków odczytali sami autorzy, a niektóre zaprezentowała pani Justyna Sitko z biblioteki.

            Na zakończenie konkursu panie bibliotekarki gratulowały uczestnikom oraz życzyły dalszych przygód z zabawą słowami. Szczególne podziękowania złożyły paniom nauczycielkom naszej szkoły: Anecie Kawalerowicz, Monice Kowalskiej, Annie Marii Pukowiec, Ewie Pukowiec oraz Bożenie Zarańskiej za ogromne zaangażowanie, mobilizację i wsparcie uczniów!

            Prace konkursowe zostały wyeksponowane w Bibliotece w Mszanie. Można je było oglądać w godzinach pracy biblioteki.
               Koordynatorem konkursu oraz pomysłodawczynią udziału w konkursie była pani Monika Kowalska.

„SZYBKI MÓZG”

 mzg

4 czerwca 2018 r. Ewelina Kin z klasy VIa oraz Kamil Gonsior z klasy VIIb reprezentowali naszą szkołę w IV Powiatowym Konkursie Matematycznym z elementami orientacji sportowej „Szybki mózg” dla uczniów klas IV-VII szkół podstawowych powiatu wodzisławskiego. Konkurs odbył się w czyżowickim lesie, w którym uczestnicy musieli znaleźć (przy ścieżkach) kilku punktów. Ich położenie określone było na mapie, którą uczniowie otrzymali na starcie. W punktach znajdowały się zadania do rozwiązania przez reprezentantów szkoły. Zawodnicy na otrzymanych kartach potwierdzali swoją obecność w znalezionych punktach oraz zapisywali wyniki zadań. Uczniowie naszej szkoły zajęli II miejsce. Do konkursu przygotowały ich panie: Urszula Tchorowska i Ewa Pasich. Gratulujemy Ewelinie i Kamilowi! J

WARSZTATY KULTUROWO – JĘZYKOWE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

4 czerwca 2018 r. uczniowie klas VII SP oraz II i III gimnazjum wzięli udział w warsztatach kulturowo – językowych z języka niemieckiego, na których poznali kraje niemieckojęzyczne: Niemcy, Austrię, Szwajcarię oraz Liechtenstein. Młodzież uczestniczyła również w drużynowym konkursie pt. „Kultura krajów niemieckojęzycznych”.Podajemy wyniki:

I miejsce ex aequo: klasa IIIa (Nikola Białoń, Kamila Wolas, Alicja Neuman) oraz klasa IIb  (Monika Pinior, Martyna Nogły, Angelika Gołucka, Szymon Kowalski),

II miejsce: klasa VIIb (Aleksandra Kowalska, Sergiusz Wrożyna, Wiktoria Szymańska),

III miejsce: klasa IIIb ( Emilia Książek, Agnieszka Mucha, Paulina Wawrzyńczyk).

niemiecki 

W II półroczu wszyscy uczniowie klas II i III gimnazjum uczestniczyli także w warsztatach językowych doskonalących słownictwo z wykorzystaniem gier dydaktycznych (m.in. Dobble, Memory, Domino). Warsztaty oraz konkurs przygotowała i przeprowadziła pani Magdalena Sosna.

III SZKOLNE IGRZYSKA SPORTOWE – PODZIEL SIĘ RADOŚCIĄ

igrzyska1 800x600

1 czerwca 2018 r. odbyły się III Szkolne Igrzyska Sportowe pod hasłem „Podziel się radością”. Rywalizacja przebiegała w III kategoriach. Klasy I-III SP współzawodniczyły w zabawach sportowych, klasy IV-VI SP grały w siatkówkę rzucaną oraz zaprezentowały się w „szuflowaniu”, natomiast najstarsze roczniki (VII SP – III gimnazjum) w kategorii chłopców rozegrały mecz w „paryżankę” (łączenie rugby i futbolu amerykańskiego), a w kategorii dziewczyn w siatkówkę plażową. Musieli również pokazać swoje umiejętności taneczne. Wszystkie grupy przygotowały plakat w formie graficznej ukazujący hasło dzisiejszych igrzysk – PODZIEL SIĘ RADOŚCIĄ.
Przedstawiamy wyniki:

W kategorii klas I-III SP:
I miejsce – III c SP,
II miejsce – III a SP,
III miejsce – I a SP.

W kategorii klas IV-VI SP:
I miejsce – V b SP,
II miejsce – VI a SP,
III miejsce – VI b SP.

W kategorii klas VII SP – III G:
I miejsce – III b gimnazjum,
II miejsce – III a gimnazjum,
III miejsce – II b gimnazjum.

Trzy zwycięskie drużyny w każdej kategorii otrzymały bony pieniężne, które przeznaczą na potrzeby klasy. I miejsca zostały szczególnie uhonorowane – uczniowie otrzymali torty olimpijskie oraz mieli prawo zadecydowania, któremu z trójki dzieci przekażą symboliczny czek wraz z pieniędzmi zbieranymi podczas dzisiejszej imprezy.
W trakcie odbywania się igrzysk spotkała nas ogromna niespodzianka, a radość udzieliła się całej szkolnej społeczności. Pojawili się włodarze gminy, którzy dokonali otwarcia nowo wybudowanego boiska. Zostały na nim rozegrane mecze finałowe.

igrzyska2 800x600
II etapem szkolnych igrzysk był „Turniej Dzikich Drużyn”, który rozpoczął się o godzinie 16.00 na boisku ligowym. Rywalizowało ze sobą 5 grup: „OLDBOYS”, „ORŁY  Z KWIATOWEJ”, „PÓŁNOCNE WIATRY MSZANY”, „GOS MSZANA + OSP POŁOMIA” ORAZ „OSP GOGOŁOWA”. Serdecznie dziękujemy wszystkim zawodnikom za zaangażowanie!

Organizatorem III Szkolnych Igrzysk Sportowych był nauczyciel wychowania fizycznego – pan Marcin Sosna.

UROCZYSTOŚCI DLA MAMY I TATY

22 maja 2018 r. uczniowie klasy III a SP zaprosili do szkoły swoich rodziców, aby wspólnie świętować zbliżający się Dzień Matki oraz Dzień Ojca. Było to również spotkanie pożegnalne w związku z ukończeniem przez trzecioklasistów I etapu edukacji. Uczniowie przedstawili inscenizację na temat zachowania w szkole i w domu. Występ uświetniły piosenki biesiadne z układami tanecznymi. Dzieci przygotowały dla swoich rodziców laurki z kompozycjami kwiatowymi. Po zaprezentowaniu programu artystycznego odbył się poczęstunek. Uczniowie klasy III a zostali przygotowani do występu przez swoją wychowawczynię – panią Mirosławę Bura.

matka 3a 800x600

25 maja 2018 r. dla swoich mam wystąpili uczniowie klasy I b SP. Zaprezentowali inscenizację „Rzepki”, wyrecytowali wierszyki, zaśpiewali piosenki, zatańczyli oraz pochwalili się umiejętnością grania na instrumentach. Zaproszonym gościom bardzo podobał się program artystyczny w wykonaniu swoich pociech. Pierwszoklasistów przygotowała pani Ewa Wałach.

mama3 800x600 28 maja 2018 r. Święto Mamy i Taty obchodzili uczniowie klasy III c. Było to zarazem spotkanie pożegnalne w związku z nadchodzącym ukończeniem przez trzecioklasistów pierwszego etapu edukacji. Uczniowie przedstawili wzruszającą opowieść. Jej bohaterami były dzieci szukające zagubionego czasu mamy i taty, którzy na co dzień, ze względu na zapracowanie, poświęcają im go bardzo mało. Podróż rodzeństwa, któremu towarzyszył najlepszy przyjaciel człowieka – pies – ukazana została w sposób barwny i zaciekawiła wszystkich widzów. Przedstawienie skłoniło także do refleksji. Uczniowie podziękowali rodzicom za każdą chwilę spędzoną razem i wręczyli kolorowe, własnoręcznie wykonane ramki. W dalszej części spotkania pani Klaudia Tatarczyk podziękowała rodzicom  oraz uczniom za współpracę oraz przedstawiła prezentację zdjęć z trzech lat nauki. Nie zabrakło również słów wdzięczności skierowanych do wychowawczyni klasy. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem.

matka3c 800x600Klasa III b SP zaprosiła swoje mamusie 29 maja 2018 r. Uczniowie zaśpiewali piękne i wzruszające piosenki, zaprezentowali wierszyki, zatańczyli oraz pokazali trudy macierzyństwa w humorystyczny sposób. Mamom uśmiechy nie schodziły z buź. Trzecioklasiści wręczyli zaproszonym gościom własnoręcznie wykonane maskotki.  Nad całością czuwała pani Edyta Surowiec.

3b 800x600

LITERACKIE PODCHODY

W ramach współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Mszanie uczniowie klas III gimnazjum 21 i 23 maja 2018 r. uczestniczyli w zajęciach pt. ,,Literackie podchody”. Gimnazjaliści zostali podzieleni na dwie grupy. Celem pierwszego zadania było zintegrowanie uczniów, którzy wspólnie tworzyli banderę grupy oraz jej nazwę. Kolejnym zadaniem był quiz składający się z 10 pytań, które np. dotyczyły twórczości Jana Kochanowskiego, Henryka Sienkiewicza, Zbigniewa Herberta czy Aleksandra Kamińskiego. Podczas zajęć uczniowie sprawdzali również swoje umiejętności szukania autorów i tytułów książek w katalogach kartkowych. Ostatnie zadanie polegało na rozwiązaniu krzyżówki. Ponieważ niektóre pytania były trudne dla uczniów, mogli oni skorzystać z książek, encyklopedii, słowników będących zasobem biblioteki. Oprócz tego trzecioklasiści musieli wykazać się zdolnościami manualnymi (np. wykonać czapeczkę z papieru za pomocą techniki origami) czy umiejętnościami sportowymi (np. zrobienie przysiadów i pompek). Zajęcia odbyły się w bibliotece oraz na placu przed jej budynkiem. Rywalizacja była zacięta, ponieważ zwycięska grupa miała otrzymać wyjątkową nagrodę – piątkę z języka polskiego. Gimnazjaliści świetnie się bawili, a jednocześnie zdobywali wiedzę polonistyczną. Zajęcia poprowadziła pani bibliotekarka Justyna Sitko. Uczestniczyła w nich również pani Monika Kowalska.

podchody1 800x600podchody 800x600

 ŚLADAMI FORM OCHRONY PRZYRODY

Uczniowie biorący udział w zajęciach „Śladami form ochrony przyrody najbliższego regionu” uczestniczyli w dwóch wycieczkach. 18 maja 2018r. odwiedzili Ojcowski Park Narodowy, gdzie zapoznali się z formami ochrony przyrody ożywionej i nieożywionej w parku. Zobaczyli: Maczugę Herkulesa, Bramę Krakowską, Zamek na Pieskowej Skale, Wąwóz Doliny Sąspowskiej, Grodzisko, Wylot Wąwozu Skałbania, Willę Gordona, Grotę Łokietka. Uczestnicy wyjazdu poznali również gatunki chronionych roślin (brzoza ojcowska, lilia złotogłów, storczyk obuwik, ostnica Jana) i zwierząt (podkowiec mały, nocek duży, jelonek rogacz -chrząszcz, motyle – niepylak apollo).

ojcowski

21 maja 2018r. uczniowie pojechali do Rezerwatu Przyrody „Łężczok” koło Raciborza, który jest rezerwatem stawów, łąk i lasów. Największe zainteresowanie wzbudziły różne gatunki ptaków m.in.: mewy, łabędzie, kaczki, perkozy. Uczniowie poznali także roślinność wodną  (rzęsa, grzybień biały, grążel żółty, orzech wodny, kotewka) oraz gatunki drzew liściastych. Następnie uczestnicy wyjazdu zwiedzili kontenerową szkółkę leśną w Nędzy, która powstała w celu odtworzenia lasu po pożarze w 1992 roku.

rezerwat

Wyjazdy zorganizowane zostały w ramach projektu „Edukacja na miarę potrzeb – zwiększenie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Mszanie”.

I SZKOLNY KONKURS „KOCHAM JĘZYK POLSKI”

18 maja 2018 r. w naszej szkole odbył się I Szkolny Konkurs pod hasłem „Kocham Język Polski”. W szranki turniejowe stanęło 8 uczniów z klas V i VI. Celem konkursu było rozpowszechnianie wiedzy polonistycznej z zakresu gramatyki i słownictwa wśród dzieci i młodzieży, inspirowanie i dalszy rozwój zainteresowań naszym ojczystym językiem, odkrywanie talentów polonistycznych wśród uczniów i ukierunkowanie oraz rozbudzenie wśród młodzieży ambicji i woli szlachetnej rywalizacji. Zadania konkursowe nie należały do łatwych. Obejmowały wiadomości i umiejętności z zakresu składni zdania pojedynczego i złożonego, części zdań i mowy, frazeologii, słownictwa oraz fonetyki. Najlepszy wśród uczniów okazał się Karol Wita z klasy V a, II miejsce zajęła Julia Kochańska z klasy VI b, a na III miejscu uplasowała się Oliwia Nowosad z klasy VI a. Pozostali uczniowie biorący udział w konkursie również dobrze sobie poradzili. A byli to: Natalia Leśniewska, Paulina Zerzoń, Julia Marszałek, Emilia Gonsior i Oliwia Gąsior. Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody. Organizatorkami konkursu były panie: Bożena Zarańska i Aneta Kawalerowicz. Laureatom gratulujemy, a wszystkim uczniom życzymy sukcesów w poszerzaniu wiedzy o naszym pięknym języku.

polski1 800x600

polski2 800x600

WSPOMNIENIE O PAPIEŻU POLAKU
18 maja 2018 r. młodzież naszej szkoły odwiedziła mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach. X rocznica nadania placówce imienia Jana Pawła II była okazją do zaprezentowania przez naszych uczniów wspomnienia o Papieżu Polaku. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przekazali na ręce pani kierownik obraz przedstawiający Jana Pawła II z dzieckiem. Jego autorką jest Megan Durczok z klasy III a gimnazjum.
W przedstawieniu wzięli udział: Alicja Sobala, Monika Pinior, Emilia Książek, Angelika Sitek, Milena Anioł, Paulina Wawrzyńczyk, Kamila Wolas, Roksana Bielarczyk, Natalia Komarek, Jacek Wawrzyczny, Agnieszka Mucha, Martyna Nogły, Angelika Gołucka, Weronika Hojka, Patrycja Kuczak, Weronika Moczała, Sebastian Błatoń, Patryk Baran oraz Konrad Marek.
Wyjazd zorganizowany został w ramach projektu „Edukacja na miarę potrzeb – zwiększenie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Mszanie”.

dpsgorzyce

CZYTANIE ANTOLOGII NIEPODLEGŁOŚCIOWEJ

18 maja 2018 r. odbyło się czytanie fragmentów książek zaproponowanych przez Parę Prezydencką w „Antologii Niepodległościowej” w związku z obchodami „Roku dla Niepodległej”. Siódmoklasiści zapoznali się z fragmentem „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza dotyczącym koncertu Jankiela. Uczniowie klasy III b gimnazjum i VI b SP przeczytali opis Mogiły Powstańczej z książki „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Relację z obrony Jasnej Góry znajdującą się w „Potopie” Henryka Sienkiewicza poznali uczniowie klas II gimnazjum. Nad całością czuwały panie: Monika Kowalska i Bożena Zarańska.

antologianiep1 800x600

IMIENINY BIBLIOTEKI
16 maja 2018 r. nasza szkolne biblioteka obchodziła swoje imieniny i zaprosiła wszystkich uczniów i pracowników szkoły do świętowania. Pani Anna Palowska – jej opiekunka przygotowała kilka atrakcji dla każdego. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z ulubionymi książkami z dzieciństwa nauczycieli oraz wypróbowania swoich sił w rozszyfrowywaniu cytatów pochodzących z książek. Na korytarzu szkolnym znajdował się kącik z recenzjami książek dziecięcych i młodzieżowych, z którymi można było się zaznajomić, a także wystawa plakatów ukazujących ulubione lektury danej klasy. Ponadto na korytarzach utworzone zostały kąciki z książkami, których czytanie umiliło przerwy międzylekcyjne. Zadaniem uczniów było również sporządzenie wykazu książek, które mogłyby zostać zakupione do szkolnej biblioteki. Na lekcjach odbyło się głośne klasowe czytanie (10-15 min). Mamy nadzieję, że wszyscy miło i przyjemnie spędzili ten dzień. J

 imieniny 800x600

„MY I LICZBA PI”

16 maja 2018 r. uczniowie klasy IIb gimnazjum: Jan Świątek, Paweł Gonsior, Fabian Fortuna oraz Kacper Pukowiec zaprezentowali swój projekt edukacyjny pt.: „MY I LICZBA PI”. Gościnnie wystąpiła ich koleżanka z klasy – Natalia Zając, która przedstawiła wiersz Wisławy Szymborskiej „Liczba Pi”. Opiekunem projektu była pani Ewa Pasich. projekt eduk1

„CO WIEM O PKO I SKO?”

Pod takim hasłem 15 maja 2018 r. odbył się konkurs wiedzy, w którym uczestniczyli członkowie SKO z klas II – V SP. Każda z klas wybrała swojego przedstawiciela, dopingując go okrzykami i hasłami przygotowanymi na plakatach. Uczestnicy konkursu w I etapie odpowiadali na pytania ustne, a w kolejnym rozwiązywali krzyżówkę.Publiczność również miała możliwość  odgadywania haseł i zdobywała drobne nagrodyza prawidłowo udzielone odpowiedzi. Na koniec podsumowano zdobyte punkty i wręczono dyplomy oraz nagrody. Wszyscy uczestnicy otrzymali gry ufundowane przez SKO. Oto zwycięzcy:

I miejsce – Jakub Pukowiec z kl. IVa,

II miejsce -Karol Wita z klasy Va,

III miejsce Oliwa Gąsior z klasy Vb.

Kolejne  miejsca zajęli: Julia Sosna z klasy IIIa i Natalia Komarek z klasy z klasy IVb , Michał Kowalik z klasy IIIc, Amadeusz Szmuk z klasy II oraz Jessica Gajdera z klasy IIIb. Gratulujemy i zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych konkursach! Organizatorką zmagań była pani Mirosława Bura.

sko 22 800x600

PIOTRUŚ PAN SPEŁNIA SWOJE MARZENIA
11 maja 2018 r. uczniowie naszej szkoły uczęszczający na zajęcia School Drama Club oraz na zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego wzięli udział w wycieczce do Multikina w Katowicach. Uczestnicy wyjazdu mieli okazję zobaczyć transmisję przedstawienia „Piotruś Pan” z National Theatre w Londynie. Wspaniała gra aktorska głównych bohaterów, cudowna muzyka grana na żywo oraz humorystyczna interpretacja oryginału wywarły na uczniach spore wrażenie. Wycieczka odbyła się w ramach projektu „Edukacja na miarę potrzeb – zwiększenie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Mszanie”.

projektkino

LEKCJA HISTORII I PATRIOTYZMU

27 kwietnia 2018 r. odbyła się uroczysta akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Dnia Flagi. Uczniowie, dzięki programowi artystycznemu zaprezentowanemu przez swoje koleżanki i kolegów, mogli uczestniczyć w krótkiej lekcji historii i patriotyzmu. Akademię przygotowała pani Aneta Pydzińska-Bochenko.

patriotyzm

GIMNAZJALIŚCI W ŚWIECIE „BAŚNI” BARDA BEEDLE’A PODCZAS KOLEJNEJ CZYTAJLANDII

30.04.2018r. zaczarowany świat baśni fantasy przyciągnął do szkoły uczniów klasy IIIa gimnazjum. Przyszli w dniu wolnym od nauki, aby miło spędzić czas, czytając książki. Patrycja Kuczak zaproponowała „Baśnie” Barda Beedle’a, którymi jest zafascynowana. Podczas spotkania każdy uczestnik miał szansę przeczytać fragment baśni pt. „Opowieść o trzech braciach” lub „Włochate serce czarodzieja”. Dodatkowo gimnazjaliści czytali komentarze Albusa Dumbledor’a, które wyjaśniały sens utworów oraz płynącą z nich naukę. Dla niewtajemniczonych wyjaśniamy, że „Baśnie” Barda Beadle’a zostały napisane w 2007 r. przez J. K. Rowling. Jest to zbiór pełen magicznych opowieści, które wzruszają, bawią, a czasem przerażają. Książkę polecamy fanom Harrego Pottera. Na spotkaniu poprowadzonym przez panią Monikę Kowalską obecni byli: Dawid Ledwoń, Dawid Gajdera, Adrian Kotula, Patrycja Kuczak, Megan Durczok oraz Weronika Hojka.

czytajlandia5 800x600

SKOwicze na wycieczce

26 kwietnia 2018 r. najmłodsi członkowie SKO wraz z uczniami, którzy założyli nowe konta odwiedzili siedzibę banku PKO BP w Jastrzębiu-Zdroju. Zobaczyli stanowiska kasowe   i doradcze oraz uczestniczyli w lekcji o przedsiębiorczości. Mieli okazję zapoznać się z zabezpieczeniami banknotów oraz przeliczać pieniądze za pomocą specjalnych urządzeń. Uczniowie mogli się pochwalić nowo zdobytą wiedzą podczas zorganizowanego dla nich quizu, w którym otrzymywali nagrody za prawidłowo udzielone odpowiedzi. Wyjazd zorganizowała opiekunka SKO – pani Mirosława Bura. Dziękujemy pracownikom banku za bardzo miłe przyjęcie!

wyjazdsko

TARGI EDUKACYJNE

25 kwietnia 2018 r. uczniowie klas III gimnazjum wzięli udział w Targach Edukacyjnych zorganizowanych w Wodzisławiu Śląskim.
Celem wyjazdu było zapoznanie się z ofertą edukacyjną szkół powiatu wodzisławskiego. Stojąc przed trudnym wyborem, gimnazjaliści  mogli uzupełnić swoją wiedzę na temat danej szkoły, oferowanych kierunków kształcenia, a także porozmawiać z uczniamii nauczycielami. Targi Edukacyjne rozpoczęły się od prezentacji filmów o szkołach ponadgimnazjalnych – uczniowie mogli  je zobaczyć w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Wodzisławiu Śląskim. Przedstawione treści wywarły na gimnazjalistach ogromne wrażenie. Mamy nadzieję, że udział w Targach Edukacyjnych pomoże uczniom podjąć właściwą decyzję o przyszłej szkole i zawodzie.

Wyjazd zorganizowany został w ramach projektu „Edukacja na miarę potrzeb – zwiększenie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Mszanie”.

targieduk

SZKOLNY FESTIWAL PIOSENKI

23 kwietnia 2018 r. odbył się Szkolny Festiwal Piosenki. Swoimi talentami muzycznymi pochwaliło się 9 uczennic: Karolina Grabiec, Magdalena Komarek, Zuzanna Płaczek, Natalia Komarek, Zuzanna Halfar, Oliwia Gąsior, Ewelina Kin, Alicja Gajdosz oraz Monika Pinior. Poziom konkursu był bardzo wysoki, dziewczyny pięknie się zaprezentowały. Oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-V SP oraz VI SP – III G. W młodszym przedziale   I miejsce zajęła Natalia Komarek, II – Magdalena Komarek, a III ex aequo Karolina Grabiec oraz Alicja Gajdosz. Wśród starszych uczennic najlepsza okazała się Zuzanna Płaczek, II miejsce zdobyły ex aequo Monika Pinior i Ewelina Kin, a III – Oliwia Gąsior oraz Zuzanna Halfar. Sponsorami nagród był Bank Spółdzielczy, Wodzisławskie Centrum Kultury oraz sklep „Lewiatan”. Gratulujemy wszystkim uczestniczkom konkursu! J

piosena1 800x600

piosenka2 800x600

KOLEJNE SUKCESY PŁYWACKIE NASZYCH UCZNIÓW

21 kwietnia 2018 r. zawodnicy UMKS „Delfin” wzięli udział w Otwartych Mistrzostwach Skoczowa w Pływaniu. Po raz kolejny możemy być dumni z naszych uczniów. Prezentujemy wyniki: Aleksandra Kowalska z klasy VIIb – I miejsce  w stylu klasycznym na dystansie 50 m, Oliwia Gąsior z klasy V b – II miejsce w stylu dowolnym na dystansie 100 m oraz VI miejsce w stylu klasycznym na dystansie 50 m, Julia Sosna z klasy IIIa –  IV miejsce w stylu dowolnym na dystansie 50 m, Filip Sokołowski z klasy Va – IV miejsce w stylu dowolnym na dystansie 100 m, Dawid Kin z klasy IIIa gimnazjum – V miejsce w stylu dowolnym na dystansie 100 m oraz IV miejsce w stylu motylkowym na dystansie 50 m.

Gratulujemy wszystkim zawodnikom tak wysokich wyników!

plywanie2 800x600

Narodowe Czytanie 2018
Nasza szkoła od 6 lat włącza się w akcję Narodowego Czytania. 28 lutego Prezydent Polski Andrzej Duda ogłosił, że 8 września 2018 r. będzie czytane „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Ponadto, Para Prezydencka zaproponowała do czytania przez cały rok 44 teksty Antologii Niepodległościowej. Tegoroczna odsłona Narodowego Czytania odbywa się w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, stąd wyjątkowa formuła akcji.
Antologia Niepodległościowa zawiera bardzo ważne i cenne utwory naszej literatury oraz kultury. Wybrane teksty niosą szczególny przekaz, mają także swoją historię, która jest ściśle związana z dziejami Polski. Nasza szkoła przyłącza się do akcji, aby móc poznać te wartościowe dzieła. Będą one czytane podczas przygotowanych spotkań, na które już dziś serdecznie zapraszamy uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły.

narod czytanie

CHRONIMY DRZEWA – ZBIERAMY MAKULATURĘ

Takie hasło przyświecało kolejnej zbiórce makulatury pod patronem SKO. Udało nam się zgromadzić 2600 kg tego surowca. Pozyskane pieniądze zasilą konto SKO i będą przeznaczone na zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach i wycieczkach organizowanych przez SKO.

Najaktywniejsi „zbieracze” otrzymają nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone w październiku podczas akademii poświęconej oszczędzaniu. Opiekunem SKO jest pani Mirosława Bura.

Dziękujemy wszystkim rodzicom i uczniom, którzy włączyli się do akcji! J

makulatura

EGZAMIN GIMNAZJALNY 18-20.04.2018

egzamin11

MAGDA KOMAREK LAUREATKĄ REGIONALNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO KLAS I-III SP

19 kwietnia 2018 r. w Gliwicach odbył się XXII Regionalny Konkurs Recytatorski klas I-III SP. Mamy ogromny powód do dumy! Magdalena Komarek z klasy Ib, prezentując wiersz „Dekoracja” Małgorzaty Strzałkowskiej, zajęła II miejsce. W konkursie zaprezentował się również Amadeusz Szmuk z klasy II, który przedstawił utwór Jana Brzechwy pt. „Znaki przestankowe”.

Gratulujemy Madzi wielkiego sukcesu! J

recytatorski region

WIZYTA W CENTRUM USŁUG DRUKARSKICH

16 kwietnia 2018 r. 20 uczniów naszej szkoły uczęszczających na zajęciaz przedsiębiorczości wraz z paniami: Moniką Kowalską i Anetą Kawalerowicz wzięło udział w wycieczce do Centrum Usług Drukarskich w Rudzie Śląskiej. Uczestnicy zostali bardzo miło przyjęci przez pracowników i szczegółowo zaznajomieni z etapami pracy w zakładzie drukarskim. Niespodzianką było zdjęcie grupowe oraz materiały papiernicze, które każdy uczeń otrzymał na zakończenie spotkania.

Wyjazd odbył się w ramach projektu „Edukacja na miarę potrzeb – zwiększenie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Mszanie”.

drukarnia

Czytajlandia

13 kwietnia 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie „Czytajlandii”. Uczestniczyli w nim: Oliwia Warmusz, Hania Urbanek, Julia Wiera, Kamila Zenker, Patryk Pawłowski, Kacper Wolny oraz Tomek Nowosad. Uczniowie razem z panią Moniką Kowalską czytali książkę Anny Świrszczyńskiej pt. „Jak myszy zjadły Popiela”. Poznali informacje dotyczące: Gopła, Kruszwicy oraz złego i okrutnego króla Popiela. Na zakończenie zajęć uczniowie kolorowali ilustracje do książki.

czytajlandia1

GMINNY KONKURS RECYTATORSKI

10 kwietnia 2018 r. w naszej szkole odbył się Gminny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas I-III SP pod hasłem „Szkoła w poezji”. Wzięli w nim udział uczniowie SP w Mszanie: Magdalena Komarek, Weronika Walkowska, Amadeusz Szmuk, Julia Sosna, Sabina Owczarczyk, Hanna Urbanek oraz ZSP w Połomi: Julia Mazurek, Magdalena Woryna, Agata Oślizlok, Kacper Koprowski i Emilia Dudziak. W wyniku przepięknych recytacji zwyciężyli następujący uczniowie z poszczególnych klas:
klasa I – Magdalena Komarek
klasa II – Amadeusz Szmuk
klasa III – Kacper Koprowski
23 kwietnia 2018 r. zwycięzcy będą reprezentowali szkoły z terenu naszej gminy w XXI Regionalnym Konkursie Recytatorskim klas I-III w Gliwicach.

Organizatorkami konkursu były panie: Danuta Bura, Maria Mitko oraz Klaudia Tatarczyk.

gminny recytatorski 800x600

„SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKO-TEATRALNY”

9 kwietnia 2018 r. odbył się „SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKO-TEATRALNY” pod hasłem „ROK DLA NIEPODLEGŁEJ”. Wzięło w nim udział 14 uczniów: Julia Rduch, Magdalena Komarek, Karolina Grabiec, Amadeusz Szmuk, Alicja Gajdosz, Oliwia Gąsior, Emilia Gonsior, Zuzanna Płaczek, Natalia Komarek, Mikołaj Skwira, Aleksandra Kowalska, Kamila Wolas, Paulina Wawrzyńczyk oraz Dawid Gajdera. Ich zadaniem był zaprezentowanie utworu o tematyce patriotycznej. Uczniowie oceniani byli  w 3 kategoriach wiekowych. Ocenie, oprócz pięknej recytacji, podlegała również gra sceniczna, dobór stroju oraz dekoracji.W kategorii klas I-III wygrała Magdalena Komarek, II miejsce zajęła Karolina Grabiec, a III – Alicja Gajdosz.
W kategorii klas IV-VI najlepsza okazała się Natalia Komarek, II miejsce zdobyła Emilia Gonsior, III była Zuzanna Płaczek.
W najstarszej kategorii wiekowej I miejsce zajęła Paulina Wawrzyńczyk, II – Aleksandra Kowalska, a III – Dawid Gajdera.
Wszyscy występujący otrzymali dyplomy oraz nagrody.
Serdecznie gratulujemy wspaniałych umiejętności!
Konkurs zorganizowały panie: Anna Palowska i Marta Cieślik.

recytatorski patriotyzm 800x600

KONKURS CZYTELNICZY DLA UCZNIÓW KLASY II SP

Na prośbę rodziców wychowawczyni klasy II – pani Danuta Bura – zorganizowała dla swoich podopiecznych II edycję konkursu czytelniczego, celem którego była poprawa techniki czytania. Uczniowie w ciągu 2 miesięcy mieli na nie przeznaczyć jak najwięcej czasu. I miejsce zajął Amadeusz Szmuk, II – Adrian Jaroszewski, a III – Dawid Klaja. W konkursie oprócz nich wzięli udział: Zuzia Przybyła, Emilka Błatoń, Szymon Koniński, Kacper Tatarczyk oraz Patryk Wolny. Dzisiaj wszyscy uczniowie otrzymali nagrody.

czytelniczy 2 kl 800x600

 POWIATOWY TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

6 kwietnia 2018 r. w Rogowie odbył się Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej, w którym wzięli udział nasi uczniowie wyłonieni wcześniej w gminnych eliminacjach: Natalia Komarek, Oliwia Nowosad, Emilia Książek oraz Adrian Kotula. Świetnie sobie poradzili! Natalia Komarek z klasy IVb, po trzykrotnej dogrywce o zwycięstwo, zajęła wysokie II miejsce, Emilia Książek (IIIb gimnazjum) zdobyła miejsce III, a Adrian Kotula (IIIa gimnazjum) – IV. Serdecznie gratulujemy wszystkim zawodnikom oraz pani Mirosławie Bura, która przygotowała ich do konkursu.

straz powiat 800x600

CENTRUM NAUKI KOPERNIK

3 kwietnia 2018 r. 60 uczniów naszej szkoły wzięło udział w wycieczce do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Czas spędzony w tym bardzo ciekawym miejscu upłynął przede wszystkim na obserwacji i poznawaniu praw przyrody poprzez samodzielne wykonywanie doświadczeń na wystawach interaktywnych. Będąc w Warszawie, nie można było przejść obojętnie obok pomnika Syrenki.

Wycieczka odbyła się w ramach projektu „Edukacja na miarę potrzeb – zwiększenie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Mszanie”.

kopernik

 

WSPÓLNIE W GÓRACH

logoczechy

Od 25 lutego 2018 r. do 3 marca 2018 r. w ramach projektu „Wspólnie w górach” odbył się obóz narciarski dla uczniów. Projekt został zrealizowany w ramach mikro-projektu Euroregionu Silesia. Wzięło w nim udział 30 czeskich i 20 polskich dzieci, 4 czeskich instruktorów narciarstwa, 3 polskich, jeden czeski pedagog oraz lekarz pediatra. Obóz narciarski odbył się w bardzo chłodnej pogodzie w Loučná nad Desnou w Jesionikach (CZ), w pensjonacie Oaza. Przez całe 6 dni dzieci uczyły się jeździć na nartach, trening odbywał się rano i po południu, wieczorami odbywały się gry i wykłady edukacyjne dzięki czemu pobyt był przyjemniejszy. Wierzymy, że nasze dzieci i dorośli są zadowoleni z tego wyjazdu, a także mamy nadzieję na partnerstwo pomiędzy Budišov nad Budišovkou i Mszaną oraz przyszłą współpracę.

Wnioskodawcą ubiegającym się o dofinansowanie była Szkoła Podstawowa w Budišovie nad Budišovkou, Opava, Reg. numer projektu: CZ 11.4.120 / 0.0 / 0.0 / 16_013 / 0001116

wielkanoc

 WIZYTA W REDAKCJI „NOWIN”

28 marca 20 uczniów odwiedziło redakcję gazety „Nowiny” w Rybniku. Wyjazd zorganizowany został w ramach projektu – „Edukacja na miarę potrzeb – zwiększenie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Mszanie” dla uczniów biorących udział w zajęciach z przedsiębiorczości. Pracownicy zapoznali uczestników z procesem powstawania gazety oraz jej budową. Uczniowie dowiedzieli się wiele o reklamie oraz pracy grafików. O zainteresowaniu uczestników tematem świadczyły liczne pytania kierowane przez nich do pracowników redakcji.

redakcja 800x600

SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI DLA UCZNIÓW KLAS I-III SP

27 marca 12 uczniów klas I-III SP wzięło udział w Szkolnym Konkursie Recytatorskim pod hasłem „Szkoła w poezji”. Komisja konkursowa miała trudne zadanie, bowiem wszyscy uczestnicy mogli pochwalić się wspaniałymi umiejętnościami. Do etapu gminnego, który również odbędzie się w naszej szkole, zakwalifikowali się: Weronika Walkowska (Ia), Magdalena Komarek (Ib), Amadeusz Szmuk (II), Julia Sosna (IIIa), Sabina Owczarczyk (IIIb) oraz Hanna Urbanek (IIIc). Wszyscy uczniowie otrzymali takie same nagrody. Gratulujemy uczestnikom, a najlepszej szóstce życzymy powodzenia w dalszych zmaganiach! J
Konkurs przygotowały panie: Danuta Bura i Maria Mitko.

recytatorski 1-3 800x600

TITANIC NA WESOŁO
26 marca uczniowie klasy IIb gimnazjum: Martyna Nogły, Angelika Gołucka, Monika Pinior, Natalia Zając, Wojtek Ułanowicz, Bartek Tatarczyk oraz Szymon Sumara zaprezentowali parodię „Titanica” w języku angielskim, którą wraz z panią Anną Cuber przygotowali w ramach unijnych zajęć „English Drama Club”. Gratulujemy świetnego przedstawienia   i pomysłowości!

titanik 800x600

GMINNY TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ
23 marca w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Mszanie odbył się Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. Wzięli w nim udział uczniowie: SP w Mszanie, ZSP w Połomi i ZS w Gogołowej wyłonieni w szkolnych eliminacjach. W I części uczestnicy rozwiązywali test, który kwalifikował do etapu ustnego. Zawodnicy odpowiadali na pytania z ogólnej wiedzy pożarniczej oraz znajomości sprzętu.    Do finałowych piątek zakwalifikowali się wszyscy uczniowie naszej szkoły. W kategorii szkół podstawowych I miejsce zajęła Natalia Komarek, II – Oliwia Nowosad, III – Mikołaj Skwira, IV – Wiktoria Grzonka, a V – Nikola Wuwer. Wśród gimnazjalistów najlepszy okazał się Adrian Kotula, II miejsce zajęła Emilia Książek, III – Zuzanna Knura, IV – Sergiusz Wrożyna, V – Konrad Marek.
Zdobywcy I i II miejsc w poszczególnych kategoriach będą reprezentowali szkołę i jednostkę OSP w etapie powiatowym, który odbędzie się w Pszowie. Uczniów do konkursu przygotowała pani Mirosława Bura. Gratulujemy!

FESTIWAL NAUKI
22 marca 2018 r. w naszej szkole odbył się Festiwal Nauki połączony ze Świętem Liczby Pi.                      Jego organizatorkami były panie: Ewa Pasich, Beata Wieszołek oraz Beata Komarek. W ramach obchodów festiwalu uczniowie włączyli się w liczne działania i konkursy.

W konkursie plastycznym dla klas IV pt. „Sylwetka znanego naukowca” wyróżnienia otrzymali: Kamil Kiermaszek, Zofia Kin, Paweł Lasok, Dorian Mikułka, Jakub Lubszczyk, Natalia Komarek, Paweł Gąsior oraz Kamil Folwarczny.

Zadaniem uczniów klas V było wykonanie plakatu reklamującego matematykę. I miejsce zajęła Marta Wnuk, II – Igor Baran, natomiast III – Filip Sokołowski.
Szóstoklasiści tworzyli krzyżówki matematyczne. Maciej Kozik zajął w tym konkursie miejsce I, Natalia Leśniewska – II, natomiast III ex aequo zdobyły Emilia Krzyształa i Natalia Tatarczyk.
„Łamigłówki z fizyką i chemią” były zadaniem przeznaczonym dla uczniów klas VII. Najlepsza okazała się Emilia Kloch, miejsce II zajęła Aleksandra Kowalska, a III – Sergiusz Wrożyna.
Uczniowie klas II gimnazjum robili rebusy naukowe. I miejsce zdobyła Martyna Nogły, II – Szymon Sumara, natomiast III Krzysztof Marekwica.

W „Konkursie Wiedzy Biologiczno-Chemiczno-Fizycznej” dla klas III gimnazjum I miejsce zajęła Emilia Książek, II – Paulina Wawrzyńczyk i Patrycja Powieśnik, a III – Adrian Kotula.
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym!

Festiwal Nauki to nie tylko konkursy, w których wzięli udział nasi uczniowie, ale również zajęcia astronomiczne z Astrohunters oraz prezentacja projektu edukacyjnego uczniów klasy IIb gimnazjum dotyczącego liczby pi. Tematyczny był również wystrój szkolnych gazetek, na których znalazły się między innymi: żarty matematyczce czy promocja takiej literatury dla dzieci i młodzieży, jak: „Wielkie eksperymenty dla małych ludzi”, „365 super eksperymentów”, „Dlaczego… Odpowiedzi na pozornie łatwe pytania”, „Jak zdobyć Nagrodę Nobla?”.

Nagrody (m.in.: karnet na basen w GOS Mszana, bon na wypożyczenie kajaka lub rowerka wodnego w Ośrodku Rekreacyjnym „Balaton” w Wodzisławiu Śląskim, deser w Angelo Gelato Caffe, wejściówka do kina na wybrany seans w WCK w Wodzisławiu Śląskim, bon na wypożyczenie dowolnego sprzętu w wypożyczalni Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza” w Wodzisławiu Śląskim, bilet wstępu do chaty solnej w Rodzinnym Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza” w Wodzisławiu Śląskim) otrzymane przez uczniów ufundowali: Lewiatan Klapuch Mszana, Lewiatan Chrobok Osiedle Wilchwy, Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu – Zdroju, MOSIR Centrum Wodzisław Śląski, Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie, Wodzisławskie Centrum Kultury, Angelo Gelato Caffe. Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom!

Mamy nadzieję, że Festiwal Nauki był dla uczniów ciekawie spędzonym czasem, obfitującym w sporą dawkę nowej wiedzy.

nauka 800x600

SUKCES MEGAN
Miło nam poinformować, że Megan Durczok z klasy IIIa gimnazjum zdobyła wyróżnienie w konkursie „Spacer po wyobraźni” zorganizowanym przez Liceum Plastyczne w Wodzisławiu Śląskim. Zadaniem uczniów było zilustrowanie cytatu „Kolor jest siłą, która działa bezpośrednio na duszę i wprawia ją w drżenie”.  22.03.2018 r. odbyła się gala wręczenia nagród. Serdecznie gratulujemy!

sukces plast1 800x600sukces plast 800x600

INFORMACJA O KONKURSACH

SZKOLNY KONKURS TEATRALNO-RECYTATORSKI

KIEDY? 9 KWIETNIA O GODZINIE 1400

GDZIE? W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

KTO? WSZYSCY CHĘTNI UCZNIOWIE (KLASY I-III SP, IV-VI SP, VII SP – II i III G)

REPERTUAR: TEKSTY ZWIĄZANE Z HASŁEM „ROK DLA NIEPODLEGŁEJ” (OJCZYZNA, PATRIOTYZM, POLSKA, NIEPODLEGŁOŚĆ)

KRYTERIA OCENY: DOBÓR TEKSTU, DYKCJA, INTERPRETACJA, GRA AKTORSKA, REKWIZYTY

ZAPISY: DO 5 KWIETNIA U PANI MARTY CIEŚLIK LUB PANI ANNY PALOWSKIEJ

SZKOLNY FESTIWAL PIOSENKI

KIEDY? 23 KWIETNIA O GODZINIE 1400

GDZIE? W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

KTO? WSZYSCY CHĘTNI UCZNIOWIE (KLASY I-III SP, IV-VI SP, VII SP – II i III G)

ZAPISY: DO 19 KWIETNIA U PANI LUCYNY TKOCZ- UŁANOWICZ LUB PANI MARTY CIEŚLIK

GMINNY KONKURS RECYTATORSKI

16 marca w Zespole Szkół w Gogołowej odbył się Gminny Konkurs Recytatorski, w którym wzięły udział nasze uczennice. Agnieszka Mucha zaprezentowała wiersz „Jak kropla, która rzeźbi różę” Agnieszki Osieckiej, Paulina Wawrzyńczyk – „Do sosny polskiej” Karola Wojtyły, natomiast Kamila Wolas – „Kto chce bym go kochała” Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Dziewczyny pięknie wyrecytowały utwory, godnie reprezentując naszą szkołę. Paulina Wawrzyńczyk z klasy III b zajęła I miejsce. 26 marca weźmie udział w etapie powiatowym, który odbędzie się w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej  w Wodzisławiu Śląskim. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczennicom!

gr1 800x600gr3 800x600

  ROK DLA NIEPODLEGŁEJ

W związku z ogłoszeniem roku szkolnego 2017/2018 „Rokiem dla Niepodległej” uczniowie naszej szkoły przygotowują się do 100 rocznicy obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości. Jednym z działań jest zbieranie informacji i źródeł historycznych, opracowywanie referatów oraz pogadanki podczas lekcji historii i wiedzy o społeczeństwie. W późniejszych terminach odbędą się również konkursy tematyczne.

niepodlega 800x600

 

PROPOZYCJE CIEKAWYCH KONKURSÓW ZNAJDZIECIE NA STRONIE KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH PO KLIKNIĘCIU NA ZDJĘCIE FLAGI.

 

 

 

 

 

 

KONKURS WIEDZY POŻARNICZEJ

15 marca 2018 r. odbył się szkolny etap Konkursu Wiedzy Pożarniczej. Wzięło w nim udział 17 uczniów – 10 ze szkoły podstawowej i 7 z gimnazjum. Uczestnicy rozwiązywali test, który w klasach młodszych składał się z 25 pytań, a w klasach starszych z 30. Do dalszego etapu zakwalifikowało się 5 najlepszych osób w każdej kategorii wiekowej.
szkoła podstawowa:

I – Natalia Komarek (25/25)

II – Oliwia Nowosad

III – Mikołaj Skwira

IV – Wiktoria Grzonka

V – Nikola Wuwer

klasy VII i gimnazjum:

I – Emilia Książek

II – Zuzanna Knura

III – Adrian Kotula

IV – Sergiusz Wrożyna

IV – Konrad Marek

Konkurs zorganizowała i przeprowadziła pani Mirosława Bura przy współpracy druha Adama Brudnego – strażaka z OSP Mszana. Zdobywcy I, II i III miejsca otrzymali puchary. Gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnym etapie!

pozarniczy11 800x600

GMINNY KONKURS RECYTATORSKI DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI

Natalia Komarek z klasy IVb zajęła III miejsce w Gminnym Konkursie Recytatorskim dla uczniów klas IV-VI SP, który odbył się 15 marca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Połomi. Teraz będzie reprezentowała naszą szkołę w etapie powiatowym, który odbędzie się 22 marca w Rydułtowskim Centrum Kultury. W konkursie na szczeblu gminnym wzięli również udział Mikołaj Skwira oraz Filip Sokołowski. Gratulujemy wszystkim uczestnikom, a Natalii życzymy powodzenia w dalszych zmaganiach!

gminny recytatorski

ŚWIĘTO LICZBY PI

14 marca blisko 100 uczniów naszej szkoły wzięło udział w obchodach XII Święta Liczby Pi zorganizowanych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w ramach Festiwalu Nauk Ścisłych i Przyrodniczych. Mieli możliwość uczestniczenia w ciekawych wykładach, pokazie doświadczeń, doskonalili umiejętność logicznego myślenia, rozwiązywali zagadki matematyczne i łamigłówki oraz składali origami. Przekonali się, że naukę można doskonale łączyć z zabawą.

DSC 0251 800x600

Dzień wybrano nieprzypadkowo, nawiązuje on do amerykańskiego zapisu daty 14 marca czyli 3,14. Liczba pi fascynuje swoją nieskończonością, ma w sobie pewną tajemnicę. 14 marca urodził się wielki fizyk Albert Einstein.

DSC 0543 800x600

part000003 800x600

part00065001 800x600

Wyjazd zorganizowano w ramach projektu „Edukacja na miarę potrzeb – zwiększenie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Mszanie”

logo111

Konkurs recytatorski

recytatorski

12 marca odbył się szkolny etap Konkursu Recytatorskiego dla uczniów klas IV-VI. Wzięli w nim udział: Zuzanna Halfar, Natalia Komarek, Mikołaj Skwira, Oliwia Gąsior, Marta Wnuk, Filip Sokołowski oraz Emilia Gonsior. Do etapu gminnego, który odbędzie się 15 marca w Połomi, przeszli: Filip Sokołowski (I miejsce), Natalia Komarek (II miejsce) i Mikołaj Skwira (III miejsce). Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a najlepsi recytatorzy nagrody książkowe. Gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszych zmaganiach!

DZIEŃ PATRONA

2 marca 2018 r. społeczność szkolna obchodziła święto swojego patrona – św. Kazimierza. Po uroczystej mszy świętej odbyła się akademia, podczas której uczniowie w balladzie „Szczęśliwym być” oraz przedstawieniu „Pamiętajcie o ogrodach” udowodnili, że szczęście tak naprawdę tkwi w każdym z nas – trzeba je tylko umiejętnie odszukać. Najszczęśliwsi są nie ci, którzy opływają w bogactwa, ale ci, którzy potrafią dostrzec i docenić śpiew ptaków, zapach kwiatów, szum drzew, kolory tęczy, śmiech dziecka…

DSC 0392 800x600

Tradycyjnie już wręczone zostały „Kaziuki”, czyli nagrody przyznawane nauczycielom przez uczniów. W tym roku otrzymały je panie: Mirosława Bura oraz Wiesława Tatarczyk-Sitek. Nowością jest przyznawanie tzw. „Kaziuczków” – nagród dla uczniów będących wzorem w nauce i zachowaniu. Wśród uczniów szkoły podstawowej nagrodzeni zostali: Natalia Komarek oraz Jakub Szymański. W gimnazjum wyróżniono Monikę Pinior oraz Marcina Modzelewskiego. Serdecznie gratulujemy nagrodzonym nauczycielom i uczniom.

DSC 0492 800x600DSC 0500 800x600

DSC 0496 800x600

Nagrodzono również uczniów, którzy wzięli udział w konkursach dotyczących patrona. W konkursie na lapbook o św. Kazimierzu I miejsce zajęła Natalia Komarek, II – Zuzanna Płaczek, a III – Emilia Gonsior, Natalia Leśniewska oraz Agnieszka Mucha. W konkursie plastycznym pt. „W czym mogę naśladować św. Kazimierza” I miejsce zajęli Julia Pośpiech i Bartek Książek, II – Kacper Tatarczyk oraz Oliwia Ledwoń, III – Dawid Klaja, Alicja Gajdosz, Monika Mucha oraz Magdalena Komarek. Najpiękniejsze wiersz o św. Kazimierzu napisały Natalia Leśniewska, Monika Pinior oraz Aleksandra Kowalska. Pozostałe osoby biorące udział w konkursach również zostały nagrodzone.
W tym dniu wręczono także nagrody za udział w konkursie na najpiękniejsze drzewo genealogiczne. Wszystkie prace były piękne, dlatego też komisja konkursowa przyznała uczniom wyróżnienia. Otrzymali je: Natalia Komarek, Anna Świątek, Waldemar Szymański, Jakub Szymański, Bartosz Kroczek, Tomasz Pełka, Zofia Kin, Łukasz Bohm, Paweł Gonsior, Paweł Skrzyszowski, Kamil Kiermaszek oraz Paweł Maciończyk.

 Konkurs Recytatorski

recytator 800x600

Miło nam poinformować, że Magdalena Komarek z klasy Ib SP zajęła II miejsce (w swojej kategorii wiekowej) na Powiatowym Konkursie Recytatorskim w Języku Angielskim dla klas I-III, który odbył się 27 lutego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Arki Bożka w Rydułtowach. Madzia zaprezentowała się w wierszu „My Next Door Neighbor Is A Witch”. W konkursie swoich sił spróbowali również Amadeusz Szmuk z klasy II oraz Błażej Kruczek z klasy IIIa. Amadeusz wyrecytował wiersz „A Worm In My Pocket”, a Błażej – „Sick”.

Magdę i Amadeusza do konkursu przygotowała pani Sylwia Probierz, a Błażeja pani Daria Szermuszyn. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Wspólnie w górach

Od 25 lutego 20 uczniów z klas III i IV SP bierze udział w projekcie „Wspólnie w górach”, który realizowany jest w czeskich Jesionikach w ramach programu „Przekraczamy granice”. Dzięki 7-dniowemu kursowi uczestnicy mają nauczyć się podstaw narciarstwa. Integracja naszych uczniów z podopiecznymi szkoły w Budisovie pozwoli również na wzajemne poznanie języka, kultury i obyczajów sąsiadujących ze sobą krajów.
W pierwszym dniu pobytu uczniowie przymierzali i dopasowywali sprzęt narciarski oraz zaczęli integrację z pozostałymi uczestnikami. 

narty

PO ROKU ZMAGAŃ – OGROMNY SUKCES!!!
Miło nam poinformować, że nasza szkoła zajęła I miejsce w kategorii gimnazjum w konkursie „Nie truj sąsiada!”, który był jedną z inicjatyw przeprowadzonych w ramach międzygminnej kampanii edukacyjno-ekologicznej „Gmina z (dobrą) energią!”. Dzisiaj przedstawiciele uczniów: Monika Pinior, Martyna Nogły i Sebastian Błatoń wraz z koordynatorką projektu – panią Wiesławą Tatarczyk-Sitek odebrali nagrodę o wartości 5000 zł. Gratulujemy wszystkim osobom biorącym udział w akcji i dziękujemy Rodzicom naszych uczniów, którzy angażowali się w podejmowane przez szkołę działania.

1wygrana

 UNICEF – „Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę”

pomoc [800x600]

Dzisiaj (25.01.2018 r.) w naszej szkole odbyło się podsumowanie projektu UNICEF – „Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę”. Uczniowie należący do koła teatralnego: Paulina Wawrzyńczyk, Patrycja Powieśnik, Emilia Książek, Agnieszka Mucha, Kamila Wolas, Zuzia Halfar, Natalia Komarek, Monika Pinior, Weronika Moczała, Patryk Baran i Sebastian Błatoń wystawili „Dziewczynkę z zapałkami”. Po przedstawieniu odbył się kiermasz charytatywnych poduszek i maskotek, które uszyli uczestnicy akcji. Udało nam się zebrać aż 1600 zł! Pieniądze przekazane zostaną na pomoc syryjskim dzieciom. Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w akcję, a szczególnie pani Marcie Cieślik, która koordynowała wszytkie działania.

MARSZ PAMIĘCI

marsz

21 stycznia 2018 r. 19 uczniów naszej szkoły wraz z opiekunami dołączyło do uczestników VII Marszu Pamięci. Inicjatywa ta, zapoczątkowana przez pana Jana Stolarza, ma na celu kultywowanie pamięci o ofiarach Marszu Śmierci, które w styczniu 1945r. musiały przejść trasę Oświęcim-Wodzisław Śląski.

NOWOROCZNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ DWÓJEK – MIX

16 stycznia uczniowie naszej szkoły rozegrali turniej piłki siatkowej dwójek mieszanych.
W turnieju uczestniczyło 10 dwójek, podajemy ich skład.

 1. Milena Anioł – Kacper Sikora
 2. Agata Masłowska – Mateusz Tkocz
 3. Emilia Książek – Bartosz Tatarczyk
 4. Paulina Wawrzyńczyk – Bartosz Brudny
 5. Angelika Sitek – Patryk Baran
 6. Alicja Sobala – Dawid Kin
 7. Agnieszka Mucha – Sebastian Błatoń
 8. Natalia Zając – Szymon Kowalski
 9. Monika Pinior – Szymon Sumara
 10. Wiktoria Greszkiewicz – Krzysztof Marekwicatenis

Każda z drużyn rozegrała około 6 meczów, gra była niezwykle zacięta i wyrównana.

Udział i walka w turnieju wymagała od uczestników wiele wysiłku i determinacji.

Najlepsze trzy dwójki turnieju otrzymały nagrody rzeczowe:

Emilia Książęk – Bartosz Tatarczyk – miejsce I

Wiktoria Greszkiewicz – Krzysztof Marekwica – miejsce II

Paulina Wawrzyńczyk – Bartosz Brudny – miejsce III

Uczniowie naszej szkoły mogą uczęszczać na zajęcia dodatkowe z piłki siatkowej dzięki programowi ministerialnemu o nazwie Szkolne Kluby Sportowe. Organizatorem turnieju i prowadzącym zajęcia jest pan Marcin Sosna.

Również w okresie ferii uczniowie uczestniczący w programie mogą uczęszczać na zajęcia. W poniedziałek, środę i piątek od godziny 7.00 do 9.00 zajęcia z piłki siatkowej poprowadzi pan Marcin Sosna. Pani Ewa Kurpis będzie prowadziła zajęcia we wtorek, czwartek i piątek z gier i zabaw zespołowych w godzinach od 7.00 do 9.00.

              POWIATOWY KONKURS CZYTELNICZO-PLASTYCZNY                     „UBIERZ SIĘ W KSIĄŻKĘ”

nagroda [800x600]

Uczennica klasy IIIb gimnazjum – Paulina Wawrzyńczyk – zdobyła wyróżnienie w II POWIATOWYM KONKURSIE CZYTELNICZO-PLASTYCZNYM „UBIERZ SIĘ W KSIĄŻKĘ” zorganizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim oraz Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim. Konkurs polegał na wykonaniu pracy plastycznej dotyczącej książki – plakatu z wykorzystaniem techniki sleevface oraz napisaniu recenzji tej książki. 15 grudnia, podczas finału konkursu, Paulina otrzymała dyplom oraz nagrody. Nasza uczennica została doceniona za bardzo dobrze zrobione zdjęcie z książką pt. „Koszmar Morfeusza”, a tym samym wyróżniona spośród 30 nadesłanych prac. W konkursie wzięła również Emilia Książek z klasy IIIb gimnazjum. Gratulujemy sukcesu!

ACH, CO ZA NOC! NIEZWYKŁA NOC!

koleda3
13 grudnia 2017 odbyło się szkolne kolędowanie. Były jasełka, popisy uczniów oraz świąteczny kiermasz. Na koniec swoją obecnością zaszczycił nas Mikołaj. Dziękujemy wszystkim za tak liczny udział!

Szlachetna Paczka

paczka

Serdecznie dziękujemy całej społeczności szkolnej za włączenie się w tegoroczną Szlachetną Paczkę!

ŚWIĄTECZNA KARTKA ZACHĘCAJĄCA DO OSZCZĘDZANIA – KONKURS SKO

ko1ko2

ko3

Członkowie Szkolnej Kasy Oszczędności wzięli udział w konkursie na świąteczną kartkę. Otrzymaliśmy 26 pięknie wykonanych kartek z elementami związanymi z oszczędzaniem. Jak co roku komisja dla wszystkich uczestników przyznała I, II i III miejsca. Kartki autorstwa: Rafała Grzegoszczyka, Błażeja Kruczka, Błażeja Leśniewskiego, Magdaleny Komarek, Julii Rduch, Julii Marciniszyn, Kacpra Tatarczyka i Jakuba Lubszczyka, którzy zajęli I miejsce, ozdobią główny hol banku PKO w Jastrzębiu- Zdroju. Nagrody dla wszystkich uczestników ufundowało SKO.

 Wyróżnienie dla Sergiusza

 foto

Sergiusz Wrożyna został wyróżniony w konkursie fotograficznym, którego tematem przewodnim była przyroda ojczysta. 9 grudnia w siedzibie Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Siemianowicach Śląskich odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie. Sergiusz dumnie reprezentował naszą szkołę. Życzymy dalszych sukcesów i motywacji do działania.

Gminny Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego

tenis1

7 grudnia odbył się Gminny Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego. Zawody zostały rozegrane w trzech kategoriach wiekowych: chłopcy klas IV-VI SP, dziewczęta klas VII SP – III gimnazjum oraz chłopcy klas VII SP – III gimnazjum. W turnieju wzięły udział 32 osoby. Organizatorem zawodów był pan Marcin Sosna. Nagrody ufundował UMKS „DELFIN” Gmina Mszana. 
Przedstawiamy wyniki:
IV-VI chłopcy:
I miejsce – Kamil Tatarczyk
II miejsce – Mikołaj Skwira
III miejsce – Patryk Capanda
VII SP – III gimnazjum dziewczęta:
I miejsce – Wiktoria Greszkiewicz 
II miejsce – Alicja Sobala 
III miejsce – Alicja Śmietanowska
VII SP – III gimnazjum chłopcy:
I miejsce – Mateusz Zaskórski
II miejsce – Bartosz Tatarczyk
III miejsce – Marek Wolner
Gratulujemy!

MIKOŁAJ W NASZEJ SZKOLE

mikolaj

„Święta Bożego Narodzenia w krajach Europy”

kl2

5 grudnia odbył się w naszej szkole konkurs pod hasłem: „Święta Bożego Narodzenia w krajach Europy”. Chętni uczniowie klas II i III SP musieli wykazać się znajomością zagadnień związanych ze Świętami Bożego Narodzenia w krajach Unii Europejskiej, natomiast pierwszoklasiści mieli możliwość oddania pracy plastycznej – „Świąteczna bombka” – ukazującej obrazki związane z danym państwem europejskim. 
Zwycięzcami konkursu plastycznego zostali: Julia Marciniszyn, Bartosz Książek, Julia Rduch, Martyna Brachmańska, Magdalena Komarek, Alicja Bednarska, Zuzanna Kokot, Błażej Leśniewski, Miłosz Pogorzelski oraz Marek Juński. 
W konkursie sprawdzającym wiedzę I miejsce zajął Błażej Kruczek (IIIa), II – Szymon Koniński (II), Nina Hajska (IIIa) oraz Michał Kowalik (IIIc), a III – Julia Sosna (IIIa). 
Konkurs przygotowały i przeprowadziły panie: Danuta Bura i Maria Mitko. Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz ozdoby świąteczne. Pozostali uczestnicy konkursu również dostali drobne upominki. Gratulujemy!

MSZANA EXPRESS SMOG OFF!

smog

27 listopada odbyła się niecodzienna gra terenowa pt. „MSZANA EXPRESS SMOG OFF!”. Została ona zorganizowana w ramach projektu “Nie truj sąsiada”. Trzyosobowe drużyny miały do pokonania trasę rozpoczynającą się pod Szkołą Podstawową im. św. Kazimierza w Mszanie, a kończącą w Parku Aktywnej Rekreacji. W skład drużyn weszli:
Drużyna 1 – Wójt Gminy Mszana – pan Mirosław Szymanek, Krzysztof Marekwica i Jan Świątek.
Drużyna 2 – dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Kazimierza w Mszanie – pani Dorota Pukowiec, Paulina Wawrzyńczyk i Daniel Pietryka.
Drużyna 3 – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mszanie – pan Rafał Jabłoński, Weronika Hojka i Adrian Kotula.
Drużyna 4 – pani Urszula Tchorowska (przedstawicielka nauczycieli), Monika Pinior i Szymon Kowalski.
Drużyna 5 – pani Aniela Gąsior (przedstawicielka rady sołeckiej), Patrycja Powieśnik i Emilia Książek.
Drużyna 6 – pani Ewa Petlakowska (przedstawicielka rodziców), Natalia Zając i Dawid Gajdera. 
Cała trasa składała się z 8 etapów, podczas których zawodnicy musieli wykazać się wiedzą, pomysłowością oraz sprawnością fizyczną. Uczestnicy stosowali się do zapisów zawartych w instrukcji, którą każda drużyna otrzymała przed wystartowaniem. Ideą gry było uzmysłowienie społeczności szkolnej i lokalnej szkodliwości smogu oraz zachęcanie wszystkich do działań, które ograniczyłyby jego emisję.
Rywalizacja była zacięta, nie przeszkadzała nawet zimowa aura. Zawodnicy bardzo angażowali się we wszystkie konkurencje. Pierwsze miejsce zajęła drużyna 2, drugie miejsce przypadło drużynie 4, a trzecie – drużynie 1. Nagrody były bardzo pro-ekologiczne. W myśl zasady: ZAMIAST SAMOCHODU – ROWER, ZAMIAST SAMOCHODU – HULAJNOGA, ZAMIAST SAMOCHODU – NOGI zwycięzcy objechali park na rowerze, drużyna, która zajęła II miejsce dokonała tego samego na hulajnodze, a zdobywcy miejsca III przebiegli dookoła parku.
Serdecznie dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom i uczniom za wzięcie udziału w zorganizowanej przez nas grze terenowej! 

aids


ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z AIDS

W ramach Światowego Dnia Walki z AIDS, który obchodzony jest 1 grudnia, w naszej szkole odbył się konkurs wiedzy o HIV i AIDS „Wiem i jestem świadomy”. W konkursie wzięło udział 20 osób. Najlepsze wyniki uzyskały: Emilia Książek – I miejsce, Amelia Holona – II miejsce i Milena Anioł – III miejsce. Rozdanie nagród i pamiątkowych dyplomów odbyło się 5 grudnia. Serdecznie gratulujemy uczennicom i życzymy dalszych sukcesów. Konkurs zorganizowała pani Beata Komarek.

KU PAMIĘCI

pamiec

 29 listopada 2017r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w uroczystości podsumowującej realizację projektu „KU PAMIĘCI” POPRAWA INFRASTRUKTURY ZWIĄZANEJ Z GROBEM OFIAR MARSZU ŚMIERCI W MSZANIE. Młodzież wystąpiła z programem artystycznym poruszającym tematykę II wojny światowej i marszu śmierci. Uczniowie odebrali również z rąk Wójta Gminy Mszana – pana Mirosława Szymanka oraz przewodniczącego Rady Gminy – pana Andrzeja Kaperczaka nagrody za udział w konkursach zorganizowanych w naszej szkole w ramach projektu „Ku pamięci”. 
Oba konkursy (wiedzy i plastyczny) cieszyły się dużym zainteresowaniem – wzięło w nich udział 80 osób. W konkursie plastycznym wyróżnionych zostało 10 prac autorstwa: Julii Sosny (IIIa), Pawła Maciończyka (IVb), Justina Trzeciaka (IIIc), Hanny Urbanek (IIIc), Jessicy Gajdery (IIIb), Piotra Brudnego (IIIc), Oliwii Bryc (IVb), Julii Pośpiech (IIIb), Natalii Komarek (IVb) oraz Bartosza Kroczka (IVb).
Konkurs sprawdzający wiedzę przeprowadzony został w dwóch kategoriach wiekowych: klasy V-VI SP oraz klasa VII SP i gimnazjum. Prezentujemy wyniki:
klasy V-VI SP
I miejsce Nicol Eliasz klasa Va
II miejsce Zuzanna Płaczek klasa Va
Paulina Zerzoń klasa VIb
Julia Kochańska klas VIb
III miejsce Mikołaj Skwira klasa Va
Emilia Krzyształa klasa VIb

klasy VII SP i II-III gimnazjum
I miejsce Aleksandra Kowalska klasa VIIb
II miejsce Emilia Książek klasa IIIb
Paulina Wawrzyńczyk klasa IIIb
III miejsce Emilia Kloch klasa VIIa

 Dla całej młodzieży uczestnictwo w tak ważnym wydarzeniu było niezwykłą lekcją historii. Miejmy nadzieję, że pamięć o tych dramatycznych czasach nigdy nie zaginie.

Sukcesy naszych uczennic

Magda

Zuzia

Zuzia Płaczek – uczennica klasy Va – zajęła I miejsce w konkursie „Wygraj szansę”, który odbył się 27 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury w Pszowie. Zaśpiewała piosenkę Dominiki Ptak pt. „Anioły”. Zuzia wygrała nagranie w studiu oraz statuetkę. Serdecznie gratulujemy sukcesu!

27 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury w Pszowie odbyła się Gala Laureatów II Pszowskiego Przeglądu Pieśni i Piosenki Patriotycznej. Nasza uczennica – Magdalena Komarek z klasy Ib SP osiągnęła ogromny sukces, bowiem zajęła II miejsce. Serdecznie gratulujemy Madzi! 

 

Akademia z okazji Święta Niepodległości

 niepodl

9 listopada odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca odzyskanie przez Polskę niepodległości. Uczniowie podczas „lekcji historii” przypomnieli o 123 latach niewoli, a następnie o radości, która nastąpiła 11 listopada 1918r. Całość dopełniła recytacja oraz piękny śpiew. Zuzia Płaczek wykonała piosenkę „Tu wszędzie jest moja ojczyzna”, Jacek Wawrzyczny – „O mój rozmarynie”, a Madzia Komarek – „Pytasz mnie o Polskę”.
W akademii wzięli udział: Julia Knura, Hania Urbanek, Magda i Natalia Komarek, Patrycja i Natalia Jarząbek, Zuzia Płaczek, Zuzia Halfar, Mikołaj Skwira, Jacek Wawrzyczny, Kacper Ledwoń, Kacper Kołeczko, Filip Sokołowski, Karol Wita oraz Tymek Skwira. 
Dziękujemy uczniom za zaangażowanie i lekcję patriotyzmu!

SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE „ENGLISH VOCABULARY GENIUS”

ang

7 listopada w Szkole Podstawowej w Skrzyszowie odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego „English Vocabulary Genius”. W eliminacjach szkolnych wzięło udział 504 uczniów z 42 placówek. Nasi uczniowie byli przygotowywani pod kierunkiem pań: Sylwii Probierz, Darii Szermuszyn oraz Anny Cuber. Do ścisłego finału przeszło 111 uczestników. 8 uczniów naszej szkoły zostało laureatami: Jakub Szymański (IVb), Weronika Moczała (IIIa gimnazjum), Marta Wnuk (Va), Dawid Gajdera (IIIa gimnazjum), Milena Anioł ( IIIb gimnazjum), Sergiusz Wrożyna (VIIb), Emilia Książek (IIIb gimnazjum) oraz Kamil Tatarczyk (VIa). Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom pracowitości i wytrwałości oraz życzymy dalszych sukcesów!

NOWY SZKOLNY ROK – DO OSZCZĘDZANIA KROK

DSCNsko 800x600

            Pod takim hasłem 31 października odbyła się akademia SKO zorganizowana z okazji Światowego Dnia Oszczędzania. Swoją obecnością zaszczyciła nas pani Jolanta Kurek – dyrektor banku PKO BP w Jastrzębiu-Zdroju. Akademię przygotowali uczniowie klasy IIIa, prezentując przedstawienie o treści ekologicznej pt. „Cztery żywioły”. Następnie odbyła się lekcja o oszczędzaniu, podczas której uczniowie prezentowali zalety konta i możliwości, jakie daje aplikacja SKO. W poczet SKO przyjęto nowych członków – 30 pierwszoklasistów. Otrzymali oni pamiątkowe statuetki z żyrafą Lokatką przypominającą o systematycznym oszczędzaniu. Wręczono także nagrody za zbiórkę makulatury, którą przeprowadzono w ramach akcji „ Podaruj dzieciom uśmiech” zorganizowanej przez Fundację „Przyjazny Świat Dziecka”. Wspólnie z Samorządem Uczniowskim udało nam się zebrać 2170 kg makulatury. Nagrody otrzymali: Emilia Kloch, Aleksandra Kowalska, Sandra Gawlica, Jakub Zając oraz Wojciech Juński. Monika Mucha z klasy IIIa otrzymała nagrodę za największą ilość zebranych puszek aluminiowych. Ogłoszono także kolejną edycję zbiórki makulatury. W tym roku szkolnym zaproponowano klasowy konkurs, który wyłoni najaktywniejszą klasę oraz poszczególne osoby. Kolejny konkurs będzie polegał na wykonaniu kartki świątecznej z elementami o oszczędzaniu. Szczegóły i terminy konkursów zamieszczone zostały na gazetce SKO. Pani Mirosława Bura – opiekunka SKO i organizatorka akademii zachęciła również do oszczędzania na kontach SKO – najaktywniej oszczędzające klasy zdobędą nagrody w postaci sprzętu sportowego. Miło nam poinformować, że za prężną działalność w roku szkolnym 2016/2017 SKO otrzymała nagrodę III stopnia w wysokości 1000 zł. Przeznaczona zostanie na zakup nagród w konkursach SKO oraz wycieczki do banku.               

logoczechy

Wspólnie w górach                    
INTERREG V-A Česká republika – Polska – Fundusz mikroprojektów w Euroregionie Silesia

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001116

Czeski partner: Základní škola Budišov nad Budišovkou, okres Opava, příspěvková organizace
Polski partner: Gmina Mszana – Zespół w Mszanie (Szkoła Podstawowa im. św. Kazimierza w Mszanie od 1 września 2017 r.)

01.10.2017 – 31.05.2018

Budżet: 15.268,35 EUR / ERDF: 12 978,10 EUR

Projekt pomoże nauczyć uczniów 3 i 4 klas szkoły podstawowej (30 CZ, 20 PL) podstaw narciarstwa dzięki wspólnej  7-dniowej nauce jazdy na  nartach w Jesionikach (Jeseníky). Metod pracy z młodszymi uczniami nauczą się także polscy instruktorzy (2 osoby), którzy przyjadą z dziećmi. Oprócz wspólnego uprawiania sportu uczniowie zapoznają się z kulturowymi, językowymi i narodowościowymi różnicami i podobieństwami, nauczą się wspólnej komunikacji. Organizacje pozyskają stabilnego partnera do dalszej współpracy w dziedzinie nauki i kształcenia. Wzrośnie zainteresowanie aktywnym spędzaniem wolnego czasu.

BYŁO NAS JESZCZE WIĘCEJ NIŻ W ZESZŁYM ROKU!!! 

16 października obchodzony jest Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. Z tej okazji, jak co roku, w naszej szkole odbyło się bicie rekordu w równoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Wzięło w nim udział 247 osób – czyli o 54 osoby więcej niż w zeszłym roku. Każdy uczestnik potwierdził swoją obecność, zaznaczając „buźkę” na specjalnie przygotowanych planszach. Koordynatorką akcji w szkole była pani Ewa Kurpis, która wcześniej zademonstrowała wszystkim uczniom, jak właściwie prowadzić resuscytację. Akcja trwała od godziny 1200 do godziny 1230. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom za aktywny udział w biciu dzisiejszego rekordu! 

20171016 122544 800x600

       Święto Komisji Edukacji Narodowej

       3 października odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Nauczyciela. Uczniowie zaprezentowali program artystyczny obfitujący w wiersze oraz piosenki. Zebrani pracownicy szkoły mogli wysłuchać recytacji w wykonaniu: Kamili Wolas, Pauliny Wawrzyńczyk, Natalii Komarek, Madzi Komarek, Julii Marcol, Emilii Książek, Hani Urbanek, Julii Knury oraz Zuzi Halfar. Całość pięknie dopełniły piosenki wyśpiewane przez szkolny chórek pod opieką pani Lucyny Tkocz-Ułanowicz. Ewelina Kin oraz Jacek Wawrzyczny wykonali w duecie piosenkę pt. „Jesienny spacer”, a Madzia Komarek zaśpiewała „Reflection” z bajki „Mulan”. Akademię poprowadzili Marcin Modzelewski oraz Mikołaj Skwira. Gościem specjalnym była Wielka Mszańska Wróżka Patricia (Patrycja Powieśnik), która podała horoskop nauczycielski na rok szkolny 2017/2018.

Pani dyrektor wręczyła również nagrody za konkurs na logo naszej szkoły. Zwycięzcą jest Kamil Kozielski z klasy VIIb. Nagrody za udział otrzymali także: Natalia Komarek, Zuzia Knura, Damian Głuchowski oraz Wojtek Ułanowicz.

IMG 1484 800x600

Wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły w dniu Ich święta składamy najserdeczniejsze życzenia! 

W konkursie na logo szkoły wygrał uczeń klasy VII B Kamil Kozielski, który 13.10.2017 r. został nagrodzony na akademii z okazji święta KEN.

logo

PRZYPOMINAMY O KONKURSIE NA LOGO NASZEJ SZKOŁY. TERMIN SKŁADANIA PRAC PRZEDŁUŻAMY DO 9.10.2017 r.
NA ZWYCIĘZCĘ CZEKA ATRAKCYJNA NAGRODA.

WARTO SIĘ UCZYĆ JĘZYKÓW…

          Jak co roku uczniowie naszej szkoły włączyli się w obchody Europejskiego Dnia Języków ustanowionego w 2001r. przez Radę Europy. Oficjalnie święto obchodzone jest 26 września i służy promocji nauki języków obcych oraz bogactwa kulturowego Europy.
Szkolne korytarze wyglądały w tym dniu bardzo oryginalnie i kolorowo, a to wszystko dzięki niezwykłej kreatywności i pomysłowości uczniów.
Uczniowie klas I-III SP
wzięli udział w konkursie pod tytułem: My Picture Dictionary (Mój słowniczek obrazkowy). W ramach konkursu uczestnicy proszeni byli o wykonanie pracy plastycznej, w której przedstawią dowolnie wybrane słowo w języku angielskim z liter prezentujących znaczenie danego słowa. Z podobnym zadaniem plastycznym zmierzyli się uczniowie klas IV –VII i gimnazjum. Musieli oni zaprezentować nazwę kraju w jego oryginalnym języku za pomocą symboli charakterystycznych dla danego państwa.
Uczniowie klas VI i VII oraz gimnazjum
mieli również za zadanie prezentację wybranego kraju. Efekty ich pracy można było podziwiać na korytarzu. W klasach II i III gimnazjum odbyły się gry i zabawy z językiem niemieckim, a w klasach VII – quiz o krajach niemieckojęzycznych.
Historię Europejskiego Dnia Języków mogliśmy poznać dzięki specjalnie przygotowanej audycji. Podkreślone w niej zostało również to, jak ważna i przydatna w wielu sytuacjach jest znajomość języków obcych. Dziękujemy wszystkim uczniom za zaangażowanie. Organizatorkami dnia były nauczycielki języków obcych – panie: Sylwia Probierz, Daria Szermuszyn, Anna Cuber i Magdalena Sosna.

Wniosek z wydarzenia jest oczywisty: WARTO SIĘ UCZYĆ JĘZYKÓW!

Akademia z okazji 78 rocznicy wybuchu II wojny światowej

           27 września odbyła się uroczysta akademia z okazji 78 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uczniowie klas III gimnazjum: Patrycja Powieśnik, Konrad Marek, Dawid Ledwoń, Paulina Wawrzyńczyk, Kamila Wolas, Emilia Książek, Agnieszka Mucha, Dominika Bogacka, Dawid Gajdera, Agata Masłowska, Milena Anioł i Patryk Baran w pięknej recytacji przypomnieli wszystkim dramatyczne chwile, jakie przeżywać musiała nasza Ojczyzna. Nie pominęli również sytuacji innych krajów objętych piekłem wojny. Całość swoim pięknym śpiewem dopełniły Wiktoria Greszkiewicz („Dziewczyna z granatem”) oraz Paulina Wawrzyńczyk („Czerwone Maki na Monte Cassino”). Akademię przygotowały panie Renata Gałaszek oraz Aneta Pydzińska – Bochenko.

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze

        30 września w Wodzisławiu Śląskim odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek ochotniczych straży pożarnych powiatu wodzisławskiego, w których wzięli udział uczniowie naszej szkoły. Możemy poszczycić się bardzo dobrymi wynikami. Drużyna dziewcząt w składzie: Agnieszka Mucha, Emilia Książek, Paulina Wawrzyńczyk, Alicja Sobala, Emilia Zenker, Patrycja Kuczak, Nikola Białoń, Megan Durczok, Weronika Hojka i Roksana Bielarczyk zajęła I miejsce. Drużyna chłopców w składzie: Kamil Kozielski, Dawid Ledwoń, Sebastian Błatoń, Dawid Mączko, Dawid Zenker, Konrad Marek, Daniel Durczok, Kamil Gonsior i Mikołaj Skwira zajęła IV miejsce. Zwyciężczynie otrzymały medale i puchar, a pozostali uczestnicy pamiątkowe medale. Uczniów do zawodów przygotowywała pani Mirosława Bura. Pomagali również strażacy OSP Mszana. Drużyna dziewcząt w nagrodę pojedzie na wycieczkę do Warszawy ufundowaną przez posła – pana Krzysztofa Gadowskiego. Serdecznie gratulujemy!

Piłka siatkowa chłopców

19 maja 2017 r. w naszej szkole odbył się turniej piłki siatkowej chłopców pod nazwą „Fajny turniej, bo offline”. Jego organizatorem był pan Marcin Sosna. Do zawodów zgłosiły się 4 drużyny. I miejsce zajęła drużyna ZS w Mszanie (klasy III gimnazjum; skład: Kamil Zerzoń, Kuba Kubica, Marcin Kubica, Sławek Myśliwiec, Patryk Gardian, Marcin Reclik, Wojtek Brudny). Na miejscu II uplasowała się również drużyna z naszej szkoły (klasy I-III gimnazjum; skład: Damian Sadowski, Dawid Kin, Bartek Brudny, Patryk Baran, Krzysiek Marekwica, Bartek Tatarczyk, Szymon Sumara). Miejsce III zajęła drużyna z Gimnazjum w Gogołowej, a IV – licealiści z Gogołowej. Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy. Dziękujemy uczestnikom za udział, a zwycięzcom gratulujemy!
turnej chopcy

WOLONTARIAT

20170510 105650 800x600

10 i 12 maja uczniowie klas III gimnazjum wraz z opiekunami uczestniczyli w prelekcji „Różni – równi” oraz w warsztatach z wolontariatu zorganizowanych przez pracowników Ośrodka Wsparcia w Połomi.
Gimnazjaliści przyswoili wiedzę teoretyczną dotyczącą niepełnosprawności, możliwości niesienia pomocy osobom potrzebującym oraz zasad zachowania się wobec niepełnosprawnych. Uczniowie czynnie wzięli też udział w warsztatach, dzięki którym bliżej poznali podopiecznych ośrodka, ich pasje i ulubione zajęcia. Wspólnie spędzony czas upłynął bardzo szybko, ale obfitował w radość i uśmiech. Pracownicy oraz podopieczni przyjęli nas bardzo serdecznie, zarażając swoim optymizmem. Pragniemy podziękować pracownikom i wszystkim podopiecznym Ośrodka Wsparcia w Połomi za to, że mogliśmy Was poznać, spędzić razem czas, nauczyć się wielu nowych rzeczy. 

POZNAJEMY ZAWODY
20170510 085129 800x600

10 maja gościliśmy w naszej szkole pracowników oraz uczennice Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju, którzy przedstawili gimnazjalistom ofertę edukacyjną szkoły, zasady naboru i odbywania praktyk oraz przekazali informacje odnośnie egzaminów zawodowych.
Podczas spotkania gimnazjalistki uczestniczyły w warsztatach poświęconych zawodzie fryzjerki.
W tym samym czasie chłopcy klas III gimnazjum wraz z nauczycielem przedmiotów zawodowych omawiali kierunki kształcenia, możliwości rozwoju i zdobywania kwalifikacji w Zespole Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju w zawodach: monter mechatronik, elektryk, ślusarz, mechanik samochodowy, blacharz samochodowy, piekarz, lakiernik i wielu innych.

Konkurs: „Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem”

DSCN6688 800x600

5 maja uczniowie klas II i III SP wzięli udział w konkursie „Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem”. Zadaniem uczestników było wykazanie się znajomością zagadnień związanych z Unią Europejską. Rywalizowało ze sobą 22 uczniów.
Zwycięzcami konkursu zostali:
I miejsce – Natalia Komarek z klasy IIIb
II miejsce – Paulina Toman z klasy IIa
II miejsce – Jakub Szymański z klasy IIIb
III miejsce – Alicja Gajdosz z klasy IIb
III miejsce – Michał Kowalik z klasy IIc
9 maja uczniowie odebrali z rąk pani dyrektor dyplomy i nagrody książkowe.
Konkurs przygotowały i przeprowadziły panie: Danuta Bura oraz Maria Mitko. Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom!

SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW W KONKURSACH POWIATOWYCH

           Uczniowie klas VI: Kamil Gonsior, Sergiusz Wrożyna i Julia Małek świetnie poradzili sobie w konkursach przedmiotowych na szczeblu powiatowym. Wysokie wyniki są efektem ich ciężkiej pracy.

Kamil Gonsior z klasy VIb został laureatem IV Powiatowego Konkursu z Matematyki pod Patronatem Starosty Powiatu Wodzisławskiego i Burmistrza Miasta Rydułtowy dla uczniów szkół podstawowych. Szóstoklasistę do konkursu przygotowała pani UrszulaTchorowska.

Sergiusz Wrożyna z tej samej klasy zajął II miejsce w IV Powiatowym Konkursie Przyrodniczym dla Szkół Podstawowych. Sergiusz pracował pod opieką pani Wiesławy Tatarczyk-Sitek.

Julia Małek z klasy VIa wzięła udział w IV Powiatowym Konkursie z Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych. Uczennica była czwarta na dwudziestu jeden uczestników. Do konkursu przygotowała ją pani Monika Kowalska.

DSCN6630 800x600DSCN6632 800x600

DSCN6635 800x600

ZAWODY PŁYWACKIE

IMG 20170429 103805 800x600

IMG 20170429 132554 800x600

29 kwietnia odbyły się III Otwarte Amatorskie Mistrzostwa Skoczowa w Pływaniu. Wzięli w nich udział uczniowie naszej szkoły, na co dzień trenujący pod okiem pana Marcina Sosny w UMKS „Delfin”.

Oto wyniki:
II miejsce w stylu dowolnym – Julia Sosna (IIa)
III miejsce w stylu dowolnym – Oliwia Gąsior (IVb)
III miejsce w stylu klasycznym i IV miejsce w stylu dowolnym – Ola Kowalska (VIb)
VI miejsce w stylu dowolnym – Filip Sokołowski (IVa)
VI miejsce w stylu dowolnym – Emilia Zerzoń (Ia gimnazjum)

Serdecznie dziękujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom!

TURNIRJ SIATKÓWKI

8 kwietnia w naszej szkoły odbył się turniej siatkówki dziewcząt pod nazwą „Fajny turniej, bo offline J”. Jego organizatorem był nauczyciel wychowania fizycznego – pan Marcin Sosna. I miejsce zajęła drużyna z ZS w Mszanie (klasy III gimnazjum), II miejsce – ZS w Mszanie (II i I gimnazjum), III miejsce wywalczyła drużyna z ZS nr 1 w Wodzisławiu Śląskim, a IV – gimnazjum w Gogołowej. Serdecznie gratulujemy!

DSCN6659 800x600

 GMINNY KONKURS RECYTATORSKI

12 kwietnia odbył się Gminny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas I-III SP. Wzięło w nim udział 12 uczestników. I miejsce w kategorii klas I zajął Amadeusz Szmuk. Spośród drugoklasistów najlepsza okazała się Eliza Berger (ZSP Połomia), II miejsce zajęła Paulina Toman, a III – Hania Urbanek. W klasach III zwyciężyła Natalia Komarek, na II miejscu uplasowała się Dominika Musioł (ZSP Połomia), a miejsce III zajęła Zuzanna Marek (ZSP Połomia). Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane przez SKO. Zdobywcy I miejsc wezmą udział w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim, który odbędzie się w Gliwicach. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom!

DSCN6605 800x600 SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY DLA KLAS II I III SP
Spośród drugoklasistów I miejsce zajęła Alicja Gajdosz (IIb), II – Błażej Kruczek (IIa), III – Kinga Kuś (IIa). W klasach III najlepszy okazał się Jakub Szymański (IIIb), a II miejsce zdobył Artur Grzybek (IIIa). W zmaganiach z ortografią wzięli również udział: Julia Knura, Milena Stus, Michał Kowalik, Bartosz Kroczek oraz Tymoteusz Grzonka. Konkurs przeprowadziła pani Danuta Bura. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom! 🙂 Najlepsza piątka weźmie udział w Gminnym Konkursie Ortograficznym.

DSCN6563 800x600

NASI UCZNIOWIE MAJĄ TALENT!

7 kwietnia 21 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum walczyło o tytuł najlepszego w Szkolnym Konkursie „Mam Talent”. Pokazali swoje zdolności w różnych dyscyplinach: śpiew, taniec, gra na instrumencie, rysunek, recytacja, ceramika. Jury miało niełatwe zadanie, bowiem wszyscy uczestnicy zaprezentowali wysoki poziom. W kategorii klas I-III SP I miejsce zajęła Natalia Komarek za wykonanie piosenki w języku angielskim pochodzącej z bajki „Mulan”, na II miejscu uplasowała się Hania Urbanek, która wyrecytowała wiersz, a miejsce III przypadło Julicie Sitek za zaśpiewanie piosenki „Przyjaciel wie”. W kategorii klas IV-VI SP I miejsce zajęła Zuzia Halfar za taniec, I miejsce – Zuzia Płaczek za śpiew i grę na instrumencie, II miejsce zdobył duet taneczny Julia Rak i Kasia Pośpiech, a na III miejscu znalazła się Ewelina Moczulewska, która zaśpiewała piosenkę „Tamta dziewczyna”. W kategorii klas I-III gimnazjum przyznane zostały aż cztery I miejsca: w kategorii śpiew zdobyła je Wiktoria Greszkiewicz, w kategorii taniec – Megan Durczok i Roksana Banaszewska, w kategorii rysunek – Kasia Paszenda, a w kategorii ceramika – Agnieszka Mucha. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy zechcieli się podzielić swoimi talentami! 

DSCN6556 800x600

Wielki sukces naszej uczennicy!

Mamy przyjemność poinformować, że Olivia Pukowiec z klasy IIIb została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego dla uczniów gimnazjum. Olivię do konkursu przygotowała pani Aleksandra Nawrat-Sowada. Serdecznie gratulujemy laureatce i Jej nauczycielce!

oliwka 800x600

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej na szczeblu powiatowym

7 kwietnia odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej na szczeblu powiatowym. Wzięli w nim udział uczniowie z całego powiatu wodzisławskiego, wyłonieni wcześniej w szkolnych eliminacjach. I część polegała na rozwiązaniu testu składającego się z 30 pytań. Do etapu ustnego przeszło po 5 najlepszych uczniów ze szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej. Zdobywcy dwóch pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach będą reprezentować powiat w etapie wojewódzkim, który odbędzie się 22 kwietnia w Mysłowicach. W kategorii SP Zuzia Knura (VIb) zajęła II miejsce, a Aleksander Pukowiec (VIb) – V. Spośród gimnazjalistów na III miejscu uplasował się Adrian Kotula z klasy IIa. Serdecznie gratulujemy naszym uczniom, a Zuzi życzymy powodzenia na szczeblu wojewódzkim! 

powiatowy konkurs pozarniczy 00-001 800x600

ANIA NAJLEPSZA Z MATEMATYKI!

matematyka

Ania Świątek z klasy IIIb SP zajęła I miejsce w IV Powiatowym Konkursie Matematycznym dla uczniów klas II i III SP, który odbył się 23 marca w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Marklowicach. Jest to tym większe osiągnięcie, że o tytuł najlepszego matematyka walczyło 18 uczestników. Naszą szkołę reprezentował również Jakub Szymański. Uczniów do konkursu przygotowała pani Ewa Wałach. Ania jako laureatka etapu powiatowego będzie uczestniczyła jeszcze w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym. Trzymamy za nią kciuki!

WZOROWE CZYTANIE Z SKO
24 marca odbył się konkurs „Wzorowe czytanie z SKO” dla uczniów klas II i III SP. Jego organizatorem była pani Mirosława Bura – opiekun SKO. Konkurs polegał na pięknym przeczytaniu tekstu związanego z oszczędzaniem. Czytane fragmenty pochodziły z książki Grzegorza Kasdepke „Zaskórniaki i inne dziwadła z krainy portfela”. W konkursie wzięło udział 10 uczniów: Jacek Musiolik, Patryk Pawłowski, Alicja Gajdosz, Oliwia Ledwoń, Julia Sosna, Paulina Toman, Jakub Szymański, Artur Grzybek, Ania Świątek, Zosia Kin. Spośród drugoklasistów mistrzem została Alicja Gajdosz. Najlepszy w klasach III okazał się Artur Grzybek. Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez SKO. 

czytanie zsko 800x600

KONKURS RECYTATORSKI Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA POEZJI 21 MARCA 2017r.

DSCN6290

Światowy Dzień Poezji to święto obchodzone corocznie 21 marca. Zostało ustanowione przez UNESCO jesienią 1999 roku. Główne uroczystości święta odbywają się w Paryżu. Celem tego dnia jest promocja czytania, pisania, publikowania i nauczania poezji na całym świecie.

W naszej szkole odbył się dziś „Konkurs recytatorsko-teatralny dla uczniów klas I-III SP”. Dzieci pięknie recytowały wiersze Jana Brzechwy i Juliana Tuwima, dbając jednocześnie o oprawę artystyczną i rekwizyty. W konkursie wzięło udział 13 uczestników: Julia Sitek, Lena Szymik, Paweł Mrozek, Kacper Tatarczyk, Paulina Toman, Nina Hajska, Piotr Duda, Monika Mucha, Hania Urbanek, Julia Knura, Oliwia Warmusz, Natalia Komarek, Paweł Koniński.

I miejsce zajęła Natalka Komarek, która zaprezentowała wiersz „Lokomotywa” Juliana Tuwima. Na II miejscu uplasowała się Hania Urbanek z wierszem „Zosia Samosia” tego samego autora. III miejsce zdobyła Paulina Toman, która przedstawiła wiersz „Żaba” Jana Brzechwy.

Zwycięzcy otrzymali książki, a pozostali uczestnicy drobne nagrody rzeczowe. Wszyscy dostali również pamiątkowe dyplomy. Konkurs zorganizowała pani Anna Palowska. Serdecznie gratulujemy wszystkim małym uczestnikom! Mamy już narybek do kółka teatralnego na przyszły rok szkolny. J

NASZE UCZENNICE NA PODIUM „4 MISTRZOSTW ŚLĄSKA AMATORÓW W PŁYWANIU”!

Podczas „4 Mistrzostw Śląska Amatorów w Pływaniu”, które odbyły się się 18 marca 2017r. w Goczałkowicach-Zdroju Aleksandra Kowalska (VIb SP) zajęła II miejsce, a Julia Sosna (IIa SP) III miejsce w swoich kategoriach wiekowych. Dziewczyny na co dzień trenują pod okiem nauczyciela wychowania fizycznego – pana Marcina Sosny. Serdecznie gratulujemy naszym uczennicom oraz ich opiekunowi! J
W zawodach brali udział również: Marcin Modzelewski, Patrycja Pytlik, Dawid Kin, Oliwia Gąsior, Filip Sokołowski, Karol Koszut oraz Monika Mucha. Wszystkim uczestnikom gratulujemy podjęcia wyzwania! 

DSCN6257

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS POEZJI KOBIECEJ

13 marca trzy uczennice gimnazjum: Nikola Sokor, Patrycja Powieśnik i Paulina Wawrzyńczyk reprezentowały naszą szkołę w III Międzyszkolnym Konkursie Poezji Kobiecej, który odbył się w Zespole Szkół Handlowych w Jastrzębiu-Zdroju. Nikola zaprezentowała się w wierszu pt. „Urodziny” Wisławy Szymborskiej, Patrycja w utworze „Nic dwa razy” tej samej autorki, a Paulina wyrecytowała dwa utwory: „Lustro czasu” i „Wspomnienie” Barbary Wrzesińskiej. Spośród 17 uczestników wyłoniono trzy miejsca oraz dwa wyróżnienia. Jedno z nich otrzymała Paulina Wawrzyńczyk, której serdecznie gratulujemy! Dziewczyny zostały przygotowane do konkursu przez polonistki: Bożenę Zarańską i Monikę Kowalską. 

IMG 20170315 135259

XVIII POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM
15 marca Nikola Sokor, Patrycja Powieśnik i Paulina Wawrzyńczyk godnie reprezentowały nasze gimnazjum w XVIII edycji Powiatowego Konkursu Recytatorskiego pod hasłem „Już taki jestem…”. W konkursie, zorganizowanym w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wodzisławiu Śląskim, wzięło udział 32 uczniów z czternastu szkół gimnazjalnych powiatu wodzisławskiego. 

Wyjazd do Jastrzębia – Zdroju
15 marca uczennice klasy IIb i IIIb gimnazjum: Olivia Pukowiec, Kamila Grzebełek, Karolina Maciończyk, Martyna Matloch, Alicja Sobala, Agata Masłowska i Emilia Książek wraz   ze szkolnym doradcą zawodowym Elżbietą Myśliwą udały się do VI Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu – Zdroju. Na miejscu uczennice oraz opiekuna przywitał pan dyrektor Zbigniew Miłoś, który umożliwił i zorganizował zwiedzenie szkoły połączone z przedstawieniem uczennicom przebiegu treningów piłki siatkowej, udzielił wszelkich informacji odnośnie historii szkoły i zasad jej funkcjonowania, sposobu rekrutacji i kryteriów naboru. Na spotkanie zaproszono również uczennice klasy licealnej, które ze swojej perspektywy przedstawiły wady i zalety podjęcia nauki w VI Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu – Zdroju.

zawody1

Konkurs matematyczny klas II i III SP

15 marca odbył się w naszej szkole Gminny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas II-III SP. Wzięło w nim udział 11 uczestników. I miejsce zajął Jakub Szymański , II miejsce – Ania Świątek, a III – Jakub  Piechaczek. Serdecznie gratulujemy laureatom i wszystkim uczestnikom konkursu! J

DSCN6239

Konkurs języka angielskiego
6 marca odbyła się Olimpiada z Języka Angielskiego dla uczniów klas IV-VI SP. 31 uczestników miało okazję sprawdzić swoje umiejętności rozumienia tekstu słuchanego, czytanego, komunikacji językowej oraz wiedzę leksykalno-gramatyczną. Spośród uczniów klas IV: I miejsce zajął Mikołaj Skwira, II – Marta Wnuk, a III – Jacek Wawrzyczny. W klasach V zwyciężył Kamil Tatarczyk, na II miejscu uplasował się Patryk Capanda, a III miejsce zajęła Julia Kochańska. Spośród uczniów klas VI najlepszy okazał się Daniel Durczok, na II miejscu był Dominik Sitko, a na III – Michał Skrzyszowski. Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom!. J

DSCN6215

 Turniej Wiedzy Pożarniczej

DSCN6190

Dnia 14 marca 2017 r. odbył się szkolny etap Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. Startowało w nim 17 uczestników – 10 osób ze szkoły podstawowej i 7 z gimnazjum. Do etapu gminnego zakwalifikowali się następujący uczniowie szkoły podstawowej: Zuzia Knura, Olek Pukowiec, Mikołaj Skwira, Sergiusz Wrożyna, Oliwia Nowosad. Wśród gimnazjalistów najlepsi okazali się: Marek Wolny, Emilka Książek, Adrian Kotula, Konrad Marek oraz Sebastian Błatoń. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom turnieju!

DSCN6189

Konkurs recytatorski

jpg 220 1600x1200

8 marca w naszej szkole odbył się pierwszy etap Konkursu Recytatorskiego przeznaczonego dla uczniów klas IV – VI SP. Zainteresowanie tym wydarzeniem przerosło najśmielsze oczekiwania. W szranki stanęło 23 uczniów, którzy recytowali wybraną przez siebie poezję. Wszyscy uczestnicy deklamowali przepięknie. I miejsce zajęła Ewelina Kin z klasy Va, II – Filip Sokołowski z klasy IVa, a III – Oliwia Gąsior z klasy IVb. Wyróżnienie otrzymał Patryk Marszałek z klasy IVb. Laureaci wzięli udział w drugim etapie konkursu, który odbył się 10 marca w Połomi. Ewelina zajęła II miejsce i tym samym awansowała do etapu powiatowego. Wszystkim uczestnikom i laureatom gratulujemy, a Ewelinie życzymy dalszych sukcesów i trzymamy za nią kciuki. J
6 marca 2017 r. 

recytacja11Dzisiaj odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów gimnazjum. O miano najlepszego recytatora walczyło 8 gimnazjalistów: Patryk Baran, Marek Wolny, Nikola Sokor, Paulina Wawrzyńczyk, Emilia Książek, Agnieszka Mucha, Patrycja Powieśnik i Kamila Wolas. Jury przyznało miejsca następującym osobom: I miejsce – Paulina Wawrzyńczyk, II miejsce – Nikola Sokor, III miejsce – Patrycja Powieśnik. Zwycięzcy będą reprezentować naszą szkołę na szczeblu powiatowym. Konkurs zorganizowała pani Monika Kowalska. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom! 

DZIEŃ PATRONA SZKOŁY

patron

3 marca obchodziliśmy Dzień Patrona Szkoły – św. Kazimierza. Po uroczystej mszy św. odbyła się akademia, podczas której uczniowie klasy IVa, w krótkim przedstawieniu, udowodnili, że nasz patron był zwykłym człowiekiem, którego życie doprowadziło do świętości. Pozorna, nieco chaotyczna lekcja w poszukiwaniu informacji o świętym królewiczu zaowocowała stwierdzeniem, że „KAŻDY MOŻE BYĆ ŚWIĘTYM”.
Podczas akademii odbyło się również wręczenie Kaziuków. W tym roku otrzymali je pani katechetka Ewa Blanik oraz pan Rafał Zmuda – konserwator szkolny.
W związku z obchodami Dnia Patrona Szkoły zorganizowane zostały dwa konkursy dotyczące świętego Kazimierza: plastyczny – „Św. Kazimierz patron naszej szkoły” oraz literacki – „Św. Kazimierz wierszem pisany”. W pierwszym z nich wyróżnienie otrzymali: Jessica Gajdera, Kamila Skrzyszowska, Julia Knura, Jakub Szymański, Adrian Jaroszewski, Dawid Klaja i Wiktoria Szymańska. W konkursie literackim I miejsce zajęła Emilia Krzyształa, II – Nina Hajska, III – Natalia Leśniewska, a wyróżniona została praca Moniki Pinior. Wyróżnieni uczniowie otrzymali książki, a pozostali uczestnicy obu konkursów dostali nagrody pocieszenia. Konkursy zorganizowała pani Ewa Blanik.

Odbyło się również wręczenie wyróżnień za konkurs „Najpiękniejsze drzewo genealogiczne” zorganizowany przez panie Renatę Gałaszek oraz Anetę Pydzińską-Bochenko. Nagrody książkowe otrzymali: Radek Sadowski, Marta Wnuk, Karol Koszut, Nicol Eliasz, Jacek Wawrzyczny, Julia Marcol, Filip Sokołowski, Paweł Strof i Karol Wita.

 Warsztaty dla uczniów.

„Wpuszczeni w maliny” – pod takim hasłem 28 lutego odbyły się warsztaty dla uczniów klas II i III gimnazjum. Zajęcia prowadził znany już naszej młodzieży pan Stanisław Maciaszek ze Śląskiego Centrum Profilaktyki i Psychoterapii z Katowic. Celem spotkania było zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z werbowaniem młodych ludzi przez sekty. Dzięki warsztatom młodzież dowiedziała się: Dlaczego ludzie decydują się na przystąpienie do sekt? Jakie metody psychomanipulacji stosują sekty? Jakie szkody psychologiczne i materialne grożą ich członkom? Młodzież aktywnie uczestniczyła w warsztatach, zadając pytania oraz podtrzymując rozmowę z prowadzącym. Wierzymy w to, że wiedza zdobyta przez młodzież przyczyni się do uniknięcia niebezpiecznych sytuacji.

sekty1

                                                                                         Marzena Kucza-Rączka

PRZECIEŻ LICZY SIĘ KOLOR SERCA…

LALKI1

Zespół Szkół w Mszanie wziął udział w IV edycji ogólnopolskiej akcji „Wszystkie Kolory Świata” organizowanej przez UNICEF. Uczniowie z naszej placówki przygotowali specjalne, charytatywne laleczki będące symbolem pomocy, jakiej chcą udzielić swoim rówieśnikom z Angoli, gdzie dzieci umierają z powodu chorób, którym potrafimy zapobiegać. Projekt „Wszystkie Kolory Świata” wspiera Majka Jeżowska, Ambasador Dobrej Woli UNICEF.

Przez cztery miesiące (od listopada 2016r. do lutego 2017r.) uszyliśmy 54 lalki pochodzące z różnych kontynentów. Każda z nich została zaopatrzona w „akt urodzenia”, w którym znalazły się następujące informacje: imię laleczki, miejsce urodzenia, imię twórcy oraz krótki opis laleczki. Uczniowie bez zawahania zdecydowali się przyłączyć do akcji. Nietrudno im było zostawać w każdy piątek po lekcjach i szyć niezwykłe lalki, mogące uratować życie dzieci w Afryce. Młodsi przygotowali swoje lalki w domu przy pomocy rodziców lub dziadków.

W akcji wzięło udział 34 uczniów (zarówno szkoły podstawowej i gimnazjum) oraz 4 nauczycieli. Koordynatorem akcji była Marta Cieślik. Podsumowanie odbyło się 20 lutego 2017r. Oprócz znalezienia „opiekunów” każdej laleczce, odbyły się występy teatralne uczniów, a ich tematyka związana była z szacunkiem do innych ludzi, niezależnie od ich pochodzenia, wyznania czy koloru skóry. Uczestnicy spotkania mogli również zobaczyć materiał filmowy, uzupełniony zdjęciami, ukazujący pracę nad laleczkami w naszej szkole, a także wystawę zdjęć z wizerunkami afrykańskich dzieci. Udało nam się zebrać 2150 złotych!

NIE TRUJ SĄSIADA!
Zespół Szkół w Mszanie uczestniczy w konkursie ekologiczno-edukacyjnym organizowanym przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w partnerstwie z firmą Planergia Sp. z o.o. Przedsięwzięcie to jest jednym z kluczowych elementów projektu „Gmina z (dobrą) energią!”. Uczniowie naszej szkoły będą realizować różne zadania poruszające tematykę niskiej emisji, odnawialnych źródeł energii itp. Pierwsze działanie – w miesiącu lutym dotyczyło zagadnienia alternatywnych źródeł energii. 
Zachęcamy wszystkich uczniów do zaangażowania się w realizację działań na rzecz czystego powietrza. W miesiącu marcu czeka na Was kolejne zadanie pt. „Emisja zanieczyszczeń powietrza”. Koordynatorem konkursu jest pani Wiesława Tatarczyk-Sitek.

DSCN6071 800x600

ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII SZANSĄ DLA NASZEGO REGIONU
Pod takim tytułem 22 lutego 2017r. odbył się quiz klas VI na temat alternatywnych źródeł energii. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą z zakresu odnawialnych źródeł energii. Rywalizowali najpierw indywidualnie, a później w czteroosobowych drużynach, odpowiadając na pytania. Klasowa rywalizacja zakończyła się remisem drużyn. Świadomość ekologiczna uczniów znacząco się pogłębiła, a zdobytą wiedzę uczniowie wykorzystają zapewne w dorosłym życiu. W skład drużyny klasy VIa weszli: Julia Małek, Emilia Kloch, Szymon Kozielski i Viktoria Toman. Klasa VIb była reprezentowana przez: Wiktorię Szymańską, Kamila Gonsiora, Kamila Kozielskiego i Aleksandrę Kowalską.

DSCN6346 800x600Smartfon- przyjaciel czy wróg ? – czyli jak żyć w świecie nowych technologii ?
telefon

–          to tytuł programu profilaktycznego, w którym uczestniczyli  uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej oraz klas pierwszych gimnazjum.                                              Program ten miał zachęcić dzieci i młodzież do świadomego i racjonalnego korzystania ze smartfonów. Podczas zajęć poruszono zagadnienia związane z coraz częściej występującym uzależnieniem od tego typu urządzeń. Uczniowie mieli sobie odpowiedzieć na pytania kiedy można mówić o uzależnieniu i kiedy powinni być już zaniepokojeni? Zwrócono także uwagę na zjawisko zaniedbywania realnych kontaktów na rzecz wirtualnych. Starano się uświadomić młodym ludziom, że rozmowa przez komunikator nie jest w stanie zastąpić spotkania z drugim człowiekiem. Podczas zajęć poruszono także temat wolności i prywatności w cyberprzestrzeni. Pokazano także, jak mądrze korzystać z nowych technologii. Warto rozdzielić świat wirtualny od rzeczywistego, ponieważ przy tak dużym postępie technologicznym nietrudno się w nich pogubić.

warsztaty

Program został zrealizowany przez specjalistów ze Śląskiego Centrum Profilaktyki i Psychoterapii w Katowicach na zaproszenie pedagogów Zespołu Szkół w Mszanie.

                                                                                                          Katarzyna Winsławska

 Z KULTURĄ NA TY…

KULTURA1

8 lutego uczniowie klas II gimnazjum odwiedzili Galerię „Epicentrum” w Miejskim Ośrodku Kultury w Jastrzębiu-Zdroju, w której podziwiali rysunki pani Edyty Draus. Artystka uwieczniła na nich kobiety w różnych scenach wziętych z życia. Prace wzbudziły spore zainteresowanie, szczególnie wśród uczennic klasy IIa, które są w trakcie przygotowywania projektu edukacyjnego. Dziewczyny zaczerpnęły z prac plastycznych inspiracje i planują je wykorzystać podczas realizacji projektu.

 STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE

STYPENDIA

8 lutego uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum odebrali z rąk pań dyrektor stypendia za wyniki w nauce w I półroczu roku szkolnego 2016/2017. Otrzymali je: Patryk Capanda, Sandra Gawlica, Ewelina Kin, Oliwia Nowosad, Kamil Tatarczyk, Natalia Tatarczyk, Julia Kochańska, Emilia Krzyształa, Patrycja Pytlik, Julia Małek, Emilia Kloch, Martyna Krótki, Kamil Gonsior, Aleksandra Kowalska, Sergiusz Wrożyna, Zuzanna Knura, Daniel Pietryka, Marcin Modzelewski, Krzysztof Piszczek, Krzysztof Marekwica, Martyna Nogły, Monika Pinior, Jan Świątek, Natalia Zając, Emilia Książek, Patrycja Powieśnik, Milena Anioł, Nikola Sokor, Sonia Janosz, Martyna Matloch, Wojciech Brudny. Gratulujemy wysokich wyników i życzymy dalszych sukcesów!

DODATKOWE ZAJĘCIA SPORTOWE W RAMACH SKS

SKS1

Zespół Szkół w Mszanie uruchomił od II półrocza roku szkolnego 2016/2017 dodatkowe zajęcia sportowe SKS-u dla dwóch grup w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki pod nazwą „Szkolny Klub Sportowy”. Zajęcia będą się odbywały do 30 listopada 2017r. Pan Marcin Sosna prowadzi zajęcia z piłki siatkowej chłopców oraz dziewcząt w każdy poniedziałek oraz piątek w godzinach od 6:30 do 7:30 (23 osoby). Pani Ewa Kurpis prowadzi zajęcia z muzycznych form ruchowych (zumba, aerobik, pilates, dance, stretching, ćwiczenia wzmacniające) w każdy wtorek od godziny 6:30 do 7:30 oraz czwartek od 15:05 do 16:05 (16 osób).
Poza uczestnictwem w zajęciach uczniowie na każdy miesiąc otrzymują tzw. „wyzwania”, które dotyczą zasad zdrowego odżywiania.
GÓRA GROSZA

gg

Po raz kolejny wzięliśmy udział w akcji „Góra Grosza”. Zebrane pieniądze przekazane zostaną na pomoc dla najbardziej potrzebujących dzieci, które nie wychowują się w swojej rodzinie. Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy przyłączyli się do zbiórki.

„Niezwykła przygoda z Medhouse”

medhouse
to akcja, której celem było propagowanie wśród dzieci zdrowego stylu życia. Uczniowie z najmłodszych klas przystąpili w jej ramach do konkursu plastycznego pt. „Jak aktywnie spędzasz czas?” i zajęli aż trzy miejsca: I miejsce zajął Dawid Klaja z klasy I, II – Kacper Wolny z klasy IIc, a III – Emilia Błatoń z klasy I. Serdecznie gratulujemy dzieciom, które wzięły udział w konkursie. Dziękujemy wychowawcom i rodzicom za zaangażowanie, a wszystkich uczniów zachęcamy do aktywnego i zdrowego stylu życia. Koordynatorem akcji w szkole była pani pedagog Katarzyna Winsławska.

EDB

edb

Uczniowie klasy IIIa gimnazjum: Karolina Kloch, Gabrysia Gajda, Wiktoria Sikora, Paulina Stabla, Sonia Janosz, Nikola Sokor i Szymon Bryc wzięli udział w konkursie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pt. „Czad i ogień. Obudź czujność”. Przygotowali oni spot filmowy pt. „Przejażdżka”. Celem kampanii „Czad i ogień. Obudź czujność” jest m.in. popularyzacja wśród młodzieży szkolnej wiedzy na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Pracę naszych uczniów koordynowała pani Ewa Kurpis. Gratulujemy!

Konkurs MOJA MAPA

mapa

Uczennice naszego gimnazjum – Paulina Wawrzyńczyk, Patrycja Powieśnik, Nikola Sokor, Megan Durczok, Emilia Książek oraz Agnieszka Mucha z powodzeniem wzięły udział w Powiatowym Konkursie pt. „Moja mapa”. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się nie tylko wiedzą geograficzną, ale także umiejętnościami lingwistycznymi i plastycznymi. Uczniów do konkursu przygotowywały panie: Ewa Olszewska – nauczyciel geografii, Magdalena Holesz – nauczyciel języka angielskiego i Lilla Maślanka-Pawlik – psycholog.

Prezentujemy wyniki:
I miejsce – Paulina Wawrzyńczyk – kl. IIb – „Szlak bursztynowy”,
II miejsce – Patrycja Powieśnik – kl. IIb – „Szlak muzyki pop i rocka”,
III miejsce – Nikola Sokor – kl. IIIa – „Najciekawsze krajobrazy świata”.

Wyróżnienia:
Megan Durczok – kl. IIa – „Moja rodzina na świecie”,
Emilia Książek – kl. IIb – „Szlak Wikingów”,
Agnieszka Mucha – kl. IIb – „Szlak św. Mikołaja”.
Gratulujemy!

Finał WOŚP

przedszkole1

Znamy już kwotę, jaką zebraliśmy podczas 25 FINAŁU WOŚP – 12451 zł! Udało nam się tego dokonać tylko i wyłącznie dzięki życzliwości i ofiarności ludzi dobrego serca. Dziękujemy 51 uczniom-wolontariuszom, którzy kwestowali na terenie naszej miejscowości, a także wszystkim osobom, które przekazały przedmioty na aukcję i włączyły się w organizację i przebieg finału. Dziękujemy dyrektorowi WOKiR w Mszanie za brawurowo prowadzone licytację. Dziękujemy uczniom, rodzicom i nauczycielom oraz wspaniałym przedszkolakom. Program imprezy był bardzo bogaty. Do południa odbyły się turnieje piłki siatkowej oraz tenisa stołowego, a od godziny 15.30 w sali gimnastycznej mogliśmy podziwiać występy uczniów, przedszkolaków, grup artystycznych, gimnastyków, muzyków, tancerek. Rozpoczęło się uroczyście – od odegrania hymnu WOŚP przez Orkiestrę Rozrywkową Gminy Mszana. Sporą atrakcją okazały się licytacje przedmiotów podarowanych przez sponsorów. Oprócz tego można było skorzystać z usług makijażystki i fryzjerki. Najmłodsi mieli okazję pomalować swoje twarze – nie brakowało więc dziś w szkole motylków, kotków, tygrysków. Miłośnicy słodkości mogli skorzystać z badania poziomu cukru we krwi. Chętni mieli możliwość przebycia toru przeszkód w alkogoglach. 

 LISTA ŻYCZLIWYCH LUDZI O WIELKIM SERCU ZNAJDUJE SIE W ZAKŁADCE: PRZYJACIELE SZKOŁY

skrzypce

kredens

                                                    05 cf fb 25final sztaby

Zapraszamy 15 stycznia 2017 r. do Zespołu Szkół w Mszanie. Od godziny 9.00
do 20.00 czekają na Was liczne atrakcje:

 1. Turniej tenisa stołowego.
 2. Piłki siatkowej.
 3. Występy uczniów.
 4. Występ rapera Bogdana Talenty.
 5. Występ Grupy Teatralnej „Kredens”.
 6. Występ przedszkolaków z Gminnego Przedszkola w Mszanie.
 7. Ewolucje na drążku.
 8. Występy tancerek z zespołu „Miraż”.
 9. Makijaż i fryzury.
 10. Malowanie twarzy.
 11. Występ Gminnej Orkiestry Rozrywkowej.
 12. Badanie poziomu cukru.
 13. Grupa ratownicza Automobilklub Śląski – koło Jastrzębie-Zdrój.
 14. Zespół taneczny „Sukces”.
 15. Licytacja wartościowych i atrakcyjnych nagród.                                                      
  Szczegółowy program
   
                          HidiHIL

  Zespół taneczny „Sukces”1
  2
  Nie ślizgaj się po zamarzniętych stawach, jeziorach i rzekach!
  3

  Nie zjeżdżaj z górek 
  kończących się ulicami!

  Nie zjeżdżaj z górek 
  porośniętych drzewami
  3

  Nie jeźdź na łyżwach, trzymając się fury albo samochodu!

  Nie zjeżdżaj z górek 
  po nieznanych trasach! 

  3

  Uprawiając sporty zimowe ubieraj się ciepło, 
  lecz w lekkie ciuchy!

  4

  Postaraj się, 
  aby były wspaniałe 
  i bezpieczne!!! 

  5

  Wrzuć do garnka 
  rozsądku troszeczkę 
  i już nie wejdziesz 
  na zamarzniętą rzeczkę.

  6

  Gdy wyobraźni 
  trzy łyżki odliczysz
  ominiesz górki 
  w pobliżu ulicy.

  7

  Dodając kubek 
  rozwagi i miodu, 
  nie przypniesz sanek 
  do samochodu.
  8
  Wszystko przyprawisz
  szczyptą uwagi,
  a nie rzucisz śnieżką
  w twarz kolegi.
  99
  Wypij napoju 
  dwie filiżanki, 
  resztą poczęstuj 
  wszystkie koleżanki.
  10
  Przepis wspaniały, 
  działa błyskawicznie,
  Bawiąc się świetnie
  zachowasz 
  ZDROWIE I ŻYCIE.
  11
  CAŁY I ZDROWY WRACAJ BEZPIECZNIE DO SZKOŁY!
  http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=News&menuItemId=291&news=7171

2017

 Niech rozpoczynający się rok 2017 będzie dla Was doskonałą okazją do realizowania planów i sięgania po to, co do tej pory wydawało się Wam niemożliwe. Niech spełnią się wszystkie Wasze marzenia, a każda kolejna chwila będzie dowodem na to, że życie naprawdę jest piękne. Niech nie opuszcza Was chęć do życia, uśmiech                                         i radość z drobiazgów.         

                                                         Dyrekcja i pracownicy Zespołu Szkół w Mszanie

Tak! On jest Królem!

owce

ZS Mszana – Zaplecze – Artykuły: Redagowanie artykułu

Popraw artykuł
 • Uprawnienia

WSPOMNIENIE O PAPIEŻU POLAKU

18 maja 2018 r. młodzież naszej szkoły odwiedziła mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach. X rocznica nadania placówce imienia Jana Pawła II była okazją do zaprezentowania przez naszych uczniów wspomnienia o Papieżu Polaku. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przekazali na ręce pani kierownik obraz przedstawiający Jana Pawła II z dzieckiem. Jego autorką jest Megan Durczok z klasy III a gimnazjum.

W przedstawieniu wzięli udział: Alicja Sobala, Monika Pinior, Emilia Książek, Angelika Sitek, Milena Anioł, Paulina Wawrzyńczyk, Kamila Wolas, Roksana Bielarczyk, Natalia Komarek, Jacek Wawrzyczny, Agnieszka Mucha, Martyna Nogły, Angelika Gołucka, Weronika Hojka, Patrycja Kuczak, Weronika Moczała, Sebastian Błatoń, Patryk Baran oraz Konrad Marek.

Wyjazd zorganizowany został w ramach projektu „Edukacja na miarę potrzeb – zwiększenie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Mszanie”.

dpsgorzyce

CZYTANIE ANTOLOGII NIEPODLEGŁOŚCIOWEJ

18 maja 2018 r. odbyło się czytanie fragmentów książek zaproponowanych przez Parę Prezydencką w „Antologii Niepodległościowej” w związku z obchodami „Roku dla Niepodległej”. Siódmoklasiści zapoznali się z fragmentem „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza dotyczącym koncertu Jankiela. Uczniowie klasy III b gimnazjum i VI b SP przeczytali opis Mogiły Powstańczej z książki „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Relację z obrony Jasnej Góry znajdującą się w „Potopie” Henryka Sienkiewicza poznali uczniowie klas II gimnazjum. Nad całością czuwały panie: Monika Kowalska i Bożena Zarańska.

antologianiep1 800x600

 

IMIENINY BIBLIOTEKI

16 maja 2018 r. nasza szkolne biblioteka obchodziła swoje imieniny i zaprosiła wszystkich uczniów i pracowników szkoły do świętowania. Pani Anna Palowska – jej opiekunka przygotowała kilka atrakcji dla każdego. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z ulubionymi książkami z dzieciństwa nauczycieli oraz wypróbowania swoich sił w rozszyfrowywaniu cytatów pochodzących z książek. Na korytarzu szkolnym znajdował się kącik z recenzjami książek dziecięcych i młodzieżowych, z którymi można było się zaznajomić, a także wystawa plakatów ukazujących ulubione lektury danej klasy. Ponadto na korytarzach utworzone zostały kąciki z książkami, których czytanie umiliło przerwy międzylekcyjne. Zadaniem uczniów było również sporządzenie wykazu książek, które mogłyby zostać zakupione do szkolnej biblioteki. Na lekcjach odbyło się głośne klasowe czytanie (10-15 min). Mamy nadzieję, że wszyscy miło i przyjemnie spędzili ten dzień. J

 imieniny 800x600

„MY I LICZBA PI”

16 maja 2018 r. uczniowie klasy IIb gimnazjum: Jan Świątek, Paweł Gonsior, Fabian Fortuna oraz Kacper Pukowiec zaprezentowali swój projekt edukacyjny pt.: „MY I LICZBA PI”. Gościnnie wystąpiła ich koleżanka z klasy – Natalia Zając, która przedstawiła wiersz Wisławy Szymborskiej „Liczba Pi”. Opiekunem projektu była pani Ewa Pasich. projekt eduk1

„CO WIEM O PKO I SKO?”

Pod takim hasłem 15 maja 2018 r. odbył się konkurs wiedzy, w którym uczestniczyli członkowie SKO z klas II – V SP. Każda z klas wybrała swojego przedstawiciela, dopingując go okrzykami i hasłami przygotowanymi na plakatach. Uczestnicy konkursu w I etapie odpowiadali na pytania ustne, a w kolejnym rozwiązywali krzyżówkę.Publiczność również miała możliwość  odgadywania haseł i zdobywała drobne nagrodyza prawidłowo udzielone odpowiedzi. Na koniec podsumowano zdobyte punkty i wręczono dyplomy oraz nagrody. Wszyscy uczestnicy otrzymali gry ufundowane przez SKO. Oto zwycięzcy:

I miejsce – Jakub Pukowiec z kl. IVa,

II miejsce -Karol Wita z klasy Va,

III miejsce Oliwa Gąsior z klasy Vb.

Kolejne  miejsca zajęli: Julia Sosna z klasy IIIa i Natalia Komarek z klasy z klasy IVb , Michał Kowalik z klasy IIIc, Amadeusz Szmuk z klasy II oraz Jessica Gajdera z klasy IIIb. Gratulujemy i zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych konkursach! Organizatorką zmagań była pani Mirosława Bura.

sko 22 800x600

PIOTRUŚ PAN SPEŁNIA SWOJE MARZENIA

11 maja 2018 r. uczniowie naszej szkoły uczęszczający na zajęcia School Drama Club oraz na zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego wzięli udział w wycieczce do Multikina w Katowicach. Uczestnicy wyjazdu mieli okazję zobaczyć transmisję przedstawienia „Piotruś Pan” z National Theatre w Londynie. Wspaniała gra aktorska głównych bohaterów, cudowna muzyka grana na żywo oraz humorystyczna interpretacja oryginału wywarły na uczniach spore wrażenie. Wycieczka odbyła się w ramach projektu „Edukacja na miarę potrzeb – zwiększenie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Mszanie”.

projektkino

LEKCJA HISTORII I PATRIOTYZMU

27 kwietnia 2018 r. odbyła się uroczysta akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Dnia Flagi. Uczniowie, dzięki programowi artystycznemu zaprezentowanemu przez swoje koleżanki i kolegów, mogli uczestniczyć w krótkiej lekcji historii i patriotyzmu. Akademię przygotowała pani Aneta Pydzińska-Bochenko.

patriotyzm

GIMNAZJALIŚCI W ŚWIECIE „BAŚNI” BARDA BEEDLE’A PODCZAS KOLEJNEJ CZYTAJLANDII

30.04.2018r. zaczarowany świat baśni fantasy przyciągnął do szkoły uczniów klasy IIIa gimnazjum. Przyszli w dniu wolnym od nauki, aby miło spędzić czas, czytając książki. Patrycja Kuczak zaproponowała „Baśnie” Barda Beedle’a, którymi jest zafascynowana. Podczas spotkania każdy uczestnik miał szansę przeczytać fragment baśni pt. „Opowieść o trzech braciach” lub „Włochate serce czarodzieja”. Dodatkowo gimnazjaliści czytali komentarze Albusa Dumbledor’a, które wyjaśniały sens utworów oraz płynącą z nich naukę. Dla niewtajemniczonych wyjaśniamy, że „Baśnie” Barda Beadle’a zostały napisane w 2007 r. przez J. K. Rowling. Jest to zbiór pełen magicznych opowieści, które wzruszają, bawią, a czasem przerażają. Książkę polecamy fanom Harrego Pottera. Na spotkaniu poprowadzonym przez panią Monikę Kowalską obecni byli: Dawid Ledwoń, Dawid Gajdera, Adrian Kotula, Patrycja Kuczak, Megan Durczok oraz Weronika Hojka.

czytajlandia5 800x600

 

SKOwicze na wycieczce

26 kwietnia 2018 r. najmłodsi członkowie SKO wraz z uczniami, którzy założyli nowe konta odwiedzili siedzibę banku PKO BP w Jastrzębiu-Zdroju. Zobaczyli stanowiska kasowe   i doradcze oraz uczestniczyli w lekcji o przedsiębiorczości. Mieli okazję zapoznać się z zabezpieczeniami banknotów oraz przeliczać pieniądze za pomocą specjalnych urządzeń. Uczniowie mogli się pochwalić nowo zdobytą wiedzą podczas zorganizowanego dla nich quizu, w którym otrzymywali nagrody za prawidłowo udzielone odpowiedzi.              Wyjazd zorganizowała opiekunka SKO – pani Mirosława Bura. Dziękujemy pracownikom banku za bardzo miłe przyjęcie!

wyjazdsko

TARGI EDUKACYJNE

25 kwietnia 2018 r. uczniowie klas III gimnazjum wzięli udział w Targach Edukacyjnych zorganizowanych w Wodzisławiu Śląskim.
Celem wyjazdu było zapoznanie się z ofertą edukacyjną szkół powiatu wodzisławskiego. Stojąc przed trudnym wyborem, gimnazjaliści  mogli uzupełnić swoją wiedzę na temat danej szkoły, oferowanych kierunków kształcenia, a także porozmawiać z uczniamii nauczycielami. Targi Edukacyjne rozpoczęły się od prezentacji filmów o szkołach ponadgimnazjalnych – uczniowie mogli  je zobaczyć w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Wodzisławiu Śląskim. Przedstawione treści wywarły na gimnazjalistach ogromne wrażenie. Mamy nadzieję, że udział w Targach Edukacyjnych pomoże uczniom podjąć właściwą decyzję o przyszłej szkole i zawodzie.

Wyjazd zorganizowany został w ramach projektu „Edukacja na miarę potrzeb – zwiększenie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Mszanie”.

targieduk

KOLEJNE SUKCESY PŁYWACKIE NASZYCH UCZNIÓW

21 kwietnia 2018 r. zawodnicy UMKS „Delfin” wzięli udział w Otwartych Mistrzostwach Skoczowa w Pływaniu. Po raz kolejny możemy być dumni z naszych uczniów. Prezentujemy wyniki: Aleksandra Kowalska z klasy VIIb – I miejsce  w stylu klasycznym na dystansie 50 m, Oliwia Gąsior z klasy V b – II miejsce w stylu dowolnym na dystansie 100 m oraz VI miejsce w stylu klasycznym na dystansie 50 m, Julia Sosna z klasy IIIa –  IV miejsce w stylu dowolnym na dystansie 50 m, Filip Sokołowski z klasy Va – IV miejsce w stylu dowolnym na dystansie 100 m, Dawid Kin z klasy IIIa gimnazjum – V miejsce w stylu dowolnym na dystansie 100 m oraz IV miejsce w stylu motylkowym na dystansie 50 m.

Gratulujemy wszystkim zawodnikom tak wysokich wyników!

plywanie2 800x600

Narodowe Czytanie 2018
Nasza szkoła od 6 lat włącza się w akcję Narodowego Czytania. 28 lutego Prezydent Polski Andrzej Duda ogłosił, że 8 września 2018 r. będzie czytane „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Ponadto, Para Prezydencka zaproponowała do czytania przez cały rok 44 teksty Antologii Niepodległościowej. Tegoroczna odsłona Narodowego Czytania odbywa się w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, stąd wyjątkowa formuła akcji.
Antologia Niepodległościowa zawiera bardzo ważne i cenne utwory naszej literatury oraz kultury. Wybrane teksty niosą szczególny przekaz, mają także swoją historię, która jest ściśle związana z dziejami Polski. Nasza szkoła przyłącza się do akcji, aby móc poznać te wartościowe dzieła. Będą one czytane podczas przygotowanych spotkań, na które już dziś serdecznie zapraszamy uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły.

narod czytanie

CHRONIMY DRZEWA – ZBIERAMY MAKULATURĘ

Takie hasło przyświecało kolejnej zbiórce makulatury pod patronem SKO. Udało nam się zgromadzić 2600 kg tego surowca. Pozyskane pieniądze zasilą konto SKO i będą przeznaczone na zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach i wycieczkach organizowanych przez SKO.

Najaktywniejsi „zbieracze” otrzymają nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone w październiku podczas akademii poświęconej oszczędzaniu. Opiekunem SKO jest pani Mirosława Bura.

Dziękujemy wszystkim rodzicom i uczniom, którzy włączyli się do akcji! J

makulatura

EGZAMIN GIMNAZJALNY 18-20.04.2018

egzamin11

MAGDA KOMAREK LAUREATKĄ REGIONALNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO KLAS I-III SP

19 kwietnia 2018 r. w Gliwicach odbył się XXII Regionalny Konkurs Recytatorski klas I-III SP. Mamy ogromny powód do dumy! Magdalena Komarek z klasy Ib, prezentując wiersz „Dekoracja” Małgorzaty Strzałkowskiej, zajęła II miejsce. W konkursie zaprezentował się również Amadeusz Szmuk z klasy II, który przedstawił utwór Jana Brzechwy pt. „Znaki przestankowe”.

Gratulujemy Madzi wielkiego sukcesu! J

recytatorski region

WIZYTA W CENTRUM USŁUG DRUKARSKICH

16 kwietnia 2018 r. 20 uczniów naszej szkoły uczęszczających na zajęciaz przedsiębiorczości wraz z paniami: Moniką Kowalską i Anetą Kawalerowicz wzięło udział w wycieczce do Centrum Usług Drukarskich w Rudzie Śląskiej. Uczestnicy zostali bardzo miło przyjęci przez pracowników i szczegółowo zaznajomieni z etapami pracy w zakładzie drukarskim. Niespodzianką było zdjęcie grupowe oraz materiały papiernicze, które każdy uczeń otrzymał na zakończenie spotkania.

Wyjazd odbył się w ramach projektu „Edukacja na miarę potrzeb – zwiększenie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Mszanie”.

drukarnia

Czytajlandia

13 kwietnia 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie „Czytajlandii”. Uczestniczyli w nim: Oliwia Warmusz, Hania Urbanek, Julia Wiera, Kamila Zenker, Patryk Pawłowski, Kacper Wolny oraz Tomek Nowosad. Uczniowie razem z panią Moniką Kowalską czytali książkę Anny Świrszczyńskiej pt. „Jak myszy zjadły Popiela”. Poznali informacje dotyczące: Gopła, Kruszwicy oraz złego i okrutnego króla Popiela. Na zakończenie zajęć uczniowie kolorowali ilustracje do książki.

czytajlandia1

GMINNY KONKURS RECYTATORSKI

10 kwietnia 2018 r. w naszej szkole odbył się Gminny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas I-III SP pod hasłem „Szkoła w poezji”. Wzięli w nim udział uczniowie SP w Mszanie: Magdalena Komarek, Weronika Walkowska, Amadeusz Szmuk, Julia Sosna, Sabina Owczarczyk, Hanna Urbanek oraz ZSP w Połomi: Julia Mazurek, Magdalena Woryna, Agata Oślizlok, Kacper Koprowski i Emilia Dudziak. W wyniku przepięknych recytacji zwyciężyli następujący uczniowie z poszczególnych klas:
klasa I – Magdalena Komarek
klasa II – Amadeusz Szmuk
klasa III – Kacper Koprowski
23 kwietnia 2018 r. zwycięzcy będą reprezentowali szkoły z terenu naszej gminy w XXI Regionalnym Konkursie Recytatorskim klas I-III w Gliwicach.

Organizatorkami konkursu były panie: Danuta Bura, Maria Mitko oraz Klaudia Tatarczyk.

gminny recytatorski 800x600

„SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKO-TEATRALNY”

9 kwietnia 2018 r. odbył się „SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKO-TEATRALNY” pod hasłem „ROK DLA NIEPODLEGŁEJ”. Wzięło w nim udział 14 uczniów: Julia Rduch, Magdalena Komarek, Karolina Grabiec, Amadeusz Szmuk, Alicja Gajdosz, Oliwia Gąsior, Emilia Gonsior, Zuzanna Płaczek, Natalia Komarek, Mikołaj Skwira, Aleksandra Kowalska, Kamila Wolas, Paulina Wawrzyńczyk oraz Dawid Gajdera. Ich zadaniem był zaprezentowanie utworu o tematyce patriotycznej. Uczniowie oceniani byli  w 3 kategoriach wiekowych. Ocenie, oprócz pięknej recytacji, podlegała również gra sceniczna, dobór stroju oraz dekoracji.W kategorii klas I-III wygrała Magdalena Komarek, II miejsce zajęła Karolina Grabiec, a III – Alicja Gajdosz.
W kategorii klas IV-VI najlepsza okazała się Natalia Komarek, II miejsce zdobyła Emilia Gonsior, III była Zuzanna Płaczek.
W najstarszej kategorii wiekowej I miejsce zajęła Paulina Wawrzyńczyk, II – Aleksandra Kowalska, a III – Dawid Gajdera.
Wszyscy występujący otrzymali dyplomy oraz nagrody.
Serdecznie gratulujemy wspaniałych umiejętności!
Konkurs zorganizowały panie: Anna Palowska i Marta Cieślik.

recytatorski patriotyzm 800x600

KONKURS CZYTELNICZY DLA UCZNIÓW KLASY II SP

Na prośbę rodziców wychowawczyni klasy II – pani Danuta Bura – zorganizowała dla swoich podopiecznych II edycję konkursu czytelniczego, celem którego była poprawa techniki czytania. Uczniowie w ciągu 2 miesięcy mieli na nie przeznaczyć jak najwięcej czasu. I miejsce zajął Amadeusz Szmuk, II – Adrian Jaroszewski, a III – Dawid Klaja. W konkursie oprócz nich wzięli udział: Zuzia Przybyła, Emilka Błatoń, Szymon Koniński, Kacper Tatarczyk oraz Patryk Wolny. Dzisiaj wszyscy uczniowie otrzymali nagrody.

czytelniczy 2 kl 800x600

 POWIATOWY TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

6 kwietnia 2018 r. w Rogowie odbył się Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej, w którym wzięli udział nasi uczniowie wyłonieni wcześniej w gminnych eliminacjach: Natalia Komarek, Oliwia Nowosad, Emilia Książek oraz Adrian Kotula. Świetnie sobie poradzili! Natalia Komarek z klasy IVb, po trzykrotnej dogrywce o zwycięstwo, zajęła wysokie II miejsce, Emilia Książek (IIIb gimnazjum) zdobyła miejsce III, a Adrian Kotula (IIIa gimnazjum) – IV. Serdecznie gratulujemy wszystkim zawodnikom oraz pani Mirosławie Bura, która przygotowała ich do konkursu.

straz powiat 800x600

CENTRUM NAUKI KOPERNIK

3 kwietnia 2018 r. 60 uczniów naszej szkoły wzięło udział w wycieczce do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Czas spędzony w tym bardzo ciekawym miejscu upłynął przede wszystkim na obserwacji i poznawaniu praw przyrody poprzez samodzielne wykonywanie doświadczeń na wystawach interaktywnych. Będąc w Warszawie, nie można było przejść obojętnie obok pomnika Syrenki.

Wycieczka odbyła się w ramach projektu „Edukacja na miarę potrzeb – zwiększenie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Mszanie”.

kopernik

 

WSPÓLNIE W GÓRACH

logoczechy

Od 25 lutego 2018 r. do 3 marca 2018 r. w ramach projektu „Wspólnie w górach” odbył się obóz narciarski dla uczniów. Projekt został zrealizowany w ramach mikro-projektu Euroregionu Silesia. Wzięło w nim udział 30 czeskich i 20 polskich dzieci, 4 czeskich instruktorów narciarstwa, 3 polskich, jeden czeski pedagog oraz lekarz pediatra. Obóz narciarski odbył się w bardzo chłodnej pogodzie w Loučná nad Desnou w Jesionikach (CZ), w pensjonacie Oaza. Przez całe 6 dni dzieci uczyły się jeździć na nartach, trening odbywał się rano i po południu, wieczorami odbywały się gry i wykłady edukacyjne dzięki czemu pobyt był przyjemniejszy. Wierzymy, że nasze dzieci i dorośli są zadowoleni z tego wyjazdu, a także mamy nadzieję na partnerstwo pomiędzy Budišov nad Budišovkou i Mszaną oraz przyszłą współpracę.

Wnioskodawcą ubiegającym się o dofinansowanie była Szkoła Podstawowa w Budišovie nad Budišovkou, Opava, Reg. numer projektu: CZ 11.4.120 / 0.0 / 0.0 / 16_013 / 0001116

wielkanoc

 WIZYTA W REDAKCJI „NOWIN”

28 marca 20 uczniów odwiedziło redakcję gazety „Nowiny” w Rybniku. Wyjazd zorganizowany został w ramach projektu – „Edukacja na miarę potrzeb – zwiększenie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Mszanie” dla uczniów biorących udział w zajęciach z przedsiębiorczości. Pracownicy zapoznali uczestników z procesem powstawania gazety oraz jej budową. Uczniowie dowiedzieli się wiele o reklamie oraz pracy grafików. O zainteresowaniu uczestników tematem świadczyły liczne pytania kierowane przez nich do pracowników redakcji.

redakcja 800x600

SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI DLA UCZNIÓW KLAS I-III SP

27 marca 12 uczniów klas I-III SP wzięło udział w Szkolnym Konkursie Recytatorskim pod hasłem „Szkoła w poezji”. Komisja konkursowa miała trudne zadanie, bowiem wszyscy uczestnicy mogli pochwalić się wspaniałymi umiejętnościami. Do etapu gminnego, który również odbędzie się w naszej szkole, zakwalifikowali się: Weronika Walkowska (Ia), Magdalena Komarek (Ib), Amadeusz Szmuk (II), Julia Sosna (IIIa), Sabina Owczarczyk (IIIb) oraz Hanna Urbanek (IIIc). Wszyscy uczniowie otrzymali takie same nagrody. Gratulujemy uczestnikom, a najlepszej szóstce życzymy powodzenia w dalszych zmaganiach! J
Konkurs przygotowały panie: Danuta Bura i Maria Mitko.

recytatorski 1-3 800x600

TITANIC NA WESOŁO
26 marca uczniowie klasy IIb gimnazjum: Martyna Nogły, Angelika Gołucka, Monika Pinior, Natalia Zając, Wojtek Ułanowicz, Bartek Tatarczyk oraz Szymon Sumara zaprezentowali parodię „Titanica” w języku angielskim, którą wraz z panią Anną Cuber przygotowali w ramach unijnych zajęć „English Drama Club”. Gratulujemy świetnego przedstawienia   i pomysłowości!

titanik 800x600

GMINNY TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ
23 marca w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Mszanie odbył się Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. Wzięli w nim udział uczniowie: SP w Mszanie, ZSP w Połomi i ZS w Gogołowej wyłonieni w szkolnych eliminacjach. W I części uczestnicy rozwiązywali test, który kwalifikował do etapu ustnego. Zawodnicy odpowiadali na pytania z ogólnej wiedzy pożarniczej oraz znajomości sprzętu.    Do finałowych piątek zakwalifikowali się wszyscy uczniowie naszej szkoły. W kategorii szkół podstawowych I miejsce zajęła Natalia Komarek, II – Oliwia Nowosad, III – Mikołaj Skwira, IV – Wiktoria Grzonka, a V – Nikola Wuwer. Wśród gimnazjalistów najlepszy okazał się Adrian Kotula, II miejsce zajęła Emilia Książek, III – Zuzanna Knura, IV – Sergiusz Wrożyna, V – Konrad Marek.
Zdobywcy I i II miejsc w poszczególnych kategoriach będą reprezentowali szkołę i jednostkę OSP w etapie powiatowym, który odbędzie się w Pszowie. Uczniów do konkursu przygotowała pani Mirosława Bura. Gratulujemy!

FESTIWAL NAUKI
22 marca 2018 r. w naszej szkole odbył się Festiwal Nauki połączony ze Świętem Liczby Pi.                      Jego organizatorkami były panie: Ewa Pasich, Beata Wieszołek oraz Beata Komarek. W ramach obchodów festiwalu uczniowie włączyli się w liczne działania i konkursy.

W konkursie plastycznym dla klas IV pt. „Sylwetka znanego naukowca” wyróżnienia otrzymali: Kamil Kiermaszek, Zofia Kin, Paweł Lasok, Dorian Mikułka, Jakub Lubszczyk, Natalia Komarek, Paweł Gąsior oraz Kamil Folwarczny.

Zadaniem uczniów klas V było wykonanie plakatu reklamującego matematykę. I miejsce zajęła Marta Wnuk, II – Igor Baran, natomiast III – Filip Sokołowski.
Szóstoklasiści tworzyli krzyżówki matematyczne. Maciej Kozik zajął w tym konkursie miejsce I, Natalia Leśniewska – II, natomiast III ex aequo zdobyły Emilia Krzyształa i Natalia Tatarczyk.
„Łamigłówki z fizyką i chemią” były zadaniem przeznaczonym dla uczniów klas VII. Najlepsza okazała się Emilia Kloch, miejsce II zajęła Aleksandra Kowalska, a III – Sergiusz Wrożyna.
Uczniowie klas II gimnazjum robili rebusy naukowe. I miejsce zdobyła Martyna Nogły, II – Szymon Sumara, natomiast III Krzysztof Marekwica.

W „Konkursie Wiedzy Biologiczno-Chemiczno-Fizycznej” dla klas III gimnazjum I miejsce zajęła Emilia Książek, II – Paulina Wawrzyńczyk i Patrycja Powieśnik, a III – Adrian Kotula.
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym!

Festiwal Nauki to nie tylko konkursy, w których wzięli udział nasi uczniowie, ale również zajęcia astronomiczne z Astrohunters oraz prezentacja projektu edukacyjnego uczniów klasy IIb gimnazjum dotyczącego liczby pi. Tematyczny był również wystrój szkolnych gazetek, na których znalazły się między innymi: żarty matematyczce czy promocja takiej literatury dla dzieci i młodzieży, jak: „Wielkie eksperymenty dla małych ludzi”, „365 super eksperymentów”, „Dlaczego… Odpowiedzi na pozornie łatwe pytania”, „Jak zdobyć Nagrodę Nobla?”.

Nagrody (m.in.: karnet na basen w GOS Mszana, bon na wypożyczenie kajaka lub rowerka wodnego w Ośrodku Rekreacyjnym „Balaton” w Wodzisławiu Śląskim, deser w Angelo Gelato Caffe, wejściówka do kina na wybrany seans w WCK w Wodzisławiu Śląskim, bon na wypożyczenie dowolnego sprzętu w wypożyczalni Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza” w Wodzisławiu Śląskim, bilet wstępu do chaty solnej w Rodzinnym Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza” w Wodzisławiu Śląskim) otrzymane przez uczniów ufundowali: Lewiatan Klapuch Mszana, Lewiatan Chrobok Osiedle Wilchwy, Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu – Zdroju, MOSIR Centrum Wodzisław Śląski, Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie, Wodzisławskie Centrum Kultury, Angelo Gelato Caffe. Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom!

Mamy nadzieję, że Festiwal Nauki był dla uczniów ciekawie spędzonym czasem, obfitującym w sporą dawkę nowej wiedzy.

nauka 800x600

SUKCES MEGAN
Miło nam poinformować, że Megan Durczok z klasy IIIa gimnazjum zdobyła wyróżnienie w konkursie „Spacer po wyobraźni” zorganizowanym przez Liceum Plastyczne w Wodzisławiu Śląskim. Zadaniem uczniów było zilustrowanie cytatu „Kolor jest siłą, która działa bezpośrednio na duszę i wprawia ją w drżenie”.  22.03.2018 r. odbyła się gala wręczenia nagród. Serdecznie gratulujemy!

sukces plast1 800x600sukces plast 800x600

INFORMACJA O KONKURSACH

SZKOLNY KONKURS TEATRALNO-RECYTATORSKI

KIEDY? 9 KWIETNIA O GODZINIE 1400

GDZIE? W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

KTO? WSZYSCY CHĘTNI UCZNIOWIE (KLASY I-III SP, IV-VI SP, VII SP – II i III G)

REPERTUAR: TEKSTY ZWIĄZANE Z HASŁEM „ROK DLA NIEPODLEGŁEJ” (OJCZYZNA, PATRIOTYZM, POLSKA, NIEPODLEGŁOŚĆ)

KRYTERIA OCENY: DOBÓR TEKSTU, DYKCJA, INTERPRETACJA, GRA AKTORSKA, REKWIZYTY

ZAPISY: DO 5 KWIETNIA U PANI MARTY CIEŚLIK LUB PANI ANNY PALOWSKIEJ

SZKOLNY FESTIWAL PIOSENKI

KIEDY? 23 KWIETNIA O GODZINIE 1400

GDZIE? W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

KTO? WSZYSCY CHĘTNI UCZNIOWIE (KLASY I-III SP, IV-VI SP, VII SP – II i III G)

ZAPISY: DO 19 KWIETNIA U PANI LUCYNY TKOCZ- UŁANOWICZ LUB PANI MARTY CIEŚLIK

GMINNY KONKURS RECYTATORSKI

16 marca w Zespole Szkół w Gogołowej odbył się Gminny Konkurs Recytatorski, w którym wzięły udział nasze uczennice. Agnieszka Mucha zaprezentowała wiersz „Jak kropla, która rzeźbi różę” Agnieszki Osieckiej, Paulina Wawrzyńczyk – „Do sosny polskiej” Karola Wojtyły, natomiast Kamila Wolas – „Kto chce bym go kochała” Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Dziewczyny pięknie wyrecytowały utwory, godnie reprezentując naszą szkołę. Paulina Wawrzyńczyk z klasy III b zajęła I miejsce. 26 marca weźmie udział w etapie powiatowym, który odbędzie się w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej  w Wodzisławiu Śląskim. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczennicom!

gr1 800x600gr3 800x600

  ROK DLA NIEPODLEGŁEJ

W związku z ogłoszeniem roku szkolnego 2017/2018 „Rokiem dla Niepodległej” uczniowie naszej szkoły przygotowują się do 100 rocznicy obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości. Jednym z działań jest zbieranie informacji i źródeł historycznych, opracowywanie referatów oraz pogadanki podczas lekcji historii i wiedzy o społeczeństwie. W późniejszych terminach odbędą się również konkursy tematyczne.

niepodlega 800x600

 

PROPOZYCJE CIEKAWYCH KONKURSÓW ZNAJDZIECIE NA STRONIE KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH PO KLIKNIĘCIU NA ZDJĘCIE FLAGI.

 

 

 

 

 

 

KONKURS WIEDZY POŻARNICZEJ

15 marca 2018 r. odbył się szkolny etap Konkursu Wiedzy Pożarniczej. Wzięło w nim udział 17 uczniów – 10 ze szkoły podstawowej i 7 z gimnazjum. Uczestnicy rozwiązywali test, który w klasach młodszych składał się z 25 pytań, a w klasach starszych z 30. Do dalszego etapu zakwalifikowało się 5 najlepszych osób w każdej kategorii wiekowej.
szkoła podstawowa:

I – Natalia Komarek (25/25)

II – Oliwia Nowosad

III – Mikołaj Skwira

IV – Wiktoria Grzonka

V – Nikola Wuwer

klasy VII i gimnazjum:

I – Emilia Książek

II – Zuzanna Knura

III – Adrian Kotula

IV – Sergiusz Wrożyna

IV – Konrad Marek

Konkurs zorganizowała i przeprowadziła pani Mirosława Bura przy współpracy druha Adama Brudnego – strażaka z OSP Mszana. Zdobywcy I, II i III miejsca otrzymali puchary. Gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnym etapie!

pozarniczy11 800x600

GMINNY KONKURS RECYTATORSKI DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI

Natalia Komarek z klasy IVb zajęła III miejsce w Gminnym Konkursie Recytatorskim dla uczniów klas IV-VI SP, który odbył się 15 marca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Połomi. Teraz będzie reprezentowała naszą szkołę w etapie powiatowym, który odbędzie się 22 marca w Rydułtowskim Centrum Kultury. W konkursie na szczeblu gminnym wzięli również udział Mikołaj Skwira oraz Filip Sokołowski. Gratulujemy wszystkim uczestnikom, a Natalii życzymy powodzenia w dalszych zmaganiach!

gminny recytatorski

ŚWIĘTO LICZBY PI

14 marca blisko 100 uczniów naszej szkoły wzięło udział w obchodach XII Święta Liczby Pi zorganizowanych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w ramach Festiwalu Nauk Ścisłych i Przyrodniczych. Mieli możliwość uczestniczenia w ciekawych wykładach, pokazie doświadczeń, doskonalili umiejętność logicznego myślenia, rozwiązywali zagadki matematyczne i łamigłówki oraz składali origami. Przekonali się, że naukę można doskonale łączyć z zabawą.

DSC 0251 800x600

Dzień wybrano nieprzypadkowo, nawiązuje on do amerykańskiego zapisu daty 14 marca czyli 3,14. Liczba pi fascynuje swoją nieskończonością, ma w sobie pewną tajemnicę. 14 marca urodził się wielki fizyk Albert Einstein.

DSC 0543 800x600

part000003 800x600

part00065001 800x600

Wyjazd zorganizowano w ramach projektu „Edukacja na miarę potrzeb – zwiększenie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Mszanie”

logo111

Konkurs recytatorski

recytatorski

12 marca odbył się szkolny etap Konkursu Recytatorskiego dla uczniów klas IV-VI. Wzięli w nim udział: Zuzanna Halfar, Natalia Komarek, Mikołaj Skwira, Oliwia Gąsior, Marta Wnuk, Filip Sokołowski oraz Emilia Gonsior. Do etapu gminnego, który odbędzie się 15 marca w Połomi, przeszli: Filip Sokołowski (I miejsce), Natalia Komarek (II miejsce) i Mikołaj Skwira (III miejsce). Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a najlepsi recytatorzy nagrody książkowe. Gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszych zmaganiach!

DZIEŃ PATRONA

2 marca 2018 r. społeczność szkolna obchodziła święto swojego patrona – św. Kazimierza. Po uroczystej mszy świętej odbyła się akademia, podczas której uczniowie w balladzie „Szczęśliwym być” oraz przedstawieniu „Pamiętajcie o ogrodach” udowodnili, że szczęście tak naprawdę tkwi w każdym z nas – trzeba je tylko umiejętnie odszukać. Najszczęśliwsi są nie ci, którzy opływają w bogactwa, ale ci, którzy potrafią dostrzec i docenić śpiew ptaków, zapach kwiatów, szum drzew, kolory tęczy, śmiech dziecka…

DSC 0392 800x600

Tradycyjnie już wręczone zostały „Kaziuki”, czyli nagrody przyznawane nauczycielom przez uczniów. W tym roku otrzymały je panie: Mirosława Bura oraz Wiesława Tatarczyk-Sitek. Nowością jest przyznawanie tzw. „Kaziuczków” – nagród dla uczniów będących wzorem w nauce i zachowaniu. Wśród uczniów szkoły podstawowej nagrodzeni zostali: Natalia Komarek oraz Jakub Szymański. W gimnazjum wyróżniono Monikę Pinior oraz Marcina Modzelewskiego. Serdecznie gratulujemy nagrodzonym nauczycielom i uczniom.

DSC 0492 800x600DSC 0500 800x600

DSC 0496 800x600

Nagrodzono również uczniów, którzy wzięli udział w konkursach dotyczących patrona. W konkursie na lapbook o św. Kazimierzu I miejsce zajęła Natalia Komarek, II – Zuzanna Płaczek, a III – Emilia Gonsior, Natalia Leśniewska oraz Agnieszka Mucha. W konkursie plastycznym pt. „W czym mogę naśladować św. Kazimierza” I miejsce zajęli Julia Pośpiech i Bartek Książek, II – Kacper Tatarczyk oraz Oliwia Ledwoń, III – Dawid Klaja, Alicja Gajdosz, Monika Mucha oraz Magdalena Komarek. Najpiękniejsze wiersz o św. Kazimierzu napisały Natalia Leśniewska, Monika Pinior oraz Aleksandra Kowalska. Pozostałe osoby biorące udział w konkursach również zostały nagrodzone.
W tym dniu wręczono także nagrody za udział w konkursie na najpiękniejsze drzewo genealogiczne. Wszystkie prace były piękne, dlatego też komisja konkursowa przyznała uczniom wyróżnienia. Otrzymali je: Natalia Komarek, Anna Świątek, Waldemar Szymański, Jakub Szymański, Bartosz Kroczek, Tomasz Pełka, Zofia Kin, Łukasz Bohm, Paweł Gonsior, Paweł Skrzyszowski, Kamil Kiermaszek oraz Paweł Maciończyk.

 Konkurs Recytatorski

recytator 800x600

Miło nam poinformować, że Magdalena Komarek z klasy Ib SP zajęła II miejsce (w swojej kategorii wiekowej) na Powiatowym Konkursie Recytatorskim w Języku Angielskim dla klas I-III, który odbył się 27 lutego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Arki Bożka w Rydułtowach. Madzia zaprezentowała się w wierszu „My Next Door Neighbor Is A Witch”. W konkursie swoich sił spróbowali również Amadeusz Szmuk z klasy II oraz Błażej Kruczek z klasy IIIa. Amadeusz wyrecytował wiersz „A Worm In My Pocket”, a Błażej – „Sick”.

Magdę i Amadeusza do konkursu przygotowała pani Sylwia Probierz, a Błażeja pani Daria Szermuszyn. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Wspólnie w górach

Od 25 lutego 20 uczniów z klas III i IV SP bierze udział w projekcie „Wspólnie w górach”, który realizowany jest w czeskich Jesionikach w ramach programu „Przekraczamy granice”. Dzięki 7-dniowemu kursowi uczestnicy mają nauczyć się podstaw narciarstwa. Integracja naszych uczniów z podopiecznymi szkoły w Budisovie pozwoli również na wzajemne poznanie języka, kultury i obyczajów sąsiadujących ze sobą krajów.
W pierwszym dniu pobytu uczniowie przymierzali i dopasowywali sprzęt narciarski oraz zaczęli integrację z pozostałymi uczestnikami. 

narty

PO ROKU ZMAGAŃ – OGROMNY SUKCES!!!
Miło nam poinformować, że nasza szkoła zajęła I miejsce w kategorii gimnazjum w konkursie „Nie truj sąsiada!”, który był jedną z inicjatyw przeprowadzonych w ramach międzygminnej kampanii edukacyjno-ekologicznej „Gmina z (dobrą) energią!”. Dzisiaj przedstawiciele uczniów: Monika Pinior, Martyna Nogły i Sebastian Błatoń wraz z koordynatorką projektu – panią Wiesławą Tatarczyk-Sitek odebrali nagrodę o wartości 5000 zł. Gratulujemy wszystkim osobom biorącym udział w akcji i dziękujemy Rodzicom naszych uczniów, którzy angażowali się w podejmowane przez szkołę działania.

1wygrana

 UNICEF – „Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę”

pomoc [800x600]

Dzisiaj (25.01.2018 r.) w naszej szkole odbyło się podsumowanie projektu UNICEF – „Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę”. Uczniowie należący do koła teatralnego: Paulina Wawrzyńczyk, Patrycja Powieśnik, Emilia Książek, Agnieszka Mucha, Kamila Wolas, Zuzia Halfar, Natalia Komarek, Monika Pinior, Weronika Moczała, Patryk Baran i Sebastian Błatoń wystawili „Dziewczynkę z zapałkami”. Po przedstawieniu odbył się kiermasz charytatywnych poduszek i maskotek, które uszyli uczestnicy akcji. Udało nam się zebrać aż 1600 zł! Pieniądze przekazane zostaną na pomoc syryjskim dzieciom. Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w akcję, a szczególnie pani Marcie Cieślik, która koordynowała wszytkie działania.

MARSZ PAMIĘCI

marsz

21 stycznia 2018 r. 19 uczniów naszej szkoły wraz z opiekunami dołączyło do uczestników VII Marszu Pamięci. Inicjatywa ta, zapoczątkowana przez pana Jana Stolarza, ma na celu kultywowanie pamięci o ofiarach Marszu Śmierci, które w styczniu 1945r. musiały przejść trasę Oświęcim-Wodzisław Śląski.

NOWOROCZNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ DWÓJEK – MIX

16 stycznia uczniowie naszej szkoły rozegrali turniej piłki siatkowej dwójek mieszanych.
W turnieju uczestniczyło 10 dwójek, podajemy ich skład.

 1. Milena Anioł – Kacper Sikora
 2. Agata Masłowska – Mateusz Tkocz
 3. Emilia Książek – Bartosz Tatarczyk
 4. Paulina Wawrzyńczyk – Bartosz Brudny
 5. Angelika Sitek – Patryk Baran
 6. Alicja Sobala – Dawid Kin
 7. Agnieszka Mucha – Sebastian Błatoń
 8. Natalia Zając – Szymon Kowalski
 9. Monika Pinior – Szymon Sumara
 10. Wiktoria Greszkiewicz – Krzysztof Marekwicatenis

Każda z drużyn rozegrała około 6 meczów, gra była niezwykle zacięta i wyrównana.

Udział i walka w turnieju wymagała od uczestników wiele wysiłku i determinacji.

Najlepsze trzy dwójki turnieju otrzymały nagrody rzeczowe:

Emilia Książęk – Bartosz Tatarczyk – miejsce I

Wiktoria Greszkiewicz – Krzysztof Marekwica – miejsce II

Paulina Wawrzyńczyk – Bartosz Brudny – miejsce III

Uczniowie naszej szkoły mogą uczęszczać na zajęcia dodatkowe z piłki siatkowej dzięki programowi ministerialnemu o nazwie Szkolne Kluby Sportowe. Organizatorem turnieju i prowadzącym zajęcia jest pan Marcin Sosna.

Również w okresie ferii uczniowie uczestniczący w programie mogą uczęszczać na zajęcia. W poniedziałek, środę i piątek od godziny 7.00 do 9.00 zajęcia z piłki siatkowej poprowadzi pan Marcin Sosna. Pani Ewa Kurpis będzie prowadziła zajęcia we wtorek, czwartek i piątek z gier i zabaw zespołowych w godzinach od 7.00 do 9.00.

              POWIATOWY KONKURS CZYTELNICZO-PLASTYCZNY                     „UBIERZ SIĘ W KSIĄŻKĘ”

nagroda [800x600]

Uczennica klasy IIIb gimnazjum – Paulina Wawrzyńczyk – zdobyła wyróżnienie w II POWIATOWYM KONKURSIE CZYTELNICZO-PLASTYCZNYM „UBIERZ SIĘ W KSIĄŻKĘ” zorganizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim oraz Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim. Konkurs polegał na wykonaniu pracy plastycznej dotyczącej książki – plakatu z wykorzystaniem techniki sleevface oraz napisaniu recenzji tej książki. 15 grudnia, podczas finału konkursu, Paulina otrzymała dyplom oraz nagrody. Nasza uczennica została doceniona za bardzo dobrze zrobione zdjęcie z książką pt. „Koszmar Morfeusza”, a tym samym wyróżniona spośród 30 nadesłanych prac. W konkursie wzięła również Emilia Książek z klasy IIIb gimnazjum. Gratulujemy sukcesu!

ACH, CO ZA NOC! NIEZWYKŁA NOC!

koleda3
13 grudnia 2017 odbyło się szkolne kolędowanie. Były jasełka, popisy uczniów oraz świąteczny kiermasz. Na koniec swoją obecnością zaszczycił nas Mikołaj. Dziękujemy wszystkim za tak liczny udział!

Szlachetna Paczka

paczka

Serdecznie dziękujemy całej społeczności szkolnej za włączenie się w tegoroczną Szlachetną Paczkę!

ŚWIĄTECZNA KARTKA ZACHĘCAJĄCA DO OSZCZĘDZANIA – KONKURS SKO

ko1ko2

ko3

Członkowie Szkolnej Kasy Oszczędności wzięli udział w konkursie na świąteczną kartkę. Otrzymaliśmy 26 pięknie wykonanych kartek z elementami związanymi z oszczędzaniem. Jak co roku komisja dla wszystkich uczestników przyznała I, II i III miejsca. Kartki autorstwa: Rafała Grzegoszczyka, Błażeja Kruczka, Błażeja Leśniewskiego, Magdaleny Komarek, Julii Rduch, Julii Marciniszyn, Kacpra Tatarczyka i Jakuba Lubszczyka, którzy zajęli I miejsce, ozdobią główny hol banku PKO w Jastrzębiu- Zdroju. Nagrody dla wszystkich uczestników ufundowało SKO.

 Wyróżnienie dla Sergiusza

 foto

Sergiusz Wrożyna został wyróżniony w konkursie fotograficznym, którego tematem przewodnim była przyroda ojczysta. 9 grudnia w siedzibie Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Siemianowicach Śląskich odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie. Sergiusz dumnie reprezentował naszą szkołę. Życzymy dalszych sukcesów i motywacji do działania.

Gminny Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego

tenis1

7 grudnia odbył się Gminny Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego. Zawody zostały rozegrane w trzech kategoriach wiekowych: chłopcy klas IV-VI SP, dziewczęta klas VII SP – III gimnazjum oraz chłopcy klas VII SP – III gimnazjum. W turnieju wzięły udział 32 osoby. Organizatorem zawodów był pan Marcin Sosna. Nagrody ufundował UMKS „DELFIN” Gmina Mszana. 
Przedstawiamy wyniki:
IV-VI chłopcy:
I miejsce – Kamil Tatarczyk
II miejsce – Mikołaj Skwira
III miejsce – Patryk Capanda
VII SP – III gimnazjum dziewczęta:
I miejsce – Wiktoria Greszkiewicz 
II miejsce – Alicja Sobala 
III miejsce – Alicja Śmietanowska
VII SP – III gimnazjum chłopcy:
I miejsce – Mateusz Zaskórski
II miejsce – Bartosz Tatarczyk
III miejsce – Marek Wolner
Gratulujemy!

MIKOŁAJ W NASZEJ SZKOLE

mikolaj

„Święta Bożego Narodzenia w krajach Europy”

kl2

5 grudnia odbył się w naszej szkole konkurs pod hasłem: „Święta Bożego Narodzenia w krajach Europy”. Chętni uczniowie klas II i III SP musieli wykazać się znajomością zagadnień związanych ze Świętami Bożego Narodzenia w krajach Unii Europejskiej, natomiast pierwszoklasiści mieli możliwość oddania pracy plastycznej – „Świąteczna bombka” – ukazującej obrazki związane z danym państwem europejskim. 
Zwycięzcami konkursu plastycznego zostali: Julia Marciniszyn, Bartosz Książek, Julia Rduch, Martyna Brachmańska, Magdalena Komarek, Alicja Bednarska, Zuzanna Kokot, Błażej Leśniewski, Miłosz Pogorzelski oraz Marek Juński. 
W konkursie sprawdzającym wiedzę I miejsce zajął Błażej Kruczek (IIIa), II – Szymon Koniński (II), Nina Hajska (IIIa) oraz Michał Kowalik (IIIc), a III – Julia Sosna (IIIa). 
Konkurs przygotowały i przeprowadziły panie: Danuta Bura i Maria Mitko. Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz ozdoby świąteczne. Pozostali uczestnicy konkursu również dostali drobne upominki. Gratulujemy!

MSZANA EXPRESS SMOG OFF!

smog

27 listopada odbyła się niecodzienna gra terenowa pt. „MSZANA EXPRESS SMOG OFF!”. Została ona zorganizowana w ramach projektu “Nie truj sąsiada”. Trzyosobowe drużyny miały do pokonania trasę rozpoczynającą się pod Szkołą Podstawową im. św. Kazimierza w Mszanie, a kończącą w Parku Aktywnej Rekreacji. W skład drużyn weszli:
Drużyna 1 – Wójt Gminy Mszana – pan Mirosław Szymanek, Krzysztof Marekwica i Jan Świątek.
Drużyna 2 – dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Kazimierza w Mszanie – pani Dorota Pukowiec, Paulina Wawrzyńczyk i Daniel Pietryka.
Drużyna 3 – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mszanie – pan Rafał Jabłoński, Weronika Hojka i Adrian Kotula.
Drużyna 4 – pani Urszula Tchorowska (przedstawicielka nauczycieli), Monika Pinior i Szymon Kowalski.
Drużyna 5 – pani Aniela Gąsior (przedstawicielka rady sołeckiej), Patrycja Powieśnik i Emilia Książek.
Drużyna 6 – pani Ewa Petlakowska (przedstawicielka rodziców), Natalia Zając i Dawid Gajdera. 
Cała trasa składała się z 8 etapów, podczas których zawodnicy musieli wykazać się wiedzą, pomysłowością oraz sprawnością fizyczną. Uczestnicy stosowali się do zapisów zawartych w instrukcji, którą każda drużyna otrzymała przed wystartowaniem. Ideą gry było uzmysłowienie społeczności szkolnej i lokalnej szkodliwości smogu oraz zachęcanie wszystkich do działań, które ograniczyłyby jego emisję.
Rywalizacja była zacięta, nie przeszkadzała nawet zimowa aura. Zawodnicy bardzo angażowali się we wszystkie konkurencje. Pierwsze miejsce zajęła drużyna 2, drugie miejsce przypadło drużynie 4, a trzecie – drużynie 1. Nagrody były bardzo pro-ekologiczne. W myśl zasady: ZAMIAST SAMOCHODU – ROWER, ZAMIAST SAMOCHODU – HULAJNOGA, ZAMIAST SAMOCHODU – NOGI zwycięzcy objechali park na rowerze, drużyna, która zajęła II miejsce dokonała tego samego na hulajnodze, a zdobywcy miejsca III przebiegli dookoła parku.
Serdecznie dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom i uczniom za wzięcie udziału w zorganizowanej przez nas grze terenowej! 

aids


ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z AIDS

W ramach Światowego Dnia Walki z AIDS, który obchodzony jest 1 grudnia, w naszej szkole odbył się konkurs wiedzy o HIV i AIDS „Wiem i jestem świadomy”. W konkursie wzięło udział 20 osób. Najlepsze wyniki uzyskały: Emilia Książek – I miejsce, Amelia Holona – II miejsce i Milena Anioł – III miejsce. Rozdanie nagród i pamiątkowych dyplomów odbyło się 5 grudnia. Serdecznie gratulujemy uczennicom i życzymy dalszych sukcesów. Konkurs zorganizowała pani Beata Komarek.

KU PAMIĘCI

pamiec

 29 listopada 2017r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w uroczystości podsumowującej realizację projektu „KU PAMIĘCI” POPRAWA INFRASTRUKTURY ZWIĄZANEJ Z GROBEM OFIAR MARSZU ŚMIERCI W MSZANIE. Młodzież wystąpiła z programem artystycznym poruszającym tematykę II wojny światowej i marszu śmierci. Uczniowie odebrali również z rąk Wójta Gminy Mszana – pana Mirosława Szymanka oraz przewodniczącego Rady Gminy – pana Andrzeja Kaperczaka nagrody za udział w konkursach zorganizowanych w naszej szkole w ramach projektu „Ku pamięci”. 
Oba konkursy (wiedzy i plastyczny) cieszyły się dużym zainteresowaniem – wzięło w nich udział 80 osób. W konkursie plastycznym wyróżnionych zostało 10 prac autorstwa: Julii Sosny (IIIa), Pawła Maciończyka (IVb), Justina Trzeciaka (IIIc), Hanny Urbanek (IIIc), Jessicy Gajdery (IIIb), Piotra Brudnego (IIIc), Oliwii Bryc (IVb), Julii Pośpiech (IIIb), Natalii Komarek (IVb) oraz Bartosza Kroczka (IVb).
Konkurs sprawdzający wiedzę przeprowadzony został w dwóch kategoriach wiekowych: klasy V-VI SP oraz klasa VII SP i gimnazjum. Prezentujemy wyniki:
klasy V-VI SP
I miejsce Nicol Eliasz klasa Va
II miejsce Zuzanna Płaczek klasa Va
Paulina Zerzoń klasa VIb
Julia Kochańska klas VIb
III miejsce Mikołaj Skwira klasa Va
Emilia Krzyształa klasa VIb

klasy VII SP i II-III gimnazjum
I miejsce Aleksandra Kowalska klasa VIIb
II miejsce Emilia Książek klasa IIIb
Paulina Wawrzyńczyk klasa IIIb
III miejsce Emilia Kloch klasa VIIa

 Dla całej młodzieży uczestnictwo w tak ważnym wydarzeniu było niezwykłą lekcją historii. Miejmy nadzieję, że pamięć o tych dramatycznych czasach nigdy nie zaginie.

Sukcesy naszych uczennic

Magda

Zuzia

Zuzia Płaczek – uczennica klasy Va – zajęła I miejsce w konkursie „Wygraj szansę”, który odbył się 27 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury w Pszowie. Zaśpiewała piosenkę Dominiki Ptak pt. „Anioły”. Zuzia wygrała nagranie w studiu oraz statuetkę. Serdecznie gratulujemy sukcesu!

27 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury w Pszowie odbyła się Gala Laureatów II Pszowskiego Przeglądu Pieśni i Piosenki Patriotycznej. Nasza uczennica – Magdalena Komarek z klasy Ib SP osiągnęła ogromny sukces, bowiem zajęła II miejsce. Serdecznie gratulujemy Madzi! 

 

Akademia z okazji Święta Niepodległości

 niepodl

9 listopada odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca odzyskanie przez Polskę niepodległości. Uczniowie podczas „lekcji historii” przypomnieli o 123 latach niewoli, a następnie o radości, która nastąpiła 11 listopada 1918r. Całość dopełniła recytacja oraz piękny śpiew. Zuzia Płaczek wykonała piosenkę „Tu wszędzie jest moja ojczyzna”, Jacek Wawrzyczny – „O mój rozmarynie”, a Madzia Komarek – „Pytasz mnie o Polskę”.
W akademii wzięli udział: Julia Knura, Hania Urbanek, Magda i Natalia Komarek, Patrycja i Natalia Jarząbek, Zuzia Płaczek, Zuzia Halfar, Mikołaj Skwira, Jacek Wawrzyczny, Kacper Ledwoń, Kacper Kołeczko, Filip Sokołowski, Karol Wita oraz Tymek Skwira. 
Dziękujemy uczniom za zaangażowanie i lekcję patriotyzmu!

SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE „ENGLISH VOCABULARY GENIUS”

ang

7 listopada w Szkole Podstawowej w Skrzyszowie odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego „English Vocabulary Genius”. W eliminacjach szkolnych wzięło udział 504 uczniów z 42 placówek. Nasi uczniowie byli przygotowywani pod kierunkiem pań: Sylwii Probierz, Darii Szermuszyn oraz Anny Cuber. Do ścisłego finału przeszło 111 uczestników. 8 uczniów naszej szkoły zostało laureatami: Jakub Szymański (IVb), Weronika Moczała (IIIa gimnazjum), Marta Wnuk (Va), Dawid Gajdera (IIIa gimnazjum), Milena Anioł ( IIIb gimnazjum), Sergiusz Wrożyna (VIIb), Emilia Książek (IIIb gimnazjum) oraz Kamil Tatarczyk (VIa). Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom pracowitości i wytrwałości oraz życzymy dalszych sukcesów!

NOWY SZKOLNY ROK – DO OSZCZĘDZANIA KROK

DSCNsko 800x600

            Pod takim hasłem 31 października odbyła się akademia SKO zorganizowana z okazji Światowego Dnia Oszczędzania. Swoją obecnością zaszczyciła nas pani Jolanta Kurek – dyrektor banku PKO BP w Jastrzębiu-Zdroju. Akademię przygotowali uczniowie klasy IIIa, prezentując przedstawienie o treści ekologicznej pt. „Cztery żywioły”. Następnie odbyła się lekcja o oszczędzaniu, podczas której uczniowie prezentowali zalety konta i możliwości, jakie daje aplikacja SKO. W poczet SKO przyjęto nowych członków – 30 pierwszoklasistów. Otrzymali oni pamiątkowe statuetki z żyrafą Lokatką przypominającą o systematycznym oszczędzaniu. Wręczono także nagrody za zbiórkę makulatury, którą przeprowadzono w ramach akcji „ Podaruj dzieciom uśmiech” zorganizowanej przez Fundację „Przyjazny Świat Dziecka”. Wspólnie z Samorządem Uczniowskim udało nam się zebrać 2170 kg makulatury. Nagrody otrzymali: Emilia Kloch, Aleksandra Kowalska, Sandra Gawlica, Jakub Zając oraz Wojciech Juński. Monika Mucha z klasy IIIa otrzymała nagrodę za największą ilość zebranych puszek aluminiowych. Ogłoszono także kolejną edycję zbiórki makulatury. W tym roku szkolnym zaproponowano klasowy konkurs, który wyłoni najaktywniejszą klasę oraz poszczególne osoby. Kolejny konkurs będzie polegał na wykonaniu kartki świątecznej z elementami o oszczędzaniu. Szczegóły i terminy konkursów zamieszczone zostały na gazetce SKO. Pani Mir