Nasza szkoła jest wesoła i do środka szybko woła!

32 472 02 01

gim-mszana@wp.pl

44-325 Mszana

ul. Sportowa 3

07:00 - 16:00

Pon.- Pt.

32 472 02 01

gim-mszana@wp.pl

44-325 Mszana

ul. Sportowa 3

07:00 - 16:00

Pon.- Pt.

Nasza szkoła jest wesoła i do środka szybko woła!

32 472 02 01

gim-mszana@wp.pl

44-325 Mszana

ul. Sportowa 3

07:00 - 16:00

Pon.- Pt.

32 472 02 01

gim-mszana@wp.pl

44-325 Mszana

ul. Sportowa 3

07:00 - 16:00

Pon.- Pt.

Nabór

Wójt Gminy Mszana ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Kazimierza w Mszanie.

Pobierz załącznik: Zarządzenie Nr AEI.0050.30.2024.pdf

Pobierz załącznik: Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr AEI.0050.30.2024.pdf

Wyniki naboru na stanowisko głównej księgowej w Szkole Podstawowej w Mszanie
Pobierz załącznik: Wyniki naboru na stanowisko głównej księgowej w Szkole Podstawowej w Mszanie
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Kazimierza w Mszanie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy głównego księgowego

Pobierz załącznik: Nabór na wolne stanowisko pracy głównego księgowego.pdf
Pobierz załącznik: zał. nr 1- kwestionariusz osobowy.doc
Pobierz załącznik: zał. nr 2- oświadczenie o niekaralnosci.doc
Pobierz załącznik: zał. nr 3 -oświadczenie o zdolności do czynności prawnych.doc
Pobierz załącznik: zał. nr 4 – oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych.doc
Pobierz załącznik: zał. nr 5- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.doc
Pobierz załącznik: zał. nr 6- oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.doc
Pobierz załącznik: zał. nr 7 – oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych.doc
Pobierz załącznik: zał. nr 8 – oświadczenie o nie wykonywaniu zadań będących w sprzeczności.doc

Zarządzenie Wójta Gminy Mszana w sprawie rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023.

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko głównego księgowego Szkoły Podstawowej w Mszanie.

Ogłoszenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mszanie o naborze na stanowisko głównego księgowego.

Załącznik 1 – kwestionariusz

Załącznik 2 – niekaralność

Załącznik 3 – zdolność do czynności prawnych

Załącznik 4 – ochrona danych osobowych

Załącznik 5 – obywatelstwo polskie

Załącznik 6 – nieposzlakowana opinia

Ogłoszenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mszanie o naborze na stanowisko pracownika obsługi  – kucharz.

 Załączniki do naboru

OGŁOSZENE O NABORZE:

Zarządzenie Nr AEI.0050.39.2019 Wójta Gminy Gminy Mszana z dnia 1 marca 2019 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły Podstawowej im. św. Kazimierza w Mszanie.

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Kazimierza w Mszanie.

OGŁOSZENIE O NABORZE
1. Specjalista ds. rozliczeń w trakcie realizacji projektu „Edukacja na miarę potrzeb – zwiększenie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Mszanie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego -20.12.2016r.
2. Koordynator projektu w trakcie realizacji projektu „Edukacja na miarę potrzeb – zwiększenie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Mszanie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – 20.12.2016r.
3. Zaproszenie Dyrektora Zespołu Szkół w Mszanie do składania ofert na świadczenie
usług nauczyciela doradcy zawodowego w trakcie realizacji projektu
„Edukacja na miarę potrzeb – zwiększenie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Mszanie” – 13.01.2017r.

4. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Skip to content