Nasza szkoła jest wesoła i do środka szybko woła!

32 472 02 01

gim-mszana@wp.pl

44-325 Mszana

ul. Sportowa 3

07:00 - 16:00

Pon.- Pt.

32 472 02 01

gim-mszana@wp.pl

44-325 Mszana

ul. Sportowa 3

07:00 - 16:00

Pon.- Pt.

Nasza szkoła jest wesoła i do środka szybko woła!

32 472 02 01

gim-mszana@wp.pl

44-325 Mszana

ul. Sportowa 3

07:00 - 16:00

Pon.- Pt.

32 472 02 01

gim-mszana@wp.pl

44-325 Mszana

ul. Sportowa 3

07:00 - 16:00

Pon.- Pt.

Historia szkoły


Historia szkoły

CZASY NAJDAWNIEJSZE

Pierwsze wzmianki na temat oświaty w Mszanie sięgają drugiej połowy XVII wieku. Szkoła istniała prawdopodobnie w mieszkaniu ówczesnego nauczyciela, organisty – Mikołaja Gąsiora. Potrafił on czytać i pisać, a ponadto śpiewał i grał. Było to wtedy bardzo wiele.
W ciężkich czasach germanizacji krzewienie oświaty było rzeczą niezwykle istotną, zwłaszcza, że przez wieki Mszana pod tym względem była dość zaniedbana. W okresie zaborów na jej terenie była szkoła 3 – klasowa, w której nauka odbywała się w języku niemieckim. W 1819 roku został wybudowany nowy drewniany budynek na górce w pobliżu kościoła. Nauczycielem był Jan Tomala, wykształcony jak na ówczesne czasy, bo ukończył gimnazjum w Głogówku. Popadał on jednak w ciągłe konflikty z mieszkańcami wsi.

POWSTANIA ŚLĄSKIE I OKUPACJA

Historia lat 1919 – 1921 to okres zrywów powstańczych w walce o polskość. Rok 1921 definitywnie przyniósł rozstrzygnięcie sprawy Śląska. Mszana była znowu polska, co miało duże znaczenie dla nauczania. Szkoła umiejscowiona była w budynku dawnego Urzędu Gminy znajdującego się wówczas w pobliżu kościoła. Mieścił on zaledwie cztery klasy. Ze względu na ciasnotę i trudne warunki nauki społeczeństwo Mszany zdecydowało się na budowę nowej szkoły. Prace zostały ukończone w 1938 roku. Jedną z pierwszych nauczycielek była Wanda Hanuszkiewicz -Sitek.

Budynek powstał na gruntach rolników Józefa i Wincentego Tatarczyków.
Wyposażono go w piece kaflowe i meble. Na dole była pracownia z warsztatami, kuchnia i jadalnia z podłogą drewnianą. Wodę czerpano ze studni. Do szkoły dołączone było mieszkanie dla kierownika i woźnego. Znajdowały się w nim łazienka z wanną, bieżąca woda, piece kaflowe. Szkoła była najpiękniejsza w całej gminie. Jej kierownictwo powierzono Edwardowi Kisielewskiemu. Wkrótce otrzymała ona imię św. Kazimierza i sztandar. Jednak nauka trwała tylko rok, gdyż 1września 1939 r. nad wsią pojawiły się niemieckie samoloty, nastał okres okupacji, zapadła długa, trwająca sześć lat wojenna noc. Jest to pamiętny czas w życiu całego narodu. Podczas wojny zawieszono naukę w języku polskim, a w budynku kwaterowało wojsko niemieckie. Lata te przyniosły ludziom śmierć, łzy i rozpacz.

Wreszcie nadszedł czas wolności. 25 marca 1945 r. to pamiętna data dla mieszkańców wsi. Front przesunął się w kierunku Berlina, wróg musiał opuścić nasze ziemie. Mszana znowu była wolna. Jednak działania wojenne pozostawiły trwały ślad, spowodowały kompletne zniszczenie budynku szkolnego. Było ono tak wielkie, że uniemożliwiło naukę w pierwszych miesiącach po wyzwoleniu. Piękny do jesieni 1938 roku gmach szkoły straszył teraz pustkami wybitych okien i rumowiskiem zawalonych ścian części budynku. Pociski artyleryjskie uczyniły wyłomy w murach i dachu szkoły. Wybito wszystkie szyby, w wielu klasach podłożono ogień, który je doszczętnie zniszczył. Pastwą płomieni padły meble, sprzęty, pomoce naukowe i wiele innych cennych rzeczy, w tym kronika szkolna. Drzwi do klas szukano w okolicznych okopach. Wszędzie były porozrzucane resztki słomy, puszki po konserwach i amunicja pozostawiona przez wycofujące się wojsko okupanta.

POWOJENNA ODBUDOWA

Wkrótce rozpoczęto zapisy dzieci do szkoły, a 11 czerwca 1945 r. zabrzmiał pierwszy dzwonek. Po wojnie wrócili Eustachy Dudziński – kierownik szkoły na Granicach i Wanda Hanuszkiewicz – Sitek, która zajęła się również spisywaniem dzieci szkolnych z całej wsi. Próbowała prosić ludzi o pomoc materialną dla szkoły, ale ze względu na trudną sytuację nie byli w stanie jej udzielić. Chętnie uczestniczyli za to w odbudowie. Pomagały też dzieci i młodzież. W roku szkolnym 1945/46 załatano dziury, wstawiono szyby w oknach. Od października 1945 roku uczęszczało do szkoły 346 uczniów.

Z roku na rok było coraz lepiej dzięki remontom, zmianom i ciągłemu doposażeniu. Za wzór szlachetnej osobowości i społecznikowskiej postawy dla dobra wiejskiej wspólnoty bez wątpienia można uznać Ernesta Steuera – kierownika mszańskiej podstawówki w latach 1945-52 ..Po studiach pedagogicznych bez reszty poświęcił się krzewieniu oświaty wśród dzieci i dorosłych. Na jego brakach spoczął obowiązek zorganizowania nauczania w powojennej Mszanie. Dał upust swoim ambicjom, sam zakasał rękawy i z niebywałym poświęceniem zabrał się do odgruzowania szkoły. Nie pozostał bez wsparcia, gdyż widząc jego zapał do pracy, mieszkańcy Mszany rychło sami przyszli z pomocą, biorąc udział przy porządkowaniu i remontowaniu budynku. Przychodzili nowi nauczyciele, ale większość z nich nie pozostała tu na długo. Po prostu nie wytrzymywali nawału pracy i odchodzili. Z każdym dniem szkoła i teren wokół niej prezentował się coraz lepiej. Dzięki poświęceniu i zaangażowaniu poszczególnych kierowników szkoły począwszy od Ernesta Steuera, przez Leona Szarka, Huberta Hermana, Roberta i Marię Pawelów szkoła nabierała odpowiedniego wyglądu.

SZKOŁA W XX WIEKU        

W latach 50-tych zaczęto się zajmować wystrojem poszczególnych klas, odmalowano sale lekcyjne, zaopatrzono je w podstawowe pomoce naukowe, zamontowano oświetlenie.

W latach 60-tych nastąpiły istotne zmiany. W szkole otwarto bibliotekę, która w 1965 roku liczyła 2960 pozycji. W 1973 roku powołano Zbiorczą Szkołę Gminną w Mszanie. Jej dyrektorem został mgr Stanisław Kałamacki. Dnia 9 maja 1977 r. Komitet Rodzicielski zafundował szkole sztandar i nadano jej imię gen. Karola Świerczewskiego. Wiele dobrego dla naszej szkoły zrobiła pani dyrektor Wanda Bednarz pełniąca swoją funkcję w latach 1982 – 1999. Dzięki niej szkoła zyskała sobie opinię dobrej placówki oświatowo – wychowawczej. Dnia 8 listopada 1991 roku wrócono do dawnego sztandaru. Ponownie nadano jej imię św. Kazimierza. W roku 1995 oddano do użytku salę gimnastyczną z zapleczem i cztery sale lekcyjne.

WSPÓŁCZEŚNIE …

W roku 1999 dyrektorem szkoły została pani Dorota Pukowiec. Od 2004 roku pełni ona funkcję dyrektora Zespołu Szkół w Mszanie, gdyż decyzją władz Gminy Mszana połączono Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Mszanie.

Dzięki staraniom Pani Dyrektor baza szkoły jest ciągle rozwijana i modernizowana. Nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje oraz uzyskują kolejne stopnie awansu zawodowego. Uczniowie mają możliwość zdobywania wiedzy w dobrze wyposażonych salach lekcyjnych oraz pracowniach komputerowych.

Tak wygląda nasza szkoła po termomodernizacji

Zadanie pn. “Termomodernizacja wraz z ograniczeniem zużycia energii i niskiej emisji w budynku Zespołu Szkół w Mszanie” było realizowane od listopada 2018 roku do listopada 2019 roku. Wykonawcą prac była wyłoniona w przetargu firma POL-KATO II FHU Agnieszka Ciosek z siedzibą w Katowicach.

Na termomodernizację budynku Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach konkursu RPO WSL 2014-2020, poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT. Dofinansowanie wynosi ponad 1.105.000 zł. Koszt inwestycji, po uwzględnieniu robót dodatkowych, to ponad 4,2 mln zł.

Obecnie w szkole pracuje 38 nauczycieli i 14 pracowników obsługi. W 16 oddziałach zdobywa wiedzę 297 uczniów. Do ich dyspozycji jest 15 sal, sala gimnastyczna, biblioteka i czytelnia multimedialna, gabinet pedagoga szkolnego, gabinet pomocy przedlekarskiej, kuchnia i świetlica.

Skip to content