Nasza szkoła jest wesoła i do środka szybko woła!

32 472 02 01

gim-mszana@wp.pl

44-325 Mszana

ul. Sportowa 3

07:00 - 16:00

Pon.- Pt.

32 472 02 01

gim-mszana@wp.pl

44-325 Mszana

ul. Sportowa 3

07:00 - 16:00

Pon.- Pt.

Nasza szkoła jest wesoła i do środka szybko woła!

32 472 02 01

gim-mszana@wp.pl

44-325 Mszana

ul. Sportowa 3

07:00 - 16:00

Pon.- Pt.

32 472 02 01

gim-mszana@wp.pl

44-325 Mszana

ul. Sportowa 3

07:00 - 16:00

Pon.- Pt.

Doradca zawodowy

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie województwa śląskiego na rok szkolny 2024/2025

Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych powiatu wodzisławskiego na rok szkolny 2024/2025

Oferta szkół ponadpodstawowych z Jastrzębia – Zdroju na rok szkolny 2024/2025

POWIAT WODZISŁAWSKI 

INFORMATOR NABOROWY NA ROK SZKOLNY 2023/2024 

https://www.powiatwodzislawski.pl/oswiata/pliki/2023/03/Informator-Naborowy-23-24_compressed.pdf

WERSJA CYFROWA INFORMATORA NABOROWEGO

https://www.powiatwodzislawski.pl/oswiata/pliki/2023/03/informator-23-24-dostepny-cyfrowo.pdf

OFERTA EDUKACYJNA PLACÓWKI DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

https://www.powiatwodzislawski.pl/oswiata/pliki/2023/03/Oferta-ZPSWR.pdf

https://www.powiatwodzislawski.pl/oswiata/pliki/2023/03/oferta-ZPSWR-dostepna-cyfrowo.pdf

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie województwa śląskiego na rok szkolny 2023/2024.

 1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa śląskiego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych,
  tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i  klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024 –  załącznik nr 1,
  2.     Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa śląskiego, w tym terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznych branżowych szkół  II stopnia oraz na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2023/2024 – załącznik nr 2 (Tabela 1 i 2)
  Załącznik 1: Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, na rok szkolny 2023/2024
  Załącznik 2: Podstawa prawna: Art. 154 ust.1 pkt. 2, art.161 ustawy prawo oświatowe (Dz. U. 2021 r. poz. 1082
  ze zm.)
  Tabela 1 Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klasy I publicznych branżowych szkół II stopnia oraz na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznych szkół policealnych na rok szkolny2023/2024, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się 4 września 2023 r.

Szkolne doradztwo zawodowe

Jednym z istotnych zadań stojących dziś przed szkołą jest sprostanie wyzwaniom jakie wynikają ze zmian we współczesnym rynku pracy. Szkoła zobowiązana jest w związku z tym podjąć wszelkie działania, aby wesprzeć ucznia na każdym etapie planowania przyszłości edukacyjno – zawodowej

Drogi Uczniu, jeżeli…

… zgłoś się do szkolnego doradcy zawodowego!

Skip to content